IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 33 of 33
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Bengtson, Curt
  et al.
  Grennfelt, Peringe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Boström, Curt-Åke
  Troeng, Erik
  Skärby, Lena
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Peterson, Kjell
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Deposition and Uptake of Nitrogen Oxides in Scots Pine needles (Pinus Sylvestris L.)1982Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The deposition and uptake of nitrogen oxides in Scots pine needles were studied in exposure systems in the field and at the laboratory. For NO2 the deposition and uptake is a first order process determined by the stomatal conductance. The deposition velocities per needle area unit were during summer conditions determined to 0.65-1.67 mm x s-1 for daytime and 0.28 -0.78 m x s-1 for night time condition. Long term exposure of current needles to a concentration of 200 ug /m3 led to a decrease in transpration (stomatal conductance) after about 10 days exposure. One year old needles did not show any physiological effects at these concentrations. Short term studies of the deposition of NO showed that this was substantially lower than that for NO2

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2. Boström, Curt-Åke
  et al.
  Sjöberg, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wall, K
  Luftkvalitetsmätningar i 15 tätorter vintern 1998/991999Report (Other academic)
  Abstract [en]

  På uppdrag av Vägverket Region Sydöst har IVL i samarbete med 15 kommuner inom regionen utfört mätningar av trafikrelaterade luftföroreningar i 15 tätorter under vinterhalvåret 1998/99. Mätningarna har skett med diffussionsprovtagare veckovis. Totalt mättes i sex veckor fördelade över vintersäsongen. De ämnen som ingick i studien var kväveoxider, flyktiga organiska föreningar (VOC inkl bensen) och ozon. I varje tätort har mätningar skett i två olika miljöer, dels i en trafikbelastad dels i en urban bakgrundsmiljö. Mätningarna har visat att med diffusionsprovtagare och en samordnad strategi kan man få ett jämförelsematerial användbart för bedömning av luftföroreningssituationen i många tätorter och trafikmiljöer. Mätningarna har även visat på vilken skillnad som kan förväntas i halt mellan förmodade hårt belastade miljöer och den urbana bakgrunden. Även i mindre tätorter kan halterna av trafikrelaterade luftföroreningar bli relativt höga i förhållande till gräns-/rikt-värden och miljökvalitetsnormer. En djupare analys (som ej ingått i projektet) av erhållna resultat skulle sannolikt ge möjlighet till ytterligare bedömningar om nuvarande och framtida luftföroreningssituation i de tätorter som deltagit i projektet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3. Brorström, Eva
  et al.
  Grennfelt, Peringe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindskog, Anne
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nielsen, Torben
  Transformation of polycyclic aromatic Hydrocarbons During sampling in ambient Air by Exposure to different oxidized Nitrogen Compounds and Ozone1982Report (Other academic)
  Abstract [en]

  It has been reported earlier that individual PAH can undergo chemical transformation when exposed to gases such as NO2 and O3. In this paper the possibility of artifact formation due to such transformations during sampling in ambient air is discussed. Addition of 1 ppm NO2 or 120 ppb HNO3 (g) during ambient air samling caused degradation of reactive PAH on particles and formation of the corresponding monoitro-PAH. The degradation due to NO2 exposure increased int he presence of acid on the particles. Addition of 100 ppb HNO2 (g) had not detectable effect. The results indicate that NO2 concentrations within the range normally formed in urban air may cause degradation of some reactive PAH. In the case of O3 addition (200 ppb), degradation was obtained in one of the experiments only

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4. Ekström, Magnus
  et al.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mätmetoder för uppföljning av avgasemissioner från tunga fordon2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  En genomgång av olika metoder för emissionsmätningar på tunga fordon har utförts. Fokus för studien har legat på metoder för mätning av emissioner vid 'verklig körning'. Metodernas användbarhet har bedömts, dels med avseende på förbättring av emissionsfaktorer för tunga fordon, dels för så kallade efterlevnadskontroller (in-use compliance) av tunga fordon. A survey of available methods for emission measurements of heavy-duty vehicles (HDVs) has been performed. The primary focus has been on measurements of real-world emissions. Each method has been evaluated with respect to its applicability for emission factor determination and with respect to in-use conformity testing of HDVs.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5. Ekström, Magnus
  et al.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Andreasson, Kenth
  Direkt mätning av bilavgaser i trafiken - Trafikantinformation i realtid och analys av utsläppssamband2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Ett nytt system har testats för att medvetandegöra enskilda bilister om deras respektive bilars miljöpåverkan. Information om miljöskadliga ämnen i avgaserna kommunicerades direkt till den enskilde bilföraren via en stor skylt intill vägbanan. Detta kombinerade mät- och informationssystem bygger på den s k FEAT-tekniken som är en väl beprövad teknik för fjärranalys av bilavgaser. Mätdata har använts för att undersöka hur utsläpp av kolmonoxid, kväveoxid, och kolväten beror av parametrar som fordonstyp, drivmedel, årsmodell, fabrikat och körmönster. En jämförelse med emissionsfaktorer i utsläppsmodellen COPERT III har också genomförts. A novel system for awareness raising among car drivers concerning their cars' impact on air quality has been tested. Information about pollutants in the vehicle exhaust was communicated to individual drivers using a variable sign by the roadway. This integrated measurement and information system is based on the so call FEAT-technique which is a well established method for remote sensing of vehicle emissions. Measurement data has been used to investigate how emissions of carbon monoxide, nitrogen oxide and hydrocarbons depend on factors like fuel, model year, vehicle make and driving pattern. A comparison with emission factors in the emission model COPERT III has also been carried out.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Ferm, Martin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  A simple Method for Determination of gaseous nitrous Acid in the Atmosphere1983Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A denuder technique for sampling an analysing nitrous acid at sub ppb level is described. After sampling teh denuder is leached in waer and the NO2-concentration is determined spectrophotometrically. The detection limit for 24 hours sampling is better than 0.02 ppb. PAN might be an important interference in background air during summertime conditions. The method was tested on synthetic gas mixtures of NO, NO2 and HNO2. It has been appeared that HNO2 can be formed by heterogeneous rections at surfaces. Measurements in the city of Gothenburg indicate that the major pathwy for HNO2-formation in urban air is the reaction between NO, NO2 and water vapor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Ferm, Martin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mätning av CO, NO2 och NO i och utanför fordon i trafik.1983Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Halterna av CO, NO och NO2 har uppmätts i gaturummet genom mobila mätningar med kontinuerligt registrerande instrument. Undersökningen har genomförts i Göteborg i december 1982. Halterna av CO, NO och NO2 inne i ett fordon är lika högt som halterna utanför fordonets friskluftsintag. CO-halterna kring fordonet steg kraftigt vid köbildning framför trafikljus. NO-halterna steg när bilen låg bakom många fordon som accelererade eller hade hög fart. NO2-halter var höga när bilen åkte efter ett dieseldrivet fordon. Mobila mätningar har gjorts både längs innerstadsgator och tillfartsvägar. CO-halten var högst för innerstadsgatorna och NO-halten högst för tillfartslederna, medan NO2-halterna var relativt jämt fördelad.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Grennfelt, Peringe
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Icke fotokemiska omvandlingsreaktioner för kväveoxider i atmosfären och i nederbörd.1982Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Föreliggande rapport är en litteratursammanställning över icke fotokemiska omvandlingsreaktioner för kväveoxider av betydelse i atmosfären och i nederbörd. Rapporten redovisar jämvikts- och kinetikdata ur litteraturen för mörkerreaktioner i vilka NO, NO2, NO3, N2O3, N2O4, N2O5, HNO2 samt HNO3 deltar. En bedömning görs av relevansen i dessa data, varefter förslag lämnas till lämpliga värden på jämvikts- och hastighetskonstanter. Vidare görs, utifrån föreslagna värden, en bedömning av reaktionernas betydelse i olika typer av atmosfärssystem. Av teoretiska uppskattningar framgår att ett flertal mörkerreaktioner under vissa förhållanden kan vara av betydelse vid omvandlingen av den primära emittenten NO till NO2 och vidare till sekundära produkter som HNO2 och HNO3.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Gustafsson, Tomas
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Munthe, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gao, Si
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mercury management in non-ferrous metal industry in China – a baseline study2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Non-Ferrous metal (NFM) industry (producing e.g. Copper, Zink and Lead) is a major source of mercury emissions to the atmosphere. In 2011 there were over 8 000 smelters for NFM in China with varying production capacity and technological status. Emissions of mercury are controlled by mercury contents in ores or concentrates, the process technology used in the specific plant, the presence of air pollution control technologies, or mercury capture technologies. The development of emission inventories is thus complex and requires large amounts of information. In this report available information on China´s NFM sector is presented along with a summary of existing emission estimates for mercury. Finally, recommendations for improvement of these emission inventories are provided.

  This study was initiated within the framework of the bilateral environmental cooperation agreement between Sweden and China, the Swedish Environmental Protection Agency (EPA) and the Ministry of Environmental Protection in China (MEP). The two authorities started cooperating on mercury, in conjunction with the first international negotiating meeting on a global binding instrument on mercury, held in Stockholm in June 2010. In 2012, IVL Swedish Environmental Research Institute was appointed to lead a base-line study with the aim to compile available information on mercury emissions from the non-ferrous metal industry in China, along with information on abatement measures other sector information.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Jerksjö, Martin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Comparing emission rates derived from remote sensing with PEMS and chassis dynamometer tests - CONOX Task 1 report2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this report a newly developed method is presented to enable improved comparisons of emission results from remote sensing measurements with those from PEMS routes or from chassis dynamometer standard driving cycles, which together will help to corroborate measurements and better understand real-driving emissions of in particular NOX from late model diesel light-duty vehicles, e.g. Euro 5 and Euro 6 passenger cars. The method utilizes information and data commonly available from remote sensing measurements, such as speed, acceleration and road grade, together with crucial vehicle information, such as vehicle segment, engine/fuel type and Euro classification. From this information the vehicle specific power (VSP) is calculated on an individual vehicle level, which is used as input to simulations with the TU Graz PHEM model to derive instantaneous fuel rates on an individual or aggregated vehicle level. The derived fuel rates are used to convert emissions expressed as gram pollutant emitted per kg fuel burned from the remote sensing measurements into gram pollutant emitted per vehicle distance driven (e.g. g/km). By dividing large remote sensing datasets into VSP bins, the proposed method can be used to convert remote sensing emission rates to any test cycle, such as the WLTP, for further comparisons.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Jerksjö, Martin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Merelli, Luca
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Varella, Roberto
  Sandström-Dahl, Charlotte
  Remote emission sensing compared with other methods to measure in-service conformity of light-duty vehicles: On behalf of the Swedish Innovation Agency and the Swedish Transport Administration2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The emission performance of light-duty vehicles (LDVs) was investigated based on various datasets from remote sensing, PEMS and chassis dynamometer measurements. The focus of the investigation was on NOX from early Euro 6 diesels and based on three different datasets:

  -        Data collected from dedicated remote sensing measurements carried out in Sweden, used to recruit vehicles for PEMS and dynamometer tests. 

  -        A large remote sensing dataset from measurements carried out in six European countries, compared with a large number of PEMS RDE data.

  -        Data collected by means of remote sensing, mini-PEMS and a point sampling particle number instrument at a PTI-station.  

  The results of the analysis show:

  -        A good agreement between remote sensing and PEMS as regards real-world NOX emission reductions from Euro 5 through the various steps of Euro 6.

  -        For Euro 6ab diesel LDVs:

  o      A good agreement in NOX emissions between remote sensing and PEMS with data broken down on vehicle model and engine alliance level. 

  o      A reasonable agreement between remote sensing and PEMS for individual vehicles, demonstrating remote sensing capability to identify vehicles exceeding the Euro 6 NOX limit.

  o      Large variations for both remote sensing and PEMS - a factor of 30-40 between the highest and lowest emitters - in NOX emissions between individual vehicles. 

  -        For diesel LDV PM emissions the remote sensing data mirrors the evolution of the increasingly stricter emission standards from Euro 1 onwards, ultimately requiring newer vehicles to be equipped with DPFs, reducing real-world PM emissions by more than 90%.

  -        Remote sensing can be used as a stand-alone, cost-effective method for surveying the RDE performance of the diesel LDV fleet and supplement in-use compliance programs.

  -        Screening for suspected high-emitters with remote sensing and confirmatory measurements with mini-PEMS can be a potential approach to enhance PTI emission testing, e.g., by incorporating NOX and PN tests under real driving conditions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Kindbom, Karin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yaramenka, Katarina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wisell, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP)2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  IVL has on commission from the Swedish Cross-Party Committee on Environmental Objectives (Miljömålsberedningen) compiled information on present and future emissions of Short-Lived Climate Pollutants (SLCP) in Sweden, as well as performed an analysis of further emission reduction potentials and associated costs in 2030. Main results from the study: According to the Swedish emission projections, which take current legislation into account, the national total emissions of all SLCPs will be lower in 2030 compared to today. The trend, however, is different for different sources. Emissions from road traffic are expected to decline significantly. From other mobile sources reductions are also expected, but to a lesser extent than from road traffic. Emissions from residential combustion of biomass are expected to remain at about the same level as at present, why these emissions in relative terms will increase in importance. Mobile sources and residential combustion, which produce emissions from combustion of fuels, emit all SLCPs except HFCs. The agricultural sector is the main emission source for CH4 both today and in the future. For NMVOC emissions from the “solvent and product use” sector is the dominating source. CH4 from the agricultural sector, as well as NMVOC from product and solvent use, are both reduced only slightly to 2030 according to the projections. Emissions of CH4 and NMVOC from other sources are projected be reduced to a greater extent. Agriculture will thus be of relatively greater importance for emissions of CH4 in the future, as will solvent and product use for NMVOC emissions. Emissions of HFCs are expected to decline significantly in the future and there is most likely no cost-effective potential for further reductions of HFC emissions. There is currently no comprehensive Swedish analysis available of cost-effective measures to reduce emissions of SLCP in Sweden 2030. Best available knowledge suggests that there will be technical emission reduction measures available, with a potential to reduce emissions in 2030 beyond currently projected emissions. This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13. Pleijel, Håkan
  et al.
  Ahlfors, Agneta
  Skärby, Lena
  Pihl-Karlsson, Gunilla
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Trafikavgasers effekter på grödor och andra nyttoväxter i närheten av vägar. Slutrapport inom IVLs forskningsprogram rörande effekter på närmiljön av luftföroreningar från väg-trafik1993Report (Other academic)
  Abstract [en]

  De undersökningar som IVL utfört vid E6 söder om Göteborg visar: att etenhalterna i vägens närhet är tillräckligt höga för att orsaka biologiska effekter på känsliga organismer såsom indikatorväxten petunia, att ozonhalterna i vägens närhet är betydligt lägre än i de regionala bakgrundshalterna, vilket avspeglas i signifikant mindre bladskador på indikatorväxten subklöver i närheten av motorvägen efter en ozonepisod, samt att tillväxten hos subklövern minskade med ökat avstånd från vägen, att den betydligt mindre ozonkänsliga rödklövern, till skillnad från subklövern hade ökad tillväxt med ökat avstånd från vägen, att det finns en tendens till något bätte avkastning hos stråsäd i närheten av vägen, men att omfattningen och orsaken till tillväxtstimuleringen är svårbedömd

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Rydberg, Tomas
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Belhaj, Mohammed
  Bolin, Lisa
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wolf, Christina
  Market conditions for biogas vehicles2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  With a present share of biofuel used in the Swedish road transport sector of 5.2%, the opportunity for reaching the binding target of 10% by 2020 seem promising. It is both likely and desirable that biogas vehicles may make a significant contribution to fulfill Sweden's obligation under the biofuels directive. It is likely because the stock of biogas (bi-fuel/CNG) vehicles in Sweden is increasing, as is the supply and demand of biogas. It is desirable, because biogas use in the road transport sector has not only climate benefits, but also benefits from an environmental (e.g. improved air quality due to lower emissions of regulated and unregulated air pollutants) and socio-economic (e.g. domestic production, employment) point of view.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Avgasutsläpp från personbilar i en verklig trafikmiljö som funktion av års- och fordonsmodell1992Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Rapporten redovisar resultat från mätningar av CO- och HC-utsläpp från personbilar i en verklig trafikmiljö, utförda i Göteborg hösten 1991 med en fjärranalysteknik ( s k FEAT-teknik). Utsläppsdata för ca 10 000 personbilar har utifrån videofilmupptagningar kopplats till års- och fordonsmodell. Den kategori som lämnar det största bidraget till det studerade kollektivets totala CO- och HC-utsläpp är de 20 % 'smutsigaste' bilarna av årsmodell 1980-1988. De utgör 10 % av hela fordonskollektivet, men bidrar med över 50 % av CO-utsläppen. Sannolikt orsakas deras höga utsläpp av ett felaktigt luft/bränsleförhållande. Riktade åtgärder skulle kunna ge en markant minskning av kollektivets utsläpp. Andelen högemitterande fordon ökar med ökande fordonsålder. Gamla bilar svarar dock för en liten del av de totala utsläppen, främst på grund av att de är få och körs mindre, men det förekommer inom denna kategori också bilindivider med mycket låga utsläpp. För katalysatorbilar är andelen högemitterare under 1 %. Vissa bilmodeller är här kraftigt överrepresenterade. CO-utsläppen från en katalysatorbil utgör i genomsnitt ca 10 % av utsläppen från en icke-katalysatorbil. Årsmodell 89's högre emissioner jämfört med 90 och 91 ger antydningar om en åldringseffekt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  HNO2 i urbanmiljön i Skandinavien - förekomst, källor och sänkprocesser1988Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Rapporten redovisar resultaten från ett treårigt projekt med syftet att kartlägga förekomsten av HNO2 (salpetersyrlighet) samt att klarlägga dess betydelse för bildningen av OH-radikaler i urbanmiljön i Skandinavien. Härvid har dygnsvariationen av HNO2, NO och NO2 studerats i omgivninsluften i centrala Göteborg under olika betingelser. Projektets viktigaste resultat och slutsatser kan sammanfattas enligt följande: * Under sommarhalvåret nattetid uppträder HNO2 i signifikanta halter i urbanmiljön i Skandinavien, episodvis flera ppb, motsvarande upp till 10% av NO2-halten. * Vintertid kan höga halter av HNO2 uppträda även under dagen i samband med stagnationstillstånd i tätortsluften. * Direktemission med trafikavgaser och atmosfärskemiska reaktioner i omgivningsluften har identifierats som de två viktigaste källorna till förekomsten av HNO2 i urbanmiljön.* I genomsnitt uppskattas HNO2 utgöra 0.2-0.6% av totala NOx-halten i trafikavgaserna. * HNO2 bildas i omgivningsluften ur NO2 i en mörkerreaktion i vilken NO2 omvandlas med en hastighet av ca 1% per timme. * I större tätorter i Skandinavien spelar HNO2 episodvis under sommarhalvåret en viktig roll för produktionen av OH-radikaler tidigt på dagen då trafikavgasemissionerna når sitt maximum. Detta medför att primäremitterade flyktiga kolväten börjar brytas ned i radikalreaktioner, som längre fram på dagen kan ge upphov till en lokal eller mesoskalig nettobildning av ozon.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Real-driving emissions from diesel passenger cars measured by remote sensing and as compared with PEMS and chassis dynamometer measurements - CONOX Task 2 report2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this study more than 200,000 emission data records for diesel passenger cars from remote sensing measurements carried out in Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom 2011-2017, were pooled to analyze particularly the real-world NOX emission performance of Euro 5 and Euro 6 cars.

  The results show that average NOX emissions for diesel cars (by Euro class, make, engine family) as measured by remote sensing agree well with on-board emission (PEMS) measurements. Thus, remote sensing has proven a powerful tool for market surveillance and for complementing conventional real-world emission test methods.

  The study shows that real-world NOX emissions from diesel cars remain virtually unchanged from Euro 1 to Euro 5, meaning that in real-world driving the average European diesel Euro 5 car emits 5-6 times more NOX in excess of the standard. Euro 6 diesel cars emit on average about half as much NOx as Euro 5, still Euro 6 emits on average about 5 times more NOx in excess of the standard. Ambient temperature has a strong effect on the emissions.

  The data also demonstrates that the introduction of diesel particulate filters along with the Euro 5 emission standard has been very effective in reducing real-world PM emissions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rena och smutsiga bilar. En pilotstudie av avgasutsläpp från svenska fordon i verklig trafik.1991Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Föreliggande rapport presenterar resultat från en pilotstudie innefattande mätningar av avgasutsläpp från fordon i verklig trafik i Sverige. Under tre dagar i september 1991 mättes de faktiska utsläppen av kolmonoxid (CO) och kolväten (HC) från 14 641 fordon som trafikerade en påfartsramp vid Gullbergsmotet nära Tingstadstunneln i Göteborg. Mätningarna utfördes med en nyutvecklad fjärranalysteknik, vilken med en ljusstråle tvärs vägbanan registrerar halterna av CO, HC och CO2 i enskilda förbipasserande fordons avgasplymer. Resultaten visar att majoriteten fordon har låga utsläpp av såväl CO som HC. Som genomsnitt är utsläppen också låga vid en internationell jämförelse. 80 % av fordonen har lägre halter i avgaserna än 1 volyms-% CO respektive 0,1 volyms-% HC (uttryckt som propanekvivalenter). Omkring 10 % av fordonen har så låga utsläpp att de inte kan registreras med den aktuella mätmetoden (

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Study on the durability of European passenger car emission control systems utilizing remote sensing data2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  An important development has been the acquisition of vehicle mileage information from UK data for individual vehicles, and more recently from Sweden. This information provides a direct measure of mileage effects on vehicle emissions.

  Considering the whole dataset, containing almost 1 million vehicle measurements in total, mileage deterioration factors have been derived that show the change in emissions at 0, 50,000, 100,000 and 200,000 km for petrol and diesel cars, separated from the influence of VSP and ambient temperature on emissions.

  For emissions of CO and NOx from petrol vehicles the data show increasing emissions with increased mileage, with earlier Euro standards showing more deterioration. The trends in HC with mileage are mixed, with Euro 3 and 4 vehicles showing a decrease in emissions with age.

  There is evidence that the emission of CO and HC increase as diesel passenger car mileage increases. The quantification of HC from Euro 6 vehicles by means of remote sensing is more uncertain. Emissions of NOx from Euro 5 and 6 diesel vehicles show no obvious change as the vehicle mileage increases and there is limited evidence of an increase for Euro 3 and 4 vehicles at high mileages up to 200,000 km.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vad händer på trafik- och luftvårdsområdet i USA?1991Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Rapporten är en sammanställning från en rundresa i USA med studiebesök på företag och organisationer som har anknytning till trafik och miljö. Luftföroreningsproblemen i USA är fortfarande stora, trots att 80 % av alla fordon är utrustade med någon form av katalytisk avgasrening. Detta har lett till att en speciell luftvårdslag, 'Clean Air Act', tagits fram och nyligen trätt i kraft. Den del av lagen som rör trafiken innebär bland annat att utsläppskraven skärps, att nya bilar utrustas med kanistrar som tar hand om ångor från bensintanken, att syreinnehållet i bensinen skall vara minst 3 % i vissa städer för att minska kolmonoxidutsläppen och att innehållet av ozonbildande ämnen i bensinen sänks i städer med höga ozonhalter. I över 100 städer överskrids regelbundet gällande riktvärden för luftkvalitén. Framför allt gäller detta ozon, men även kolmonoxid. Vad gäller bly, så har halterna minskat med 90 % sedan slutet av 70-talet. Att situationen totalt inte förbättras beror på att trafiken årligen ökar med 2,5 % och att många katalysatorer inte fungerar. En del forskare i USA menar att det är bättre att identifiera och åtgärda de 5-10 % av bilarna som står för 50 % av utsläppen än att satsa på alternativa bränslen och ytterligare avancerad reningsutrustning på nya fordon. Detta skull ge den snabbaste och största miljövinsten och dessutom vara billigare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Sjödin, Åke
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Cha, Yingying
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Remote Sensing Measurements of Vehicle Emissions in Sarajevo2022Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Remote Sensing Measurements of Vehicle Emissions in Sarajevo
 • 22.
  Sjödin, Åke
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ferm, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Björk, Anders
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gudmundsson, Anders
  Swietlicki, Erik
  Johansson, Christer
  Gustafsson, Mats
  Blomqvist, Göran
  Wear particles from road traffic - a field, laboratory and modelling study. Final report2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The present report forms the final report from a major research project within the Swedish National Road Vehicle Emission Research Programme EMFO, carried out during the period 2005-2008. The project was carried out in collaboration between IVL, Lund University, SLB analys and VTI. Within the project extensive data have been collected by a variety of methods for measuring, sampling and analysing the chemical composition of different fractions of airborne particulate matter, with emphasis on the PM10 fraction. Collected data originate from indoor measurements in controlled runs with a circular road simulator as well as ambient air measurements at both street and roof level in a variety of Swedish cities. Based on elemental (metals etc.) source profiles of various sources to the different particle fractions, derived from the literature or from measurements carried out within the project, several different receptor models (e.g. COPREM, PMF) were applied to the collected data to derive the contribution from exhaust, brake wear, tyre wear, road surface wear, long-range transport etc., to the measured concentrations of PM10 and other particle fractions in urban environments. An important result of the project is the evidence for the great importance of studded tyres for the high PM10 concentration levels that occur in many Swedish cities during winter and early spring. According to the controlled indoor experiments with the road simulator studded tyres give rise to ten times higher emissions of PM10 than non-studded (friction) winter tyres, while PM10 emissions caused by summer tyres is almost negligible

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Sjödin, Åke
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ferm, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Grennfelt, Peringe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Measuring of nitrous Acid in the City of Gothenburg1984Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Atmospheric concentrations of nitrous acid were measured during a five months period in central Gothenburg. Samples of HNO2 were collected in 12-hrs intervals by means of an ompregnated denuder technique. The sampling was followed by colorimetric analysis with respect to nitrite ions. During the period January ot May values in the range of approximately 1 to 50 nmole/m3 were observed. Simultaneous mesurement of NO, NO2 and H2O show that observed nighttime HNO2 is approximately 10-50 % of calculated equilibrium concentrations, while the daytime fraction is markedly lower. This indicates that HNO2 is decomposed to OH-radicale during daytime by daylight pholotysis. Correlation coefficient calculations for ambient HNO2 and NO-, NO2-N + NO2 + H2O to 2HNO2 is the major sources of nitrous acid at night.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Sjödin, Åke
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Flodström, Eje
  Ekström, Magnus
  Grennfelt, Peringe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nationell emissionsstatistik för vägtrafiksektorn - ökad kvalitet, trovärdighet och konsensus. Förstudie2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Föreliggande projekts syfte har varit att peka ut möjliga vägar för hur kvaliteten hos och konsensus kring den svenska nationella emissionsstatistiken för vägtrafiken skulle kunna förbättras. I rapporten presenteras en handlingsplan som en tänkbar plattform för hur det framtida arbetet med framtagningen av den svenska emissionsstatistiken för vägtrafiksektorn kan utformas, så att ökad kvalitet, ökad trovärdighet samt ökad konsensus bland alla involverade aktörer stegvis uppnås. The aim of this study was to identify possible ways to improve the quality and the consensus of the Swedish national emission statistics for the road transport sector, used for e.g. the reporting to international bodies such as the UNFCCC and CLRTAP. An action plan is presented, which may act as a platform for the future work process to compile the Swedish national emission statistics for the road transport sector, in a manner that favours the quality and credibility of the statistics and consensus among all actors involved in this field.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Sjödin, Åke
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Grennfelt, Peringe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Studier av NO:s oxidation i mörker i halter mellan 0.1 och 3 ppm.1982Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Den icke fotokemiska omvandlingen av NO till NO2 har studerats vid två temperaturnivåer, 0 resp. 30 grader samt vid ett flertal haltnivåer i intervallet 0.05 till 3 ppm i en 0.2 m3 reaktionskammare av teflon. Hastighetskonstanten för den homogena syreoxidationen i ren luft har härvid bestämts vid 30 grader, och aktiveringsenergin har uppskattats. Vid låga NO-halter påskyndas syreoxidationen av vad som synes vara heterogena reaktionsmekanismer, vilket kan leda till en snabbare NO2-bildning om aktiva ytor, tex partiklar finns närvarande. Förutom bildningen av NO2 har även bildningen av HNO2 studerats. Härvid har konstaterats att reaktionen mellan NO, NO2 och vattenånga är den dominerande för HNO2-produktionen och att värdet på tillhörande hastghetskonstant är betydligt högre än vad som framkommit av tidigare studier.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Sjödin, Åke
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jerksjö, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Contribution of vehicle remote sensing to in-service/real driving emissions monitoring - CONOX Task 3 report2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Remote sensing of vehicle exhaust emissions has been applied in Europe since the 1990’ies. Gaseous pollutant emission rates are measured as accurately as e.g. with PEMS instruments. The extra power of remote sensing comes from the big sample numbers and the fact that it is a non-intrusive technique. The CONOX project assembles the data from remote sensing measurement campaigns in Europe between 2011 and 2017. The unified database becomes a new research infrastructure allowing a finer than ever analysis of vehicles’ emission performance with statistical representativeness.

  Examples of the added value from remote sensing measurements include:
  1. Representative emission factors by manufacturer for all relevant Euro emission control stages;
  2. Cross-check of PEMS measurements with representative vehicle sample;
  3. Completion of PEMS measurements for brands, models and engine families not covered;
  4. Analysis of emission performance as a function of vehicle age;
  5. Analysis of emission performance as a function of ambient temperature;
  6. Cross-comparison of emission performance between countries: How valid is a single European emission factor?
  7. Analysis of share and contribution from high emitting vehicles.

  In-depth illustrations of the first three applications are provided in this report.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27. Sjödin, Åke
  et al.
  Jerksjö, Martin
  Fallgren, Henrik
  Salberg, Håkan
  Parsmo, Rasmus
  Hult, Cecilia
  Yahya, Mohammad-Reza
  Wisell, Tomas
  Lindén, Jenny
  On-Road Emission Performance of Late Model Diesel and Gasoline Vehicles as Measured by Remote Sensing2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A newly developed remote sensing instrument with NO2 and NOX measurement capability was operated in the fall of 2016 over 19 workdays in Gothenburg, Sweden, to measure real driving emissions from a large number light- and heavy-duty vehicles. From more than 30,000 registered vehicle passages, a final QA/QC-reviewed dataset consisting of about 15,000 paired records containing emissions, driving condition and detailed vehicle information data, was used to evaluate the real-world emission performance of in particular Euro 5 and Euro 6 diesel vehicles. More than 9,000 records were of diesel vehicles, of which about 5,500 were of Euro 5 vehicles and about 2,600 of Euro 6 vehicles. The following conclusions were made from the evaluation:

  - Measurements on more than 6,000 diesel passenger cars reveal that the real driving emissions of NOX from Euro 6 diesel cars on average have been reduced by about 60% from pre-Euro 6 levels, e.g. Euro 5. This may be considered a major breakthrough, since the real-world NOX emissions from diesel passenger cars have been virtually unchanged between Euro 2 and Euro 5, although the NOX emission standard has been significantly lowered from Euro 2 to Euro 5. Still, Euro 6 diesel passenger car real-world NOX emissions are roughly more than 5 times higher than the Euro 6 standard, as well as than the measured average on-road NOX emissions from Euro 6 gasoline passenger cars.

  - For NOX emissions, an almost identical pattern as for diesel passenger cars was observed for both diesel light-duty commercial vehicles and diesel heavy-duty vehicles (trucks and buses), i.e. virtually no change in real-world emissions between Euro 2 and Euro 5, followed by a major drop in emissions for Euro 6.

  - Primary NO2 emissions from diesel light-duty vehicles (both PC and LCV) have been reduced from Euro 4 through Euro 6, implying that the emission ratio of NO2 to NOX has also been reduced, but the ratio is still as high as about 25% for both Euro 5 and Euro 6 (compared to about 15% for Euro 2). The opposite pattern exists for heavy-duty vehicles, for which the NO2/NOX-ratio increased from about 10% for Euro 4-5 to ≈35% for Euro 6.

  - For all categories of diesel vehicles, real-world PM emissions have dropped steadily from Euro 2 through Euro 6 – reductions are in the order of 90% for Euro 6 compared to Euro 2.

  - For Euro 4, 5 and 6 diesel passenger cars, real-world emissions of both NOX and NO2 increase with decreasing ambient air temperature. The temperature dependence appears to be strongest for Euro 5 cars. At 25-30 degrees C average Euro 5 NOX on-road emissions are around 15 g/kg fuel burned, rising to 20-25 g/kg fuel burned at around 10 degrees C.

  - Large differences in the on-road NOX emission performance were observed between different makes, models, as well as individual vehicles among Euro 5 and Euro 6 diesel passenger cars.

  - For the first time, remote sensing measurements were combined with air quality measurements and dispersion calculations in an urban street canyon. Calculated average concentrations of NO2, NOX and PM based on HBEFA 3.2 were comparable with corresponding measured concentrations, but the discrepancy increased with increasing concentrations, with calculated concentrations being lower than measured. The latest version of the HBEFA emission model (version 3.3), launched in May 2017, provided a good match with the remote sensing measurements for both NOX and NO2 as well as exhaust PM, but at the same time tended to lead to an overestimation of street canyon concentrations of NO2 and NOX in dispersion calculations carried out in this study.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Sjödin, Åke
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mellqvist, Johan
  Andreasson, Kenth
  Ugander, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bilavgasmätningar i Stockholm och Göteborg med FEAT-teknik1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Två omfattande mätningar med FEAT-teknik har genomförts i Stockholm respektive Göteborg under sommaren/hösten 1995. Dessa har flera syften:-att bestämma FEAT-teknikens potential för identifiering av högemitterande katalysatorbilar samt kostnadseffekter i service- och reparationsåtgärder på dessa, - att belysa utvecklingen i utsläppsprestanda för den svenska personbilsparken med speciell tonvikt på katalysatorbilar, - att för första gången i Sverige tillämpa och testa FEAT-teknik för mätning av NO, parallellt med DOAS-teknik för mätning av NO, NO2 samt vissa kolvätekomponenter, - att närmare studera FEAT-teknikens potential för avgasmätningar på tunga fordon.

 • 29.
  Sjödin, Åke
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Persson, K
  Andreasson, Kenth
  Arlander, Bill
  Galle, Bo
  Mätningar av bilavgaser i Tingstadstunneln med FTIR och konventionell mätteknik1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Kontinuerliga mätningar (bestämningar av 10-minutersmedelvärden) av halter av N2O (dikväveoxid, lustgas), CO2, CO och HCHO (formaldehyd) har utförts i Tingstadstunneln i Göteborg under en treveckors period i november och december 1994 med ett fjärranalysinstriment (FTIR). Parallellt har kontinuerliga mätningar av CO, totalkolväten och kväveoxider i tunneln utförts med konventionella instrument. Under hela vinterhalvåret 1994/95 bestämdes dessutom veckomedelvärden av sju trafikrelaterade VOC-komponenter på samma plats med s k diffusionsprovtagare. Under mätkampanjen registrerades komtinuerligt även trafikflödet, trafikens sammansättning och hastighet samt vindhastigheten genom tunneln. Ur mätningarna har härletts genomsnittliga utsläppsfaktorer för tunneltrafiken per fkm för CO på 6 g, THC 0.8 g, NOx 1 g, formaldehyd 20 mg, bensen 50 mg, toluen 120 mg. m+p-xylen 65 mg, o-xylen 25 mg etylbensen 20 mg, oktan 2 mg samt nonan 1 mg.

 • 30.
  Sjödin, Åke
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Pihl-Karlsson, Gunilla
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Manne
  Forsberg, Bertil
  Ahlvik, Peter
  Erlandsson, Lennart
  Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider - reglering, utsläpp och effekter2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Rapporten är en kunskapssammanställning som syftar till att förbättra underlaget för ställningstaganden rörande behovet av ytterligare åtgärder mot vägtrafikens utsläpp av framför allt NOX. En viktig fråga i sammanhanget är huruvida hälsoeffekter av NO2 är dimensionerande för hur långt man bör driva utsläppsminskningar av NOX, eller om i stället miljöeffekter av NOX-utsläpp i form av försurning, eutrofiering och marknära ozon utgör de dimensionerande problemen. WHO konstaterar i sin senaste genomgång av hälsoeffektforskningen att man inte kan påvisa att NO2 ensamt har några direkta effekter vid halter omkring nuvarande helårsriktvärde (40 µg/m3). De hälsoeffekter som påvisats i epedemiologiska studier vid dessa halter skulle snarare då vara orsakade av andra trafikrelaterade utsläpp som NO2 utgör en god indikator för, t ex partiklar. WHO konstaterar samtidigt att det föreligger skäl för ytterligare skärpningar av riktvärdena för ozon och partiklar. I detta sammanhang är det av vikt att notera att utsläpp av NOX på regional skala bidrar till såväl bildning av ozon som partiklar. Det kan därför föreligga skäl att minska utsläppen av NOX ytterligare enbart för att klara kommande riktvärden för hälsa när det gäller ozon och partiklar. I de utvärderingar som kommer att göras under 2004-2005 av det s k Göteborgs-protokollet, EU's Takdirektiv samt CAFE-programmet, förväntas skärpta utsläppsmål för NOX att föreslås för 2015-2020, för att klara såväl hälso- som miljömål i Europa. Rapporten visar att den utveckling som för närvarande sker inom fordonsindustrin av motorer och avgasreningssystem för att möta kommande avgaskrav i framför allt USA ger goda förutsättningar för vägtrafiksektorn att bidra till att dessa mål klaras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Sjödin, Åke
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjöberg, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Svanberg, Per-Arne
  Har katalysatorbilarna lett till lägre NO2-halter i svenska tätorter1996Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Utvecklingen i NO2-halter i 15 svenska tätorter medverkande i Urbanmätnätet har analyserats för vinterhalvåren 1986/87 t o m 1993/94, bland annat med hänsyn tagen till mellanårsvariationer i meteorologi. Syftet har främst varit att belysa effekten av den ökande andelen katalysatorbilar. Trendanalysen visar att såväl vinterhalvårsmedelvärdet som 98-percentilvärdet för uppmätta dygnsmedelvärden av NO2 i tätorterna har minskat med i genomsnitt ca.30 % under den studerade åttaårsperioden. Minskningen följer en linjärt avtagande trend med hög statistisk signifikans för flertalet tätorter. Om korrektion görs för bakgrundsbelastningen av NO2 blir minskningen större, ca. 40 %. Den nedåtgående trenden kvarstår även efter att uppmätta halter korrigerats för variationer i de meteorologiska förhållanden mellan år under perioden. Uppdatering av analysen med NO2-data för det senaste vinterhalvåret 1994/95 visar att trenden, med något enstaka undantag, har förstärkts för samtliga 15 tätorter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32. Sternbeck, John
  et al.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Andréasson, Kenth
  Spridning av metaller från vägtrafik2001Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Spridning av ett 20-tal metaller från vägtrafik har studerats i två trafiktunnlar under varierande körförhållanden och fordonssammansättningar. Mätningarna representerar spridning från stora fordonskollektiv under verkliga trafikförhållande. Emissionsfaktorer har beräknats för Ba, Cd, Cu, Pb, Sb, Zn. Ursprunget till dessa metaller diskuteras. Halterna av övriga metaller samt av större partiklar i luft påverkas starkt av uppvirvlat markmaterial.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Wisell, Tomas
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jerksjö, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Black carbon från vägtrafik - Åtgärder för att minska exponering2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 33 of 33
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf