IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 29 of 29
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Danielsson, Lina
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydberg, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater report - Comparing water footprint methods: The importance of a life cycle approach in assesing water footprint2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Today many people are suffering because of water scarcity, and still, water scarcity is supposed to be a growing problem. Water footprint is a tool developed to assess impact related to water use and consider both water consumption and degradation. This study aims to compare two such water footprint methods, the H2Oe-method and the WFN method, and identify the different hotspots for water use in a supply chain at Volvo Trucks. The overall result of the first method, the H2Oe-method, was 2.6 Mm³ H2Oe while the result for the second method, the WFN-method, was 13.1 Mm3. The largest contribution to water footprint for the first method was the degradative part, mainly from the background process of a precipitation chemical. The second method had the largest contribution from water consumption in the use electricity. The results show the importance of a life cycle perspective when calculating water footprint and the difficulties to compare water footprint calculated with different methods. This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Ekholm, Hanna Matschke
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatanpassning 2019 - så långt har Sveriges kommuner kommit2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för fjärde gången genomfört en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners systematiska arbete med klimatanpassning och därmed få en överblick över klimatanpassningsarbetet på lokal nivå i Sverige. Resultaten har också legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete. Enkäten skickades ut till samtliga Sveriges kommuner och besvarades av 208 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Karlsson, Per Erik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Erlandsson, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mattsson, Eskil
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Åsa
  Klimatpåverkan från skogsbruk inom Sveaskogs produktiva skogsmark2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The biogenic and fossil climate impacts that results from forestry were estimated within the productive forests that are owned by the forest company Sveaskog, in different parts of Sweden. These results were compared with the results from corresponding calculations made for all productive forests that are present in the same parts of Sweden. The calculations showed a biogenic uptake of CO2 to the forest ecosystems in the productive forests owned by Sveaskog in all parts of Sweden. The estimated area based net uptake of CO2 was higher for the productive forests owned by Sveaskog, compared the estimated values for all productive forests present for all different parts of Sweden, except south Norrland. The estimated, area based emissions of fossil GHG were somewhat lower in the productive forests of Sveaskog, as compared to the corresponding estimates for all productive forests in the different parts of Sweden, except for south Norrland.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Karlsson, Per Erik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mattsson, Eskil
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Erlandsson, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Holmström, Hampus
  Dialogprocesser kring hållbarhetsbedömningar inom svenskt skogsbruk2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest (MDF) utvecklas metoder för att med ett hållbarhetsperspektiv beskriva och visualisera alternativa, framtida scenarier för produktion och användning av skogsråvara, för dagens och framtidens skogsbruk. Utveckling av metodik för att tillämpa indikatorer för hållbarhet för svensk skoglig sektor utgör en viktig verksamhet. I denna rapport redovisas argument för behovet av en nationell samverkan mellan intressenter i det svenska samhället vad gäller metodik för bedömningar och målsättningar för hållbarhet för framtida utveckling inom svensk skoglig sektor.

  Vi föreslår att det nationella skogsprogrammet, med ett tilläggsuppdrag och utformat med inspiration från andra framgångsrika arenor, till exempel Luftkonventionen, och lett av en oberoende nationell samordnare, skulle kunna härbärgera en nationell arena för dialoger kring samverkan om utveckling av beräkningsmetoder samt definitioner av indikatorer för hållbarhet för svensk skoglig sektor, med en bred förankring i det svenska samhället.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Karlsson, Per Erik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mattsson, Eskil
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Erlandsson, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Holmström, Hampus
  Indikatorer för hållbarhetsbedömningar av svenskt skogsbruk och skogsindustriella produkter: Generell metodik2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten har tagits fram inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest som leds av Skogsindustrierna. IVL deltar i programmet, i samarbete med SLU och Skogforsk, med att beskriva alternativa, framtida scenarier för produktion och användning av skogsråvara, för dagens och framtidens skogsbruk, i ett hållbarhetsperspektiv, främst baserat på visualiseringsverktyget BioMapp Framtagning av metodik för att beräkna hållbarhetsindikatorer för svensk skoglig sektor utgör en viktig verksamhet.

  Metoder har tagits fram för att beräkna fyra olika typer av hållbarhetsindikatorer:

  1. Påverkan på biologisk mångfald                                                                            2. Påverkan på klimat, uppdelat på fossilt och biogent ursprung                                  3. Sociala aspekter, såsom skogens rekreationsvärden                                                  4. Ekonomiska aspekter, såsom antal arbetstillfällen, skogsbrukarens ekonomiska intäkter, samt nationalekonomiska aspekter.

  Dessa vitt skilda hållbarhetsindikatorer behöver kunna jämföras och vägas mot varandra. Metodik beskrivs för att överföra indikatorerna till en jämförbar, relativ skala, baserat på referensscenarier. Indikatorerna behöver också kunna knytas till storleken på arealen som används för produktion av skogsråvara samt hur mycket skogsråvara som produceras på denna areal.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Lovisa Andersson, Sofia
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Grundestam, Catharina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Saagi, Ramesh
  Nilsson, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Utvärdering av framtida inflödesscenarier för svenska reningsverk - Vilken effekt har tillskottsvatten på miljöpåverkan och driftskostnad?2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Svenska avloppsreningsverk tar idag emot betydande mängder tillskottsvatten genom avrinning av dagvatten och infiltration i ledningsnäten. I framtiden förväntas även nederbörden öka till följd av klimatförändringar och högre flödestoppar vid regn är väntade. Förändrad utspädning av avloppsvatten på grund av infiltration eller dagvatten kan ha stor betydelse för reningsprocessernas effektivitet.

  Detta projekt har haft som uppgift att studera drift av avloppsreningsverk vid olika framtida inflödesscenarier och hur dessa scenarier påverkar reningsverkens miljöpåverkan och driftkostnader för tre svenska reningsverk.

  Resultaten visar att infiltrationen har större inverkan på hur miljöpåverkan förändras till följd av ett förändrat inflöde än ökade flödestoppar. Vid minskad infiltration minskade samtliga studerade miljöpåverkanskategorier för alla tre verken, beräknat per kg kväve som avskilts i reningsprocesserna i verket. Det omvända gällde vid ökad infiltration.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Lovisa Andersson, Sofia
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Grundestam, Catharina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  U Lindblom, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Saagi, R.
  Evaluation of environmental impacts for future influent scenarios using a model-based approach2020In: Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, E-ISSN 1996-9732, Vol. 81, no 8, p. 1615–1622-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Changes in dilution of wastewater to a treatment plant due to infiltration or surface runoff can have a great impact on treatment process performance. This paper presents a model-based approach in which realistic influent scenarios are generated and used as inputs to a dynamic plant-wide process model of the wastewater treatment plant. The simulated operation is subsequently evaluated using life-cycle assessment (LCA) to quantify the environmental impacts of the future influent scenarios. The results show that increased infiltration led to higher environmental impact per kg nitrogen removed. The increase in surface runoff had a minor impact.

 • 8.
  Matschke Ekholm, Hanna
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatanpassning 2021 - Så långt har Sveriges kommuner kommit - pop-rapport2021Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Klimatförändringarna innebär stora utmaningar för samhället. Hur stora effekterna blir berorbåde på omfattningen av det förändrade klimatet men också på förmågan att anpassa samhällettill dessa förändringar. I det arbetet har kommunerna en central roll eftersom de ansvarar föratt genomföra konkreta åtgärder som minskar samhällets sårbarhet. De flesta kommunerna som har svarat på årets enkät (160 av 180) uppger att de arbetar med klimatanpassning. Men det är stor skillnad på hur långt kommunerna har kommit visar undersökningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Matschke Ekholm, Hanna
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Isaksson Lantto, Fanny
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatanpassning 2021 - Så långt har Sveriges kommuner kommit2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den uppvärmning som har orsakats av mänskliga utsläpp fram till idag kommer att hålla i sig i tusentals år och fortsätta orsaka förändringar i klimatsystemet. SMHI har i ett flertal studier visat att Sverige redan har blivit varmare och mer nederbördsrikt och att temperaturen kommer att stiga mer i Sverige och Skandinavien än det globala genomsnittet. Mer nederbörd ökar risken för översvämning och kan även leda till ras, skred och erosion genom försämrad markstabilitet. Andra effekter av ett förändrat klimat är förändrad mark- och luftfuktighet, förändrad snömängd, värmeböljor, torka och ökad brandrisk. Hur stora effekterna blir beror på klimatförändringarnas omfattning men också på samhällets förmåga att anpassa sig till dessa förändringar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater - Innovative technologies for enhancing the eco-efficiency of water use in industries2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This deliverable contains information about innovative technologies with the potential to increase eco-efficiency in the industrial sector. Technologies were identified ac-cording to the environmentally weak stages in each of the four Case Studies exam-ined. The technologies are classified according to the stage at which they are implement-ed: Technologies in the water supply chain (common in all water use systems); implemented either upstream (e.g. water treatment) or downstream (e.g. wastewater treatment) of the water use stage. Technologies in the production chain. The technical description provided includes information about the working mecha-nisms, the environmental performance, cost data, technological maturity and justifica-tion for the necessity of each technology presented. This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater -  Synthesis report from the 1st Round of Case Study events2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Deliverable 6.1 presents the main outcomes from the 1st Round of the EcoWater Case Study events, which comprises the: Monte Novo Workshop (Évora, Portugal, April 2012); Sinistra Ofanto Workshop (Bari, Italy, October 2012); Volvo Automotive Industry Workshop (Gothenburg, Sweden, March 2013). The Case Study Workshops were aimed at introducing the EcoWater concept and objectives to local audiences and strengthen linkages and collaborations with local actors. During the events, the EcoWater project and its anticipated results were presented and the main aspects of the specific Case Studies were analyzed. The discussions held in the Case Study events were mainly dedicated to:? Demonstrating the relevance of the Project approach in supporting local policy decisions and actions, and obtaining feedback on work already undertaken at the Case Studies, in relation to value chain mapping and baseline eco-efficiency assessments; Consolidating the applicability of the employed approach, particularly with regard to economic assessments, taking into consideration the interactions among the different  conomic actors involved; Jointly deciding on the environmental aspects that should be taken into consideration and the technologies that should be assessed through the Project. The Case Study Workshops also included field visits and joint activities for the familiarization of the Project Partners with the Study areas, and for the identification of the main points to be included in the analysis based on the input provided by the local stakeholders. The 1 st Round of the EcoWater Case Study Workshops fostered the dissemination of the Project and its preliminary results to the local actors and provided useful outcomes for the Case Study Development processes and the research activities of the Project. This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater - Synthesis report from the 2 nd Round of Case Study events2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Deliverable 6.2 presents the main outcomes from the 1 st and 2nd Round of the EcoWater Case Study events, which took place between May 2013 and December 2014. The 1 st Round of Case Study Workshops was focused on introducing the EcoWater concept and objectives to local audiences by strengthening linkages and collaborations with local actors. The 1 st Round also included field visits and joint activities towards the familiarization of the Project Partners with the Study areas, and for the identification of the main points to be included in the analysis based on the input provided by the local stakeholders. The Case Study Workshops of the 1st Round, which were organized in the second half of the project duration, include: ? Dairy Industry Case Study Workshop (Holsterbro, Denmark, September 2013); Textile Industry Case Study Workshop (Biella, Italy, October 2013); Energy Industry Case Study Workshop (Amsterdam, Netherlands, November 2013); Sofia Case Study Workshop, (Sofia, Bulgaria, February 2014); Zurich Case Study Workshop, (Au, Switzerland, March 2014). The 2nd round of events included a Workshop for each Case Study and was dedicated to summarizing the final EcoWater outcomes to local actors and identifying the externals factors that affect the adoption of innovative technologies or actions. The 2nd Round also fostered the dissemination of the Project and its preliminary results to the local actors and provided useful outcomes for the Case Study Development processes and the research activities of the Project. This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater - Technology options in truck manufacturing: assessing whole-system eco-efficiency2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Eco-innovation has been generally directed at energy input-substitutes, end-of-pipe emissions control, component recycling, etc. Some companies have made investments reducing resource burdens within the production process. Such eco-innovations aim to combine economic advantage with lower resource burdens. These improvements have been often assessed (and compared) as an eco-efficiency ratio within a production unit. Looking further, the FP7 EcoWater project has analyzed eco-efficiency on a whole-system level, i.e. among heterogeneous actors across the water value chain (i.e. the water use system including process-water users, water providers and wastewater treatment companies). The results presented here come from one of the eight EcoWater case studies, Automotive industry. This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater - Proceedings of the 1st targeted event – Research links2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The present document is the proceedings of the EcoWater scientific event, which took place as a one-day side event during the AquaConSoil 2013 conference. The two key objectives of the meeting were: 1. Present Ecowater and expose the project to scientific peers, discussing concepts and results so far; 2. Learn from other projects / initiatives to enrich the EcoWater development. The conference was organized in 4 slots, which were kept independent to allow for the audience to attend only selected sessions if desired. This scientific event has been very valuable for the EcoWater project. The project has received substantial input through the presentations of the invited speakers, and by discussing the specificities of the project with them and among the partners. As a result, stronger interactions may be anticipated between all on-going initiatives, including UNEP Resource Efficiency, Eco-Innovera, EmInInn, and the ETV pilot programme. In particular, the European efforts can possibly benefit more from each other’s presence than achieved so far. This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater report - Review and Selection of eco-efficiency indicators to be used in the EcoWater Case Studies2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents an overview with insights from the literature survey and provides a list with different indicators. The literature overview focuses on the available academic and policy literature, information and knowledge on eco-efficiency indicators and assessment methodologies. We conclude that the EcoWater Ecoefficiency indicators should flexibly encompass meso-level interactions that influence the adoption and effects of micro-level changes. For this analysis, we understand the meso-level as interactions among individual technologies and different actors, resulting in interdependencies. We have researched (meso-level) indicators and parameters, and conclude that neither is "fixed" in literature. Literature does not provide a certain set of indicators applicable to eco-efficiency, let alone parameters for meso-level. As a result, we conclude that each Case Study will use an own set of indicators and parameters. Based on a first exercise, the insights gained from literature and the different EcoWater discussions, we propose a process to cover the different aspects of the indicator and parameter selection. This process is guiding, not prescriptive - in reality the process can follow different paths. The Case Studies can use this process to further refine their indicator and parameter identification. In this process we recommend to further the discussion on the need and means for aggregating parameters into indicators. This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater report - Technology assessment and scenario analysis2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Deliverable 4.4 presents results of the work undertaken during the third phase of the Case Study Development progress and the third year of the EcoWater Project, for the four industrial Case Studies: Case Study 5: Textile Industries in Biella Region in Italy; Case Study 6: Cogeneration of thermal energy and electricity using water from the Rhine Channel in the Netherlands;? Case Study 7: Dairy industry in Denmark;? Case Study 8: Automotive Industry in Sweden. The Baseline Eco efficiency Assessment was presented in Deliverable 4.2 based on the Value Chain Mapping of the four Case Studies, presented in Deliverable 4.1.- Technologies for upgrading the value chains were presented in Deliverable 4.3. The task of calculating the environmental and economic performance indicators with the identified technologies proved to be more difficult and time consuming than expected for all four Case Studies and in particular for Case Study 6. This was due to the complexity of the processes in the production chain and the large amount of data required in order to build a representative model of each studied system. Thus, minor or major changes were made to the system boundaries of some of the systems, without, however, affecting their meso-level characteristics. The assessment of innovative technologies and scenarios showed that: The water use stages were the dominant contributors to both the total value added and the environmental impacts of the industrial water value chains studied; The technologies which result in an increased eco-efficiency in the water value chain are sector specific; Combinations of technologies (scenarios) provide more eco-efficient solutions than single technologies; Eco-innovative solutions were identified- with significant improvements in environmental performance and smaller improvements in economic performance; Economic performance was primarily improved for the industries - while suppliers of water and energy experienced losses; As a more general observation from the dialogue with the industries during the analysis we learned that industries understand “business cases and rate of return of investment”. However, there is need to be educated on the use of eco-efficiency and total value added in decision making. This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater report - Baseline eco-efficiency assessment of water use in industrial sectors2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Deliverable 4.2 presents results of the work undertaken during the second phase of the Case Study Development progress and the second year of the EcoWater Project, for the four industrial Case Studies: Case Study 5: Textile Industries in Biella Region in Italy Case Study 6: Cogeneration of thermal energy and electricity using water from the Rhine Channel in the Netherlands Case Study 7: Dairy industry in Denmark? Case Study 8: Automotive Industry in Sweden The Baseline Eco efficiency Assessment was based on the Value Chain Mapping of the four Case Studies, presented in Deliverable 4.1. However, the task of calculating the environmental and economic performance indicators proved to be more difficult than expected for all four Case Studies. This was due to the complexity of the pro-cesses in the production chain and the large amount of data required in order to build a representative model of each studied system. Thus, minor or major changes were made to the system boundaries of all four systems, without, however, affecting their meso-level characteristics. The analysis has revealed the environmentally and economically weak stages and actors, providing the basis for the next and final phase of the Case Study Development, the identification and the assessment of innovative technologies. This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tillgång på skogsråvara för framtidens efterfrågan – scenarioberäkningar2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten visar hur scenarioberäkningar för skogsråvarans vidareförädling kan visualiseras med verktyget BioMapp. Studien omfattar beräkningar från den första delen i de skogliga värdekedjorna, med syfte att visa på alternativa utfall i råvarutillgången till efterföljande industri.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Nilsson, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Andersson, Magnus
  Hallgren, Fredrik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Production optimisation in the petrochemical industry by hierarchical multivariate modelling. Phase 2: On-line implementation2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  IVL, together with Emerson Process Management, has developed a decision support system (DSS) based on multivariate statistical process models. The system was implemented at Nynas AB's refinery in order to provide real-time TBP curves and to enable the operator to optimise the process with regards to product quality and energy consumption. The project resulted in the following proven benefits at the industrial reference site, Nynas Refinery in Gothenburg: o Increased yield with up to 14 % (relative terms) for the most valuable product o Decreased energy consumption of 8 % Validation of model predictions compared to the laboratory analysis showed that the prediction error lay within 1°C throughout the whole test period.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Nilsson, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Oliveira, Felipe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater report - Populated Technology Inventory2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the populated technology inventory, i.e. the database compiled after collecting information on the technologies relevant to the EcoWater Case Studies. In addition to the generic database information, the inventory holds data on technology economic parameters, technology environmental parameters and technology efficiency parameters. The actual technology inventory is delivered as an Excel workbook, holding one sheet per EcoWater Case Study. Each Case Study worksheet follows the same structure, but they differ in terms of which parameters are considered of importance to the technologies added. This technology inventory (Deliverable 1.3), has been populated with data from the Case Studies. This report also describes the theory around the water system and innovative technologies researched in the project, as well as the environmental midpoint impact categories used to assess the environmental performance of technologies in the Case Studies. This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Nilsson, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydberg, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater report - Cross-comparison of Case-study Outcomes2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The EcoWater project developed a method for using eco-efficiency indicators to compare various improvement options with the baseline situation at the meso level, i.e. in a systemic approach. The meso-level focus analysed interactions among heterogeneous actors in water-use systems, both in the current situation and for the implementation of potential eco-innovations. The method was applied to eight case studies spanning three water use sectors (agricultural, urban and industrial). Each case made methodological judgements about numerous aspects of eco-efficiency assessments. Through such assessments, each case study facilitated multistakeholder discussions on improvement options, on factors influencing their adoption and on policy implications. This report compares those methods, judgements and their results across the case studies. As these comparisons reveal, improvement options are case-specific, e.g. dependent on the context, the environmentally weakest stage, the potential forsystem improvement and data availability. The general method was adapted to each case, especially so that the meso-level boundary and indicators encompass potentialeffects of the eco-innovations being evaluated. In this sense the step-wise method is iterative, sometimes reconsidering previous steps. The meso-level analysis adds information about effects beyond a micro-level focus on an organisation’s internal processes, sometimes reducing or complicating the apparent benefits at that level. In each case study, few options would be ‘win-win’ by improving all environmental indicators, increasing total value added (TVA) and financially benefiting all valuechain actors. Selecting the most eco-efficient options entails tensions and trade-offs among various objectives, thus complicating eco-innovation as a win-win strategy. The potential to optimise meso-level eco-efficiency, alongside various trade-offs, highlights the value of sharing stakeholders’ different understandings through mesolevel discussion, in ways appropriate to each specific context. As shown by comparisons among diverse cases, the general method was robustly applied – to assess options for eco-efficiency improvements, to evaluate their relative meso-level benefits, and to facilitate multi-stakeholder discussion on optimising the system. So the method has wider relevance to any meso-level water-service system. The report is structured as follows: Introduction to the methodology (section 1), results of the cross-case comparison with overall conclusions (section 2), in turn referring to results of each case study (sections 3-10), and documentary references. This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Nilsson, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydberg, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater report - Description of value chains for industrial water use2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Deliverable 4.1 presents the results of the first phase of EcoWater Industrial Case Study 5 (Textile Industries in Biella Region in Italy), Case Study 6 (Cogenera-tion of thermal energy and electricity using water from the Rhine Channel in Nether-lands), Case Study 7 (Dairy industry, Denmark) and Case Study 8 (Automotive in-dustry Sweden. The development of all industrial cases followed the same overall methodology for the system mapping; an initial assessment of the system boundary followed by an identification and mapping of the water supply chain with mapping of both the water services and stages and the water uses in the industrial processes and description of existing technologies, value chain mapping and identification of relevant actors. The methodologies developed for system mapping were applicable in the industrial Case Studies and it was possible to deal with challenges related to the system boundary, what was meant by meso-scale in the industrial cases and the complexity of the interaction between the water system and production system can be reduced. So in general the industry cases have identified the industrial sector level as the me-so-scale level. Up to now only the automotive case has set up their system in the SEAT model- while the other cases plan to do this by January 2013 with assistance from NTUA. This may be the time where options for reducing complexity can be further explored and systems streamlined. This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Nilsson, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Per Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Andrén, Jacob
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Neuwirth, Josefin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mattsson, Eskil
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Erlandsson -, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Holmström, Hampus
  Visualisering av råvaruflöden och hållbarhet för framtida svenskt skogsbruk: Från skog till produkt2022Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Rapporten, som är framtagen inom Mistra Digital Forest, visar hur visualiseringsverktyget BioMapp kan användas för att analysera påverkan på olika aspekter av hållbarhet från tänkbara alternativa användningar av skogsråvara längs hela värdekedjan, från skog till produkt.

  BioMapp kan förse beslutsfattare med de underlag de behöver för att fatta faktabaserade beslut, för ökad hållbarhet inom svensk skoglig sektor. Rapporten visar exempel på den typ av resultat som kan genereras med BioMapp.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Nilsson, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Röttorp, Jonas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Resurseffektiv avloppsvattenrening. Samlad rapport över programmet 2002-20062007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Det övergripande målet med projektet har varit att ta fram en resurseffektivare och mer hållbar avloppsvattenreningsteknik där miljövinsterna som erhållits genom reningen av vattnet som släpps ut till recipienten jämförs med miljöbelastningen som uppstår vid resursförbrukningen av t.ex. energi och fällningskemikalier i reningsprocessen. Målet var även att försöka identifiera brytpunkten för något verkligt fall där miljöbelastningen till följd av resursförbrukningen blir större än miljövinsten för det renade avloppsvattnet. Målet ur en teknisk aspekt var att ta fram nyckeltal för olika tekniska alternativ till t.ex. syresättning och kemisk fällning och andra typer av reningstekniker samt att ta fram modeller och reglerstrategier för att möta behovet av en resurseffektiv avloppsvattenrening. Projektet har genomförts i programstruktur med ett antal delprojekt som angriper frågeställningen med resurseffektiv avloppsvattenrening från olika håll. Följande delprojekt har utförts inom programmet: Resurseffektiv luftning Processidentifiering genom modellering av realtidsdata för en bättre övervakning Implementering av 'soft sensors' som ett alternativ till reella mätningar Identifiering av brytpunkter Avancerad styrning av fällningsprocessen i reningsverk Arbetet har bl.a. omfattat: Studie av luftarsystem med framtagande av relevanta mått på syreöverföringskapacitet och energiförbrukning. Delrapport 03-04-02. Processidentifiering genom modellering av realtidsdata på två reningsverk. Delrapport 03-01-13. Studie av alternativ till traditionell styrning av kemikaliedosering i kommunala reningsverk. Delrapport 04-11-18. 'Soft sensors' som ett komplement till traditionella mätningar i avloppsreningsverk. Delrapport 05-08-31. Ytterligare resultat redovisades på referensgruppsmöten 2006-04-21 och 2007-03-05. Delar av ett M.Sc. examensarbete. Kalibrering av en simuleringsmodell som ska användas i delprojektet Identifiering av brytpunkter. Implementering av LivsCykel Inventerings (LCI)-modeller on-line på Henriksdal, december 2006. Simuleringar av Henriksdals reningsverk kopplade till LCI-modeller för identifiering av brytpunkter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Nilsson, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydberg, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater - Results of the 2nd targeted event – Industry links2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This document reports on the event organized by the EcoWater Project in Amsterdam in November 2013, addressing an industrial audience. The key objectives of the EcoWater side event were to present the EcoWater project to the water industry, communicating concepts and discussing results so far, and to develop contacts with industry. Due to the fact that a project alone is rarely able to attract a large external audience, EcoWater sought to develop a significant contribution to, and presence in, a major water technologies fair; the AquaTech Amsterdam Fair was selected for the purpose. The EcoWater project sought to develop three initiatives during AquaTech: 1. A booth in the Dutch pavilion of the fair; 2. AquaStages; 3. A breakfast event. The EcoWater Project has put significant effort into connecting to the world of technology providers, and this outreach activity has been quite successful. The Project team seized the opportunity to connect to a significant number of industry organizations through the Project booth and AquaStages, and these contacts have been kept informed on the subsequent EcoWater developments. The AquaTech Exhibition was held concurrently with the IWW (International Water Week) Conference, where EcoWater participants took the opportunity to present the project; two papers were presented: 1. Eco-efficient Innovation in Industrial Water-service Systems: Analysing Options, Drivers and Barriers by Les Levidow, Palle Lindgaard-Jorgensen, Åsa Nilsson, Sara Alongi Skenhall 2. Meso-level Eco-efficiency Indicators to Assess Technologies in Urban Water-use Sectors by Olga Steiger Overall, the EcoWater Industry Event achieved significant outreach and can be considered successful; it enabled both the dissemination of Project methods and outputs to a wider audience, and the development of new linkages to the industry community. It also provided valuable feedback towards the further enhancement of the EcoWater Tools for improving their usability and applicability in an industrial setting. This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Nilsson, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydberg, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Oliveira, Felipe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater report - Results of the 3rd targeted event -Policy links2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Nilsson, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sidvall, Anders
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Björk, Anders
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Per Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Erlandsson, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nordström, Maria
  Wilhelmsson, Lars
  Holmgren, Hampus
  Ågren, Karin
  Skogforsk.
  Modellering av råvaruflödet i skogliga värdekedjor, inklusive råvaruegenskaper och hållbarhetsaspekter2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en delrapport från programmet Mistra Digital Forest. Rapporten beskriver den inledande utvecklingen av verktyget BioMapp. Vidare beskrivs vilka digitala data som kan användas som indata för att driva simuleringar med verktyget samt hur den fortsatta utvecklingen planeras inom Mistra Digital Forest. BioMapp är tänkt att användas för att bidra till en ökad förståelse av hur den skogliga råvaran fördelas på olika produktgrupper, samt för att beräkna ett antal håll­barhets­­indikatorer för varje steg i förädlingsprocessen. Dessutom ska BioMapp kunna visualisera och beräkna effekter av ändrade strategier i råvaruförsörjningen, tex om flödet av skogsråvara styrs till industri­kunden baserat på ved- och fiberegenskaper i högre grad än i dag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Thörn, Philip
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ekholm, Hanna Matschke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatanpassning 2017 - så långt har kommunerna kommit2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  FN:s klimatpanel IPCC har dragit slutsatsen att vi människor påverkar klimatsystemet. Klimatet har redan förändrats och kommer att fortsätta att förändras framöver. I Sverige så kan vi bland annat förvänta oss högre temperaturer, mer nederbörd, ökad risk för översvämningar, ras, skred, erosion och värmeböljor. För att minska risken för negativa konsekvenser behöver samhället anpassas till ett förändrat klimat.

  Kommunerna spelar en viktig roll för att klimatanpassa Sverige då de har ett stort ansvar för att genomföra konkreta åtgärder och implementera klimatanpassningsarbetet. Under våren 2017 har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Svensk Försäkring för tredje året i rad genomfört en enkätundersökning för att kartlägga hur Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning. Resultaten från undersökningen har legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete. Syftet är att undersöka hur långt kommunerna har kommit i sitt anpassningsarbete och att uppmärksamma goda exempel. Vi vill även lyfta fram klimatanpassningsverktyget, the Adaptation Support Tool, vilket har utvecklats av EU-kommissionen och kan ge stöd till kommuner som önskar arbeta med systematiskt med klimatanpassning.

  Enkätundersökningen genomfördes mellan 30 januari och 8 mars 2017. Enkäten skickades ut till alla Sveriges 290 kommuner. Av dessa svarade 202 kommuner på enkäten. Totalt ingick 31 frågor, plus följdfrågor, i enkätundersökningen. Frågorna bygger på verktyget, the Adaptation Support Tool, vilket visar hur klimatanpassningsarbetet systematiskt kan genomföras i sex steg.

  Resultaten från enkätundersökningen visar att nästan alla kommuner (201 av 202) tror att de kommer påverkas av klimatförändringar eller extrema väderhändelser. Framförallt tror kommunerna att de kommer att påverkas av ökad nederbörd, förändrade flöden i sjöar och vattendrag samt ökad temperatur. De flesta kommunerna (9 av 10) uppger att de arbetar med klimatanpassning. Ungefär hälften av kommunerna uppger att det har fattats ett politiskt beslut i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen om att kommunen ska arbeta med klimatanpassning. Drygt hälften av kommunerna (6 av 10) svarar att någon eller några är huvudansvariga för kommunens klimatanpassningsarbete. Endast 4 av 10 kommuner har kartlagt olika möjliga klimatanpassningsåtgärder och drygt hälften (6 av 10) har genomfört klimatanpassningsåtgärder. Kommunerna har överlag kommit längst vad gäller att etablera klimatanpassningsarbetet (steg 1) och att identifiera olika möjliga klimatanpassningsåtgärder (steg 3), medan de generellt inte har kommit lika långt vad gäller att utvärdera och prioritera olika anpassningsåtgärder (steg 4) och följa upp och utvärdera anpassningsarbetet (steg 6). De stora kommunerna har kommit längre i sitt klimatanpassningsarbete än de medelstora och små kommunerna. Detta är inte särskilt överraskande med tanke på att stora kommuner generellt har mer kapacitet och resurser att driva denna typ av frågor. Kustkommuner har generellt kommit längre i sitt arbete än inlandskommuner.

  Alla kommuner i Sverige behöver arbeta med klimatanpassning. Även om vissa kommuner är mer sårbara än andra så kommer samtliga kommuner i Sverige att påverkas av klimatförändringar. Alla kommuner behöver analysera hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar. Kommunerna behöver bli bättre på att kartlägga olika möjliga klimatanpassningsåtgärder och vidta åtgärder för att minska sin sårbarhet. Klimatanpassningsarbetet i kommunerna behöver vara långsiktigt och systematiskt. Små kommuner har generellt inte kommit lika långt i sitt klimatanpassningsarbete som stora och medelstora kommuner och kan behöva stöd i sitt arbete.

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Thörn, Philip
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ekholm, Hanna Matschke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hedberg, Marie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatanpassning 2017 – så långt har kommunerna kommit2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  FN:s klimatpanel IPCC har dragit slutsatsen att vi människor påverkar klimatsystemet. Klimatet har redan förändrats och kommer att fortsätta att förändras framöver. I Sverige kan vi bland annat förvänta oss högre temperaturer, värmeböljor, mer nederbörd och ökad risk för översvämningar, ras, skred och erosion.

  För att minska risken för negativa konsekvenser behöver samhället anpassas till ett förändrat klimat. Klimatanpassning gör våra samhällen säkrare, grönare, mer hälsosamma och mer beboeliga.

  Kommunerna fyller en central funktion då de har ett stort ansvar för att genomföra konkreta åtgärder och implementera klimatanpassningsarbetet. För tredje året i rad har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Svensk Försäkring under våren 2017 genomfört en enkätundersökning för att kartlägga hur Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning.

  Resultaten från undersökningen har legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete. Syftet är att undersöka hur långt kommunerna har kommit i sitt anpassningsarbete och uppmärksamma goda exempel. Vi vill även lyfta fram ett verktyg, the Adaptation Support Tool, som kan ge stöd till kommuner som önskar arbeta mer systematiskt med klimatanpassning.

  Rankningen bygger på en poängsättning och summering av kommunernas svar i enkätundersökningen. Maxpoäng som kan uppnås i kommunrankningen är 33 poäng. I årets rankning kommer Uppsala på förstaplats med 33 poäng, tätt följd av Lomma och Stockholm på delad andraplats.

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 29 of 29
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf