IVL Svenska Miljöinstitutet

ivl.se
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 23 av 23
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Anderson, Janet E
  et al.
  Florence Nightingale Faculty of Nursing, Midwifery and Palliative Care, King’s College London, James Clerk Maxwell Building, 57 Waterloo Road, London, UK.
  Robert, Glenn
  Florence Nightingale Faculty of Nursing, Midwifery and Palliative Care, King’s College London, James Clerk Maxwell Building, 57 Waterloo Road, London, UK.
  Nunes, Francisco
  Department of Human Resources and Organizational Behavior, ISCTE-IUL, Lisbon, Portugal.
  Bal, Roland
  Erasmus School of Health Policy and Management, Erasmus University Rotterdam, Netherlands.
  Burnett, Susan
  Honorary Research Fellow, Faculty of Medicine, Department of Surgery & Cancer, Imperial College, UK.
  Karltun, Anette
  Department of Industrial Engineering and Management, Jönköping University Sweden and The Jönköping Academy for Improvement of Healthcare and Welfare, Sweden.
  Sanne, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Sweden.
  Aase, Karina
  SHARE—Centre for Resilience in Healthcare, Faculty of Health Sciences, University of Stavanger, Norway.
  Wiig, Siri
  SHARE—Centre for Resilience in Healthcare, Faculty of Health Sciences, University of Stavanger, Norway.
  Fulop, Naomi J
  Department of Applied Health Research, University College London, UK.
  Translating research on quality improvement in five European countries into a reflective guide for hospital leaders: the ‘QUASER Hospital Guide’2019Ingår i: International Journal for Quality in Health Care, ISSN 1353-4505, E-ISSN 1464-3677, s. G87-G96Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  ObjectiveThe aim was to translate the findings of the QUASER study into a reflective, dialogic guide to help senior hospital leaders develop an organization wide QI strategy.DesignThe QUASER study involved in depth ethnographic research into QI work and practices in two hospitals in each of five European countries. Three translational stakeholder workshops were held to review research findings and advise on the design of the Guide. An extended iterative process involving researchers from each participant country was then used to populate the Guide. SettingThe research was carried out in two hospitals in each of five European countries.

  ParticipantsIn total, 389 interviews with healthcare practitioners and 803 hours of observations.

  InterventionNone.

  Main outcome measureNone.

  ResultsThe QUASER Hospital Guide was designed for leadership teams to diagnose their organization’s strengths and weaknesses in the eight QI challenges. The Guide supports organizational dialogue about QI challenges, enables leaders to share perspectives, and helps teams to develop solutions to their situated problems. The Guide includes extensive examples of QI strategies drawn from the data and is published online and on paper.

  ConclusionsThe QUASER Hospital Guide is empirically based, draws on a dialogical approach to Organizational Development and complexity science and can facilitate hospital leadership teams to identify the best solutions for their organization.

 • 2.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Sanne, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Schmidt, Lisa
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Österman, Cecilia
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Råd och rekommendationer för bättre arbetsmiljö vid städning2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljö vid städning är komplex och innefattar betydligt fler risker än den risk för belastningsskador som oftast uppmärksammas. Under perioden 2005-2009 drev IVL ett aktionsprogram om åtgärder mot belastningsskador inom städning. Webbplatsen Allt om städ utvecklades då av IVL i samarbete med Prevent och är en välbesökt och uppskattad webbplats om arbetsmiljö vid städning. Syftet med detta projekt, som finansieras av AFA Försäkring är att ny kunskap ska tillföras till den befintliga webbplatsen Allt om städ och på det sättet utgöra en stabil bas för arbetsmiljöarbete och god arbetsmiljö inom städsektorn. Projektets mål är att bygga upp kunskap om och utveckla metoder för hur man skapar en bra arbetsmiljö vid fönsterputsning, maskinstädning samt hemservice med inriktning på hemstädning. Målet är också att bygga upp kunskap om hur man förebygger arbetsmiljöproblem och arbetsskador som beror på fallolyckor samt hot, våld och sexuella trakasserier.

  I rapporten redovisas en analys av dessa risker, hur vanliga de är baserat på tillgänglig statistik, samt förslag på åtgärder som kan förebygga dem. Vi har lagt stor vikt vid att förstå vilka orsaker som ökar risken och bidrar till arbetsskador, genom att använda ett MTO-perspektiv (dvs. studerat samspelet människa, teknik, organisation) och att förstå kontexten, det vill säga i vilket sammanhang som åtgärderna ska användas, eftersom kontexten har stor betydelse för hur effektiva åtgärder blir och hur de fungerar i praktiken. Vi har analyserat arbetsskadestatistik och litteraturstudier, genomfört kvalitativa intervjuer med städpersonal, skyddsombud, arbetsledare, HR-personal, kunder och representanter för arbetsmarknadens parter samt besökt arbetsplatser för att få en förståelse för problem och möjliga lösningar.

  Projektet visar att fallolyckor är den vanligaste typen av allvarlig olycka bland städare. Det är därför viktigt att tydliggöra vikten av att arbeta förebyggande för att minska fallolyckorna. Chefer och anställda behöver t.ex. veta hur risken för fallolyckor kan minskas.

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Sanne, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Sjöström, John
  Schmidt, Lisa
  Arbetsmiljö för anställda ibemanningsföretag2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljöarbetet och -ansvaret för anställda i bemanningsföretag är delat mellan bemanningsföretaget och det inhyrande företaget.

  För att förstå hur arbetsmiljöarbetet fungerar och varför det ibland inte fungerar har viintervjuat 38 arbetsskadade bemanningsanställda om deras arbetsolyckor samtföre-trädare för fyra bemanningsföretag och två kundföretagmed väl fungerande arbetsmiljöarbete.

  Intervjuerna speglar svaga punkter i det komplexaarbetsmiljöarbetetoch framgångsrika sätt att hanteradessa. Resultatendiskuterades vid en workshopom arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete i samarbete mellan bemanningsföretag och inhyrande företag.

  Vid workshopen deltog representanter för aktörer, som på olika sätt är involverade i arbetsmiljöarbetet för anställda i bemanningsföretag.Ett resultat i projektet är att god och säker arbetsmiljö för konsulterna ofta går hand i hand med kunniga konsulter och god kvalitet i de tjänster som bemanningsföretagen utför.

  Med denna utgångspunkthar viutvecklat ett underlag för arbetsmiljöarbetet somvisar hur olika aktörer i bemanningsföretag och i inhyrande företagkan bidra till ett effektivt arbetsmiljöarbeteför inhyrda konsulter.

  Underlaget karaktäriseras av redundans, dvs. att arbetsmiljöarbetet ska fortsätta fungera även om någon aktör inte skulle fullgöra sina skyldigheter.

  Underlaget visar hur olika aktörer i bemanningsföretag och inhyrande företag kan bidra, exempelvis ledningen, chefer och arbetsledare, konsulten samt skyddsombud, samt hur dessa aktörer kan bidra inför, underoch efteranlitande av bemanningsföretag och omen arbetsskada eller ett tillbud inträffar.

  Viktiga delar i arbetsmiljöarbetet är policys och värderingar i bemannings-och inhyrande företag och hur dessa implementeras i det dagliga arbetet i verksamheten.

  En viktig fråga är var gränsen går för att bemanningsföretag ska välja att inte hyra ut konsulter på grund av risker ochbrister i arbetsmiljön.Nyckelord samt ev. anknytning till geografiskt område eller näringsgren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Bjerkesjö, Peter
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Sanne, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Wennerholm, Malin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Grön omställning och arbetsliv - Kunskapsläge och fortsattaforskningsbehov2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Grön omställning i samhället kan skapa nya jobb, men kan även riskera att leda till osäkra och oklara anställningsvillkor. Hur den gröna omställningen kommer att utformas och med vilka effekter och konsekvenser är i beroende av vilka strategier som olika aktörer väljer. Men omställningen kommer att påverka samtliga samhällssektorer.

  IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört en utredning om forskning om grön omställning och arbetsliv som har innefattat en konceptualisering av området, en översikt av befintlig forskning samt en kartläggning av kunskapsluckor.

  Rapporten redovisar ett uppdrag från Formas, Forte och Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv om hur arbetslivet kan komma att påverkas av grön omställning. 

  Begreppet grön omställning rymmer en bredd av perspektiv. I rapporten avgränsas fyra ingångar i tema­tiskt syfte. Fossilfri omställning är huvudsakligen tekniska analyser av omställningen till det fossilfria eller klimatneutrala samhället. Grön tillväxt syftar till såväl ekologisk hållbarhet som ekonomisk tillväxt, gröna jobb och investeringar. Cirkulär ekonomi fokuserar på material- och resursanvändning och uppfattas ofta som en central del i grön omställning. Socio-ekologisk omställning fokuserar på sociala perspektiv och rättvisa och omfattar bland annat ett ifrågasättande av tillväxt som mål för samhällsekonomin. 

  Få helt nya yrken förväntas men många väntas kräva nya arbetssätt, kompetenser och utbildningskrav​. Nya arbeten kan uppstå inom energieffektivisering, elnät, vindkraft och kollektivtrafik​. De största utmaningarna för Sverige förväntas vara inom transportsektorn. Staten och arbetsmarknadens parter behöver finna ansvarsfördelning och former för kompetensförsörjning. Många arbetsmiljörisker som förväntas är inte nya, men de förenas med nya förutsättningar för arbetsmiljöarbete när arbetsuppgifter flyttas till företag utan kunskaper eller resurser att hantera dem. Omställningens samspel med jämlikhet är inte entydig. Befintliga ojämlika strukturer på arbetsmarknaden kommer att påverkas av de vägval som görs inom ramen för en grön omställning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5. Buhr, Katarina
  et al.
  Karlsson, Anja
  Sanne, Johan M.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Albrecht, Nils
  Alfonzo Santamaría, Néstor
  Antonsen, Stian
  Bezrukov, Dmitry
  Blazevic, Dragana
  Bodsberg, Lars
  Choudhary, Amrita
  Csapó, Gábor
  Desmond, Gerard
  Jovanovic, Aleksandar
  Klimek, Peter
  Knape, Thomas
  Macsári, István
  Németh, József
  Schmid, Nicolas
  Székely, Zoltán
  Warkentin, Sebastian
  End users’ challenges, needs and requirements for assessing resilience2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report summarizes the results from the work in Task 1.3 of the SmartResilience project. Within the Work Package “Establishing the project baseline and the common framework”, Task 1.3 contributes to a better understanding of the indicators for resilience assessment by examining the actual needs from the ones responsible for such an assessment.

  This deliverable establishes, at an early stage in the project, a baseline for understanding end users’ current and projected challenges, needs and requirements for assessing resilience of critical infrastructures and using resilience indicators (RIs) for doing so. This is a necessary step to ensure that the resilience assessment methodology and smart RIs will be designed in ways that are useful and therefore adopted, thus delivering increased resilience for critical infrastructures, beyond the project.

  The identification of end users’ challenges, needs and requirements in assessing resilience within Task 1.3 has been guided by an actor analysis approach and is predominantly based on qualitative methods, consisting of semi-structured individual or group interviews with key end users connected to critical infrastructures, desktop studies and literature reviews. The task has covered eight critical infrastructures in the SmartResilience case studies (ALPHA-HOTEL) as well as an additional case study covering interconnected critical infrastructures (DSB). Furthermore, in order to take into account end users beyond these nine case studies, a literature review has been carried out as well as a survey among the Members of the Community of Users of Safe, Secure and Resilient Societies (CoU).

  The key findings from Task 1.3 are summarized below:

  • Designing useful indicators requires extensive end user involvement in order to be able to integrate the indicators into existing organizational processes. There is a need to define the “work” that the indicators are supposed to do and make sure they meet the challenges of interconnected infrastructures.
  • End users in the case studies confirmed and provided further insight into the following key challenges, which are illustrated by examples: the concept of resilience; external threats (climate change, cyber-attacks, terrorist attacks, flooding); the complexity of critical infrastructures; and data management.
  • End users in the case studies expressed specific needs and requirements, which has been analyzed in terms of five dimensions of resilience and illustrated by examples: system/physical; information/data; organizational/business: societal/political and cognitive/decision-making.
  • The survey to the CoU indicated that some actors do not see a need to develop RIs because they think current practices are sufficient. Although the low response rate calls for caution in interpreting the results, the responses suggests a number of challenges for the SmartResilience project. First, the need for the project to create assessments and RIs that are clearly regarded as providing added value in relation to end users’ current and projected needs. Second, the challenge to design assessments and RIs that can be widely disseminated, while at the same time taking different contexts into account.
  • Three implications for indicator development are suggested. Firstly, indicators should be developed with an appropriate end user in mind. This means posing questions such as: What organization, and what function or user group, will use it? What is their interest in using indicators? What is their legitimacy to spread the indicator in the critical infrastructure? Secondly, indicators should be developed in dialogue with end users, in order to increase the likelihood that they cover areas that are relevant and currently not sufficiently covered; are relevant, understandable and legitimate; and are designed according to end users’ own motives for assessing resilience and perceptions of usefulness. Thirdly, indicators should be developed in alignment with end users’ organizational processes. This suggests that the project should develop indicators which are easy to understand in order to decrease the dependency of individual expertise and misunderstandings across different organizations; meet the level of capacity of resources that the organization(s) are willing to spend on assessments of resilience; and allow end users to collect, process and share (big) data, taking data security into account.
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Hult, Åsa
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Nuruzzaman, Robin
  Perjo, Liisa
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Sanne, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Rättvis tillgänglighet för landsbygder och mindre tätorter genom mobilitet som tjänst och e-handel - en förstudie2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport sammanfattar resultaten från förstudien ”Rättvis tillgänglighet för landsbygder och mindre tätorter genom mobilitet som tjänst och e-handel”. Förstudien finansierades av Trafikverket och genomfördes av IVL Svenska Miljöinstitutet och VTI Statens väg- och transport-forskningsinstitut. Syftet med förstudien har varit att bidra med kunskap och identifiera kunskaps-luckor om vad som behövs för att styra mot ett tillgängligt transportsystem för alla i landsbygder och mindre tätorter. Ett övergripande syfte var även att specificera inriktning för en kommande huvudstudie. Litteraturöversikten visar att äldre, unga och migranter, särskilt i kombination med funktionsnedsättning, är att betrakta som transportutsatta grupper. Mer intersektionell forskning behövs för att förstå komplexiteten i frågor som rör tillgänglighetsutmaningar kopplat till exempelvis kön, ålder och socioekonomisk status. 

  En slutsats är att det finns anledning att vidare analysera, utveckla och tillgängliggöra metoder för hur intersektionella perspektiv bättre kan användas i utformning, genomförande och uppföljning av olika typer av mobilitets- och leveranstjänster som utvecklas av privata och offentliga aktörer. I huvudstudien kan det även finnas anledning att närmare studera hur olika aktörer kan säkerställa att personer med olika behov kan involveras och ha inflytande i transportsystemet. Samlat visar förstudien även att förutom att anpassa lösningar efter platsen och att involvera berörda målgrupper kan även andra mer övergripande utmaningar behöva adresseras för att kunna öka tillgängligheten på landsbygder. Utmaningar som att policy liksom kollektivtrafikförsörjning utgår från en urban norm som missgynnar landsbygder, juridiska hinder och avsaknad av samverkan och fungerande affärsmodeller med externa parter för att bredda utbudet av mobilitet och leverans på landsbygder. Vilka åtgärder som behövs för att kunna öka tillgängligheten för alla på landsbygder kommer huvudstudien att fokusera på.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Hult, Åsa
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Sanne, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lund, Emma
  Fredricsson, Christian
  Levin, Kristoffer
  Wennberg, Hanna
  Hur överförs nationella miljömål till lokala beslut i transport- och samhällsplaneringen?2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektet Stafetten, som finansierats av Naturvårdsverket, har studerat miljömål på nationell, regional och lokal nivå, deras roll för transportplaneringen, och vad som kan göras för att målen ska få större genomslag. Deltagande organisationer är IVL Svenska Miljöinstituten, Trivector Traffic och Lund universitet. I denna rapport beskrivs hur miljömålen överförs till lokala beslut i den regionala transportplaneringen och i den kommunala samhällsplaneringen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Hult, Åsa
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Sanne, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Pettersson-Löfstedt, Fredrik
  Lund, Emma
  Dymén, Christian
  Infrastruktur, planering och miljömål – en analys av synen på ansvar, roller och vilken påverkan infrastrukturen har för att uppnå miljömålen.2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är ett resultat från forskningsprojektet Stafetten som finansierats av Naturvårdsverket. Deltagande organisationer är IVL Svenska Miljöinstituten, Trivector Traffic och Lund universitet. Syftet med rapporten är öka kunskapen om hur beslutsfattare i olika organisationer ser på kopplingarna mellan nationella miljömål och transportplanering, samt att undersöka hur ett diskursanalytiskt angreppssätt kan bidra till att förklara varför miljömålen inte får tillräckligt genomslag. Analysen bygger på ett intervjumaterial som omfattar 53 intervjuer med tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9. M. Sanne, Johan
  et al.
  Björk, Anders
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Sahlberg, Bo
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Stripple, Håkan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Sanne, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Koldioxidutsläpp från arbetsmaskiner kan minskas genom hållbara affärsmodeller2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Utsläppen från användning av entreprenadmaskiner utgör en stor del av koldioxidutsläppen i samhället enligt en rapport från Ingenjörsvetenskapsakademien. I den här rapporten beskriver vi ett koncept för en affärsmodell för användning av entreprenadmaskiner som stödjer minskningen av koldioxidutsläpp på olika sätt och samtidigt är företagsekonomiskt lönsamt. Rapporten baseras på ett projekt med finansiering från Construction Climate Challenge (ett initiativ från Volvo Construction Equipment) samt Stiftelsen IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet genomfördes under oktober 2014-juni 2015. Vi vill tacka samtliga intervjupersoner för deras insats i projektet. För en fullständig redovisning av projektet hänvisar vi till en kommande vetenskaplig artikel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Malmaeus, Mikael
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Karlsson, Annacarin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Sanne, Johan M.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Färdplan Sysselsättning - Arbetsmarknadseffekter av en grön omställning i Sverige2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  B2456 Rapport Färdplan Sysselsättning final
 • 11.
  Sanne, J. M.
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm, Sweden.
  Matschke Ekholm, H.
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm, Sweden.
  Rahmberg, M.
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm, Sweden.
  Contextualizing resilience indicators – comparable across organizations yet specific to context2021Ingår i: Journal of Risk Research, ISSN 1366-9877, E-ISSN 1466-4461, Vol. 24, nr 12, s. 1652-1667Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In an increasingly complex and interdependent world, it has become increasingly difficult and costly to identify and protect systems, communities or organizations against all possible threats. Resilience approaches, however, provide capacities or abilities to respond to hazards and threats beyond existing scenarios and associated response plans, as well as learn from these disturbances and improve performance.

  Thus, resilience approaches provides increased capabilities for strengthening beyond traditional risk, crisis and business continuity approaches. However, there are inherent challenges of contextualizing resilience indicators for specific uses for specific critical infrastructures while also designing a comprehensive and multidimensional approach as well as for comparison across various infrastructures. Based upon the development and application of an indicator-based decision-support system for resilience in a Horizon 2020 project, we describe and analyse how we addressed such challenges, providing opportunities for improving resilience for drinking water supply and distribution in Sweden.

  The findings show the value of a modular approach, iterative indicator design processes with relevant stakeholders, the necessity to attend to their organizational processes, to the regulatory context as well as to the assignments, evaluation criteria and cognitive regimes among various target audiences. The approach is a useful methodology to achieve policy objectives for critical infrastructures from a systemic perspective, such as identifying and evaluating resilience, development of measures to increase resilience and the development of performance metric as well as facilitating information-sharing and training.

 • 12. Sanne, Jahan
  et al.
  Bjork, Anders
  Sahlberg, Bo
  Stripple, Hakan
  Designing a business model to reduce CO2emissions from construction machinery: Aligning business and environmental objectives2019Ingår i: International Journal of Construction Supply Chain Management, E-ISSN 1179-0776, Vol. 9, nr 1, s. 1-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The   literature   on   sustainable   business   models   suggests   a   large   potential   for   radical environmental  benefits  in  many  industries  based  upon  current  technological opportunities. However, there is a lack of empirical knowledge on how to design, implement and spread such business models in complex value chains. Based on a qualitative exploratory study, a concept for sustainable business models to reduce carbon emission when using construction machinery has  been  developed  and  measures  needed  to implement  and  design  such  a  model  within  the construction  industry  is  identified.

  The  study  is  based  upon  interviews,  study  visits  and  a workshop,   with   participants  representing   all   important   actors   in   the   value-chain.   In conclusion,  business  and environmental  objectives  can  be  aligned  through  a  result-oriented business  model, supported  by  life-cycle  data,  contractual  incentives,  standardised  emission measures and driver visualization. The concept is generalisable to the greening of value chains beyond carbon reduction and also to other complex business to business value-chains.

 • 13.
  Sanne, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  4 Upphandling och arbetsmiljö(arbete). Hur kan olika aktörer bidra till arbetsmiljöstyrningen för tjänster som upphandlas? Kunskapssammanställning 2015:13, Arbetsmiljöverket.2021Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljölagstiftningen utgår, med några undantag, från att arbetsgivaren har kontroll över arbetsmiljön och arbetsplatsen där den anställde arbetar. Upphandlande organisationer formar dock i hög grad förutsättningarna för entreprenörers arbetsmiljö och arbets­miljöarbete. Bristande hänsyn till eller kunskap om arbetsmiljöarbe­tets förutsättningar och hård konkurrens med priset som huvudsak­ligt urvalskriterium leder i alltför många fall till en dålig arbetsmiljö. Upphandling kan samtidigt vara en kraftfull möjlighet för den upphandlande organisationen att förebygga arbetsskador och ohälsa inom upphandlade verksamheter och tjänster genom att reducera risker på arbetsplatsen. Detta kan göras genom att underlätta, styra, stödja och samverka med den upphandlade arbetsgivarens arbets­miljöarbete och, ibland, ersätta eller komplettera när dennes arbets­miljöarbete brister. Det saknas idag uttryckliga lagkrav för upphandlande organi­sationer att ta hänsyn till arbetsmiljön för dem som arbetar med upphandlade tjänster. Vid upphandlade tjänster uppkommer därför svårigheter för entreprenören att ta sitt arbetsgivaransvar för arbets­miljön enligt arbetsmiljölagstiftningen och för tillsynsarbetet. Det finns vissa möjligheter inom ramen för upphandlingslagstiftningen att ta arbetsmiljöhänsyn. Det är dock sällan upphandlare tar tillvara dessa möjligheter på grund av bristfälliga kunskaper och otillräcklig vägledning.

  Det finns en rad frivilliga åtaganden såsom uppförandekoder och beställaransvar samt olika tekniker och metoder för att implementera lagstiftningen såsom att förhindra arbetsskador i byggbranschen ge­nom utformning av konstruktionen och arbetsprocessen, integrerad projektplanering, samverkansentreprenader och styrning av värde­kedjan. Lagstiftning, koder och tillämpning samspelar i en komplex process som ibland samverkar till effektiv arbetsmiljöstyrning. För att få en mer effektiv implementering bör fler aktörer och experter delta i både upphandlingsarbete och arbetsmiljöstyrning än idag: arbetsmarknadens parter, skyddsombud, leverantörens anställda, projektörer, frivilligorganisationer, expertstöd, tillsynsmyndigheter och media. De kan bidra med nödvändig kunskap, drivkrafter och förankring för en effektiv implementering. Inte minst de anställdas deltagande framstår som centralt för en effektiv och ändamålsenlig implementering. Sammanställningen visar även på behovet av att använda en strategisk inköpsprocess och att ställa krav som är baserade på expertkunskaper kring specifika arbetsmiljöproblem och effektiva lösningar samt baserade på aktuellt tolkningsutrymme. Ibland kan upphandlare på ett effektivt sätt använda andra styrinstrument såsom miljökrav för att hävda arbetsmiljöintressen. Ledningssystem och modelleringsverktyg liksom webbaserade standardkrav kan vara värdefulla verktyg för att genom upphandling styra arbets­miljön. Det är viktigt att kraven är enkla att tillämpa och att följa upp. Sammanfattningsvis visar sammanställningen på problem och möjligheter inom ramen för nuvarande lagstiftning. Upphandling kan vara en kraftfull möjlighet för en tillfredsställande arbetsmiljö men för att den ska kunna utnyttjas tillfullo behöver myndigheter, upphandlande organisationer och arbetsmarknadens parter bidra till ökade kunskaper kring effektiva metoder och hur de bäst implemen­teras och att finna nya former för expertstöd, samverkan och tillsyn. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Sanne, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lärande i räddningstjänsten till stöd för en bättre arbetsmiljö2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Grundprincipen för att hantera arbetsmiljöfrågor i en organisation är systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, såsom det beskrivs i föreskriften AFS 2001:1. SAM kräver att det på varje arbetsplats drivs ett fortlöpande arbete med att identifiera, förebygga och åtgärda risker i arbetsmiljön. Det är således en processreglering där kvalitetssäkrade informationsflöden är en central dimension. På samma sätt kräver Lagen om skydd mot olyckor (LSO) att insatser undersöks och att undersökningen ligger till grund för förbättrade insatser och förbättrat förebyggandearbete i räddningstjänstens arbete. Att integrera dessa lärandekrav i förmågeutvecklingen ger goda utgångspunkter för att förbättra arbetsmiljö och verksamhet.

  Kunskapsstyrning är att skapa och använda kunskap för organisatoriska ändamål. Rapporten beskriver och analyserar räddningstjänstens utmaningar kring att säkra arbetsmiljön vid insats med fokus på lärande från insatser, övningar, riskanalys m.m. samt hur detta omvandlas till kvalitetssäkrat lärande inför insats. Rapporten ger exempel på hur utmaningarna kan hanteras med befintliga resurser och inom befintliga uppdrag.

  Fyra räddningstjänster valdes för att ge variation kring lärandeprocesser av olika slag: utredningsverksamhet, organisationsform, förmågeutveckling och kvalitetssäkring. Projektet baseras på intervjuer och gruppintervjuer med relevanta aktörer; olycksolycksutredare, förvaltningschefer, arbetsmiljöansvariga, styrkeledare/insatsledare, skyddsombud och brandmän inom respektive räddningstjänst. Utöver detta har en projektmedlem deltagit vid prövande enhetsövningar. En mindre studie jag gjorde visar också hur MSB och andra myndigheter kan stödja de lokala räddningstjänsterna kring lärande från och inför insats med fokus på arbetsmiljö.

  Projektet bekräftar till stora delar de utmaningar som tidigare forskning och utredningsarbete om lärande i räddningstjänsten lyfter fram vad gäller brister i rapportering, bristande processer för att fånga upp och ge återkoppling kring erfarenheter, svårigheter att finna fungerande former för att prioritera och omvandla erfarenheter till kvalitetssäkrade arbetsmetoder och att systematiskt styra utbildnings- och övningsverksamhet mot identifierade behov. De goda exempel på hur olika räddningstjänster arbetar som jag lyfter fram, visar samtidigt på möjliga pusselbitar för att hantera dessa utmaningar. Ø Ledning och politiker sätter mål för och följer upp förmågeutvecklingsarbete och arbetsmiljöarbete Ø Skyddsorganisationen engageras i förmågeutvecklingsarbetet/arbetsmiljöarbete Ø Pröva sig fram för att hitta processer för förmågeutveckling och arbetsmiljöarbete som integreras med andra ledningssystem och uppdrag Ø Utforma en organisation för förmågeutveckling/arbetsmiljöarbete där alla berörda ingår Ø Använd olika former för informationssamling: APT, insatsutvärdering, coachning Ø Ge lärandeuppdrag till olika roller, integrerade med andra arbetsuppgifter: styrkeledare, funktionsansvariga, instruktörer, arbetsmiljösamordnare Ø Skapa samlad bild av risker genom att sammanställa händelserapporter Ø Kvalitetssäkra informationen genom återkoppling kring händelserapporter Ø Ge förutsättningar för att lösa problem på rätt nivå och skapa rutiner för detta Ø Skapa en process för att kvalitetssäkra utbildnings- och övningsmaterial Ø Utforma en process för att prioritera utbildnings- och övningsbehov över tid och för enskilda eller grupper

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Sanne, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Vulnerability in Technological Cultures2014Ingår i: Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 16.
  Sanne, Johan M.
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Dymén, Christian
  Trivector.
  Johansson, Håkan
  Trivector.
  Odhage, John
  Trivector.
  Lund, Emma
  Trivector.
  Romson, Åsa
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Målstyrd planering - Processer, metoder, styrmedel och åtgärder för ett transporteffektivt samhälle2023Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver resultatet av en förstudie som utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trivector Traffic AB, med finansiering från Trafikverket (TRV 2020/119125). Förstudiens syfte var att identifiera nödvändiga komponenter för det tidiga planeringsskedet med att komma överens om mål, metoder och åtgärder för transport- och samhällsplanering i samverkan mellan olika aktörer för att nå transporteffektivitet och olika hållbarhetsmål såsom till hälsa, socialt hållbara lokalsamhällen och klimatmål. Med tidigt skede menas innan konkreta styrmedel, åtgärder och infrastrukturer diskuteras och utformas. Vi har analyserat vetenskaplig litteratur och grå litteratur inom två områden:

  1. Styrmedelspaket för transporteffektivitet med synergieffekter för olika hållbarhetsmål
  2. Processer och arenor för att nå samsyn kring utformning av gemensamma målbilder, styrmedel, åtgärder och metoder för att nå transport-effektivitet och olika hållbarhetsmål.
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Sanne, Johan M.
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Marklew, Sofi
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Analys och konsekvenser av ett ökat friluftsliv2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppdraget är att sammanställa befintlig kunskap över hur besökstrycket i naturen ser ut under 2020–2021 jämfört med tidigare och vilka utmaningar detta har lett till, med anledning av medieuppgifter kring ökat tryck och negativa effekter som en följd av corona-pandemin. Resultatet ska kunna användas i planering av framtida insatser. Målet är att sammanställa befintlig kunskap och genom analys skapa en mer sammanhållen bild över situationen och visa på behov av ytterligare kunskap. Fem olika utmaningar valdes ut av Naturvårdsverket.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Sanne, Johan
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Matschke Ekholm, Hanna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Beslutsstöd för ökad resiliens för dricksvattenproducenter2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Resiliens (motståndskraft) för en infrastruktur är förmågan att förstå risker, förutse, förbereda sig och anpassa sig till för¬ändrade förhållanden och att motstå, reagera på och återhämta sig snabbt från störningar. Projektet har genomförts i flera steg:

  • Identifierat befintliga indikatorer som är lämpliga för att bedöma resiliensen i kritiska infrastrukturer.
  • Utvecklat en ny avancerad resiliensbedömningsmetod och ett interaktivt verktyg för att använda detta.
  • Tillämpat metodiken och verktygen i åtta kritiska infrastrukturer runt om i Europa.
  Resiliensen mäts i olika dimensioner: skalskydd, IT, organisation, samhälleligt och kunskapsmässigt. Verktyget går att anpassa till olika kritiska infrastrukturer och till olika användningar och förutsättningar. Rapporten beskriver hur detta verktyg kan ge ett värdefullt bidrag till existerande metoder för riskanalys, krishantering och kontinuitetsplanering inom dricksvattenproduktionen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Sanne, Johan
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  M.J., Chesa
  Moldan, Filip
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hubers, E
  Lessons from adapting resilience indicators to flooding and storm- water management.2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This deliverable reports on the activities conducted as part of Task 5.2.The objective is to a) contributeto improving resilience to releases of contaminated water in the Göteborg case study and b) to identifysocial and organizational enablers for the development and effective use of technologies fordigitalization of water management. For this purpose, we used tools developed for identifying, visualizingand evaluating/acting upon data addressing resilience in critical infrastructures, defined and quantifiedthrough indicators.The framework for the deliverable is based upon a) a previous H2020 project regarding the design,implementation and added value from using the tools as well as b) findings from the SCOREwaterdeliverable D5.1 regarding issues of stakeholder engagement, user involvement and implementation/evaluation (focusing on the two former).

  Through an iterative design process, we created a baseline witha scenario with regard to resilience against the release of insufficiently purified water from a worksitein the West link construction project in Göteborg. Based upon the baseline we created a business casefor what we wanted to measure and improve through the tools. We created two checklists for measuringand acting upon data on resilience addressing the business case. Finally, we identified a few bestpractices for stakeholder engagement as well as examples of how to make best use of the technologiesand services to be developed and deployed in the SCOREwater project.The deliverable provides a process description of the successive iteration we carried out. We show halffinishedchecklists for resilience measurement, describe stakeholder feedback from these and asuccessive development of the business case and the checklists.

  The process illustrates that the tool isuseful for this context and provide a beneficial illustration for how to create useful checklists thatstakeholders benefit from to increase knowledge about resilience and how to improve resilience. Thebest practices for introducing and adapting the resilience tools were to do “homework” properly (that isto identify the relevant baseline) and to interact intensively to identify and define stakeholder issuessuch as:1. What is the regulatory context setting the rules of the game?2. Who are the relevant actors, their responsibilities and their possible contributions?3. What are their problems and motivations (pains and gains)?4. What added value can the tools provide?5. How can the purpose of using the tools best be aligned with and add to the overall project/casestudy objectives?Similarly, the replication of the tools in Amersfoort and possibly Barcelona require doing the “homework”and engaging in identifying baselines and business cases as well as how to implement them into existingpractices.Contribution to the case study: The Göteborg municipal environmental board saw the tools as anopportunity to develop methods for early warning, such as enabling mitigation of negative environmentalimpacts on recipients from the release of stormwater and process water from construction sites.Construction companies saw that the tools provided potentials for improving knowledge of resilience oftheir water management as well as potentials to improve their resilience. Stakeholders stressed that ifthe organizational capacities to make use of the data and services provided by improvements in sensorcapability and AI solutions are not improved, overall resilience would not be improved. The baseline is also useful to measure the impacts in a later stage of the project.

  Contribution to the project: The social and organizational enablers identified to make best use of thetechnologies and services to be developed and deployed in the SCOREwater project were related to thecommunicative and organizational abilities to react to and how to use the improvements in sensortechnology and AI solutions. The business case provides an example of how added value could help toimprove current practices at construction sites and provide arguments for the possibility for morestringent regulation and oversight due to improved technology. This includes e.g. workplace routines foracting upon alarms, as well as more frequent reporting to authorities, based upon real-time monitoringand using AI technology for proxy indicators.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Sanne, Johan
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Moldan, Filip
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Galfi, H.
  Evertsson, J.
  Meijer, H
  Martínez Ruiz, A
  Chesa Marro, M-J
  Vanmeulebrouk, B
  de Bruin, B
  Rubion Soler, E
  Ribalta, M
  Recommendations for future development of technologies for water management2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A challenge describes both opportunities and barriers, and an enabler provides means to manage achallenge.

  The framework for the deliverable is based upon identifying process facilitators (e.g.workshops) and discursive abilities/devices providing enablers that partners used in order to make senseacross organizations and professional communities (developers and users) as a means to develop anddeploy digital technologies and services.

  IVL lead the work and edited the deliverable. Gothenburg city (CGEA), city of Amersfoort (COA) andBarcelona waste and wastewater company (BCASA) provided experiences as stakeholder and dataprovider, through user involvement.

  IVL Swedish Environmental Institute, Eurecat (EUT), Talkpool (TP),Civity (CIV) provided experiences from development and implementation work (focusing on stakeholderengagement and user involvement). They all contributed to the deliverable through meetings and writingone section each. Analysing the same processes from different points of view provided interesting insightsinto the development process and implications for the coming phases of the project.

  The Gothenburg section expresses how insights from cooperation issues from before the project, wereturned into a well-designed collaboration process (process facilitator) between developers andusers/stakeholders. In Gothenburg, engaging with various departments within the municipality and withexternal stakeholders has been a continuing learning process for IVL (case study leader).

  IVL graduallypresented various opportunities within the project, both in Amersfoort and Barcelona, which has beenvery much appreciated by the stakeholders. In this way, the engagement process has also enabledstakeholders to envision a number of opportunities that the new technologies empower that can becontinued beyond SCOREwater.

  Moreover, due to a fruitful collaboration between developers and stakeholders, both Gothenburg andBarcelona cities now envision even more opportunities and ambitions, some of which might be realizedwithin the project, some outside.Both Amersfoort and Barcelona also analyse how insights from different organizational issues influencedtheir design of process facilitators and discursive abilities.

  The Amersfoort section shows the influencefrom a) the different organizational structures and motives between the municipality, the for-profitcompanies and citizen volunteers and b) the differences in work processes between their policy makersand data analysts, people that seemed to be previously unfamiliar with working together.

  The first issuewas addressed through finding common ground in the objectives (added value as a discursive device) andthe second through designing a common process – going from simple to more complex hypothesis.

  In the Barcelona case, BCASA realized a) that they needed to “translate” their needs and concepts withregard to wastewater maintenance to other Catalan partners and b) that they needed to involve andengage both workers and managers at several departments for the SCOREwater project so that theyunderstand.

  see and value the benefits it provide and therefore engage in and support the SCOREwaterproject. EUT, TP and CIV expressed fewer specific challenges than the case studies, using familiar andproved process facilitators and discursive devices (CRISP-DM business modelling and user stories).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Sanne, Johan
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Perjo, Liisa
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Englund, Andreas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Domene, E
  Nielsen, T
  Hwargård, L
  A framework for specifying how to develop users’ needs and requirements in an iterative process.2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of D5.1 is to provide a framework for the process to specify stakeholders’ needs and requirements in WP4 and the collection and analysis of data from the demonstration cases, with regard to organizational and social enablers for development, implementation, use and successive evaluation of SCOREwater technologies and services (WP5 and further to WP6 and WP8).  A framework contains the salient experiences, approaches, theories and perspectives in a field from which prescriptive models and other tools can be built.

  This deliverable provides more knowledge on four areas with high relevance for the project: a) behavioural, organizational and legal/regulatory barriers/enablers; b) iterative user-expert development processes and relevant standards for end-user development; c) methods and state of the art for sewage sociology; and d) implementation and evaluation research. Together, these focus areas provide a background of principles that guide the implementation of the demonstration cases, in particular in terms of stakeholder engagement and adapting to user needs in WP4 and for an effective implementation of the ICT tools and for their evaluation.

  In later phases in the project the receiving work packages needs to pick those tools that suits them, based on the analysis for each case study in WP1 and WP4 (and as part of WP6) and adapt them to achieve overall project goals as well as local goals. The framework is based upon a literature review of state-of-the-art knowledge and best practices, as well as consultation with partners regarding scope and presentation. The review highlights important issues to address and provide approaches to that.  The literature review highlights that water is often managed through a network of public and private actors at different levels, with different perspectives and goals, and different strategies and instruments.  There is a need to involve both the users of innovative ICT solutions as well as a broad spectrum of other stakeholders (e.g. municipal and state officials and policy makers) in technology development processes. Different involvement methods need to be chosen based on type of user or stakeholder addressed, but also based on the goals of the involvement action, or the type of knowledge the activity should bring to the process.

  The literature review provides knowledge on key principles to keep in mind when engaging stakeholders.  Tools and approaches from sewage sociology will be used to design the demonstration case in Barcelona. Sewage sociology refers to the scientific use of biomarkers in waste and waste-water to measure health and environmental characteristics together with known demographic data. The overview in this report shows how sewage sociology is a powerful tool through which urban planning and health authorities should work together to improve citizen’s quality of life.  The review also discussed the issues related to implementation and evaluation of the SCOREwater technologies and services. The strategies and approaches for implementation and evaluation needs to be designed beforehand, in collaboration with developers and stakeholders. Implementation of SCOREwater technologies and services in the demonstration cases needs to be both adapted to local context and be able to provide generalizable conclusions for further dissemination and exploitation. It needs to be based upon an analysis of change mechanisms, locally for each case and generic for the water sector. Likewise, the strategy for evaluating the ICT tools needs to be designed beforehand and be integrated into the implementation efforts. The framework provides more specific advice, based upon the review on various good practices for identifying stakeholders, user groups, their needs and requirements, for an iterative development, implementation, use and successive evaluation of the SCOREwater tools. The framework is supported by a list of resources to be used when designing strategies, to be found in the annexes. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Sanne, Johan
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Matschke Ekholm, Hanna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Resilience Joint Evaluation onand TestReport (JETreport)forthecasestudy"SmartResilienceProject:FOXTROT:Drinkingwatersupplysystem"2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  IVL Swedish Environmental Research Institute conducted three consecutive workshops with relevant stakeholders from the drinking water sector in Sweden. Researchers from IVL, led by Johan M. Sanne assessed the workshops. The workshops included a stress-test, based upon a scenario of microbial contamination of water, either raw water or distributed water, due to flooding as a consequence of heavy rain. The stress-test was considered a good tool for self-assessment, as an input to crisis preparation. The stress-test was considered useful as a complement to current reporting formats to politicians, not at least because it visualizes resilience in different phases of the cycle. Important outcomes include the learning process as well as a list of improvement measures, including an evaluation or priority ordering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23. Walther, G
  et al.
  Jovanovic, M.
  Vollmer, M.
  Desmond, G
  Choudhary, A.
  Székely, Z.
  Sanne, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Klimek, P.
  Bezrukov, D.
  Koivisto, R.
  Molarius, R.
  Macsári, I.
  Stumphauser, I.
  Knape, T.
  Bergfors, L.
  Buhr, K.
  Jovanovic, A.
  Albrecht, N.
  Warkentin, S.
  Devarajan, J.
  Tetlak, K.
  Auerkari, P.
  Tuurna, S.
  Pohja, R.
  Santamaria, N.
  Nikolic, M.
  Blazevic, D.
  Eremic, S.
  Report on challenges for SCIs2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report discusses the challenges posed by four types of threats – terrorist attacks, cyber-attacks, extreme weather and social unrest – on the following eight smart critical infrastructure systems:a.

  ALPHA - Finance (financial system): The analysis focuses on disturbed information flow and disabling/manipulating IT and communication systems, including attacks on the “physical layer” using the example of IEMI/HPEM threats, as well as the software layer.b. BRAVO - Energy supply (system): The analysis focuses on disruption of “smart” energy supply in a “smart city”, caused by natural hazards, in this case flooding, leading to cascading effects and severe consequences for other energy-depending SCIs.c. CHARLIE - Health care (system):

  Focus of the analysis is on all threats that might cause large increases in the numbers of injuries or sick patients within a densely populated area. This will include indirect impacts, e.g. large numbers of injuries caused by a disaster or terrorist attacks or disease epidemics, but also direct impacts, e.g. service disruptions in critical health infrastructures, such as hospitals, due to attacks or disasters hitting the infrastructure itself.d.

  DELTA - Transportation (system) – airports: According to the framework situation, threats on Smart Airports will be assessed under circumstances of (i) blocked traffic, (ii) passenger and airplane traffic exceeding capacity (iii) flood.e. ECHO - Industry (in zones in cities) "Industrial Production Plants":

  The analysis focuses mainly on technological accidents within the refinery complex, but also accidents caused by natural hazards affecting refinery property outside the main refinery complex, e.g. accident on jetty belonging to refinery on the river Danube during unloading/loading oil products from barge to a tank, damages by a gale or storm on process installations (pipes, hoses) resulting in river pollution. Both scenarios could lead to cascading effects for other SCIs in close vicinity.f. FOXTROT - Water supply (systems): The analysis focuses on three cases of local and regional drinking water supply chains, with different kinds of vulnerabilities in terms of climate threats, ICT challenges, security issues and human error.g.

  GOLF - Urban flood protection (systems): The analysis focuses in the disruption of water and transport caused through tidal and fluvial flooding events.h. HOTEL: City of Helsinki - Flooding underground coal storage. Resilience of the energy infrastructure (city environment).

  The way this analysis was conducted was by assessing these threats using a 5x5 framework matrix. The two axes of the matrix were phases (understand risks, anticipate/prepare, absorb/withstand, respond/recover, adapt/learn) and dimensions (system/physical, information/data, organizational/business, societal/political, cognitive/decision-making).

  Each individual matrix block was discussed by subject experts who identified specific challenges and implications for each matrix element and rated its relevance (high, medium, low).In terms of the results, the system/physical dimension received the highest number of important challenges.

  Overall, the most important singular element was to understand risks in the organizational/business dimension. The least importance was attributed to the adapt/learn phase.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 23 av 23
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf