IVL Svenska Miljöinstitutet

ivl.se
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 19 av 19
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Anderson, Sara
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hjort, Anders
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lönnqvist, Tomas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lundmark, Robert
  Söderholm, Patrik
  Establishing local biogas transport systems: Policy incentives and actor networks in Swedish regions2020Ingår i: Biomass and Bioenergy, ISSN 0961-9534, E-ISSN 1873-2909, Vol. 145Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Biogas from waste and residues is a renewable transportation fuel, which can contribute directly to the fulfillment of several of the UN Sustainable Development Goals. In this paper, we address the question of how biogas value chains, and the respective actor networks, emerge at the local level. The purpose of the paper is to empirically assess the development of local biogas transport systems in three Swedish regions, and how policy – including so-called network management – can support this development. The analysis draws on an analytical framework describing how emerging actor networks can be strengthened, and multiple data collection methods (personal interviews, workshop, and secondary sources). The results indicate that four factors explain the success of developing effective local biogas systems: (i) a clear political vision and an adequate basis for decision-making; (ii) a reliance on green public procurement giving priority to biogas vehicles (including follow-up); (iii) integrated actor networks, facilitating knowledge development and sharing of information; and (iv) strategies to deal with an uneven system growth.

 • 2.
  Erlandsson, Martin
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindfors, Lars-Gunnar
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Product category rules (PCR) for building products on an international market - A draft based on life cycle assessment (LCA) methodology in compliance with ISO 140252006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  The objective of this product category rules (PCR) project is two-fold: to develop an international common operational methodology for building products environmental declarations (ED), and to identify aspects that are not yet agreed upon. This PCR cover technical aspects relevant for the declaration of building products based on a life-cycle assessment (LCA) covering the 'cradle-to-gate' perspective. The PCR also include specifications to develop a PCR on building products' applications that account for a full life cycle (cradle-to-grave). Only when the LCA covers a full life cycle is it, in theory, possible to use the result for supporting decision-making in comparative purpose, provided that a common functional unit can be established. The development of EDs also makes the type III declaration a useful tool to aid consumers in decision-making. To comply with the ISO 14025 standard for EDs, this PCR has to be complemented by administrative rules that are relevant to a program operator and the environmental declaration type III program that is specified by this program body. For implementation on the Swedish market, the PCR developed here will be complemented with such administrative issues defined in the type III program 'Requirements for Environmental Product Declarations', hosted by the Swedish Environmental Management Council (MSR).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Gerhardsson, Hanna
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lindholm, Carina Loh
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Framtidsscenario 2030: cirkulär upphandling i bygg- och rivningsprojekt2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är skriven inom projektet 'Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen', med syfte har att utarbeta en plan för hur offentlig upphandling i bygg- och rivningsprojekt kan utformas för att stötta utvecklingen mot en cirkulär byggsektorn. Detta är en delrapport i projektet, med syfte att ta fram ett teoretiskt framtidsscenario för cirkulär upphandling av bygg- och rivningsprojekt år 2030.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Graae, Lisette
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Magnér, Jörgen
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Vestergren, Robin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljön2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det övergripande målet med denna kartläggning har varit att undersöka ett urval av uppströmsåtgärder som genom optimerad användning eller utökad rening av läkemedel kan bidra till en minskning av den totala konsumtionen och därmed utsläppen av läkemedel till miljön och samtidigt öka patientsäkerheten samt bidra till minskade kostnader för samhället. De uppströmsåtgärder som studerats är: i) Återinföra recept på vissa läkemedel/klasser av läkemedel; ii) Utföra läkemedelsgenomgångar på personer/patienter som står på recept och äter fem eller fler mediciner per dag, oavsett ålder eller boendesituation; iii) Förskriva fysisk aktivitet och andra hälsobringande insatser; iv) Installera extra rening av utgående avloppsvatten från sjukhus och vårdinrättningar där behandlingsspecifika läkemedel hanteras; v) Använda offentlig upphandling för att förhindra överanvändning och därmed spridning av läkemedel som kan vara skadliga för miljön.

  Att göra en kvantitativ uppskattning och jämförelse av samtliga uppströmsåtgärder är inte möjligt i dagsläget då det i många fall saknas tillförlitlig data på hur olika åtgärder skulle påverka utsläppen av läkemedel. Däremot kan en kvalitativ bedömning av den relativa miljönyttan av flertalet av de studerade åtgärderna göras. Baserat på resultatet från studien är bedömningen att effekterna av läkemedelsgenomgångar och separat rening av läkemedelsrester kan uppskattas med relativt god säkerhet. Osäkerheten för vilken effekt dessa åtgärder skulle ha på den totala belastningen av läkemedel till kommunala reningsverk beror framförallt på i vilken utsträckning de tillämpas. Att receptbelägga ett receptfritt läkemedel har troligtvis en tydligt mätbar effekt på användandet av just de läkemedel som får en ändrad receptstatus, men denna effekt varierar också beroende på om det finns ersättningssubstanser med samma verkningsmekanism. För åtgärderna hälsa på recept och offentlig upphandling är det svårare att uppskatta vilken effekt de skulle ha på utsläppen av läkemedel till miljön, men att alla åtgärder som i någon form begränsar överanvändningen av läkemedel i slutänden även uppfyller en miljönytta.

  Jämförelsen mellan olika åtgärder visar att de verkar på olika tidsskalor. Receptbeläggning, läkemedelsgenomgångar och separat rening från sjukhus skulle ha en nästan omedelbar effekt på läkemedelsutsläpp från det att åtgärden införs. Att förskriva hälsa på recept, å andra sidan, skulle ha en förebyggande effekt på framtida läkemedelsanvändning men med en fördröjning på flera år från det att åtgärden införts.

  De potentiella miljövinsterna, i form av minskad läkemedelsbelastning, som dessa åtgärder ger måste också utvärderas utifrån konflikt med hälsoaspekter. Hälsa på recept och läkemedelsgenomgångar är åtgärder som i första hand tagits fram med patienthälsan i fokus och därmed ses inga konflikter kring hälsoaspekterna av dessa åtgärder. Separat rening från sjukhus och upphandling skulle troligtvis inte påverka patienthälsan överhuvudtaget. Den enda åtgärd där en eventuell konflikt med hälsoaspekter kan föreligga är vid receptbeläggning av enskilda läkemedel, dvs. beroende på tillgången till läkemedelssubstitut till det läkemedel som receptbelagts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Graae, Lisette
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Andersson, Agata
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Miljöriskbedömning av läkemedelssubstanser2022Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Lokala utsläpp av läkemedelssubstanser från produktionen kan orsaka allvarliga miljöproblem. För närvarande finns det inga lagar, förordningar eller regler som kräver rapportering av utsläpp av läkemedelssubstanser från tillverkningen. Det finns dock flera frivilligt baserade initiativ för att övervaka och minska utsläppen av läkemedelssubstanser.

  Ett sådant initiativ är den modell för miljöriskbedömning av läkemedelsproduktion som utvecklades av IVL 2019 (rapport B2352, Pålsson et al). Föreliggande rapport beskriver vidareutveckling och testning av modellen i offentlig upphandling i Sverige. Studien omfattade även en kartläggning av andra liknande nationella och internationella initiativ samt en färdplan för vidareutveckling av modellen. 

  Riskbedömning av antimikrobiella ämnen har utvecklats under projektet med beräkning av PNEC-R som specifikt tar upp den förutsedda koncentrationen utan effekt av resistens i motsats till det ordinarie PNEC-värdet som baseras på ekotoxikologiska effekter i recipienten. PNEC-R beräkningen bör återspegla koncentrationer i avloppsvattenströmmen som lämnar tillverkningsplatsen.

  För antimikrobiella ämnen bör både ett ekotoxikologiskt baserat PNEC och ett PNEC-R-värde bestämmas och det lägsta av de två ska användas i följande riskberäkning. Vidare bör PEC-beräkningen för antimikrobiella ämnen justeras så att den inte inkluderar avskiljningsgraden (%) för rening av avloppsvatten utanför anläggningen, eftersom blandningen av olika avloppsvattenströmmar i reningsverk utanför anläggningen snarare ökar än minskar utvecklingen av antimikrobiell resistens. 

  Projektet omfattade en testning av modellen med verkliga data, testningen kunde inte genomföras pga. att företagen inte bidrog med data. Anledningen till detta var t.ex. konkurrerande prioriteringar i andra projekt och interna omorganisationer, konkurrerande prioriteringar i globala organisationer eller externa avtalspartner som inte var villiga att tillhandahålla den efterfrågade informationen. 

  Den teoretiska utvärderingen och testningen visade dock att det är möjligt att använda den föreslagna modellen och de riskfraser den genererar i offentlig upphandling. Modellen skulle kunna införlivas i det redan befintliga utvärderingssystemet i Fass och därigenom förse upphandlingsorganisationen med nödvändiga riskfraser utan att avslöja konfidentiell data utanför tredjepartsgranskningsteamet. Detta borde vara ett viktigt tillägg till Upphandlingsmyndighetens föreslagna upphandlingskriterier. Att använda sig av de olika riskfraserna i offentlig upphandling kan vara ett mer distinkt sätt att utvärdera bidrag från anbudsgivare.  Kartläggningen av de nationella och internationella initiativen visade att det finns många relevanta pågående projekt och initiativ som omfattar modeller för riskbedömning av läkemedelsproduktion och/eller miljöaspekter vid offentlig upphandling av läkemedel. Samarbete och anpassning av den utvecklade modellen till övriga initiativ behövs. Ytterligare behov av utveckling av modellen är följande: 

  Fortsatt utveckling och anpassning av modellen till andra initiativ såsom EFPIA. 

  I en komplex värdekedja representeras den slutliga riskfrasen av produkten av anläggningen med högst riskfras, oavsett de andra anläggningarnas riskfraser. Detta gör modellen något trubbig. I framtida versioner av modellen är det önskvärt att denna justeras för att bättre återspegla miljöprestandan i hela värdekedjan. 

  Beräkningen av PEC-local för antimikrobiella ämnen bör uppdateras ytterligare för att bättre återspegla koncentrationerna i avloppsvatten som lämnar reningsanläggningen. PNEC-R borde användas istället för koncentrationen i recipienten. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6. Larsson, Per
  et al.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Westöö, Bengt
  Kontaminerade sediment som spridningskälla för PCB i Emån1988Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Föreliggande undersökning initierades för att erhålla ett bättre underlag om källor och omsättning av PCB i Järnsjön, i Emåns vattendragssystem. Syftet med studien var bl a att fastställa tillförseln av PCB till sjön, beräkna bidraget av PCB från sedimentet och att beskriva under vilka omständigheter PCB kan läcka från sedimentet. Transporten av PCB i Emån styrs av uttransporten från Järnsjön. Sjöns sediment beräknas innehålla 1200 kg PCB och belastade Emån med 11-42 gram/dygn. Under perioden april-november 1987 var belastningen från sjön ca 2,8 kg PCB på Emån, medan utsläppet från ett returpappersbruk direkt uppströms sjön var 0,03 kg. Desorption från sedimentet var en viktig process för transporten, men även mikrobiell mediering kan ha varit betydelsefull. Huvuddelen av det PCB som frigjordes från sjöns sediment återfanns i åns mynningsområde och belastningen på Östersjön var 0,4 kg/månad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Lindeberg, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Upphandlingskriterier för cirkulära produkter - Del 2. Kartläggning av cirkulära upphandlingskriterier2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Cirkulär upphandling är förhållandevis komplicerat eftersom produkter ofta är sammansatta av flera material där varje komponent måste beaktas separat. Detta leder till en stor mängd tänkbara kriterier. Denna rapport har kartlagt förekomst av kriterier som kan användas i cirkulär upphandling utifrån ett flertal informationskällor såsom EU´s kriterier för miljöanpassad upphandling, miljömärkning, Upphandlingsmyndigetens hållbarhetskriterier m.m.

  De olika identifierade cirkulära upphandlingskriterierna omfattar produktområdena byggprodukter, möbler, plast, IT-utrustning och livsmedel och för vart och ett har en uppdelning gjorts efter typ av återvinningspotential. Dessa omfattar förlängd livslängd, giftfria kretslopp, resurseffektiv användning och cirkulering av material.

  Fortsatt forskningsarbete bör omfatta att sortera de identifierade kriterierna i ett livscykelperspektiv utifrån de olika typer av kravställningar som vanligtvis förekommer i upphandlingssammanhang.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Lindeberg, Karin
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Upphandlingskriterier för cirkulära produkter - Del 1. Dagsläge, hinder och möjligheter2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Upphandling har identifierats som ett centralt verktyg i samhällets omställning till en cirkulär ekonomi. Den nationella upphandlingsstrategin poängterar att ett livscykelperspektiv ska beaktas i offentlig upphandling eftersom ett bristande helhetsperspektiv annars kan leda till felsatsningar och utebliven klimateffekt. Cirkulär upphandling behöver därför utvecklas för att beakta livscykelperspektivet.

  Cirkulär upphandling är en förhållandevis ny företeelse som inte omfattas av nuvarande upphandlingsregelverk, så det finns en stor efterfrågan på vägledning och exempel på hur den ska tillämpas i praktiken. Men det behövs mer kunskap och praktisk vägledning på området.

  Denna rapport sammanställer dagsläge, hinder och möjligheter FÖR att utveckla kriterier för cirkulär upphandling utifrån politiska initiativ, forskning, internationellt arbete och anknytande aktiviteter. Pågående forskning är den aktivitet som i dagsläget huvudsakligen bygger upp ny kunskap om cirkulära upphandlingskriterier. En rekommendation för framtiden är att länka samman löpande forskningsarbete med Upphandlingsmyndighetens kriteriearbete. Allteftersom forskningsarbete visar att tillräcklig kunskap finns om en viss produkts återvinningspotential kan ett kriteriearbete påbörjas koordinerat av Upphandlingsmyndigheten inom ramen för uppbyggnad av en temporär databas kallad Kriterieklivet.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Lindfors, Lars-Gunnar
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Setterwall, Caroline
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  PCR-struktur baserad på UN CPC koder2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  A structure for PCR documents in the international EPD¬system based on the Central Product Classification is proposed. The Central Product Classification (CPC) of the United Nations is a complete product classification covering goods and services The CPC will be used as the basis for a PCR structure to: 1. Provide a structure for industry specific PCR core modules, or rather the PCR core module and up-streams modules as well as down-streams modules within the product group system boundary 2. Open up for differentiated, but defined levels of requirements in the PCR document, i.e. part of the requirements may be applicable on a generic product group level, part of the requirements may be limited to selected individual products. The PCR document should be structured accordingly. Report in Swedish

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Pålsson, Ann-Christin
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Belleza, Elin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Örtlund, Linda
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Westberg, Emelie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Environmental assessment model for pharmaceutical products - Environmental risks related to Active Pharmaceutical Ingredients (API) and carbon footprint in a life cycle perspective2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To be able to assess the environmental consequences of pharmaceutical products, reliable, comparable and relevant information is needed about the environmental impacts along the life cycle of the product.

  This project has developed and proposed a model for environmental assessment of pharmaceutical products, in regard to environmental risks related to emissions of Active Pharmaceutical Ingredient (API) from production processes and product carbon footprint in a life cycle perspective. The two parts is intended to supplement and expand the current environmental classification at Fass.se, which covers environmental risks from release of API from patient excretion in Swedish water recipients. The model is aimed to facilitate comparability of performed assessments of products with the same API and allow for third party review and validation, to ensure credibility and quality of reported results.

  The environmental risk part of the proposed model includes production stages where API can be/is released to the environment and builds on the current environmental classification at Fass.se. The carbon footprint part of the model covers greenhouse gas emissions in a life cycle perspective. We propose to use the framework described in ISO 14025 for environmental product declarations and initiate the development of Product Category Rules (PCR) for pharmaceutical products. Different potential options for such development are outlined in the report.

  The proposed model is aimed to deliver product specific environmental assessment results that may be used in a wide variety of different applications to control, manage and reduce impacts along the pharmaceutical value chain and drive improvements in different parts of the chain. The report includes an overview of potential use of the information, such as pharmaceutical benefits subsidy systems, procurement, process and product improvement, guidance in product choice as well as assessments in conjunction with product approval. The actual intended application of results, however, needs to be better understood in order to prioritise and guide further development and implementation of the model.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Exploiting the potential for public procurement. Opportunities for circular economy2017Ingår i: Journal of Industrial Ecology, ISSN 1088-1980, E-ISSN 1530-9290Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Circular economy aims at maintaining the value of products, materials and resources in the economy, in circulation by closing material loops and minimizing waste generation. In recent years, interest in circular public procurement has increased as the role of public procurement has been recognized important but yet not fully exploited opportunity by public authorities such as cities and municipalities in their transition towards circular societies while providing companies with new business opportunities and growth.

  This study analyzed possibilities and opportunities of public procurement to promote circular economy. Different approaches and examples of circular public procurement were recognized by case studies. In addition, opportunities to promote circularity were recognized among preset sustainable or green procurement criteria. In accordance with the principles of circular economy, public procurement can promote closed loops by setting criteria and requirements on the extension of product lifespan, efficiency and/or intensity of use, efficient cycling of biological or technical materials, and securing of clean and non-risky cycles.

  This study formulated four approaches to circular procurement, including the procurement of better quality products in circular terms, the procurement of new circular products, the use of business concepts that support the circular economy, and investments in circular ecosystems. Several sectors and product groups were recognized as potential for circular procurement, such as construction, waste and wastewater management, transportation, food and catering, furniture and textiles. The study also suggests that several tools such as performance based procurement, use of life cycle assessment (LCA) and life cycle costing (LCC) as well as criteria concerning reuse and recycling of materials could promote circular procurement. Market dialogue and co-operation between different actors in the supply chains are important for the future development of circular procurement. In addition, education of procurers is essential for the adoption of new practices.

 • 12.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Miljöeffekter vid etablering av NPC-projektet i Nynäshamn.1986Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  IVL har på uppdrag av Nynäshamns kommun utfört en miljöeffektbeskrivning för den planerade anläggningen för ammoniaktillverkning, NPC-kombinatet, i Nynäshamn. Vid processen, förgasning av kol, produceras dessutom värme som skall levereras till Stockholm för uppvärmningsändamål. Utsläppen till luft av svaveloxid och kväveoxider kommer att bli oförändrade eller öka. Grundvattnet i anslutning till kollagret och slaggdeponin kommer sannolikt inte att utsättas för någon större risk för miljöpåverkan med föreslagna åtgärder. I vattenmiljön medför sannolikt minskade utsläpp av olja att recipienten fortsätter att tillfriskna. Utsläppen av kväve kan lokalt få en kraftigt gödande effekt. Direkt påvisbara toxiska effekter av ammoniak och cyanid bör kunna undvikas under normala driftsförhållanden. Alla ansträngningar bör göras för att förhindra utsläpp av PCB.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Upphandla klimatsmart och cirkulärt i ett livcykelperspektiv2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Miljöutmaningarna ska nyttjas som en ekonomisk hävstång med hjälp av bl.a. drivande miljökrav i offentlig upphandling. Miljöanpassad offentlig upphandling är ett marknadsbaserat och kraftfullt verktyg i arbetet med att styra samhället mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion.

  En snabb internationell utveckling inom området hållbar upphandling har lett till behov att beakta nya aspekter i upphandlingssammanhang. Två av de viktigaste områdena vad avser miljöaspekter är möjligheten att ställa upphandlingskrav ur ett livscykelperspektiv och att utgå från en cirkulär ekonomi som sätter fokus på att minska avfall genom återvinning av material och energi. Detta framkommer särskilt när det gäller att ta klimathänsyn vid upphandling då vår konsumtion i Sverige medför utsläpp av växthusgaser i andra länder som är flera gånger större än våra inhemska utsläpp. Upphandling är det enda praktiska styrmedel som ger kommuner möjlighet att ställa miljökrav på importerade produkter.

  I Sverige har Regeringen särskilt tagit sig an denna utmaning genom antagandet av en nationell upphandlingsstrategi. I denna betonas att ett bristande helhetsperspektiv i upphandling kan innebära att effektiva miljöåtgärder, kostnader och värden för andra verksamheter som berörs av upphandlingen inte tas med i kalkylen. Det kan leda till oönskade övervältringseffekter och till en suboptimering av resurser totalt sett. Detta kan, i princip, endast beaktas genom livscykelanalyser, LCA. Trots att det snart är tre år sedan den nationella upphandlingsstrategin lanserades förespråkas inte allmänt användning av LCA-information i offentlig upphandling. I de fall det förekommer sker det genom frivilliga marknadsmässiga initiativ av organisationer som inser betydelsen av effektiva klimatåtgärder i sin upphandlingsverksamhet.

  För alla de aktörer som bidrar med olika former upphandlingsstöd innebär detta en utmaning att ta sig an nya arbetsuppgifter i framtiden. Den offentliga upphandlingen står inför nya och spännande utmaningar. Behovet av att beakta ett livscykelperspektiv har visat sig vara mycket betydelsefullt för en effektiv upphandling för att ge en helhetsbild av en produkts miljöpåverkan och möjligheten att skapa cirkulära materialflöden. I praktiken innebär detta att upphandlande myndigheter måste börja inkludera ett livscykelperspektiv i sina förfrågningsunderlag och säkerligen på sikt t.ex. inkludera LCA-information i sitt upphandlingsarbete och miljödeklarationer, EPD, som sammanfattar en produkts miljöprestanda i ett livscykelperspektiv, som särskilt tagits fram för användning i upphandlingssammanhang.

  Det finns goda förutsättningar att inkludera LCA-information i den offentliga upphandlingen. Flera organisationer tillhandahåller öppna databaser med LCA-information. Det finns också tillgång till flera standardiserade tillvägagångssätt och verktyg som utvecklats för användning inom upphandlingsområdet. Detta gäller särskilt miljödeklarationer, EPD, som fått ett brett internationellt genomslag i första hand inom bygg- och livsmedelsområdet.

  Cirkulär upphandling är ett relativt nytt begrepp inom upphandlingsområdet. Det finns exempel på framgångsrika upphandlingar som har gett företräde för återanvändning och återvinning av material och energi. Däremot saknas en gemensamt förfarande som kan komma till allmän användning för upphandling av cirkulära materialflöden. Dock pågår ett flertal forskningsprojekt inom området.

  Rapporten tar avstamp i ett stort antal olika bakgrundsförutsättningar – hur den miljöanpassade offentliga upphandlingen utvecklats sedan snart 25 år, lagstiftning inom området, förekomst av olika former av upphandlingsstöd från olika aktörer på marknaden samt goda exempel på framgångsrika upphandlingar i kommuner. Dessutom ges förslag på tänkbara forskningsuppgifter i framtiden samt en historisk återblick av arbetet med miljöanpassad offentlig upphandling.

  Rapporten syftar också till att informera om utgångspunkterna för att kunna beakta ett livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi i den miljöanpassade offentliga upphandlingen, de trender som pågår nationellt och internationellt samt förslag på hur detta skulle kunna ske genom vidareutveckling av olika typer av upphandlingsstöd inkluderande kompletterande former av hållbarhetskrav. Rapporten förordar en breddning av konceptet effektiv upphandling till att omfatta tre sammanhängande utgångspunkter – LCA-underlag, drivande miljökrav och incitamentsavtal.

  Liksom för klimatområdet synes utveckling av nya upphandlingsförfaranden, också för cirkulär upphandling, ske genom frivilliga marknadsmässiga initiativ, som förhoppningsvis med tiden kan få ett brett marknadsmässigt genomslag. Det är dock viktigt att tydligt poängtera att de organisationer som tillhandahåller upphandlingsstöd börjar efterfråga LCA-information i sina förfrågningsunderlag både vad avser klimatåtgärder och cirkulära materialflöden, då det synas vara det enda verkningsfulla sättet att motivera leverantörer att ta fram sådana underlag i sina anbud.

  I den nationella upphandlingsstrategin om en miljömässigt ansvarsfulloffentlig upphandling framgår att ett modernt miljö-¬ och hållbarhets¬arbete förutsätter att en organisation har ett livscykelperspektiv men att framtida utvärderingar av hållbar upphandling behöver utvecklas för att kunna mäta i vilken mån upphandlingarna har haft en effekt i form av minskad miljö¬ påverkan ur ett livscykelperspektiv. Denna rapport kan förhoppningsvis vara ett stöd i detta arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Upphandla klimatsmart och cirkulärt i ett livcykelperspektiv2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Miljöutmaningarna ska nyttjas som en ekonomisk hävstång med hjälp av bl.a. drivande miljökrav i offentlig upphandling. Miljöanpassad offentlig upphandling är ett marknadsbaserat och kraftfullt verktyg i arbetet med att styra samhället mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion. En snabb internationell utveckling inom området hållbar upphandling har lett till behov att beakta nya aspekter i upphandlingssammanhang.

  En ny upphandlingslagstiftning började gälla i Sverige 2017 med viktiga tillägg gör att bredda användningen av miljöaspekter. Två av de viktigaste områdena är möjligheten att ställa upphandlingskrav ur ett livscykelperspektiv och att utgå från en cirkulär ekonomi som sätter fokus på att minska avfall genom bl.a. återvinning av material och energi. Regeringen har sedan en tid lanserat en nationell upphandlingsstrategi. I denna betonas att ett bristande helhetsperspektiv i upphandling kan innebära att effektiva miljöåtgärder, kostnader och värden för andra verksamheter som berörs av upphandlingen inte tas med i kalkylen. Det kan leda till oönskade ”övervältringseffekter” och till en suboptimering av resurser totalt sett. Ett beprövat sätt att ta fram underlag för att belysa sådana aspekter är livscykelanalyser (LCA) som både kan beskriva miljöprestanda under en produkts hela livscykel och underlag för miljöbedömning av cirkulära materialflöden.

  Det finns goda förutsättningar att inkludera LCA-information i den offentliga upphandlingen. Flera organisationer tillhandahåller öppna databaser med LCA-information. Det finns också tillgång till flera standardiserade tillvägagångssätt och verktyg som utvecklats för användning inom upphandlingsområdet. Detta gäller särskilt miljödeklarationer, EPD, som fått ett brett internationellt genomslag i första hand inom bygg- och livsmedelsområdet. Cirkulär upphandling är ett relativt nytt begrepp inom upphandlingsområdet. Det finns exempel på framgångsrika upphandlingar som har gett företräde för återanvändning och återvinning av material och energi. Däremot saknas en gemensamt förfarande som kan komma till allmän användning för upphandling av cirkulära materialflöden. Här pågår dock ett flertal forskningsprojekt inom området.

  Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och många av Sveriges miljöproblem kan inte lösas inom landet. Nyligen meddelade Naturvårdsverket att vi inte når våra, av riksdagen satta, miljömål – inte heller når vi vårt generationsmål i och med att utsläpp i andra länder ökar som en följd av vår konsumtion I Sverige. Detta är bekymmersamt då det samtidigt framhålls ”att vi har ett ansvar för våra utsläpp, var de än sker”. För alla som arbetar inom upphandlingsområdet innebär detta nya utmaningar att ta sig an då den offentliga upphandlingen är det enda styrmedel vi med möjlighet att direkt påverka utländska leverantörers miljöarbete i större skala.

  I underlagen till regeringens klimatpolitiska ramverk till år 2030 beskrivs förslag till åtgärder i olika samhällssektorer för att reducera våra klimatutsläpp med upp till 70% i enlighet med våra internationella klimatåtaganden. Här omnämns bl.a. vikten av den miljöanpassade offentliga upphandlingen för ett flertal tillämpningar i olika samhällssektorer som ett bidrag i detta arbete. Dock finns inga handlingsplaner beskrivna för hur detta ska ske – än mindre finns mål uppsatta för hur mycket ett aktivt upphandlingsarbete kan minska utsläppen. De utsläpp av växthusgaser som vår konsumtion orsakar behöver reduceras kraftigt den närmaste 10-årsperioden. För att nå såväl EU´s klimatmål som det svenska målet att bli världens första klimatneutrala välfärdsland krävs att utsläppen minskar betydligt snabbare än hittills. Vad avser utsläppen relaterade till vår konsumtion bör de år 2050 vara högst en tiondel av dagens utsläpp.

  I dessa skrivningar framgår vidare att myndigheter ska kunna beakta miljöhänsyn och livscykelperspektivet i upphandlingens olika faser på ett effektivt sätt måste data om LCA vara lättillgängligt och arbetet vara enkelt att följa upp. Genom arbete inom EU och UNEP finns nu goda möjligheter att ställa krav på LCA-parametrarna i en miljövarudeklaration (EPD) i offentliga upphandlingar. På det politiska planet finns således klart formulerade önskemål om introduktion av ett livscykelperspektiv i den offentliga upphandlingen som nu också pekar på hur detta skulle kunna gå till, med bl.a. LCA- och EPD-information baserade på internationella standarder. På det internationella planet finns sådana metoder tillgängliga via ett antal ISO-standarder särskilt anpassade för upphandlingsområdet.

  Den miljöanpassade offentliga upphandlingen står inför nya och spännande utmaningar. Behovet av att beakta ett livscykelperspektiv har visat sig vara mycket betydelsefullt för en effektiv upphandling för att ge en helhetsbild av en produkts miljöpåverkan och möjligheten att skapa cirkulära materialflöden. I praktiken innebär detta att upphandlande myndigheter måste börja beakta ett livscykelperspektiv och börja efterfråga LCA och EPD i sina förfrågningsunderlag , som kvantitativa underlag vilket visat sig användbara i bygg- och livsmedelssektorn. För närvarande synes utveckling av nya upphandlingsförfaranden ske genom frivilliga marknadsmässiga initiativ, som förhoppningsvis med tiden kan få ett brett marknadsmässigt genomslag i den offentliga sektorn.

  Rapporten föreslår en komplettering av arbetet med miljökriterier för att förbättra upphandlingsarbetet genom att öppna möjligheterna att beakta och premiera de leverantörer som kan offerera produkter som överstiger de krav som framgår i förfrågningsunderlagen genom att förorda en breddning av konceptet miljöeffektiv upphandling till att omfatta tre sammanhängande utgångspunkter – LCA-underlag, drivande miljökrav och incitamentsavtal. Upphandlingsarbetet måste bli mer flexibelt och inte bara i detalj beskriva det man önskar upphandla, vilket kan leda till ”inlåsningseffekter”. Det är viktigt att tillämpa upphandlingsformer som gynnar de anbudsgivare som regelbundet utvecklar miljösmarta lösningar, små som stora, utgående från vad som är relevant utifrån ett helhetsmässigt miljöperspektiv – en form av ”regelbundet innovationsarbete”.

  Rapporten tar avstamp i ett stort antal olika bakgrundsförutsättningar – hur den miljöanpassade offentliga upphandlingen utvecklats sedan snart 25 år, lagstiftning inom området, förekomst av olika former av upphandlingsstöd från olika aktörer på marknaden samt goda exempel på framgångsrika upphandlingar i kommuner. Rapporten syftar också till att informera om utgångspunkterna för att kunna beakta ett livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi i den miljöanpassade offentliga upphandlingen, de trender som pågår nationellt och internationellt. Dessutom ges en historisk återblick av arbetet med miljöanpassad offentlig upphandling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Ryding, Sven-Olof
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Erlandsson, Martin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Miliutenko, Sofiia
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Larsson, Mathias
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Nilsson, Sara
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Trafikverket inför klimatkrav i sina upphandlingar2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trafikverket ställer regelbundet klimatkrav i sina upphandlingar. Detta initiativ har rönt stort nationellt och internationellt intresse och visar på möjligheten att praktiskt använda LCA och EPD i offentlig upphandling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Ryding, Sven-Olof
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Steen, Bengt
  EPS-systemet. Ett PC-anpassat system för att utveckla och tillämpa miljöprioriteringar vid produktutveckling - från vaggan till graven.1991Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den ökade fokuseringen på produkters miljöpåverkan med särskild inriktning på förpacknings- och avfallsfrågor samt miljömärkning har pekat på behovet av allmänna och generella accepterade bedömningssystem för att, utifrån ett miljömässigt perspektiv, studera en produkt under hela dess livscykel - från vaggan till graven (from cradle to grave). Befintliga metoder för sådana s k livscykelanalyser eller miljöprofilmodeller, beskriver, ofta mycket ingående, råvaruanvändning, energiförbrukning, utsläpp till miljön och avfallsmängder. En nyligen genomförd internationell uppsummering av kunskapsläget visade dock att dessa metoder är behäftade med vissa metodproblem samt att det tycks råda ett allmänt missförstånd vad metoderna egentligen beskriver samt vilka begränsningar som föreligger. Vad som helt saknas i nuvarande metoder är en analys av miljöpåverkan, där hänsyn först tas till naturresursförbrukning och utsläpp, varefter slutlig sammanvägning och bedömning göres. Det föreslagna EPS-systemet (Environmental Priority Strategies in Product Design) utgör ett system för en komplett bedömning av en produkts miljöpåverkan - en form av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av produkter. Systemet bygger på principen att med miljöindex för naturresursförbrukning, effekter av utsläpp, material och processer beräkna ett miljöbelastningstal (Environmental Load Value, ELV) för att på så vis ge ett relativt och kvantitativt mått på en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, från råvara till avfall. EPS-systemet utgör en flexibel grundmodell för vidare verifiering och komplettering av satta miljöindex samt produktspecifiering. Vid utarbetandet av EPS-systemet har särskilt vikt lagts vid att göra det användarvänligt och kompletterbart för allehanda aspekter och löpande uppdatering. Det har därför formen av ett enkelt dataprogram, i vilket matas in uppgifter om råvaruanvändning, energiförbrukning och utsläpp. Användandet av dataprogrammet skall utgöra en enkel arbetsrutin för att, tillsammans med andra likartade bedömningar, användas av främst konstruktörer men också inköpare inom ramen för en miljöanpassad produktutveckling. Andra intressanta tillämpningsområden utgör miljökonsekvensbeskrivningar av fasta anläggningar, miljörevision, förlängt producent- och produktansvar, miljövarudeklarationer, miljömärkning samt miljöräkenskaper ('grön BNP'), d v s mycket av det som inryms inom begreppet 'Clean Technologies'.

 • 17. Steen, Bengt
  et al.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  The EPS enviro-accounting method. An application of environmental accounting principles for evaluation and valuation of environmental impact in product design1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  A method of valuing various typese of environmental impacts from emissions and use of resources are described and discussed. The Basic principle used is to describe impacts on the environmnent in terms of impacts on one or several safeguard subjects (human health, biodiversity, production, resources and aesthetic values) and value changes in them according to the willingness to pay to restore them to their normal status

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Welling, Sebastian
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Distribution of environmental performance in life cycle assessments—implications for environmental benchmarking2021Ingår i: The International Journal of Life Cycle Assessment, ISSN 0948-3349, E-ISSN 1614-7502Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose Life cycle assessment (LCA) is considered a robust method to analyse the environmental impacts of products and is used in public and private market applications such as Green Public Procurement (GPP) and Environmental Management Systems (EMS). Despite the usefulness of the methodology, difficulties exist with the interpretation of LCA results. The use of benchmarks can facilitate this process, but there is yet little research on the definition of environmental benchmarks. The aim of this paper is to analyse the distribution of environmental performance used for the definition of the benchmark and how it effects the use in selected product categories. Method LCA results from 54 Environmental Product Declarations (EPDs) for insulation materials and 49 EPDs for bakery products are tested for their distribution. The outcome from the statistical analysis is used to compare and evaluate three calculation methods for a benchmark. Results and discussion The results of the study show that distributions and mid- and end-points of environmental performances of the studied indicators differ significantly for the two product categories. While some indicators for bakery products were closer to a normal distribution, most of the indicators are not normally distributed. This is reflected in the comparison of the chosen calculation methods for a benchmark, which showed that the distribution of the data affects the classification of the benchmark as well as the position of values on the benchmark. Conclusion The results emphasise that analysis of further product groups and the associated distribution of the environmental performance is needed to understand the implications of calculation methods on a benchmark. The availability of comparatively large datasets in a common structure is crucial for these analyses and can be facilitated through the digitalisation of LCA- and EPD-information. Furthermore, more research is needed on the communication formats for different benchmarking options, which must be applied for the different intended audiences to be effective.

 • 19.
  Welling, Sebastian
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ryding, Sven-Olof
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Menezes Galindro, Bruno
  Bey, Niki
  Irving Olsen, Stig
  Roberto Soares, Sebastião
  Making use of life cycle assessment and environmental product declarations: A survey with practitioners2020Ingår i: Journal of Industrial Ecology, ISSN 1088-1980, E-ISSN 1530-9290, Vol. 24, nr 5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Life Cycle Assessment (LCA) and Environmental Product Declarations (EPDs) represent important sources of information in applications such as ecodesign and process optimization. However, their use in comparisons and communication is still limited. Therefore, this article aims to understand the use of LCA- and EPD-information from the perspective of the practitioners, that is, professionals with experience in dealing with this type of information. A survey was built consisting of two questionnaires and two webinars, with questions related to core themes: frequency and purpose of use, comparability, and advantages and disadvantages for practical use and reliability of different presentation formats. Also, two suggested benchmarking frameworks were presented and discussed, later being commented upon and evaluated. Out of the 55 respondents, 76% stated that they use both LCA- and EPD-information, primarily to fulfill requirements from customers, in environmental management systems and for marketing purposes. It was also stated that they use LCA (73%)- and EPD (56%)-information to make comparisons but presented different responses and there were no established patterns as to the procedures. Methodological limitations and the need for harmonization of Product Category Rules (PCRs) were mentioned as limiting factors for comparisons between studies. Regarding the benchmarking frameworks, both were indicated to be potentially applicable in communication with consumers and between companies. It is concluded that LCA- and EPD-information is used by the practitioners in different applications and that there may be a need to increase standardization efforts of benchmarking procedures in order to improve communication with nonspecialist audiences.

1 - 19 av 19
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf