IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Endre søk
Begrens søket
1 - 20 of 20
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Johanna
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Mörn, Camilla
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ryberg Henriksson, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  go: NEUTRAL2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  go: NEUTRAL är ett samarbete mellan Skanska, ÅF, Siemens, IVL Svenska Miljöinstitutet och Business Region Göteborg som syftar till att öka möjligheterna att utveckla energieffektiva och hållbara lösningar genom att få till en samverkan mellan olika aktörer i byggbranschen i ett tidigt skede. Det övergripande målet med förstudien är att börja utveckla, testa och tillämpa en modell för tidig samverkan i profilprojekt för innovativt hållbart byggande. Ett delmål är att definiera och utveckla vilka hållbarhetskriterier som ska gälla för samarbetet. Detta har utförts genom att utveckla ett koncept kring namnet go: NEUTRAL. I förstudien presenteras en preliminär utformning av mål för konceptet go: NEUTRAL bestående av ett övergripande mål och tre delmål. För att lyckas med samverkan kring hållbarhetsfrågor i byggprocessen krävs kunskap om hur man kan skapa förutsättningar för tidig samverkan. För att skaffa denna kunskap har följande sammanställningar utförts under förstudien: Kartläggning av olika aktörers motiv till tidig samverkan, Identifiering av hinder för tidig samverkan, samt Identifiering av områden som är viktiga att beakta för att skapa goda förutsättningar för tidig samverkan. Konceptet go: NEUTRAL är skapat och förutsättningar för samverkan är undersökta, men inte färdigutvecklat. Förstudiens plan för vidare arbete är uppdelad i tre områden: a) Fastställ ramar för samverkan mellan parter, b) vidareutveckla konceptet go: NEUTRAL, samt c) utveckla processen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Andersson, Johanna
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Mörn, Camilla
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ryberg Henriksson, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  go: NEUTRAL - Förstudie2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Inom byggbranschen har utvecklingen av energibesparande åtgärder och byggnation med material och komponenter som leder till lägre energianvändning, klimatpåverkan och resursbesparing påskyndats genom att medvetenheten om klimatfrågans betydelse och den byggda miljöns bidrag till de totala utsläppen har ökat. Exploateringsprojekt är begränsad i budget, bygger på samverkan mellan många aktörer och genomförs under stor tidspress. I dessa projekt används ofta beprövad och etablerade tekniska lösningar, vilket medför att utrymmet för innovationer begränsas och därmed att projektets potentiella bidrag till en hållbar stadsutveckling inte utnyttjas fullt ut. För att få till en samverkan mellan olika aktörer i ett tidigit skede, och därmed öka möjlighetena att utveckla energi- och klimateffektiva samt hållbara lösningar, initierade Skanska detta projekt som gavs nament go: NETURAL. Övriga medverkande aktörer i projektet är ÅF, Siemens, Business Region Göteborg och IVL Svenska Miljöinstitutet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Arnell, Jenny
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Bolin, Lisa
  Holmgren, Kristina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Staffas, Louise
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Adolfsson, Ida
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Förutsättningar för ökad nytta av restvärme2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Restvärme från industrin står idag för nära 5 TWh levererad värme till fjärrvärmenäten i Sverige. Efter att interna effektiviseringar av den industriella processen har genomförts finns dock ytterligare potential för tillvaratagande av restvärme från svensk industri. Ett ökat nyttiggörande av industriell restvärme är därför önskvärt för såväl energibranschen, industrin och samhället; både för att optimera resursanvändandet i hela samhället, samt att minska miljöpåverkan. Projektet syftar till att redogöra för olika tekniska lösningar som finns för att tillvarata restvärme från industriella processer för utnyttjande för i första hand fjärrvärme. Genom att i denna studie belysa möjliga tekniska lösningar, dels generellt och dels genom faktiska samarbeten i form av tre fallstudier, ges en ökad kunskap och visar på möjligheten till ytterligare leveranser av restvärme från industriella processer. Flera studier har genomförts inom området och denna rapports mervärde ligger dels i att samla den tekniska kompetens och erfarenhet som finns kring nyttjande av restvärme, dels göra kvantitativa analyser samt kompletterande intervjuer. För att utreda vilka så kallade mjuka faktorer som är betydelsefulla vid denna typ av avtal och samarbeten har även en intervjustudie genomförts. Leverantörer av restvärme samt energibolagen har fått komma till tals och ge sina erfarenheter i frågan. Ett antal reella fall har analyserats för att besvara frågeställningar kring affärsmässiga lösningar och tekniska möjligheter kring restvärmeleveranser till fjärrvärmenätet. De tre fallstudierna är ett fall som täcker Stenungsundsklustret, Kungälv och Göteborg ner till Värö (dvs. ingående systemen i ett möjligt framtida regionalt fjärrvärmesystem på västkusten), Oskarshamns fjärrvärmesystem samt Oxelösunds fjärrvärmesystem. Olika frågeställningar för respektive fall har ställts upp för att ge en bred bild över hur leveranser av restvärme fungerar och vilka effekter det för med sig.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Hansen, Karin
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ekosystemtjänster i svenska skogar2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Skogen är en livsviktig naturresurs som skapar förutsättningar för biologisk mångfald och människans hälsa och välstånd. I Sverige täcker skogen idag nära hälften av landarealen och är därför av stor betydelse. Den svenska skogen ger många nyttiga tjänster, som till exempel biodiversitet, färskvatten, koldioxidbindning, timmer, pappersmassa, föda och möjligheter för rekreation. Ett samlande begrepp för alla nyttigheter skogen ger oss är ekosystemtjänster (ecosystem services). Tills nyligen har man haft en tendens att ta alla ekosystemtjänster för givna men de senaste åren och särskilt efter Millennium Assessment-rapporten (MEA, 2005) har man försökt identifiera, kvantifiera, värdera och prissätta ekosystemtjänster vilket lett till att användningen av begreppet formligen har exploderat. I begreppet ligger att man önskar använda ekonomiska incitament till att främja en hållbar utveckling i skogarna. IVL redovisar i denna rapport en studie över begreppet ekosystemtjänster i svenska skogar. I rapporten klargörs begreppet ekosystemtjänster och de viktigaste ekosystemtjänster i svenska skogar identifieras och beskrivs kvalitativt. Vidare i rapporten görs en kvantitativ analys av de viktigaste ekosystemtjänster i skog och så långt som det i nuläget är möjligt görs även olika monetära värderingar av vissa ekosystemtjänster. Tidigare och pågående studier som rör ekosystemtjänster, dels i Sverige och i Norden dels utomlands, sammanfattas. Den möjliga användningen av begreppet ekosystemtjänster inom arbetet med utvärdering av miljökvalitetsmålen berörs slutligen i rapporten.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Integration of environment and economy in product development gives opportunity for innovations2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The project Integration of environment and economy in product development gives opportunity for innovations (IMP) has intended to strengthen the long-term competitiveness of the manufacturing industry through a pro-active risk management considering environmental and sustainability aspects, and to stimulate to significant eco-innovation and not merely to incremental changes.

  A Life Cycle Assessment (LCA) describes the use of natural resources and emissions of a product or service in quantitative terms throughout its life cycle. Monetization of the LCA results means that an economic value is assigned to the different impacts that are covered within an LCA. This implies that a price is placed on the effects of different environmental damages.

  The IMP project has aimed to contribute to more efficient product development by further developing, testing and establishing the Environmental Priority Strategy methodology (EPS) which makes environmental costs more visible early in the product development phase. It has also aimed at facilitating a change from a reactive to a proactive product development strategy with regards to environment and sustainability. In addition, it has aimed to contribute to the innovation process by making environmental and sustainability data more readily available.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Lindblad, Maria
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Belhaj, Mohammed
  Rydberg, Tomas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lexén, Jenny
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Åström, Stefan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Meta-analysis of damage costs related to health, the built environment and the ecosystem2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  This report addresses damage costs related to the negative effects that may occur on human health, the built environment, or the eco-system, when hazardous substances are released from the products they were originally contained in. More specifically, the report focuses on the external cost of damages. Here, three different models for monetary valuation of externalities have been studied in more detail; that is the EPS system, LIME and ExternE/NewExt/NEEDS. These models all assess costs of impacts to human health and ecosystem production capacity. The EPS system and LIME also addresses costs related to biodiversity while ExternE/NewExt/NEEDS is the model that focuses most on damages to the built environment. The monetary weighting factors presented in the different models are quite similar in size; most often the different models value the same externality within a factor of 10. A case study was also made to show how emissions can be linked to damage costs for a certain substance, here the substance lead. The main negative effect caused by emissions of lead was assessed to the IQ decrement. For the case of lead, damage costs are approximately 2680-5900 €/emitted kg Pb according to Spadaro & Rabl (2004) and 1.58-2910 €/emitted kg Pb according to Steen (1999b).Svensk sammanfattning...

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Lindblad, Maria
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Åström, Stefan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kindbom, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Samhällsekonomisk konsekvensanalys för Sverige av ett reviderat Göteborgsprotokoll till år 20202013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  IVL Svenska Miljöinstitutet AB har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en samhällsekonomisk konsekvensanalys som syftar till att belysa effekter på svensk ekonomi av de scenarier som tagits fram till förhandlingarna inom FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) angående en revision av Göteborgsprotokollet. Scenarierna analyserades i flera moment med olika fokus. Enkelt beskrivet analyserades: vilka tekniska åtgärder som inkluderades i scenarierna; hur åtgärdskostnader fördelades mellan sektorer; hur stor den monetariserade hälsonyttan skulle bli i scenarierna. Dessutom analyseras eventuell påverkan på Svenska sektorers internationella konkurrenskraft. Jämförelsen mellan de två huvudscenarier som analyserats, BL-scenariot och MID-scenariot, visade att de Europeiska utsläppsnivåerna i MID scenariot skulle innebära bland annat 300 färre antal luftföroreningsrelaterade dödsfall i Sverige år 2020. Detta och andra hälsoeffekter skulle innebära en årlig monetär samhällsnytta motsvarande ca 249 miljoner €2005. När dessa kostnader jämförs med skillnaden i åtgärdskostnad mellan BL- och MID-scenariot, 14 miljoner €2005 årligen, så ges en nettonytta på 235 miljoner €2005 per år för Sverige, och en nyttokostnadskvot på 18. De åtgärder som specificeras i MID-scenariot är endast riktade mot stationära källor och i stort sett endast utsläppsrening (viss förbränningsmodifikation tas hänsyn till). Det finns även andra åtgärder tillgängliga år 2020 som skulle kunna vara mer kostnadseffektiva än de åtgärder som ligger till grund för MID-scenariot, till exempel inom vägtransporter. Då de exportinriktade sektorerna i Sverige främst exporterar till andra CLRTAP-länder, bedömde vi att den internationella konkurrenskraften inte borde påverkas nämnvärt.    Denna rapport är en reviderad version av en rapport som ursprungligen skrevs under hösten 2011, och i rapporten betraktas därför hösten 2011 som nutid.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Munthe, John
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Arnell, Jenny
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Moldan, Filip
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Karlsson, Per Erik
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Åström, Stefan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kindbom, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hellsten, Sofie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hansen, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Jutterström, Sara
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Tekie, Haben
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kronnäs, Veronika
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Klimatförändringen och miljömål2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Forskningsprogrammet CLEO, Climate change and Environmental Objectives, startades 2010 efter en utlysning från Naturvårdsverket där man efterfrågade forskning med en övergripande målsättning att få: * En analys och kvantifiering av hur förändringar i klimatet, såsom temperatur, nederbörd och avrinning, påverkar förutsättningarna att nå de miljömål som påverkas av långväga transporterade luftföroreningar * En beskrivning och analys av synergier och målkonflikter av åtgärder, både nationellt och internationellt, för att minska utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar för att nå uppsatta miljömål. * Förbättrad kunskap om grundläggande processer för att ta fram tillförlitliga prognoser och scenarier för utvecklingen mot miljömålen, förbättrade indata till existerande modeller samt bättre sammanlänkning av modeller för klimat, luft och ekosystem.

  Programmet har fokuserat på miljömålen Frisk luft, Bara Naturlig Försurning, Ingen övergödning och i viss mån Giftfri miljö. Då målsättningen var att ta fram resultat som är relevanta för pågående arbete med miljömålen och för långsiktiga överväganden så har CLEO arbetat med framtidsscenarier som både fokuserat på en relativt nära framtid (2030), och i vissa avseenden ett längre tidsperspektiv (2100).

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Munthe, John
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Moldan, Filip
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Karlsson, Per Erik
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Åström, Stefan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kindbom, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hellsten, Sofie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hansen, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Jutterström, Sara
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kronnäs, Veronika
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Klimatförändringen och miljömålen2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report is only available in Swedish.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Munthe, John
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Moldan, Filip
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Karlsson, Per Erik
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Åström, Stefan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kindbom, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hellsten, Sofie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hansen, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Jutterström, Sara
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Klimatförändringen och miljömålen - Sammanfattning och slutsatser2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report is only available in Swedish.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11. Olsson, Björne
  et al.
  Ek, Mats
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Norén, Fredrik
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Thörn, Philip
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hennlock, Magnus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Röttorp, Jonas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Full-scale site solution of phosphorous retrieval from biowaste2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  The Baltic Sea suffers from eutrophication and one major effect is that seaweed and algae accumulate in large volumes on beaches along the sea. The seaweed and algae undergo partial decomposition which constitutes a major obstacle for usage of the beaches for bathing and other recreation.  The costs for removing the seaweed and algae in order to make the beaches available for tourism and recreation are substantial, but the benefits from tourism greatly exceed the cost for removing the algae. Additionally, the removal of the algae also brings about important environmental and social benefits since the phosphorous, cadmium and nitrogen in the algae are extracted from the Baltic Sea. The removal of algae also makes coastal areas available for spawning fish and other organisms by improving the availability of oxygen. When decaying, algae also contribute to high emissions of methane, which would be reduced if the algae are removed. The initial idea of this project was to digest the sampled algae in a fermentation plant. The intention was to achieve recycling of the phosphorus while eliminating the cadmium content. During the project it was concluded that this is possible but not viable. This is carefully elaborated in the appendix “technical feasibility and ecological assessment”. The PhosCad project has investigated and examined the most cost-efficient solutions for removing the algae, recycling the phosphorous, reducing the level of cadmium and utilizing the residue for production of biogas and as fertilizer. The business plan framework is based on the results from the technical feasibility and ecological assessment report and presents the motives for removing the algae from a municipal business perspective. The municipality of Trelleborg functions as a case study since detailed information concerning beach related tourism and cost for removing algae is available for this city. Drying, incineration and ash disposal , with partial drying and incineration for district heat and electricity, is considered to be the most viable way to handle the material. The project benefits, including municipal tax revenues from beach related tourism and environmental benefits substantially outweigh the project costs, i.e. costs for drying, transport, incineration and ash disposal. All costs and benefits are rough estimates and not all cost information is available, and needs to be further investigated in a fully elaborated business plan. The increase in algae blooms have resulted in empty beaches and reduced beach tourism all around the Baltic Sea. The suggested method, Drying, incineration and ash disposal, is most likely of interest to many other regional and local governments around the Baltic Sea, at least as interim measures until more far reaching measure are implemented to improve the marine environment in the Baltic Sea.  

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Rydberg, Tomas
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Belhaj, Mohammed
  Bolin, Lisa
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Sjödin, Åke
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Wolf, Christina
  Market conditions for biogas vehicles2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  With a present share of biofuel used in the Swedish road transport sector of 5.2%, the opportunity for reaching the binding target of 10% by 2020 seem promising. It is both likely and desirable that biogas vehicles may make a significant contribution to fulfill Sweden's obligation under the biofuels directive. It is likely because the stock of biogas (bi-fuel/CNG) vehicles in Sweden is increasing, as is the supply and demand of biogas. It is desirable, because biogas use in the road transport sector has not only climate benefits, but also benefits from an environmental (e.g. improved air quality due to lower emissions of regulated and unregulated air pollutants) and socio-economic (e.g. domestic production, employment) point of view.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Rydberg, Tomas
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Gårdfeldt, Katarina
  Ahlbäck, Anders
  Arnell, Jenny
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Belhaj, Mohammed
  Börjesson, Marin
  Einarson, Elin
  Fröling, Morgan
  Gevert, Börje
  Hagberg, Linus
  Hansson, Julia
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Norrman, Jonas
  Richards, Tobias
  Biobaserade drivmedel: analys av potential, förutsättningar marknad, styrmedel och risker. möjligheter och risker - projektet BIODRIV. Slutrapport2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Projektet BIODRIV är en studie kring förutsättningar, möjligheter, begränsningar och risker på kort och lång sikt för svensk produktion av biodrivmedel med visst fokus på de produktionsförutsättningar som erbjuds genom svenska raffinaderier. Totalt har sex teknikspår för biodrivmedelsframställning identifierats som på sikt, helt eller delvis, kan ersätta dagens fossilt baserade bränslen inom transportsektorn. De sex teknikspåren är: 1) metan via gasnät, 2) decentraliserad pyrolys/förgasning, 3) olika resursbaser till fett, 4) vätgas, 5) metanol/DME, 6) elektricitet. För varje teknikspår har ett antal viktiga aspekter belysts: a) råvarutillgång, b) produktion, användning och distribution, c) aktörer, marknad och styrmedel, d) klimatvärdering och miljökonsekvenser, e) forskning och utveckling. Inledningsvis har vart och ett av teknikspåren studerats utifrån målbilden att leverera 25 TWh drivenergi år 2030. För flertalet av teknikspåren är detta möjligt med inhemsk råvaruförsörjning. Undantaget är fett och olja som råvarubas, där den inhemska försörjningsbasen är i storleksordningen 3-4 TWh. För övriga teknikspår kan 25 TWh helt eller delvis uppnås genom omvandling av skogsråvara till energibärare för fordonsdrift, via biomassaförgasning eller, i el-fallet, förbränning i elproducerande kraft(värme)verk

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kindbom, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Estimating air pollution emission abatement potential in Sweden 20302013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  The two principal aims with this project was to adjust the discrepancy between Swedish official air pollution emission projections and scenarios for Sweden developed by other international institutions, and to analyse the emission abatement potential in Sweden by 2030. Data used to support the Swedish official emission projections was collected and reformatted to enable a comparison with scenario data for Swedish emissions developed by IIASA. The results of this comparison were discussed with IIASA during the bilateral consultation carried out as a part of the on-going revision of the EU Thematic Strategy for Air Pollution. In parallel to this consultation, the potential for further emission abatement in Sweden by 2030 was analysed by interviewing representatives of power plants and large industrial facilities. The comparison with IIASA emission scenarios for Sweden identified that much of the differences between Swedish projections and IIASA emission scenarios originate from the transport sector, small scale domestic combustion in households, as well as from burning of agricultural waste. The potential for NOx emission abatement was estimated for the sectors: power plants; refineries; pulp & paper industries; and the iron & steel industry. If all plants in these sectors were to use the best available technology in 2030, NOx emissions could be reduced by some 13 kton NOx, or ?38% of the 35 kton emissions projected from these sectors by 2030. Abatement costs could in this project only be estimated for 2.3 kton. For these, the abatement cost would be ?170 million Swedish crowns per year.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kan Sverige uppfylla miljömålspreciseringar för försurning och övergödning - Indikationer från ambitiösa utsläppsscenarier i utvalda Europeiska länder2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras resultat från en studie över vägar framåt för att Sverige skall kunna närma sig miljömålen Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Studien har haft två syften: 1. Analysera vilka Europiska utsläppsminskningar som skulle leda till att miljömålen nås till senast 2030.     a. För målet Bara naturlig försurning beaktade studien miljömålsspecificeringen:  ”Påverkan genom atmosfäriskt nedfall”     b. För målet Ingen övergödning beaktade studien endast deposition av övergödande kväve över skogsmark. Detta kopplar främst till miljömålsspecificeringen: ”Påverkan på landmiljön” 2. Analysera i vilka länder och i vilka sektorer åtgärder för att minska utsläpp av försurande och övergödande ämnen skulle ge störst effekt. Med bas i det mest ambitiösa tillgängliga utsläppsscenariot för EU:s länder beräknades ytterligare utsläppsminskningar i de m.a.p. utsläpp av svavel och kväve viktigaste sektorerna. Dessa minskningar genomfördes i de Europeiska länder som år 2010 var de viktigaste för försurande och övergödande deposition över Sverige. Utsläppsminskningarna simulerades för år 2020 och 2030 som konsekvenser av mycket kraftiga ändringar i energisystemet, i transportsystemet och i jordbrukssektorn. Därefter beräknades och diskuterades åtföljande påverkan på försurning och övergödning i Sverige. För att identifiera de sektorer i vilka utsläppsminskningar skulle kunna ge mest nytta för de svenska miljömålen analyserades scenarierna i underlagsrapporter framtagna till den pågående revideringen av EU:s tematiska strategi för luftföroreningar. Analysen fokuserade på de länder som kan anses viktigast för försurande och övergödande deposition över Sverige, och identifierade sektorer med störst beräknade framtida utsläpp och störst potential för utsläppsrening. Det samlade intrycket från denna studie är att det svenska miljömålet Bara naturlig försurning inte kommer kunna nås genom Europeiska utsläppsminskningar av svaveldioxid (SO2), kväveoxid (NOx), och ammoniak (NH3) till år 2030, givet dagens ekonomiska utvecklingstrender. Detta mycket på grund av att de idag försurade avrinningsområdena till relativt stor andel utgörs av områden med mycket hög känslighet för svaveldeposition, och att kriteriet för återhämtning i sjöar som används vid beräkning av kritisk belastning är relativt strikt, i jämförelse med alternativa beräkningssätt. Det kan vara befogat att vidare analysera vilka mått och indikatorer som bör användas vid analyser av försurning i framtiden. Resultaten från denna studie tyder på att det svenska miljömålet Ingen övergödning har potential att kunna nås genom Europeiska utsläppsminskningar. Men detta kommer kräva mycket kraftiga omställningar av den Europeiska jordbrukssektorn, både vad avser användning av reningstekniker och faktisk produktion inom jordbrukssektorn. Av de länder som har stor påverkan på svensk deposition av svavel beräknas högst utsläppsreningspotential finnas i sektorerna Industriell förbränning, Energi, och Hushåll & Service år 2020 och 2030. Energisektorn beräknas ha högst utsläpp. För utsläppsminskning av NOx är det utsläppsrening i sektorerna Energi och Industriell förbränning som har störst teknisk utsläppsreningspotential om man bortser från den internationella sjöfarten. För utsläpp av NH3 är det utsläpp från jordbrukssektorn som fortsätter dominera totalt i Europa.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kindbom, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Compilation of data for Sweden to the GAINS model2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  The purpose with the project was to create a robust system for development of national emission scenarios in the GAINS model that are consistent with Swedish official emission inventories and emission projections. Such a system required a structured compilation of information sources as well as a systematic method for re-formatting data. The basis for the data compilation was the data used in the official Swedish emission inventory and emission projections. These data sometimes needed to be complemented for more detailed information from official sources such as the Swedish Transport Administration, Swedish Energy Agency, and the Swedish Environmental Protection Agency. Following this a data conversion tool was developed. After introducing Swedish data and projections into the GAINS model we could compare and analyse differences between emissions in the Swedish scenario in the GAINS model and the emissions in the official Swedish national reporting. The results showed that emissions were suitably aligned for SO2, while NOx and PM2.5 emissions differed. All in all, this project describes the process of developing a scenario for Sweden in the GAINS model based on national data. Special attention, and a systematic approach, is needed in the re-aggregation and re-allocation of fuels and sectors from a Swedish format to a GAINS model format. Further development of the approach used during re-allocation and re-aggregation of data is needed, as well as increased national knowledge regarding the current and expected use of air pollution emission control technologies in Sweden.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Särnholm, Erik
  Söderblom, Johan
  Energy efficiency improvements in the European Household and Service sector- data inventory to the GAINS model2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Further improvements in the energy performance of buildings and equipment are important to Europe as measures to reduce energy demand as well as greenhouse gas emissions. For both the residential sector and the service sector, energy needed for heating and ventilation, as well as air conditioning represents the largest share of all energy needs in these sectors, and there are large potentials for further improvements in the energy performance in the climate envelope of most European houses and buildings. The International Institute for Applied System Analysis has developed the Integrated Assessment Model GAINS. The GAINS models' most recent methodology updates allow for a detailed description of the residential and commercial sector with energy use, potential for energy demand reduction as well as energy demand reduction costs. To implement the new detailed methodology for the European version of the GAINS model, a data inventory is needed. In this study, detailed data on energy use, building stocks and control technologies have been compiled and converted into the format suitable for the GAINS model. Bottom-up projections have been calibrated with the EU energy projections currently used as a European baseline in the GAINS model for the EU-27 countries as well as Norway, Switzerland and Turkey.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Morozova, Irina
  Yaramenka, Katarina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Tsyro, Svetlana
  Ignateva, Yulia
  Volkova, Kristina
  Valiyaveetil, Semeena
  Tohka, Antti
  Heyes, Chris
  Cofala, Janusz
  Schöpp, Wolfgang
  Sander, Robert
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Capacity building on decision support for air pollution policies – results from Nordic-Russian co-operation2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  In 2010 the Nordic Council of Ministers initiated a research project with the aims to enable capacity building on the EMEP/MSC-W model, expand data inventories in the Russian Federation, and to develop a Russian version of the GAINS model. The project activities were: Identification of regions to be modelled; EMEP/MSC-W model calculations and capacity building; GAINS model development and adaptation; Emissions & Data inventories and consistency checks; GAINS model scenario analysis. The project resulted in an updated GAINS Russia model, regionalised and sector-specific emission inventories, region-specific source-receptor calculations, and EMEP/MSC-W model training activities. Finally, regionalised emission abatement scenarios were analysed and showed large differences between regions in terms of potential emission reductions and emission abatement costs. The Russian Federation has now established analytical capacity related to the GAINS and EMEP/MSC-W models, the GAINS Russia model has been updated and improved, and a process for preparing input data inventories has been initiated. The Russian Federation can now launch independent research on cost effective emission reductions in the Russian Federation and analyse consequences on human health and the environment.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Roth, Susanna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Wranne, Jonatan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Jelse, Kristian
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Food Consumption Choices and Climate Change2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  This report presents the results from an ENTWINED ( www.entwined.se ) analysis of the climate impact associated with food consumption choices, with special focus on locally produced food. The purpose of the analysis was to analyze and compare the relative climate benefits of locally grown food with other consumption choices available to food consumers, and to propose policies that would enable a reduction in greenhouse gas emissions from food consumption. The results showed inter alia that a vegetarian and seasonally adjusted grocery bag had the lowest emissions of GHG of the bags studied. For non-vegetarian bags, the amount of beef in the bag was very influential for the level of GHG emissions. The impact of locally grown food choices was relatively small, and in one case of the sensitivity analysis negligible. Concluding results show that from a climate perspective it is more important to focus on what we eat rather than whether it is locally grown, has been transported a long distance, or how the food item was produced.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Wisell, Tomas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindblad, Maria
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Roth, Anders
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Konsekvensanalys av utvalda åtgärder för att minska utsläpp till luft2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Miljömålsberedningen beräknat möjlig påverkan på utsläpp till luft och åtgärdskostnader av följande åtgärder.

  Vägtransport: 1. Höjd kvotplikt avseende biodrivmedel för vägtransporter (införande år 2019) 2. Bonus-malus-differentierad registreringsskatt för personbilar (införande år 2018) 3. Premie för lågutsläppande lastbil/buss (införande år 2018) 4. Analys av luftföroreningseffekten vid Trafikverkets klimatscenario (införande enligt Trafikverkets klimatscenario i FFF-utredningen)

  Arbetsmaskiner: 5. Arbetsmaskinspremie för inhandling av lågutsläppande arbetsmaskiner (införande år 2018)

  Småskalig vedeldning: 6. Tidigareläggande av EU:s ekodesignkrav för pannor och kaminer från 2020 resp. 2022 till 2017 resp. 2018 7. Förbud mot installation av eldningsutrustning som inte uppfyller EU:s ekodesignkrav (införande år 2017) 8. Skrotningspremie för pannor/kaminer med dåliga miljöegenskaper (införande år 2017) Åtgärderna analyserades med avseende på påverkan på utsläpp av luftföroreningar och koldioxid (CO2) samt påverkan på åtgärdskostnader för att minska utsläpp. Specifik metod, underlag och resultat varierade beroende på vilken åtgärd som analyserades. De luftföroreningar som var i fokus var kväveoxider (NOx), fina partiklar (PM2,5), kolmonoxid (CO) samt flyktiga organiska ämnen (NMVOC). Åtgärdskostnader och effekter på CO2 har inte analyserats för samtliga åtgärder.

  Huvudbudskapet från analyserna utförda inom ramen för detta uppdrag är att: • Bäst effekt gällande både klimat och luftföroreningar erhålls vid en större omställning av hela transportsystemet. En sådan omställning förutsätter då, i enlighet med Trafikverkets klimatscenario, en kombination av olika åtgärder, både med avseende på trafikminskande åtgärder och på rena teknikstimulerande reformer (såsom eldrivna fordon). • Elektrifiering kan komma ha påtaglig effekt på utsläpp av luftföroreningar. • Vissa klimatåtgärder, som biodrivmedel, kan ge små eller inga effekter med avseende på luftföroreningar. Gällande en eventuellt höjd kvotplikt är det dock en neutral åtgärd för stadsbudgeten. • En eventuell effekt av nyköpspremier för lastbilar och stora arbetsmaskiner på utsläpp år 2030 påverkas främst av hur många gamla fordon som kommer vara i bruk år 2030. Våra analyser tyder alltså på att skrotning av riktigt gamla lastbilar och maskiner är viktigare för utsläpp av luftföroreningar än att öka andelen nya fordon och maskiner. • Samma situation gäller för småskalig vedeldning, där en skrotning av mycket gamla enheter skulle få stor effekt på utsläpp av PM2,5 år 2030.

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 20 of 20
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.41.0