IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Hållbarhetsanalys av utvecklingsvägen ”starka sektorskopplingar” för att uppnå ett hundra procent förnybart elsystem: Delrapport i projektet "Hundra procent förnybart - hur många procent hållbart?" i samarbete med Mistra Carbon Exit
IVL Swedish Environmental Research Institute.
IVL Swedish Environmental Research Institute.
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten är ett samarbete mellan projekten ”Hundra procent förnybart – hur många procent hållbart?” och Mistra Carbon Exit (MCE). Denna inledande analys utgör ett första steg att identifiera de mest kritiska hållbarhetsaspekterna (ekonomiska, ekologiska och sociala) som den fortsatta hållbarhetsanalysen i projektet ”Hundra procent förnybart – hur många procent hållbart” ska fokusera på.

Fokus i rapporten är framtagande av en analys av det preliminära scenariot ”Starka sektorskopplingar” som en väg att nå ett hundra procent förnybart elsystem. Med ”Starka sektorskopplingar” avses mellan elproduktion och transport- och industrisektorerna i form av värmelager, vätgaslager, uppvärmningssystem samt flexibel laddning av elfordon.

Tre fallstudier (värmelager, vätgaslager och flexibel laddning av elfordon) har valts ut och studerats på en workshop. På workshopen fick expertgrupperna för de tre fallstudierna resonera kring påverkan på de 17 globala hållbarhetsmålen med det digitala verktyget SDG Impact Assessment Tool. Slutsatser från workshopen, både utifrån medskick till den kommande fortsatta hållbarhetsanalysen samt erfarenheter av metodiken, har sedan sammanställts.

Verktyget SDG Impact Assessment Tool ger möjlighet att systematiskt gå igenom samtliga 17 hållbarhetsmål för en fallstudie och med det undvika att handplocka de SDG:er som vid första anblick skulle kunna ses som mest relevanta. Metoden ger en djup förståelse kring motiv och argument till den utförda analysen, där resultaten avspeglar sammansättning av de deltagande experterna. Resultaten är strategiska i att guida det fortsatta arbetet för kvantifiering av hållbarhetspåverkan. Det är nödvändigt att på förhand tydligt definiera fallstudien för att ge gruppen samsyn om vad som ska analyseras, samt att möjliggöra för gruppen på plats att ytterligare precisera definitionen vid behov.

Generellt har expertgrupperna bedömt att målen som riktar sig mer mot hållbarhet kopplat till sociala aspekter inte påverkas i samma utsträckning som de som är tydligare riktade mot miljö- och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsmål som i sin beskrivning är mer direkt kopplade till omställningen av energisystemet (så som energi, klimat, infrastruktur och samhällsaspekter) har även i stort bedömts ha tydligare påverkan. Gemensamt visar gruppernas utförda bedömningar att de positiva effekterna överlag har bedömts vara fler, och i två av fallstudierna gjordes ingen sammanvägd bedömning om negativ påverkan för något av de 17 SDG:erna.

Det är däremot inte sagt att det inte finns eller diskuterats några negativa effekter i grupperna. Exempelvis diskuterades att materialåtgång och ingrepp vid uppförande av de olika teknikerna kan påverka hållbarhetsmålen negativt. Dessutom kan till exempel en nationellt sett positiv påverkan på ett mål samtidigt ha en lokalt negativ påverkan.Genom den utförda workshopen har en första indikation och identifiering gjorts av vilka SDG:er som påverkas för respektive fallstudie.

Även om fallstudierna har olika karaktär framgår i flertalet fall liknande tendenser och riktningar vid SDG-bedömningarna. Denna inledande analys ger ett värdefullt underlag för projektets nästa steg där indikatorer och analytiskt ramverk definieras, som bas för hållbarhetsanalysen där även målkonflikter ska analyseras.

Abstract [en]

The report is a collaboration between the projects "One hundred percent renewable - how many percent sustainable?" and Mistra Carbon Exit (MCE). This initial analysis is a first step in identifying the most critical sustainability aspects (economic, ecological and social) that the further sustainability analysis in the project "One hundred percent renewable - how many percent sustainable" should focus on. 

The focus of the report is the development of an analysis of the preliminary scenario “Strong sector connections” as a way to reach one hundred percent renewable electricity system. “Strong sector connections” refers to electricity production and the transport and industrial sectors in the form of heat storage, hydrogen storage, heating systems and flexible charging of electric vehicles.

Three case studies (heat storage, hydrogen storage and flexible charging of electric vehicles) have been selected and studied in a workshop. At the workshop, the expert groups for the three case studies discussed the impact on the 17 global sustainability goals with the digital tool SDG Impact Assessment Tool. Conclusions from the workshop, both based on co-contribution to the forthcoming in-depth sustainability analysis and experiences of the methodology, have since been compiled. The SDG Impact Assessment Tool provides the opportunity to systematically go through all 17 sustainability goals for a case study and thereby avoid hand-picking the SDGs that at first glance could be seen as most relevant.

The method provides a deep understanding of the motives and arguments for the analysis performed, where the results reflect the composition of the participating experts. The results are strategic in guiding the continued work to quantify the sustainability impact. It is necessary to clearly define the case study in advance in order to give the group a consensus on what is to be analyzed, and to enable the group on site to further specify the definition if necessary.In general, the expert groups have assessed that the goals that focus more on sustainability linked to social aspects are not affected to the same extent as those that are more clearly focused on environmental and economic sustainability. Sustainability goals, which in their description are more directly linked to the adjustment of the energy system (such as energy, climate, infrastructure and societal aspects) have also largely been assessed to have a more direct impact. Together, the groups' assessments show that the positive effects generally outweighed the negative and in two of the case studies no weighted assessment was made of the negative impact for any of the 17 SDGs. However, it is not said that there are no negative effects in the groups.  

However, it is not said that there are no negative effects in the case studies. For example, it was discussed that material consumption and interventions in the construction of the various techniques can have a negative effect on sustainability goals. In addition, for example, a nationally positive impact on a target can also have a locally negative impact.Through the performed workshop, a first indication and identification has been made of which SDGs are affected for each case study. Although the case studies are of a different nature, in most cases similar tendencies and directions appear in the SDG assessments.

This initial analysis provides a valuable basis for the project's next step, where indicators and analytical framework are defined, as a basis for the sustainability analysis, where goal conflicts are also to be analyzed.

Place, publisher, year, edition, pages
2023.
Series
C report ; C785
Keywords [sv]
Hållbarhet; Energisystem; SDG Impact Assessment Tool; Förnybar el
National Category
Energy Systems
Identifiers
URN: urn:nbn:se:ivl:diva-4273Local ID: C785ISBN: 978-91-7883-528-7 (print)OAI: oai:DiVA.org:ivl-4273DiVA, id: diva2:1815479
Funder
Swedish Energy AgencyAvailable from: 2023-11-29 Created: 2023-11-29 Last updated: 2023-11-29

Open Access in DiVA

Inledande hållbarhetsanalys(1088 kB)29 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 1088 kBChecksum SHA-512
2ee6ec7d0bd7206ddf522101c08d9476326a169268bb87ea474f7a62bbedef56867ab5c820da8309852ae7b066f645d8028bfa02a710e8cc1e9baebc7d08eec8
Type fulltextMimetype application/pdf

Search in DiVA

By author/editor
Nilsson, JohanMartin, Michael
By organisation
IVL Swedish Environmental Research Institute
Energy Systems

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 29 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 144 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf