IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vigren, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  KemiRisk - ett webbverktyg som stöd för små företags bedömning av kemiska arbetsmiljörisker2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Risk assessment is a core task in the management of occupational health and safety. Risk assessment is required in almost all provisions from the Swedish Work Environment Authority. Risk assessment is not the goal. It is just a step on a path leading to decisions regarding if control measures are required or not to reduce the risks. Especially micro and small companies can have difficulties making risk assessments, and chemical risk assessments are especially difficult. Chemical risks are complex and chemical risk assessments are by many considered to be among the most difficult risk assessments that concern occupational health and safety. The risk depends on several factors 1) in what way exposure to the substance or chemical product takes place (inhalation, skin exposure or ingestion), 2) the level of exposure (what concentrations are inhaled or the extent of skin exposure) and 3) the properties of the substance (or chemical product), e.g. if there are risks of acute health effects or if there is risk of fire or explosions.

  This report describes the development of KemiRisk to a well-functioning interactive web tool which provides support especially for micro and small enterprises in risk assessment of chemical risks. The report also describes similarities and differences compared to other tools for chemical risk assessment.

  KemiRisk has been developed to support risk assessment especially in micro and small companies without any previous training. KemiRisk can be used both for risk assessment of chemical products and generated substances, e.g. smoke and dust from grinding. KemiRisk assists in assessing the risks of inhalation, skin contact and ingestion of chemicals. KemiRisk also assists in assessment of the risk and consequences of accidents. The result of a risk assessment is an assessment of how serious the risk is and if control measures are needed.

  The development of KemiRisk has been an iterative process. The first tests of the web-tool were made with the first version of the web-tool. The third and last series of tests were made using a version of KemiRisk which is close to the current design of the webtool and is the most representative test. The test panel were positive towards using web tools and KemiRisk and some arguments for this was that KemiRisk can be used anywhere, it can be used on the production site, the webtool is updated and is user-friendly.

  In general, the test panel judged KemiRisk to be simple to use and they looked forward to using it together with safety representatives and staff using chemical products in their work. They also described the advantages of collecting all information about risk assessment in the web tool.

  Comments from the test panel were e.g. “Our time is valuable, that is why we are going to use KemiRisk” and “You feel that you have done right”. The users felt more secure compared with using extensive “checklists with a lot of pages”. They expressed that KemiRisk generates a decision and they get help in reaching that decision.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vigren, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hållbart arbetsliv för äldre - Slutrapport, del 1. Vilka insatser på arbetsplatsen ger effekt, för vem och under vilka förhållanden?2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver strategier och metoder som sex arbetsplatser använt i sitt arbete med att skapa ett hållbart arbetsliv. De konkreta insatser som gjorts, handlar om att göra arbetet attraktivt så att äldre vill fortsätta arbeta, men också om att utforma arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som gör att äldre kan fortsätta arbeta, t.ex. att arbetsmiljöerna är så bra (fysiskt, socialt och mentalt) att äldre orkar fortsätta arbeta och klarar arbetsuppgifterna.

  Sex arbetsplatser som arbetat för att skapa hållbara arbetsplatser och/eller som har många äldre anställda har besökts och chefer i olika funktion, skyddsombud, HR-personal och äldre och yngre medarbetare har intervjuats. Intervjuerna har sammanställts för varje arbetsplats (kommun, kommunal förskola, Kommunal skola F-5, demensboende, telefonrådgivning och tillverkningsföretag) i en separat delrapport, (IVL rapport Nr B 2381). Intervjuerna har analyserats enligt en metodik för realistisk utvärdering. Denna metodik syftar till att identifiera mekanismer och förstå vilken betydelse kontexten haft. I detta fall är kontexten de förutsättningar och arbetsförhållanden som gäller för respektive arbetsplats.

  I rapporten diskuteras mekanismer och kontext och dessutom ges många konkreta exempel på vad de olika mekanismerna innebär i praktiken och vad de olika arbetsplatserna gjort.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vigren, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hållbart arbetsliv för äldre - Slutrapport, del 2. Goda exempel på arbetsplatser med många äldre medarbetare som kan och vill fortsätta arbeta.2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En viktig strategi för det hållbara arbetslivet är att skapa sådana arbeten, arbetsmiljöer, arbetsförhållanden och arbetsvillkor att anställda vill och klarar att arbeta fram till och efter 65. För att uppnå detta behövs insatser på arbetsplatsnivå liksom på samhällsnivå. När anställda känner att arbetet är meningsfullt och man trivs på jobbet, vill man gärna fortsätta arbeta. Strategier behövs både för att göra arbetet attraktivt så att äldre vill fortsätta arbeta och för att anpassa arbetet till medarbetarnas fysiska och mentala förmågor. Detta kan göras genom att exempelvis växla till arbetsuppgifter som bättre passar den enskildes arbetsförmåga eller att trappa ner arbetet för att under en tid eller den sista delen av arbetslivet arbeta deltid eller gradvis minska arbetstiden. I denna rapport beskrivs vad sex arbetsplatser arbetat med för att äldre ska kunna och vilja arbeta högt upp i åldrarna.
  Rapporten Hållbart arbetsliv för äldre, Delrapport 1, diskuterar och analyserar dessa exempel och ger en mer analytisk beskrivning av vad som kan göras för att äldre ska kunna och vilja arbeta högt upp i åldrarna och vad som passar för olika verksamheter och yrkesgrupper.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Vigren, Maria
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fagerlönn, Jessica
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Målqvist, Ingela
  TIMA.
  Vad krävs för att arbetsmiljöarbetet ska fungera i kedjeföretag inom handeln?2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskningsprojektet om arbetsmiljöarbete i kedjeföretag inom handeln har undersökt hur arbetsmiljöarbetet kan utvecklas och förbättras, med särskilt fokus på utmaningarna kring att implementera ett levande systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet med studien har varit att öka kunskapen om hur en god arbetsmiljö kan möjliggöras inom företagen. En utmaning för arbetsmiljöarbetet inom handeln är att ramarna för arbetsmiljöarbetet ofta sätts centralt i kedjeföretagen och sedan ska tillämpas i butiker som kan vara spridda runt om i landet.

  Förutom det systematiska arbetsmiljöarbetet har även arbetsmiljöarbetet generellt studerats. De framgångsfaktorer och utmaningar, beståendes av enskilda aktiviteter som genom sin utformning stödjer eller hindrar ett väl fungerande arbetsmiljöarbete har belysts.

  Tre kedjeföretag inom handeln har deltagit i studien, som bygger på kvalitativ metodik med intervjuer som analyserats med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visar att avgörande för att nå framgång i arbetsmiljöarbetet är förståelsen för vikten av upparbetade kommunikationskanaler, både inom och mellan de olika nivåerna i kedjeföretaget. Vidare hur arbetsmiljöarbetet blir genomfört, påverkas av hur kedjeföretagen utformar sina system för vad personer på olika nivåer i organisationen ska göra. Systemen i sig kan stödja att arbetsmiljöarbetet blir utfört enligt plan och kan underlätta, förenkla och hjälpa till att skapa en hanterbarhet i arbetsmiljöarbetet. Att högsta ledningen tar ansvaret för att kommunicera ut hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utformas, samt har en lyhördhet för vilka signaler som kommer underifrån i dessa frågor, skapar ett flöde och en tydlighet för alla anställda på olika nivåer i organisationen.

  Utmaningarna i arbetsmiljöarbetet handlar om tidsbristen som leder till att arbetsmiljöaktiviteter blir nedprioriterade. En annan utmaning är de brister i arbetsmiljökompetens på olika nivåer i kedjeföretaget vilket påverkar hur arbetsmiljöarbetsuppgifter blir genomförda.

  Företagens förmåga att jobba med ohövligt bemötande från kunder gentemot butikspersonal, behöver utvecklas vidare.

  Med erfarenheterna från Covid-19 pandemin har företagen lärt sig, anpassat sig och hittat nya strukturer för hur arbetsmiljöarbetet kan genomföras. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Vigren, Maria
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fjällström, Pär
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Frisörens arbetsmiljöguide - Utveckling av en digital arbetsmiljöguide om frisörens arbetsmiljö - Verksamhetsrapport2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi har tagit fram en digital arbetsmiljöguide i form av webbplatsen Frisörens arbetsmiljöguide. Guiden ger fakta, tips och råd för att hantera riskerna i frisöryrket och visar också på bra arbetssätt för frisörer.

  Projektet syftade till att ta fram strategier, material och metoder för att tydliggöra och underlätta implementering av förebyggande arbetsmiljöåtgärder bland frisörer. Ökad kunskap om den egna arbetsmiljön leder till ett mer hållbart arbetsliv och bidrar till att minska risken att drabbas av yrkesrelaterade skador.

  Forskningsbaserad kunskap inom området för frisörens arbetsmiljö har sammanställts, och informationen har sedan bearbetats och omsatts till lättillgängliga texter, bild- och filmmaterial. Den digitala guiden ger vägledning bland annat vad gäller salongens utformning, ventilation, arbetsteknik och hälsorisker. Den innehåller även ett utbildningsmaterial som frisörlärare kan använda i undervisningen av framtida frisörer.

  Marknadsförings- och kommunikationsarbetet för webbplatsen har följts upp och resultat gällande besöksstatistiken, visade att besökarna stannade relativt lång tid på webbplatsen, i genomsnitt 3,5 minuter, vilket är att betrakta som ett gott resultat.

  En utvärdering i form av en intervjustudie genomfördes med syfte att undersöka hur de olika användargrupperna upplevde och bedömde nyttan och användbarheten av webbplatsen, kopplat till sin funktion och roll i arbetsmiljöarbetet. Intervjuer genomfördes med målgrupperna regionala skyddsombud, frisörlärare samt yrkesverksamma frisörer/frisörföretagare. Resultatet visade att alla respondenterna ansåg att innehållet på webbplatsen var godkänt och de skattade materialet som användbart. Att det fanns information på ett för både arbetsgivar- och arbetstagarparten gemensamt ställe, sågs som mycket positivt. Respondenter ansåg att besöket på webbplatsen hade varit till nytta. Respondenterna från alla de tre målgrupperna bedömde att webbplatsen kan inspirera frisörbranschen som helhet, samt även inspirera dem som idag saknar kunskaper inom arbetsmiljöområdet.

  Projektet förväntas även bidra till de Globala målen för hållbar utveckling 2030, Sustainable Development Goal, mål 3 om hälsa och välbefinnande, samt mål 8 om främjande av en trygg och säker arbetsmiljö.

  Guiden är framtaget av IVL Svenska Miljöinstitutet och Prevent i samverkan med Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund. Projektet är finansierat av AFA Försäkring.

  Länk till webbplatsen Frisörens arbetsmiljöguide, www.frisorensarbetsmiljoguide.se

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Vigren, Maria
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Isaksson Lantto, Fanny
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nollvision för olyckor och ohälsa på arbetsplatsen2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt från forskningsstudien om arbetsmiljö och säkerhetskultur, sammanfattas i foldern studiens resultat samt tips och rekommendationer för hur en hållbar säkerhetskultur kan skapas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Vigren, Maria
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Isaksson Lantto, Fanny
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nollvisionen - Forskningsstöd för nollvisionen för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrin2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet syftade till att skapa en förståelse för varför olyckor och ohälsa fortfarande inträffar trots ett väl utvecklat arbetsmiljö- och säkerhetsarbete samt att utveckla ett underlag för effektivare arbetsmiljöarbete inom stål-, massa- och pappersindustrin. Projektet startade mot bakgrund av Industriarbetsgivarnas Nollvision för helt säkra arbetsplatser. Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer med arbetsskadade och personer med särskilda arbetsmiljöuppdrag inom de studerade branscherna. Rapportens resultat visar:

  Å ena sidan att det systematiska arbetsmiljöarbetet ofta brister när säkerhet blir en fråga om att prioritera upp eller ned de frågor som är kopplade till säkerhetsöverväganden beroende på situation, vilket påverkas av:
  - Hanterbarhet och svårigheter i den praktiska tillämpningen av arbetsmiljölagstiftningen.
  - En svag säkerhetskultur samt en machokultur som lever kvar.
  - Svårigheter att hantera de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna.
  - Otydliga syften gällande varför och hur olika arbetsmiljöaktiviteter ska genomföras.

  Å andra sidan att det systematiska arbetsmiljöarbetet ofta stärks när säkerhet är en grundläggande värdering som genomsyrar all verksamhet, vilket påverkas av:
  - Att säkerhetskulturen har stärkts över tid och att ett aktivt arbete pågår inom branscherna.
  - Arbetsmiljödeltagande och arbetsmiljödeltagandeprocesser.
  - Organisatoriska förutsättningarna med tid, stöd och resurser där säkerhet genomsyrar alla led i organisationen.

  Utgående ifrån projektets resultat lyfter rapporten fram rekommendationer för en hållbar säkerhetskultur.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf