IVL Svenska Miljöinstitutet

ivl.se
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 10 av 10
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bloom, Erica
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ferm, Martin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Fjaestad, Monika
  Haeger-Eugensson, Marie
  Liljeberg, Marcus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Must, Aime
  Svennberg, Kaisa
  Lin, Tang.
  Mögel, organiska syror och kulturarv. Kyrkans inne- och utemiljö2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En kombination av ett klimat i förändring med ökande regnmängder och medeltemperaturer i kombination med energieffektivisering av kyrkobyggnader befaras medföra en ökad risk för uppkomst av mögelväxt och därmed biologisk nedbrytning av kyrkor och kulturföremål. Mögelproblem har på senare år uppmärksammats alltmer då kyrkomålningar, orglar och textilier allt oftare angripits. I detta projekt studerades fyra kyrkobyggnaders dels makro- och mikroklimat inomhus i förhållande till byggnadsfysikaliska egenskaper och kopplingen mellan inom- och utomhusklimatets eventuella samverkan. Mätningar genomfördes utom- och inomhus av temperatur och luftfuktighet samt vind utomhus. Vidare kartlades mögelskador i kyrkobyggnaderna och förekomsten av organiska syror dokumenterades. Projektresultaten visar att mögelsvamp finns närvarande i alla kyrkor utom i den relativt nyrenoverade Skarstad kyrka. Det s.k. 'Kyrkomöglet' fanns närvarande, framförallt i mikroklimaten, och återfanns i levande form trots låg relativ fuktighet inomhus. Höga halter av organiska syror återfanns i nischer, både på mögelskadade och mögelfria ytor. Dessa höga halter beror sannolikt huvudsakligen på materialets beskaffenhet och utgör främst ett problem i små utrymmen, ej i det stora kyrkorummet. Förutom kyrkans byggnadstekniska förutsättningar är sannolikt orsaken till att det i vissa kyrkor förekommer mögel och i andra inte, en kombination av luftfuktigheten och lufttemperaturen i kyrkans näromgivning, vindutsatthet, solinstrålningen samt eventuellt om det förekommer stora dygnsvariationer inom dessa parametrar. Detta projekt har visat att det är relevant att använda modellerade klimatdata för analysen av kopplingen mellan inomhus- och utomhusklimatet. Ytterligare en fördel är att det även går att visa vad som kan hända i ett framtida klimat av global uppvärmning då även detta går att simulera med samma modell. Resultaten visar sammanfattningsvis på en framkomlig väg att med modellerat lokalklimat kunna göra bättre riskbedömningar av inneklimat och mögeltillväxt

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Eliaeson, Karin
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Liljeberg, Marcus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Björk, Anders
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kockum, Ingrid
  Jirner Lindström, Eva
  Skelton, Alasdair
  Relationships of geochemistry and multiple sclerosis2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  The main aim of this study has been to investigate how registers and databases of geochemistry can be combined with registers of patient data in epidemiological studies. By testing the hypothesis that Multiple Sclerosis (MS) varies with geography and investigating if the variation can be explained by natural variability of zinc in different media, difficulties have been identified and recommendations for future epidemiological studies with similar scope are given. Multiple sclerosis (MS) is a chronic neurological illness that affects nerve cells in the central nervous system (CNS). It belongs to a group of illnesses called autoimmune diseases where the immune system attacks the body's own tissue. The onset of autoimmune reactions is not fully understood. Autoimmune diseases are believed to be multifactorial where both intrinsic factors (e.g. genetics, age, hormones) and environmental factors (e.g. infections, diet, drugs, chemicals etc.) may contribute to the induction, development and progression of the disease. There is a general believe that the epidemiological pattern of MS vary with geography, but even though the systematic study of MS started in 1929 the comparison of prevalence studies over the world still is very difficult and the results are not reliable. Iron, zinc, manganese, copper and molybdenum are examples of important building blocks for almost all living organisms and are thus termed essential elements. They originally derive from the Earth's crust and are taken up in organisms from soil, air and water. For some metals, no biological, nutritional or biochemical function has been established (yet) and they are thus termed non-essentials. The level of exposure to essential and non-essential elements is of crucial importance for the effect on living organisms. A too high dose can be toxic while a too low dose of essential elements will cause deficiency and consequent higher vulnerability for the exposure to toxic compounds or non-essential elements. In this study we have initially focused to check if the occurrence of MS could be correlated to background levels of zinc (Zn) since zinc is an element that participates in several important reactions in the body. We used the Swedish MS-register, which includes almost all MS-patients in Sweden. The best resolution on where the patients live is given on post code areas. Spatially distributed census data over postcode areas, valid for December 2005 and compiled by Official Statistics of Sweden, Statistics Sweden (SCB), were used in this study. Geochemical data from soil (till), stream-water and groundwater from the Swedish Geological Survey have been compiled into postcode areas. The analyzed data on the distribution of MS-patients indicate that a geographical pattern could be found with higher prevalence of MS in the county of Västerbotten and clusters around larges cities. No north -south or east-west gradient of the prevalence was found. However, visual interpretation of prevalence measures is strongly biased towards large post code areas, masking the variation of prevalence measures of small areas. This effect is striking in larger cities always having a large number of small post code areas. Combination of the patient registers and the geochemical registers was evaluated with multivariate analysis (MVA) and as a univariate study for zinc solely, but no correlation between the prevalence of MS and the occurrence of natural background levels of elements were found. Registers were analyzed both separately and together, but none of these models increased the degree to which variance was explained. This does not mean that no relationship between MS and geochemistry is possible but that correlations could not be found with the data, methods and models used in this project. The most important conclusion from this study is that to combine patient data with any kind of exposure data with a geographical variation, the administrative division (i.e. parishes, post code areas etc) are less appropriate. Divisions with respect to natural (geographical) borders such as catchment areas would be more useful for epidemiological purposes where a geographic component is of interest. To fulfil this, population data for catchment areas is needed. The density of the patient data and the exposure data is also of crucial importance. Moreover, there must be a variation in the exposure data large enough to result in a difference between areas. It is recommended that also the areas where no disease is found to be included in epidemiological studies. In these regions high or low levels of elements can also be present. The use of average values over districts is problematic. A high density of sampling in an area does not necessarily mean that the calculated mean value is representative for the whole area. How well an average value for a district describes the actual value depends both on the natural variability of substances in the media as well as the sampling density (i.e. high variance but many samples could give the same average value as low variance and few samples).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3. Haeger-Eugensson, Marie
  et al.
  Sjöberg, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lövblad, Gun
  Liljeberg, Marcus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Dahlroth, Björn
  Den framtida energins påverkan på luftkvaliteten. Scenarier för Stockholmsområdet2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den framtida energiproduktionen i Sverige står inför stora förändringar, vilket i hög grad kommer att inverka på uppvärmningen av landets bebyggelse. Elvärme och oljeeldning kommer sannolikt att till stor del ersättas med förbränning av förnyelsebara biobränslen både i fjärrvärmeproduktion och i pannor för enskild uppvärmning. Syftet med projektet har varit att · dels ta fram en metod för att utvärdera hur en tänkbar framtida energiutveckling kan inverka på luftkvaliteten och risken för överskridanden av miljökvalitetsnormer (MKN) och miljömål,  dels tillämpa metoden på Storstockholmsregionen för att belysa hur luftkvaliteten påverkas beroende på hur energiförsörjningen för uppvärmning arrangeras. Metoden och resultaten är tänkta att kunna användas av aktörer på kommunal och regional nivå för att ta fram underlag inför planering och bedömning den framtida energiförsörjningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Hansen, Karin
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hellsten, Sofie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Holmgren, Kristina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Liljeberg, Marcus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Valley, Stephan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Wisell, Tomas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Zetterberg, Therese Sahlén
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Öberg, Mona Olsson
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Torvutvinningens miljöpåverkan2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att klargöra aktuellt kunskapsläge gällande torvutvinning och dess miljöpåverkan i Sverige, att identifiera brister i underlag som behövs för att ge en bild av de svenska torvtäkternas miljöpåverkan och att föreslå, om möjligt, åtgärder för hur torvtäkters och efterbehandlingsmetoders miljöpåverkan kan minimeras.

  Torv är en organisk jordart som bildas genom ofullständig nedbrytning av främst växtmaterial i våt, syrefattig miljö. Torven bildas i myrar som antingen uppstått genom igenväxning av sjöar eller genom försumpning av fastmark. Sverige är ett av jordens torvmarkstätaste länder. De vanligaste användningsområdena för torv i Sverige är för energiändamål (energitorv) och som odlingssubstrat (odlingstorv). Dessutom används även torv som stallströ vid djurhållning (strötorv).

  Miljöpåverkan vid torvtäktverksamhet uppstår vid dikning och utvinning som medför förändrade vattenflöden (mark- och grundvatten) och vattenkemi (suspendering, surhet, näringsämnen och metaller), vilket kan förändra de biologiska förutsättningarna nedströms och bidra till övergödning och förlust av akvatisk biodiversitet. Annan viktig miljöpåverkan vid täktverksamhet är risk för brand, damning samt buller och emissioner till luft från arbetsmaskiner och vid förbränning.

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Liljeberg, Marcus
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ekstrand, Sam
  Utilisation of Airborne Imaging Spectrometers for spectral Characterisation of Waste Waster Plumes1999Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  This study report on an investigation of the performance of high resolution imaging sensors in the field of water quality monitoring in coastal waters affected by industrial wastewater plumes. The aim is to develop methods for detection and identification of different kinds of water discharges and to make these methods applicable to the next generation satellite systems. In this work data from two imaging spectrometers have been evaluated and compared. The study areas are located at the northern part of the Swedish East Coast. Heavy industries with large amounts of industrial wastewater discharges, together with the outlets of several major Swedish rivers characterise this part of the Swedish coast. In situ measurements of chlorophyll -a, suspended matter and dissolved organic carbon are performed together with measurements of phosphorus, NOX and light absorption at 260 nm and 280 nm. Spectral profiles for sampling points and plume affected waters are extracted and analysed. Results from simple regression analysis show that best correlation are achieved for chlorophyll -a and suspended sediments, no significant correlation were found for dissolved organic carbon. It is shown that spectral difference between plume affected water and 'clean' water reaches its maximum between 650 and 700 nm for this data set. Further more it is shown that spectral variations between different plumes is greatest between 400 and 550 nm. Correlation was confirmed for chlorophyll and suspended sediments but correlation coefficients were weaker than expected.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Rosenqvist, Lars
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Vestergren, Robin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Westberg, Emelie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Eliaeson, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Liljeberg, Marcus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Strandberg, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Norström, Karin
  Spridning av högfluorerade ämnen i mark från Stockholm Arlanda Airport2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Högfluorerade ämnen (PFAS) utgör en stor grupp syntetiska kemikalier som har tillverkats sedan 1950-talet för en mängd olika användningsområden i industriella processer och konsumentprodukter. Användningen av PFAS har dock ifrågasatts av forskare och myndigheter sedan början av 2000-talet då ett flertal av dessa ämnen har visats vara persistenta (ej nedbrytbara), bioackumulerande (anrikas i organismer) och toxiska (giftiga) i miljön. Ett av de mest uppmärksammade föroreningsproblemen med PFAS är den historiska användningen av filmbildande brandsläckningsskum (AFFF) som har lett till lokalt förhöjda halter av perfluoroktansulfonat (PFOS) i miljön runt brandövningsplatser. I denna rapport presenteras resultaten från projektet Re-PATH II som syftade till att studera spridningen av PFAS i mark, yt och grundvatten kring brandövningsplatsen på Stockholm Arlanda Airport (Arlanda flygplats). Fältundersökningar och provtagning har utförts i flera omgångar mellan september och november 2015. Jord, yt- och grundvattenprover analyserades för 13 PFAS och karakteriserades med avseende på organisk kol, mineralsammansättning, pH och konduktivitet. Tolkning av data utfördes med hjälp av multivariata statistiska metoder och en mekanistisk transportmodell.

  Detektionsfrekvensen av PFAS varierade mellan de olika provmatriserna, var i undersökningsområdet provet togs och de olika ämnenas kemiska struktur. PFAS-ämnen med upp till åtta perfluorerade kolatomer detekterades i stort sett i alla jord- och vattenprover medan de PFAS-ämnen med fler än åtta perfluorerade kolatomer endast återfanns i proverna nära källan.

  Halterna av samtliga PFAS uppvisade en exponentiellt minskande trend med ökande avstånd till källan vid brandövningsplatsen. En principalkomponentanalys visade signifikanta skillnader i kompositionen av olika PFAS i jord respektive vattenprover samt att dessa förändrades längs med provtagningsgradienten. Dessa trender i sammansättningen av olika PFAS kunde i sin tur förklaras av experimentellt bestämda fördelningskoefficienter från parade jord- och grundvattenprover. I överenstämmelse med tidigare studier observerades ett starkt positivt samband mellan Kd och antalet perfluorerade kolatomer (fluor bundet till kol). Simulerade och uppmätta koncentrationer av PFOS i grundvatten uppvisade relativt god överensstämmelse då platsspecifik inputdata användes. Transportmodellen underskattade dock halterna i grundvatten nära källtermen vilket indikerar att en linjär sorptionsmodell inte kan beskriva de komplexa interaktionerna mellan PFAS och jordmatrisen vid höga koncentrationer och förekomst av andra organiska föroreningar från brandövningsplatser.

  Med ledning av resultatet från denna studie bedöms grundvattnet inte vara en källa för långväga transport av PFOS och andra PFAS-ämnen med reservation för transport via sprickor i berggrunden som inte undersöktes här. Den främsta transportvägen av PFAS från brandövningsplatsen är istället via ytligt grundvatten, grunda dräneringsdiken eller lokala fördjupningar i terrängen. Baserat på dessa slutsatser skulle uppsamling och rening av dessa ytliga vattenflöden kunna utgöra en rimlig åtgärdsstrategi för att minska belastningen av PFAS till Mälaren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Sjöberg, Karin
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Haeger-Eugensson, Marie
  Liljeberg, Marcus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Blomgren, Håkan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Forsberg, Bertil
  Quantification of general population exposure to nitrogen dioxide in Sweden2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Based on an empirical statistical calculation method for air quality assessment, the URBAN model, a method for quantifying the general population exposure of different ambient air pollutants on a national level has been developed. However, this study has focused on NO2, a pollutant closely related to traffic emissions and hence to the exposure of air pollution in cities. The advanced numerical model, TAPM (The Air Pollution Model) was used to improve the ventilation factor by using the output parameters mixing height and wind-speed respectively, for calculating new ventilation parameters with high time and spatial resolution (1 month and 1x1 km (2x2 km for the northern inland)). A comparison between monthly averages of measured and calculated NO2 concentrations shows a fair accordance. The results from the urban modelling show that in 1999 the majority of people in Sweden, 40%, were exposed to yearly mean concentrations of NO2 between 10-15 µg/m3. Another 40% were exposed to less than 10 µg NO2/m3, and only about 5% of the Swedish inhabitants experienced exposure levels of NO2 above 20 µg/m3.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Thörn, Philip
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Liljeberg, Marcus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Roth, Susanna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Huddinge2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppdraget har varit att undersöka hur klimatförändringarna kommer att påverka Huddinge kommuns geografiska område, hur Huddinge kommun bör planera för att undvika ökad sårbarhet samt föreslå anpassningsåtgärder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Thörn, Philip
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Liljeberg, Marcus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Roth, Susanna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Karlsson, Anja
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Haninge kommun2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört en Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys av Haninge kommun. Syftet med uppdraget var att undersöka hur klimatförändringar kommer att påverka Haninge kommuns geografiska område, hur Haninge kommun bör planera för att undvika ökad sårbarhet samt föreslå anpassningsåtgärder. Resultaten visar att kommunen i stor grad kommer att påverkas av klimatförändringar. Till exempel kommer områden längs med kusten och i skärgården att riskera översvämmas på grund av höjda havsvattennivåer, och risken för lokala översvämningar till följd av intensiva och långvariga regn kommer att öka. Även risken för skador på kommunikationer och infrastruktur kommer att öka. Haninge kommun bör vidta eller verka för att ansvariga myndigheter vidtar anpassningsåtgärder för att minska sårbarheten för klimatförändringar.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Wråke, Markus
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Liljeberg, Marcus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Martinsson, Fredrik
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Nordic Energy Technology Perspectives 20162016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  This report provides a case study on how to go beyond the 2°C target, towards a carbonneutral energy system. For Nordic policy makers, the scenarios in this report identify both challenges and opportunities on the road towards the ambitious national climate targets of the region.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 10 av 10
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf