IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Endre søk
Begrens søket
12 1 - 50 of 67
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Andersson, Jeanette
  et al.
  Woldegiorgis, Andreas
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ekheden, Ylva
  Dusan, Brita
  Svenson, Anders
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Dye, Christian
  Schlabach, Martin
  Results from the Swedish National Screening programme 2005. Sub report 1 Antibiotics, Anti-inflammatory substances and Hormones2006Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Measurements of pharmaceuticals were performed in 179 samples of water, sludge, manure, sediment and biota at background sites, municipal STPs, landfills, hospital effluents and recipient water from STPs. Bioassays of hormone activity were performed for a selected number of water samples. The NSAIDs were the most frequently detected pharmaceuticals and occurred in the highest concentrations. There were large differences in concentrations both between substances and between sampling sites. A regional trend in the STP effluent water could be observed for the NSAIDs and for some antibiotics with increased concentrations in samples originating from the north. No pattern could be seen for the hormones. Estrogenic effects were detected in STP outlets to the aquatic environment while values obtained for androgenicity were in most samples close to or below the detection limit. Based on the risk asessment (MEC/PNEC) risk quotients >1 was obtained for estradiol, estriol, ethinylestradiol and ibuprofen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Mätningar av organiska föreningar i luft och deposition vid svenska västkusten1991Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Mätningar av organiska föreningar i luft och deposition har genomförts på Rörvik, en mätstation vid svenska västkusten. Depositionen provtogs på en 1 m2 stor teflonbelagd yta med avrinning för nederbörden, och för luftprovtagningen användes en högvolymsprovtagare, HVS, med vilken både gas och partikelfas uppsamlades. De kolväten som analyserats är 'oljekolväte', PAH samt de klorerade föreningarna PCB, DDT, HCH och klordaner. I rapporten redovisas resultaten av mätningar som utförts under februari och maj 1990, och jämförs med tidigare erhållna mätdata från 1988 och 1989. Mätningarna visar att deposition av PAH och oljekolväte sker kontinuerligt men de största mängderna deponeras tillsammans med nederbörd och då främst vid episoder. Deposition av PAH föregås ofta av höga sothalter i luft. Analys av klorerade föreningar har endast utförts under 1990. De högsta lufthalterna av de klorerade föreningarna uppmättes under en torr och varm period i maj. De största mängderna av PCB och HCH deponerades under en period i maj då rikligt med nederbörd förekom. För oljekolväte, PAH, och PCB var partikeldeposition med nederbörden av stor betydelse för depositionen, medan HCH löste sig i regnvattnet. När det gäller PCB var också torrdepositionen av betydelse.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Brorström-Lundén, Eva
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hansson, Katarina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lundin, Lisa
  Dioxins in atmospheric deposition: comparison of samplers2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Persistent organic pollutants (POPs) such as polychlorinated dibenzo-p-dioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDDs /PCDFs) have great potential for atmospheric long-range transport and deposition. The atmosphere is an important pathway for these contaminants to both aquatic and terrestrial environments. The Swedish national monitoring program for organic contaminants in air and precipitation includes, except PCDD/PCDFs, a large number of different substances/group of substances which differ in chemical and physical properties which not only affect their behaviour in the atmosphere and the deposition process but also the requirements on sampling methods used. This leads to great demands on the type of deposition sampler to be used in a monitoring program where the aim is to monitor several different organic substances and compromises are necessary when choosing sampler type.

  The sampling program lasted for one year with 4 sampling periods with a sampling duration of 3 months. This gives results showing seasonal variation and the opportunity to estimate the annual deposition.

  The overall results from this study show that: • Differences in measured deposition fluxes were found between the two samplers with a variation in magnitude between different sampling occasions. A greater amount of dioxins/furans in deposition was measured with the MONAS sampler at three out of the four periods. • The annual dioxin/furan deposition was about 25 % higher with the MONAS sampler compared to the IVL sampler, when LOD (limit of detection) was replaced with zero for all non-detected congeners in the sum of the congeners. • The results from the sampling comparison for the two samplers gave a difference of 25% on annual basis which should be assessed in relation to the given analytical uncertainty which was +/-29% for all samples.

  The results found here are in agreement with other comparison studies when deposition samplers with different sampling characteristics were used (Brorström-Lundén, 1995). From this and other studies we can conclude that sampling of dioxins/furans as well as for other POPs gives different deposition fluxes when using samplers with different sampling characteristics. The collection efficiency differs not only among e.g. different congeners but also between sampling occasions which differ in ambient conditions such as amounts of precipitation, ambient air temperature and atmospheric particle concentrations. The choice of the type of deposition sampler to be used must therefore depend on the purpose of the measurements and the results should be discussed in relation to the sampling methods.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Brorström-Lundén, Eva
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hansson, Katarina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Holmquist, Hanna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Haglund, Peter
  Andersson, Rolf
  Liljelind, Per
  Grabic, Roman
  Screening of benzothiazoles, benzenediamines, dicyclohexylamine and benzotriazoles 20092012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En screeningundersökning av bensotiazoler, bensendiaminer, dicyclohexylamin och bensotriazoler har genomförts inom ramen för Naturvårdsvekets screeningprogram. Avsikten med en screeningundersökning är att bestämma koncentrationer av de utvalda substanserna i olika delar av den svenska miljön och därigenom belysa viktiga emissions- och transportvägar. Denna undersökning har genomförts i sammarbete med forskningsprogrammet ChEmiTecs “Organic Chemicals Emitted from Technosphere Articles" (www.chemitecs.se) finansierat av Naturvårdsverket. Målet med Chemitecs är att öka kunskapen om emissioner av organiska ämnen från varor. Resultaten ska stödja utvecklingen av svenska och europeiska handlingsprogram som ska minska riskerna med särskilt farliga ämnen. Bensotiazolerna MBT, CBS, DBS och DBD fanns i en eller flera av de undersökta provtyperna. Detektionsfrekvenserna varierade både mellan substanserna och provtyperna. Fördelningsmönstret påverkades troligen både av föreningarnas egenskaper, såsom kemisk stabilitet och tendens att fördelas mellan olika faser, och av användningen. MBT hade högst detektionsfrekvens medan de andra bensotiazolerna hittades mera sporadiskt. En viktig spridningsväg till miljön för MBT är via reningsverk vilket pekar på diffusa emissioner från konsumentprodukter. Förekomst i dagvatten indikerar trafik-relaterade emissioner. MBT och övriga bensotiazoler förekom främst i vattenmiljön medan lufttransport verkar vara av mindre betydelse. Bensendiaminen DPP hittades i vissa fall i till exempel ytvatten, dagvatten och reningsverksslam.DCHA var vanligt förekommande i alla provtyper utom i gröda. Att DCHA återfinns i luft och deposition indikerar att substansen emitteras till luft och att lufttransport är en viktig spridningsväg. Förekomsten i dagvatten och i jord visar att trafikrelaterade emissioner är viktiga. DCHA hittades emellertid inte i gröda insamlad i närheten av trafikerade vägar. En annan viktig spridningsväg för DCHA är via reningsverk vilket antyder diffusa emissioner från till exempel konsumentprodukter Bensotriazoler är vanligt förekommande i miljön både i bakgrundsmiljö och i urbana områden. Substanserna förekom i alla analyserade matriser: luft, deposition, ytvatten, sediment, jord och biota. Resultaten visade också att diffus spridning via reningsverk, deponier och dagvatten kan vara viktigt för förekomsten i miljön. Detta indikerar emissioner via användning av produkter. UVP är den bensotriazol som används mest följd av UV 328 och UV 327. Dessa substanser hittades också i högst koncentrationer.I en enkel riskbedömning för vattenmiljöns pelagiska ekosystem identifierades inga större risker, dvs halterna var generellt lägre än PNEC i ytvatten och i avloppsvatten med hänsyn till förväntad utspädning. DPP förekom dock i koncentrationer över PNEC i Viskan. Koncentrationen av DPP och DCHA i outspätt avloppsvatten överskred vid några tillfällen PNEC. Inga toxicitets eller ekotoxicitetsdata har hittats för någon av benzotriazolerna i tillgänglig litteratur. Några riskbedömningar för dessa har därför inte utförts.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Brorström-Lundén, Eva
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hansson, Katarina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Palm Cousins, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Holmquist, Hanna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Haglund, Peter
  Ghebremeskel, Mebrat
  Schlabach, Martin
  Results from the Swedish National Screening Programme 2008. Screening of unintentionally produced organic contaminants2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  This report considers the screening of unintentionally produced substances. Substance groups included in the screening program were oxygenated and nitrated forms of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) as well as nitrogen, sulphur and oxygen containing heterocyclic compounds. Polybrominated dibenzodioxins (PBDD) and furans (PBDF), polychlorinated dibenzothiophenes (PCDT) and dibenzotianthrenes (PCDTA) were also included in the study. PAHs and polychlorinated biphenyls (PCBs) were included as reference substances. The results of the screening showed that oxidized and nitrated forms of PAHs as well as heterocyclic analogues of PAHs were frequently found in background and urban areas and in most of the environmental matrices included in the study. PCDTs were found in most abiotic samples while PCDTA generally was below the limit-of-detection. The concentrations of PBDDs were generally below the limit-of-detection but were found in deposition, urban sediment, background sediment, and fish from Kvädöfjärden. The PBDF concentrations in air varied widely in time and space. OBDF occurred in similar concentrations as PCBs in air, deposition, sediment and soil.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Brorström-Lundén, Eva
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Svenson, Anders
  Viktor, Tomas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Woldegiorgis, Andreas
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Dye, Christian
  Bjerke, Arve
  Schlabach, Martin
  Measurements of Sucralose in the Swedish Screening Program 2007 -PART I; Sucralose in surface waters and STP samples.2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  IVL has performed a 'screening study' of sucralose on commission from the Swedish EPA. Sucralose is a chlorine containing derivative of sucrose, manufactured by selectively substituting three hydroxyls with chlorine. The substance is used as a sweetener in food products; on a weight basis it tastes ca. 600 times sweeter than the parent compound. The objectives of the study were to determine the concentrations of sucralose in media in the Swedish environment related to wastewater effluents and to highlight important transport pathways. In total 57 samples were analysed representing wastewater and sludge from sewage treatment plants as well as surface waters.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Brorström-Lundén, Eva
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Svensson, Anders
  Viktor, Tomas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Woldegiorgis, Andreas
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Dye, Christian
  Bjerke, Arve
  Schlabach, Martin
  Measurements of Sucralose in the Swedish Screening program 2007. PART II; Sucralose in Biota samples and regional STP samples2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  IVL has performed a 'screening study' of sucralose on commission from the Swedish EPA, reported in two consecutive parts. Sucralose is a chlorine containing derivative of sucrose, manufactured by selectively substituting three hydroxyls with chlorine. The substance is used as a sweetener in food products; on a weight basis it tastes ca. 600 times sweeter than the parent compound. The objectives of the study were to determine the concentrations of sucralose in media in the Swedish environment such as biota, wastewater effluents and to highlight important transport pathways. In total 84 samples were analysed. This report constitutes part 2 of the study.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Danielsson, Helena
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hansson, Katarina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Potter, Annika
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Friedrichsen, Jenny
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Persistent organic pollutants in Swedish mosses2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  On behalf of the Swedish Environmental Protection Agency, IVL Swedish Environmental Research Institute led in 2015 a project aiming to examine the concentrations of persistent organic pollutants (POPs) in mosses.
  Samples of red-stemmed feathermoss (Pleurozium schreberi) and glittering wood moss (Hylocomium splendens) were collected at 83 rural sampling sites. Of these, 20 samples were analysed for the following groups: polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), selected organochlorine pesticides, polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), hexabromocyclododecane (HBCD), dioxins and furans (PCDD/PCDFs), dioxin-like PCBs and perfluorinated alkylated substances (PFAS).
  The sampling sites were selected to cover the whole of Sweden, in both the north-south gradient and in the east-west gradient. The sites were also chosen to represent both eventually elevated concentrations as well as low concentrations of POPs. Information on locations of industrial activities, population density and monitoring stations for organic substances in air and precipitation (Swedish national monitoring programme) were also used for the selection of sampling sites.
  Generally, the concentrations of the analysed substances were very low, often close to or below the quantification limits for the analyses.
  Significant correlation was found between the concentrations of PAHs, dioxin/furans and dioxin like PCBs in the mosses and the distance to the closest industry, and also to the distance from the southernmost point in Sweden. p,p-DDE concentrations in mosses showed a correlation to the distance from the southernmost point in Sweden, with the highest concentrations in the south. No correlation was found between the concentrations of p,p-DDE (one of the DDTs) in mosses and distance to the closest industry.
  The concentrations of PAHs in mosses collected at sites located in the vicinity of three air monitoring stations (Råö, Aspvreten and Pallas) were in agreement with the concentrations of PAHs in air, with the highest concentrations in mosses and in air found in the south and the lowest in the north. Comparison between the PAH profile in air and in mosses showed a higher percentage of heavier PAHs in the mosses. This indicates a larger proportion of particular bounded PAHs in mosses.
  HBCDD and PFAS were not detected in any of the analysed moss samples, which is consistent with a similar study conducted in Norway.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9. Fick, Jerker
  et al.
  Lindberg, Richard H.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish National Screening Programme 2010 Subreport 3. Pharmaceuticals2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En screeningundersökning av läkemedel har utförts där urvalet av läkemedel i studien gjordes utifrån ekotoxikologiska kriterier, främst potens och potential att biokoncentrera. Som komplement till detta urval inkluderades också några antibiotika och några läkemedel som ingått i tidigare screeningundersökningar. Totalt 101 läkemedel och 54 prover ingick i den nationella screeningen och 67 prover ingick i den regionala screeningen. Screeningundersökningen fokuserade på diffusa emissioner från tätbebyggda områden med betoning på inkommande och utgående avloppsvatten från avloppsreninsverk (ARV) och deras recipienter. Biotaprover (abborre) ingick också från två kontrollsjöar och två av recipienterna samt dricksvatten från två städer. Av de 101 läkemedel som ingick i studien detekterades 92 i inkommande avloppsvatten i minst ett ARV, i halter mellan låga ng/L upp till 540 µg/L, median koncentration var 53 ng/L. Paracetamol uppmättes i högst halter, 540 µg/L. Av 101 läkemedel detekterades 85 i utgående avloppsvatten i minst ett ARV, i halter mellan låga ng/L upp till 4 µg/L, median-koncentration var 35 ng/L. Diklofenak uppmättes i högst halter (3.9 µg/L) i utgående avloppsvatten. Avskiljningsgrad och koncentrationer i slam från alla fyra ARV presenteras också. Av läkemedlen uppmättes 66 i ytvatten (låga ng/l upp till 1.8 µg/L) och de uppmätta halterna utvärderades genom att jämföra dem med kritiska miljökoncentrationer; dvs. den vattenkoncentration som förväntas orsaka en farmakologisk respons i fisk. Denna utvärdering visade att fem av läkemedlen uppmättes i halter som sannolikt orsakar en farmakologisk respons i fisk som exponeras för detta vatten. I de sju biotaproverna detekterades totalt 23 läkemedel. Koncentrationerna var låga (låga µg/Kg) och de högsta detekterade halterna fanns i fisk fångad i närheten av Kungsängs-verkets ARV (Uppsala) utsläppspunkt i Fyrisån. Uppmätta läkemedel i biota korrelerar med uppmätta halter i ytvattnet och med tidigare publicerade data av läkemedelsrester i biota.I de sex dricksvattenproverna detekterades totalt 26 läkemedel (låga ng/L). Det var en signifikant skillnad mellan dricksvattnet i de bägge städerna, bara två läkemedel kunde detekteras i dricksvattnet från Umeå, karbamazepin och trimetoprim, medan 26 läkemedel detekterades i dricksvattenproverna från Stockholm.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Fredricsson, Malin
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Danielsson, Helena
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hansson, Katarina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Pihl-Karlsson, Gunilla
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Nerentorp, Michelle
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Potter, Annika
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Sjöberg, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Nationell luftövervakning - Sakrapport med data från övervakning inom Programområde Luft t.o.m. 20172018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Naturvårdsverket ansvarar för den nationella övervakningen av luftens och nederbördens kvalitet i bakgrundsmiljö. I rapporten redovisas resultat från verksamheten inom Programområde Luft avseende mätningar till och med 2017 och regionala modellberäkningar till och med 2016, respektive 2017 för marknära ozon.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Fång, Johan
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Magnér, Jörgen
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Screening 2014 - Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report shows result of a screening study on selected pharmaceuticals and hormones.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12. Haglund, Peter
  et al.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 1. Polychlorinated naphthalenes (PCNs)2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  SammanfattningEn screeningundersökning har utförts angående polyklorerade naftalener (PCN). PCN hittades i alla prover som analyserats och baserat på resultaten var det möjligt att identifiera flera källor. Långväga lufttransport är sannolikt en betydande spridningsväg för PCN. Kommunala avfallsförbränningsanläggningar och soptippar samt metallförädlings- och kloralkali-industri verkar även de släppa ut PCN men det är svårt att skatta dess kvantitativa betydelse för den totala PCN belastningen. Däremot verkar trafiken sannolikt vara en mindre källa till PCN. Slam från kommunala reningsverk har en homologprofil som liknar den i luft, vilket kan tyda på att PCN främst når avloppssystemen via dagvatten. En gradient i PCN-koncentrationer observerades även i sediment som samlats in på ökande avstånd från Stockholm. Dock var halterna inom intervallet för bakgrundssediment (utsjöprover), vilket tyder på att den urbana påverkan är liten eller måttlig. PCN-koncentrationerna minskar över tid i både strömming och sillgrissla. För den senare kunde tidstrenden följas under de senaste 35 åren. Under denna period sjönk PCN-koncentrationerna tiofalt. Under det senaste årtiondet har dock nivåerna planat ut. Den långsiktiga tidstrenden och de kortsiktiga haltvariationerna för PCN är mycket lika de för polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/F) vilket tyder på att dessa ämnesklasser bioackumulerar/biomagnifierar på liknande sätt. Bröstmjölk befanns innehålla relativt höga halter av PCN. Omräknat som relativ biologisk potens (REP) motsvarar halterna de för PCDD/F (uttryckt i totala toxiska ekvivalenter; TEQs). Veckointaget av PCN-REP beräknades till 22 pg/kg kroppsvikt för en 1-månaders bebis, vilket ligger över det tolerabla veckointag på 14 pg TEQ/kg kroppsvikt som rekommenderas av EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel. Det tyder på att det kan vara dags att överväga att inkludera PCN i TEQ-begreppet och att Världshälsoorganisationen (WHO) i så fall fastställer toxiska ekvivalentfaktorer (TEF) för de mest toxiska kongenerna.English SummaryA screening study has been performed concerning Polychlorinated Naphthalenes (PCNs). These chemicals are currently not used in Sweden, but may be unintentionally emitted from various sources. The current project indicates that PCNs are ubiquitous in the Swedish environment. PCNs were found in all samples analysed and based on the results it was possible to identify several sources of PCNs. Long-range air transport is most likely a significant source of PCNs. Further, municipal solid waste incinerators, municipal solid waste dump sites, metal processing facilities and chlor-alkali production plants all seem to emit PCNs. On the contrary, traffic is likely a minor source of PCNs.Sludge from municipal sewage treatment plants has a homologue pattern similar to air, which may indicate that PCNs mainly reach the sewer systems through collection of storm water. A gradient in PCN concentrations were also observed in sediments collected at increasing distance from Stockholm. However, the concentrations were in the range of background (offshore) sediments, which suggest that the urban impact on the PCN levels are minor to moderate. In biota the PCN levels seems to decrease over time. The time trend for PCNs in guillemot eggs could be followed for the last 35 years and over that period the concentrations have dropped by an order of magnitude, although, during the last decade the levels has levelled off. The long term time-trend and short-term temporal variations of PCNs resembles those of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/Fs) they may thus share the same bioaccumulation/biomagnification pathways. Furthermore, human milk was found to contain relatively high concentrations of PCNs. Expressed on relative biological potency (REP) basis the levels are similar to the total toxic equivalents (TEQs) of PCDD/F. The weekly PCN-REP intake for a 1-month baby was estimated at 22 pg/kg body weight (bw), which is above the tolerable weekly intake of 14 pg TEQ/kg bw recommended by EU Scientific Committee of Food. It may, thus, be time to consider the PCNs for inclusion in the TEQ concept of the World Health Organization and assign the most toxic congeners toxic equivalent factors (TEFs).

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Hansson, Katarina
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Atmospheric Transport and Deposition of Bromoanisoles Along a Temperate to Arctic Gradient2017Inngår i: Environmental Science and Technology, ISSN 0013-936X, E-ISSN 1520-5851, Vol. 51, nr 19, s. 10974-10982Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Bromoanisoles (BAs) arise from O-methylation of bromophenols, produced by marine algae and invertebrates. BAs undergo sea-air exchange and are transported over the oceans. Here we report 2,4-DiBA and 2,4,6-TriBA in air and deposition on the Swedish west coast (Råö) and the interior of arctic Finland (Pallas). Results are discussed in perspective with previous measurements in the northern Baltic region in 2011−2013.

  BAs in air decreased from south to north in the order Råö > northern Baltic > Pallas. Geometric mean concentrations at Pallas increased significantly (p < 0.05) between 2002 and 2015 for 2,4-DiBA but not for 2,4,6-TriBA. The logarithm of BA partial pressures correlated significantly to reciprocal air temperature at the coastal station Råö and over the Baltic, but only weakly (2,4-DiBA) or not significantly (2,4,6-TriBA) at inland Pallas. Deposition fluxes of BAs were similar at both sites despite lower air concentrations at Pallas, due to greater precipitation scavenging at lower temperatures.

  Proportions of the two BAs in air and deposition were related to Henry’s law partitioning and source regions. Precipitation concentrations were 10−40%percent of those in surface water of Bothnian Bay, northern Baltic Sea. BAs deposited in the bay catchment likely enter rivers and provide an unexpected source to northern estuaries. BAs may be precursors to higher molecular weight compounds identified by others in Swedish inland lakes

 • 14.
  Hansson, Katarina
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Screening 2013 - Assesment of the occurence of stormwater related substances in sewage sludge and effluent water2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  An assessment of the occurrence of stormwater related pollutants in effluents and sludge from municipal wastewater treatment plants (WWTPs) has been performed in order to assess how stormwater may affect the occurrence of various chemicals in sludge and effluent from WWTPs. Results from the Swedish EPA monitoring programme of sludge and effluent as well as results of chemical analyses of alkyl phenols, major phthalates, PAHs and metals in sediment sampled downstream of selected plants were analysed with multivariate methods to determine if any co-variation exist between share of stormwater inflow, for which additional water was used as an approximation, and measured concentrations of contaminants. Time trends at the different sites were observed but no correlation with the amount of additional water was seen. It is concluded that the use of “additional water” as an approximation for stormwater is not ideal. Better estimates of the stormwater share could perhaps reveal correlations in the data.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Kaj, Lennart
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Egelrud, Liselott
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Wiklund, Per
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Regional screening 2008. Analys av fenolära ämnen, ftalater, kvartära ammoniumföreningar, tennorganiska föreningar och ytterligare antifoulingämnen i miljöprover2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Prov från svensk yttre miljö har analyserats på en eller flera av ämnesgrupperna fenolära ämnen, ftalater, kvartära ammoniumföreningar och tennorganiska föreningar. Proven omfattar främst vatten och slam från kommunala reningsverk, ytvatten och sediment. Sediment har även analyserats på diuron, irgarol 1051, DCOIT (Sea nine 211) och capsaicin

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Kaj, Lennart
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Andersson, Jeanette
  Palm Cousins, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Cato, Ingemar
  Results from the Swedish National Screening Programme 2004. Subreport 4: Siloxanes2005Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  As an assignment from the Swedish Environmental Protection Agency, IVL has performed a screening study of siloxanes. The substances included were three cyclic polydimethylsiloxanes (D4, D5, and D6) and four linear analogues (MM, MDM, MD2M and MD3M). The overall objectives of the screening were to determine concentrations in a variety of media in the Swedish environment, to highlight important transport pathways, and to assess the possibility of current emissions in Sweden. A total of 138 samples of air, water, sludge, sediment and fish were analysed. D4 that is classified as a phase out substance was found in 37 out of 54 municipal sludge samples in concentrations from 130 to 2 300 ng/g DW and in various air samples in concentrations up to 300 ng/m3. D4 was not found in any of the water, sediment or fish samples. MM, which is on the OSPAR candidate list for dangerous substances, was found in leachate water from landfills and in low concentrations in air in the Stenungsund chemical industrial area. D5 was the dominating siloxane in most samples. It was found in all sludge samples from municipal treatment plants. The average concentration was 11 000 ng/g DW. Siloxanes were not found in aquatic biota (fish muscle).One or more of D4, D5 and D6 were found in 11 out of 49 samples of human breast milk. The maximum concentration of D4 was 10 µg/L, of D5 4.5 µg/L and of D6 4.8 µg/L.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Kaj, Lennart
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Quaternary ammonium compounds : Analyses in a Nordic cooperation on screening2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report is only available in English.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Kaj, Lennart
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish National Screening Programme 2010 Subreport 2. Fluorescent Whitening Agents2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  SammanfattningEn screeningundersökning har utförts angående optiska vitmedel (OV). Optiska vitmedel är en stor grupp kemikalier som används för att öka den upplevda vitheten hos textilier och papper. Studien omfattade fem substanser förkortade DSPB, DAS1, FB28, FB 85 och DAS2. Den använda analytiska slutbestämningsmetoden (LC-MS-MS) bygger inte på föreningarnas fluorescensegenskaper. Därmed detekterades inte andra OV än de uppräknade.Provtagningsprogrammet fokuserades på diffusa emissioner från urbana områden genom analys av prover från avloppsreningsverk (ARV) och deras recipienter. Prover från industriella källor (utgående vatten från skogsindustri) ingick också. Emissioner från produkter representerades av analys av toalettpapper. Den summerade OV-koncentrationen var 20 - 24 µg/l i ingående vatten till tre ARV, 0.43 - 5.1 µg/l i utgående vatten från nio ARV och 56 000 — 160 000 ng/g TS i slam från nio ARV. De dominerande substanserna var DAS2, FB28 och, i några utgående vatten, DAS1. DAS2 är förknippat med pappers- snarare än textilapplikationer. De högsta uppmätta koncentrationerna i ytvatten för DSPB, DAS1 och DAS2 var mer än 600 gånger lägre än beräknade PNEC-värden, d.v.s. koncentrationer där inga effekter på vattenmiljön av ämnet kan förväntas. Även utan utspädning var den högsta koncentrationen i utgående avloppsvatten mer än 50 gånger lägre än PNEC. Alltså bör dessa ämnen inte utgöra en risk för vattenlevande organismer. För de övriga substanserna fanns inga PNEC-värden att tillgå. Högsta koncentrationen i sediment, 7 200 ng/g TS, dominerat av DAS1, uppmättes nära utsläppspunkten för ett avloppsreningsverk. På längre avstånd, 1 km resp. 20 km i den huvudsakliga flödesriktningen var koncentrationen lägre, 69 — 150 ng/g TS. I sediment från Mälaren var koncentrationen 92 — 900 ng/g TS. Relevanta PNEC-värden för bedömning av risk för sedimentlevande organismer saknas. Man ser en generell ökning av den relativa koncentrationen av DAS1 från utgående avloppsvatten över ytvatten till sediment. I ett av sju utgående vatten från skogsindustrier var koncentrationen förhöjd (10 gånger) jämfört med det högsta värdet från ett kommunalt reningsverk. Analys av OV extraherat från toalettpapper tillverkat av återvunna fibrer (två fabrikat) visade att detta kan vara en viktig källa till OV-halten i ingående vatten till reningsverk. Bidraget från toalettpapper tillverkat av nya fibrer (ett fabrikat) var mer än hundra gånger lägre.English SummaryA screening study has been performed concerning Fluorescent whitening agents (FWA). FWAs are a large group of chemicals used to increase the apparent whiteness of textiles and paper. The screening includes five substances abbreviated DSPB, DAS1, FB28, FB85 and DAS2.The concentration range of summed FWAs was 20 - 24 µg/l in three WWTP influents, 0.43 - 5.1 µg/l in nine WWTP effluents and 56 000 — 160 000 ng/g DW in nine WWTP sludges. DAS2, FB28 and, in some effluents, DAS1 was the dominating individual cmopounds. DAS2 is associated to paper applications rather than textile/detergent applications. The highest measured concentrations in surface water for DSPB, DAS1 and DAS2 were more than 600 times lower than the calculated “predicted no-effect concentration" (PNEC). Even without dilution the highest measured concentration in WWTP effluent was more than 50 times lower than the calculated PNECs. Thus there should be no risk for aquatic organisms due to those substances. For the remaining substances PNECs were not available. Highest concentration in sediment, 7 200 ng/g DW, dominated by DAS1, was found near the discharge point of a WWTP. Further away, 1 km and 20 km from the effluent point, in the main direction of flow, concentrations were considerably lower, 69 and 150 ng/g DW. Sediments from Lake Mälaren showed summed concentrations of 92 — 900 ng/g DW. Relevant PNECs for evaluation of risks for sediment dwelling organisms were not available. Analysis of FWAs extracted from toilet paper manufactured from recycled fibres (two different brands) showed that this may be a major source for FWAs in WWTP influents. The contribution from toilet paper made from virgin fibres (only one brand analysed) was more than 100-fold lower.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Kaj, Lennart
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Dusan, Brita
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Palm Cousins, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish National Screening Programme 2006. Subreport 2: 1,5,9-cyklododecatriene2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  As an assignment from the Swedish Environmental Protection Agency, IVL has during 2006/2007 performed a 'Screening Study' of 1,5,9-cyclododecatriene. The screening programme included measurements in background areas and in the vicinity of potential point sources. Measurements were also done in urban areas reflecting diffuse emission pathways from society. Sample types were air, soil, sediment, sludge and biota (fish). A total of 55 samples were included. CDDT was not found in any of the samples. The reported detection limits were 0.04 - 0.05 ng/m3 in air, 10 ng/g DW in sediment and soil, 20 ng/g DW in sludge and 1-4 ng/g WW in fish. The overall conclusion is that 1,5,9-cyclododecatriene is generally not present in the Swedish environment in concentration that is of environmental concern. The substance is thus not recommended as a candidate to be included in regular monitoring.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Kaj, Lennart
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ekheden, Ylva
  Dusan, Brita
  Hansson, Katarina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Palm Cousins, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Schlabach, Martin
  Screening 2004 - uppföljningsprojekt. Analys av oktaklorstyren, flyktiga metylsiloxaner, vissa fenoler och endosulfan2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  - Oktaklorstyren samt penta- och hexaklorbensen har analyserats i strömming från 17 lokaler längs Norrlands- och Svealandskusten. Oktaklorstyren kunde påvisas i samtliga prov. - Flyktiga metylsiloxaner samt 4-nonylfenol, 4-t-oktylfenol, triclosan och bisfenol A har analyserats i in- och utgående vatten samt slam från Borlänge reningsverk. Transporterade mängder har beräknats. - Flyktiga metylsiloxaner har analyserats i förpackade livsmedel. Låga halter av cykliska siloxaner kunde påvisas i ett av tio prover. - Endosulfan har analyserats i luft- och depositionsprov från bakgrundsstationerna Råö och Pallas. Medelkoncentrationen i luft var högst under sommarhalvåret: 22 pg/m3 i Råö och 11 pg/m3 i Pallas. Deponerade mängder var också högst under sommarhalvåret: 1,0 ng/m2/dygn i Råö och 0,26 ng/m2/dygn i Pallas. - En översikt har gjorts över tidigare analyserade endosulfanhalter i svenska livsmedel. Antalet varor som innehöll halter av endosulfan över detektionsgränsen (0,01-0,04 mg/kg) har minskat under perioden 1995-2005 vilket speglar den minskade användningen i Europa. Efter år 2000 finns inga rapporter om endosulfan i svenskodlade grönsaker. Några gånger per år hittas importerad frukt och grönsaker med endosulfanhalter som vid stor konsumtion bedöms kunna ge barn akuta hälsoeffekter. Beräkningar av kroniskt intag visar att intaget i Sverige ligger på ca 1 % av 'acceptabelt dagligt intag' dvs under risknivån för kroniska hälsoeffekter

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Kaj, Lennart
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lilja, Karl
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish National Screening Programme 2007. Subreport 4: Linear alkyl benzene sulfonate (LAS)2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  LAS (linear alkylbenzene sulfonate) is an anionic sufactant mainly used in laundry- and dishwashing detergents and lubricant additives. The annual amount used in Sweden is about 900 tonnes. As an assignment from the Swedish Environmental Protection Agency, IVL has performed a screening study of LAS. The overall objective of the screening was to determine concentrations in a variety of media in the Swedish environment.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Kaj, Lennart
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Norström, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Egelrud, Liselott
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lilja, Karl
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish National Screening Programme 2009. Subreport 2. Dechlorane Plus2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  A screening study has been performed concerning Dechlorane Plus (DP). DP is a chlorinated flame retardant that has been used for a long time but has not been noticed as an environmental contaminant until recently. The main reason for its concern is its similarity to other known chloro organic chemicals with adverse effects to the environment. DP was present in air at background locations (Råö, Aspvreten, Pallas) and in higher concentrations in urban air (Stockholm). This supports that DP is capable of long range transport and, as no traditional point sources are known, supposedly emitted from products used in urban areas, such as plastics in electrical insulators. DP was also deposited from the atmosphere. The concentration in air was in the same magnitude as for the brominated diphenyl ether congeners BDE-47 and BDE-99.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Kaj, Lennart
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Palm Cousins, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ekheden, Ylva
  Dusan, Brita
  Strömberg, Katarina
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Cato, Ingemar
  Results from the Swedish National Screening Programme 2004. Subreport 2: Octachlorostyrene, Monochlorostyrenes and b-Bromostyrene2006Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Measurements were performed of octachlorostyrene, monochlorostyrenes and b-bromostyrene in 134 air, deposition, water, sludge, sediment and fish samples near source areas and at background locations. Only octachlorostyrene was detected and only in air from background locations and fish. The results indicate that long-range transport occurs, and that OCS is a generally occurring pollutant in the Baltic Sea. Elevated levels were found in fish from two potential point sources, indicating current emissions of the substance to the water compartment. Diffuse emissions of octachlorostyrene seem to be limited. Biota is suggested as a more suitable matrix for detecting OCS pollution than other matrices. Further measurements in biota and air are recommended in order to provide information on OCS levels in fish and trends related to long-range transport. However, these measurements in air require use of high-volume samplers.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24. Lilja, Karl
  et al.
  Holmquist, Hanna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Woldegiorgis, Andreas
  Jönsson, Anders
  Palm Cousins, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hansson, Katarina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Bedömning av miljögiftspåverkan i vattenmiljö. Samordnad metodutveckling2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ett förslag till vägledning för att bedriva miljögiftsövervakning och för hur framtagna data skall kunna användas i vattenförvaltningen har inom denna studie tagits fram. Förslaget till vägledning syftar också till att ge underlag för en sammanhållen metodik för hur existerande datakällor på ett effektivt sätt skall kunna utnyttjas vid bedömning av miljögiftspåverkan i vattendirektivsarbetet. Förslag och rekommendationer har baserats på krav som ställs enligt EUs vattendirektiv och har kompletteras utifrån resultaten i föreliggande studie. En kritisk granskning av de översättningar mellan EQS för ytvatten, och motsvarande halter i sediment och biota, som tidigare har utförts med hjälp av jämviktsfördelningsmetodik och bioackumuleringsfaktorer enligt den metodik som beskrivs i TGD (Technical Guidance Document on Risk Assessment) (TGD, 2003) har utförts för att bedöma huruvida metoden är tillämplig i svenska förhållanden. Halter av miljögifter i sediment, biota och vatten har jämförts med gränsvärden, antingen beräknade med översättningsmetodik eller uppsatta i direktiv

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25. Lilja, Karl
  et al.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Leknes, Henriette
  Schlabach, Martin
  Results from the Swedish National Screening Programme. Subreport 3: Pigments2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  IVL has performed a 'screening study' of the ester octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate on commission from the Swedish EPA. The objectives of the screening were to determine if octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate is present in different matrices in the Swedish environment, and if so, at what concentrations. In total 64 samples were analysed representing soil, surface water, sediment, biota (fish), influent and effluent waters and sludge from STPs, storm waters, and leachate water and sludge from landfills. Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate was found in all analysed STP sludge samples. It was also found in all analysed influent water samples, but concentrations were generally lower or below the detection limit in effluent water. Thus, removal of the substance from the water phase takes place during the waste water treatment process, plausible by absorption to sludge. Concentrations in the same range as in influent waters or higher was also found in the storm water samples. The chemical could also be detected just above the detection limit in two out of three fish samples, but not in soil, surface water or sediment from the city of Stockholm. Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate could not be detected in any of the samples from background areas. All together, this screening study shows that diffuse emissions of octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate in the urban environment take place, resulting in exposure to and uptake in biota. Due to the limited ecotoxicological data available, it is not possible to determine the risk of its presence in the environment, but based on animal studies the chemical is considered to have a low hazard potential for human health.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26. Lilja, Karl
  et al.
  Norström, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Egelrud, Liselott
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Junedahl, Erika
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Schlabach NILU, Martin
  Ghebremeskel, Mebrat
  Screening study on occurrence of hazardous substances in the eastern Baltic Sea2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  IVL and NILU have during 2008/2009 as an assignment from HELCOM, performed a screening study in the eastern Baltic Sea environment on the occurrence of eight of the substances/substance groups identified as hazardous under the Baltic Sea Action Plan.     Of the eight substances or substance classes included in the study, six of them were found above LOQ; organic tin compounds, PBDEs, PFAS, nonylphenol, chlorinated paraffins and endosulfan (endosulfan sulphate). Substances that occurred in fish samples from all sampling sites were; TBT, PBDEs (BDE 47 and BDE 100), PFAS (PFOS), chlorinated paraffins (SCCP), and endosulfan (endosulfan sulphate). Additionally, bisphenol A was found in fish from almost all sampling sites. PFAS (PFOS and PFOA), octyphenol and nonylphenol were found in one, one and six water samples, respectively. No obvious differences in concentrations could be seen between the sampling sites classified as background areas and affected areas. Furthermore, no clear general differences between affected sites could be seen. Concentrations found for the different substances were lower or in the same range as previously reported from other areas of the Baltic Sea, thus the eastern Baltic Sea environment does not seem to be more polluted compared to the Baltic Sea in general. For all the substances, except TBT, concentrations found were below reported PNEC values. However, for TBT, concentrations in several fish muscle samples were close to or above the PNEC value estimated for protection of human health considering consumption of fishery products. Additionally, PFOS levels in fish liver exceeded the PNEC value regarding secondary poisoning of predators in six samples, but PFOS levels in fish muscle were not measured in this study.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27. Lilja, Karl
  et al.
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Holmquist, Hanna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Chemical and biological monitoring of sewage effluent water2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  As an assignment from the Swedish Environmental Protection Agency, IVL has conducted a study with the overall aim to present basic data for decision-making regarding a monitoring program for STP effluents. A program for chemical and biological monitoring in effluent water from municipal sewage treatment plants is important for the understanding on spreading of chemicals in the environment, to identify changes in the use or substitution of chemicals, to identify possible emissions of 'new' emerging substances to the environment, and also for the implementation and follow up of directives. The study consisted of several parts; a chemical characterization of STP effluents consisting of both the analysis of specific compounds but also the identification of 'unknown' compounds, measurements of estrogenic and androgenic activity with the bioassays YES and YAS, evaluation of seasonal variability in chemical composition, and chemical measurements in recipient water. Further, a literature survey of potential additional bioassays suitable for monitoring purposes was conducted. Based on the results a recommendation for a monitoring program for municipal STP effluent is given.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Loh Lindholm, Carina
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Adnerfall, Jenny
  Product choice for floor and walla coverings made of PVC containing DINP/DIDP2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Within the Swedish building sector, there are several voluntary assessment systems which aim to phase out hazardous substances from building and construction products. These include BASTA, Byggvarubedömningen and Sunda Hus. There are, however, still occasions when products not approved in these systems need to be used. In addition, there is a growing interest in using recycled materials which may contain substances not approved by the assessment systems. There is thus a need for knowledge and support regarding how to motivate and manage deviations from requirements set up by the voluntary systems in connection to product choices that involve building products which do not meet the requirements but which are considered to be irreplaceable.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Magnér, Jörgen
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish Screening programme 20122013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en screening avseende pyritioner och deras viktigaste nedbrytningsprodukter under 2012/2013. Zink pyrition (ZnPT) är en bredspektrumbiocid mot bakterier, svampar och alger. ZnPT används kommersiellt som antimjällmedel i schampon och som konserveringsmedel i kosmetika. ZnPTs löslighet i vatten gör ämnet lämpligt som tillsatts i båt- och utomhusfärger. Natrium pyrition (HPT) har samma användningsområden som ZnPT och förekommer som konserveringsmedel i kosmetika och i vätskor som används inom metallindustrin. Syftet med studien var att bestämma halter och att bidra till förståelsen av pyritioners omvandling genom att även analysera 2-pyridinsulfonsyra (PSA) och andra nedbrytnings­produkter i prover från reningsverk och småbåtshamnar. ZnPT och/eller kopparpyrition (CuPT) uppmättes i 79 % av inkommande och i 7 % av utgående avloppsvatten från kommunala reningsverk. Minskningen av halten ZnPT och/eller CuPT mellan inkommande och utgående avloppsvatten visar att nedbrytning kan ske i reningsverksprocessen. Att ZnPT och/eller CuPT inte kunde detekteras i slam tyder på att nedbrytning av dessa ämnen sker i kontakt med slam. Nedbrytningsprodukten PSA var den mest frekvent förekommande föreningen och uppmättes i de flesta avloppsvatten samt i samtliga slamprover. Koncentrationen av PSA i inkommande vatten var 73 – 480 (median 240) ng/L (n=14), i utgående vatten <2 - 330 (median 59) ng/L (n=28) och i slam 25 - 280 (median 110) µg/kg TS (n=21). Minskningen i halten PSA mellan inkommande och utgående avloppsvatten tyder på att PSA kan brytas ner eller adsorberas till slam. I en småbåtshamn där ZnPT troligen emitteras från båtbottenfärger, och också kan omvandlas till den ännu mer toxiska formen CuPT, kunde ingen av dessa former påvisas i vattenfasen eller sedimentet. Däremot kunde PSA detekteras i sedimentet. I sediment där belastningen av ZnPT är mer diffus (Göta älv, gradient från Göteborg), kunde ingen ackumulering av PSA påvisas. Eftersom den akuta toxiciteten för pyritioner minskar med ökad nedbrytning och PSA är den minst giftiga av de kända nedbrytningsprodukterna indikerar resultatet att en process pågår i sedimentet som leder till minskande toxicitet. Avsaknaden av kroniska tester av PSA i den vetenskapliga litteraturen gör det inte möjligt att uppskatta långsiktig påverkan på den marina miljön.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Magnér, Jörgen
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Rosenqvist, Lars
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Graae, Lisette
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Eliaeson, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Örtlund, Linda
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Fång, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Fate of pharmaceutical residues - in sewage treatment and on farmland fertilized with sludge2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Pharmaceutical products constitute a fundamental part of modern medicine and are in many cases crucial for health and wellbeing in our everyday life. However, the benefits from pharmaceutical come with drawbacks for the environment. These chemicals are designed to have a biological effect, which they unfortunately also might have on other living organisms than humans. They are moreover also considered to be semi-persistent due to the continuous discharge from our society. These characteristics make them problematic if they end up in the environment.

  For the last ten years pharmaceutical companies on the Swedish market can choose to publish environmental information about their products on the public web-based portal www.fass.se. Prior to publication the environmental information is reviewed by an external part (IVL Swedish Environmental Research Institute). Within the context as third party reviewer, IVL also performs research to increase the knowledge of pharmaceuticals in the environment to improve the reviewing process. This report describes the Fass research study conducted in 2014 and 2015. The focus of this study was to investigate the distribution and removal of a selection of pharmaceuticals within a sewage treatment plant (STP) and their final fate in the environment. For unclear reasons residues of pharmaceuticals can be represented in higher concentration in the effluent wastewater compared to the influent, which limits correct conclusions to be drawn regarding their removal during sewage treatment.

  Several studies on matrix effects and metabolism were performed to test different hypothesis that could explain the phenomena and to be able to estimate the “true” concentrations of pharmaceuticals within a STP. A mass balance was also performed to further study the pharmaceutical distribution. To assess the dispersion and fate of pharmaceuticals in the environment a farmland fertilized with sludge from the investigated STP were studied. Soil and sludge samples were analyzed as well as soil water collected by lysimeter techniques. In addition laboratory based soil sorption tests of the farmland soil exposed to pharmaceutical and sewage sludge were also performed.

  The result of the study showed that analytical interferences (ion-suppression) due to competition with co-eluting matrix components during instrumental analysis was the main contributor to the observed increase in concentration of pharmaceuticals from influent to effluent wastewater, with an average ion-suppression of 49% in influent wastewater and 35% in effluent wastewater of the investigated pharmaceuticals.

  Den här rapporten finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Munthe, John
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Polychlorinated biphenyls (PCBs) as sentinels for the elucidation of Arctic environmental change processes: a comprehensive review combined with ArcRisk project results.Environmental Science and Pollution Research2018Inngår i: Environmental Science and Pollution ResearchArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Polychlorinated biphenyls (PCBs) can be used as chemical sentinels for the assessment of anthropogenic influences on Arctic environmental change. We present an overview of studies on PCBs in the Arctic and combine these with the findings from ArcRisk — a major European Union-funded project aimed at examining the effects of climate change on the transport of contaminants to and their behaviour of in the Arctic — to provide a case study on the behaviour and impact of PCBs over time in the Arctic.

  PCBs in the Arctic have shown declining trends in the environment over the last few decades. Atmospheric long-range transport from secondary and primary sources is the major input of PCBs to the Arctic region. Modelling of the atmospheric PCB composition and behaviour showed some increases in environmental concentrations in a warmerArctic, but the general decline in PCB levels is still the most prominent feature. ‘Within-Arctic’ processing of PCBs will be affected by climate change-related processes such as changing wet deposition. These in turn will influence biological exposure and uptake of PCBs.

  The pan-Arctic rivers draining large Arctic/sub-Arctic catchments provide a significant source of PCBs to the Arctic Ocean, although changes in hydrology/sediment transport combined with a changing marine environment remain areas of uncertainty with regard to PCB fate. Indirect effects of climate change on human exposure, such as a changing diet will influence and possibly reduce PCB exposure for indigenous peoples. Body burdens of PCBs have declined since the 1980s and are predicted to decline further.

 • 32.
  Munthe, John
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Rydberg, Tomas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  An expanded conceptual framework for solution‑focused management of chemical pollution in European Waters2017Inngår i: Environmental Sciences Europe, ISSN 2190-4707, E-ISSN 2190-4715, Vol. 29, nr 13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The conceptual framework consists of four access points: Chemicals, Environment, Abatement and Society, representing different aspects and approaches to engaging in the issue of chemical contamination of surface waters. It widens the scope for assessment and management of chemicals in comparison to a traditional (mostly) perchemical risk assessment approaches by including abatement- and societal approaches as optional solutions. The solution-focused approach implies an identification of abatement- and policy options upfront in the risk assessment process.

  The conceptual framework was designed for use in current and future chemical pollution assessments for the aquatic environment, including the specific challenges encountered in prioritising individual chemicals and mixtures, and is applicable for the development of approaches for safe chemical management in a broader sense. The four access points of the conceptual framework are interlinked by four key topics representing the main scientific challenges that need to be addressed, i.e.: identifying and prioritising hazardous chemicals at different scales; selecting relevant and efficient abatement options; providing regulatory support for chemicals management; predicting and prioritising future chemical risks. The conceptual framework aligns current challenges in the safe production and use of chemicals. The current state of knowledge and implementation of these challenges is described.

  The use of the conceptual framework, and addressing the challenges, is intended to support: (1) forwarding sustainable use of chemicals, (2) identification of pollutants of priority concern for cost-effective management, (3) the selection of optimal abatement options and (4) the development and use of optimised legal and policy instruments.

 • 33.
  Nerentorp, Michelle
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Giovanoulis, Georgios
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hansson, Katarina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Atmospheric concentrations of organophosphates - At background stations in Sweden (Råö, Norunda) and Finland (Pallas)2019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Organophosphate esters (OPEs) are widely used as flame retardants, plasticizers, anti-foaming agents and as additives in lubricants and hydraulic fluids. They can be found for example in air, deposition and snow, both near and far from emission sources. In this study, OPEs were analyzed in air samples from two stations in Sweden (Råö, Norunda) and one in Finland (Pallas) for one year (2018). For TCEP and EHDPP, a geographical variation could be distinguished with highest concentrations in the north and lowest in the south. Seasonal variations were observed for TCPP and TCEP at Råö, where higher levels were measured during the summer. TEP, which is reported to be produced in large quantities, was not detected in high concentrations in air at any of the stations. Results in this study were comparable with literature data. Based on the results of this study, we conclude that the existing network of measurement stations, monitoring frequency, sampling and analysis procedures used within the national environmental monitoring (EMEP), can be used to measure OPEs in air as well.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Norström, Karin
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Screening 2012, Rodenticides2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en screening avseende rodenticider som används som råttgift. Warfarin, difenacoum, coumatetralyl, bromadiolone, flocoumafen och brodifacoum har bestämts i leverprover från rovfåglar och rävar. Warfarin är ett första generationens antikoagulat och difenacoum, coumatetralyl, brodifacoum och flocoumafen är andra generationens antikoagulat vilka utvecklades på grund av en ökad resistens mot warfarin bland gnagare. Dessa kemikalier kan bioackumuleras och sprids till miljön genom sitt sätt att användas. Exponeringen hos råttor och möss sker genom kontaminerad föda och dess toxiska effekt är att de hämmar vitamin K cykeln i levern och förhindrar att blodet koagulerar och orsakar död genom förblödning. Alla de ämnen som ingår i studien används i Sverige idag och difenacoum, bromadiolone, coumatetralyl och warfarin är de ämnen som förekommer i flest antal produkter (SPIDER 2013). IVL har i en tidigare screeningstudie analyserat råttgifter (Norström et al. 2009). Studien visade att dessa substanser inte är allmänt spridda i miljön men att sekundär förgiftning hos djur som livnärar sig på bland annat råttor och möss var av intresse att studera vidare då ett flertal av antikoagulaten hittades i ett leverprov från en uggla som hade dött på en avfallsdeponi. Syftet med denna studie var att bestämma antikoagulat, vilka är vanligt förekommande i råttgifter, i leverprover från rävar och olika arter av rovfåglar för att se om det finns en eventuell risk för sekundär förgiftning. Prov från tio rävar analyserades och samtliga innehöll minst en av substanserna men mönstret varierade mellan individerna. Bromadiolone detekterades i högst koncentration (< LOQ – 1 100 ng/g v.v) och var också det ämne som hade högst detektionsfrekvens följt av coumatetralyl (< LOQ – 520 ng/g v.v). Warfarin hittades i hälften av individerna (< LOQ – 170 ng/g v.v). Flocoumafen och brodifacoum var under LOQ i samtliga prover. Den sammanlagda koncentrationen av antikoagulanterna varierade mellan 2 och 1 100 ng/g v.v. 20 leverprov från sammanlagt fyra olika arter av rovfåglar analyserades (berguv, kattuggla, tornfalk och hornuggla) och 65% av individerna innehöll rodenticider. Bromadiolone detekterades i högst koncentration (< LOQ – 870 ng/g v.v.) med en detektionsfrekvens på 50 procent. I flera av individerna var bromadiolone det enda ämne som kunde hittas. Difenacoum, coumatetralyl och brodifacoum hittades i 15% av fåglarna medan flocoumafen och warfarin var under LOQ i samtliga prover. 65% av rovfåglarna innehöll minst ett av ämnena. De fyra ämnen som detekterades i rovfåglar i denna studie hittades även i leverprovet från berguv i den tidigare screeningstudien (Norström et al. 2009). Warfarin som är vanligt förekommande i råttgift kunde enbart detekteras i rävar och inte i rovfåglarna. Halterna som hittades i rovfåglar i denna studie kan jämföras med de nivåer som har rapporterats kunna ge toxiska effekter, >100 – 200 ng/g (refererat i Langford et al. 2012). Det har även diskuterats att nivån då toxiska effekter kan uppstå kan vara <100 ng/g, men att det är signifikanta skillnader i känslighet mellan arter. Därför är det svårt att göra någon riskbedömning, men om 100 ng/g antas vara en tröskelnivå för toxiska effekter så kan inte sekundär förgiftning uteslutas för åtminstone en av fåglarna i denna studie.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Norström, Karin
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Potter, Annika
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hansson, Katarina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Palm Cousins, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish National Screening Programme 2008. Subreport 3. Biocider: Difenacoum2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  IVL Swedish Environmental Research Institute has performed a 'Screening Study' of difenacoum and related compounds as an assignment from the Swedish Environmental Protection Agency. Difenacoum is used as a second generation anticoagulant rodenticides (SGAR). It is mainly used to control rodents around buildings and inside transport vehicles. Difenacoum is uptaken via ingestion and acts by disrupting the blood clotting process. In addition to difenacoum, the current study also includes another six substances with similar functions. The overall objectives of the study were to determine the concentrations of the selected substances in the Swedish environment. A sampling programme was developed and 60 samples were included in the study, representing surface water, sediment, fish, soil, in- and effluent water from sewage treatment plants, sludge, storm water, storm water and sludge, and eagle-owl tissues. All of the seven anticoagulant rodenticides were below detection limit in all abiotic samples and in fish. This shows that these substances are not widely distributed in the Swedish environment. However, difenacoum and three of the related compounds (coumatetralyl, bromadiolone and bromadifacoum) were found in three of the eagle-owl individuals. Coumatetralyl and bromadiolone were found in highest levels followed by difenacoum and the liver sampled contained higher concentrations compared to muscle samples. This shows that secondary poisoning of animals feeding on rodents not can be excluded. Additional studies focusing on areas with known usage could reveal if other non-target organisms other than eagle-owls are likely to be exposed to rodenticides. The study also confirms that the liver is the main target for retention of these rodenticdes.Version 2 april 2012

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Norström, Karin
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Wiklund, Per
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish National Screening Programme 2008. Subreport 1. Biocides: 3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate (IPBC) and 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA)2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  IVL Swedish Environmental Research Institute has performed a 'Screening Study' of IPBC and DBNPA as an assignment from the Swedish Environmental Protection Agency. IPBC belongs to the category preservatives/disinfectants and is used as a fungicide. It is used in the paper and pulp industry to prevent the formation of slime and as a preservative in cosmetics, paints, coatings etc. DBNPA is mostly used to reduce the occurrence of slime forming microorganisms with in the paper and cellulose industry. It is also used a biocide in cooling systems. IPBC is moderately soluble and not very persistent in water, hydrolysis is expected to be main route of dissipation. DBNPA has high water solubility, a short half-life and is rapidly degraded in water by hydrolysis. The overall objectives of the study were to determine the concentrations of IPBC and DBNPA in the Swedish environment. A sampling strategy was developed and the selection was based on the usage pattern of the substances. IPBC was found in air at two paint companies representing point sources and in the centre of Gothenburg, representing an urban diffuse source. In water, IPBC was found in high levels in the influent water at two paint companies and in both the in- and effluent water from three STPs. It was not found in background areas or in urban surface water, storm water and sediment, STP sludge or storm water sludge. The results indicate that if IPBC is being used, there is a possibility for the compound to be distributed to the environment since in can be detected in air and influent and effluent water from the paint industries and in STP waters. However, IPBC does not seem to reach other urban or background areas which may be due to the fact that IPBC is not very persistent in water. DBNPA was found below LOD in all samples.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Norström, Karin
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Wiklund, Per
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish National Screening Programme 2009. Subreport 1. Bis(4-Chlorophenyl) sulfone (BCPS)2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  A screening study has been performed concerning bis(4-Chlorophenyl) sulfone (BCPS). BCPS is a high production volume chemical and is mainly used in the polymer production. It has been detected in biota in several species from the Baltic Sea environment but the source for its detection is unknown. Air, deposition, sediment, fish, effluent and surface were sampled mainly from the Baltic sea region. BCPS was present in all fish samples (perch and herring) and in similar levels as PCB 138 and PCB 153. There was no trend in concentrations between species, country or sampling location. BCPS was detected in all three marine surface samples which may explain the bioaccumulation in biota. It was detected in one air sample in the same magnitude as individual PCB congeners and in one of the WWTP samples. This screening did not clarify the pathways of BCPS to the Baltic Sea. However, the results indicate that distribution is more waterborne rather than airborne

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Palm Cousins, Anna
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Loh Lindholm, Carina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Adnerfall, Jenny
  Produktval av golv- och väggbeklädnader av PVC som innehåller DINP/DIDP2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Inom byggsektorn finns flera frivilliga bedömningssystem som syftar till att fasa ut farliga ämnen från bygg- och anläggnings-produkter, såsom BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Fortfarande är det dock så att det finns byggprodukter som måste användas i dagens byggande som inte omfattas av systemen. Dessutom finns det ett intresse av att använda återvunnet material som kan innehålla ämnen som inte accepteras i bedömningssystemen. För de byggprodukter som inte klarar kraven men som inte är ersättningsbara finns ett behov av kunskap och stöd till hur man ska motivera och hantera avvikelser för dessa krav i samband med produktval.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Palm Cousins, Anna
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Andersson, Jeanette
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Strömberg, Katarina
  Ekheden, Ylva
  Dusan, Brita
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Cato, Ingemar
  Results from the Swedish National Screening Programme 2004. Subreport 5: Mirex and Endosulfan2005Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Measurements of the pesticides mirex and ensosulfan were performed in 49 samples of air, deposition, sediment, sludge, water and biota at background sites and at diffuse sources. Mirex was not detected in any of the samples analysed, and was concluded not to occur in elevated concentrations in the Swedish environment. Endosulfan and endosulfan sulphate were detected in air and deposition and the latter also in sediments, biota and leachate water. Endosulfan seems to mainly enter the environment via long-range atmospheric transport. There may be other diffuse emissions resulting in observed levels of endosulfan sulphate. In order to address remaining questions, further analysis of e.g. outgoing sewage water, sewage sludge, biota and/or food stuffs as well as regular air monitoring of endosulfan is suggested.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Palm Cousins, Anna
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Remberger, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ekheden, Ylva
  Dusan, Brita
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish National Screening Programme 2006. Subreport 1: Phthalates2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  IVL has performed a 'screening study' of phthalates on commission from the Swedish EPA. The objectives of the study were to determine concentrations in a variety of media in the Swedish environment, to highlight important transport pathways, to assess the possibility of current emissions, to investigate the likelihood of atmospheric transport and uptake in biota and humans. In total 66 samples were analysed representing air, sediment, sludge, biota (fish), foodstuffs and human urine both in background and source areas. The phthalates included in the study were di-(2-ethyl)hexyl phthalate (DEHP), di-isononyl phthalate (DINP), di-isodecyl phthalate (DIDP) and di-(2-ethyl)hexyl adipate (DEHA). In air, also di-ethyl phthalate (DEP), di-iso-butylphthalate (DIBP), di-n-butyl phthalate (DBP) and butylbenzyl phthalate (BBzP) were analysed. DEHP was most commonly occurring substance. The iso-phthalates were detected in all matrices apart from human urine and biota. The results show that there are on-going emissions of iso-phthalates as well as the other substances to the Swedish environment. Long-range atmospheric transport does not seem to be of major importance. The atmospheric levels of iso-phthalates were lower than DEHP levels with the exception of urban air, where DIDP dominated. In sediments and sludge the DINP levels were similar or higher than the DEHP levels. In sediments this was true also for DIDP, whereas DIDP levels in sludge corresponded to about 50 % of the DEHP levels. Uptake of phthalates in biota seems to be limited. Human exposure via food seems to be low, but other routes of exposure are possible, e.g. inhalation of indoor air. Iso-phthalates were not detected in human urine, bur detection limits were relatively high and a direct comparison to DEHP exposure was not possible. The current pattern of environmental levels mirrors the consumption pattern 5 years ago, thus reflecting a time lag which may be explained by the large amounts of DEHP still present in the technosphere. As there are no set risk levels of iso-phthalates, it is not possible to determine the risk of their presence in the environment.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Palm Cousins, Anna
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Wängberg, Ingvar
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ramström, Christer
  Hermansson, Christer
  Junedahl, Erika
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kvicksilver och organiska miljögifter i Örserumsviken. Del 2: Efter saneringen2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En omfattande sanering har utförts under 2001 - 2003 i Örserumsviken, en havsvik i Östersjön belägen söder om Västerviks tätort. Området har varit förorenat med kvicksilver och PCB som ett resultat av aktiviteter i det numera nerlagda Westerviks Pappersbruk. Även stora mängder PAH har funnits i bottensedimenten i viken. Saneringen ledde till att en ny förstärkt skyddsvall anlades på det gamla industriområdet, 166 000 m3 fibersediment togs upp och deponerades efter avvattning. Slutligen täcktes deponin med ett 1-1.5 m tjockt opåverkat moränlager för att förhindra lakning. Föreliggande rapport utgör en uppföljningsrapport från den reviderade versionen av Palm et al. (2001). Koncentrationerna av PCB i luft, mark och vatten i det sanerade området har minskat med 70-99 %, medan motsvarande koncentrationer för kvicksilver i vatten och mark har minskat med 57% respektive 99%. Hg i luft har inte förändrats nämnvärt, men låg redan från början nära bakgrundsnivåer. Koncentrationerna av PCB, PAH och Hg ligger nu under utfärdade riktvärden för förorenad mark, och för PAH även under föreslagna europeiska miljökvalitetsnormer för ytvatten. Den uppskattade spridningen av PCB och Hg från vikens vatten till Östersjön har minskat med 80 % respektive 55 %, vilket kan ställas i relation till de uppsatta projektmålen om en 90-procentig minskning av spridningen av PCB till Östersjön och en 70-procentig minskning av transporten av Hg till Östersjön. Avgången från mark till luft av PCB har minskat med drygt 99 % (att jämföra med projektmålet på 99 %), och för avgången av Hg(tot) från mark beräknas ha minskat med 85 % (projektmål: 99 %).

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Potter, Annika
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Andersson, Jeanette
  Sjöblom, Ann
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Junedahl, Erika
  Palm Cousins, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Cato, Ingemar
  Results from the Swedish National Screening Programme 2004. Subreport 3: Limonene2005Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Measurements of the terpene limonene were performed in 223 samples of air, sediment, sludge, water and biota from background and urban sites and from point sources. Both of the two optical isomers, d-limonene and l-limonene, were analyzed in all media. Since limonene is emitted from several plants, such as pine, it occurs naturally in the environment but is also used in houshold products and industrially. Air samples from industrial point sources indicated local emissions but limonene degrades quickly in the atmosphere. None of the background sediments and only two of the background water samples contained detectable concentrations of limonene. No limonene was detected in biota (fish) and the conclusion of the screening is that accumulation of limonene in the environment is of minor importance.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Potter, Annika
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Palm Cousins, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish National Screening Programme 2008. Subreport 3: Methyl tert-butyl ether (MTBE) and ethyl tert-butyl ether (ETBE)2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Methyl tert-butyl ether (MTBE) and ethyl tert-butyl ether (ETBE) are mainly used as additives to gasoline in order to enhance the combustion efficiency. As an assignment from the Swedish Environmental Protection Agency, IVL has performed a screening study of MTBE and ETBE. The overall objective of the screening was to determine concentrations in a variety of media in the Swedish environment, in order to judge if the substances are commonly occurring in the Swedish environment. A further aim was to determine key sources and highlight major transport routes

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Remberger, Mikael
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Andersson, Jeanette
  Palm Cousins, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ekheden, Ylva
  Dusan, Brita
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Cato, Ingemar
  Results from the Swedish National Screening Programme 2004. Subreport 1: Adipates2005Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Measurements were performed of 7 adipates in 128 air, water, sludge, sediment and fish samples near source areas and at background locations. Human breast milk samples were also analysed. Di(2-ethylhexyl) adipate (DEHA) was found in sludge, sediment, fish and in one water sample. Di-iso-butyl and di-decyl adipate were detected in a few samples of sediment and sludge. Two potential point sources were identified; Stenungsund industrial area and Gislaved plastics/rubber production plant, which showed elevated levels in sediments, sludge and/or fish. Current diffuse emissions via municipal sewage treatment plants are likely, but the factors governing the occurrence of DEHA in sludge are unclear. Sediment and biota data indicate DEHA presence in the dissolved phase of surface water, however, it was not detected in any surface water samples. The absence in air confirms that adipates have no potential for long-range atmospheric transport. Although adipates are not very persistent, the high usage and observed occurrence in sediments and fish indicate that they may locally reach high levels. Considering that there are no restrictions of their usage, the environmental releases of adipates are not expected to cease in the near future.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Remberger, Mikael
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Bibi, Momina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Screening 2014 - Analysis of UV-filters (and fragrances) used in cosmetics and textiles2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A screening study concerning mainly substances used as UV-filters in sunscreen lotions.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Remberger, Mikael
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Cousins, Anna Palm
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish National Screening Programme - Antibacterial substances2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report is only available in English.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Remberger, Mikael
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hansson, Katarina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Bibi, Momina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Screening of Emerging Brominated Flame Retardants (BFRs) and Polybrominated dibenzofurans (PBDFs)2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  As an assignment from the Swedish Environmental Protection Agency, a screening study of selected emerging brominated flame retardants (BFRs) and polybrominated dibenzofurans (PBDFs) has been carried out. Additional substances in the screening were polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), polybrominated dibenzodioxins (PBDDs) and chlorinated dioxins and furans (PCDDs and PCDFs).

  Measurements have been carried out both at background- and urban sites. The sampling was mainly performed at the Swedish west coast with Göteborg representing the urban area. Sediment and biota was sampled in the estuary of Göta Älv and in a background area. For identification of pathways to the environment storm water/sludge and samples from WWTPs were collected. Dust samples from different indoor environments were taken both at public spaces and in homes. Air and dust samples were collected at a recycling industry for electronic waste. Fire extinguishing water from a fire at a recycling industry was included in the sampling program.

  The emerging BFRs, PBDEs and PBDFs occurred in “high” concentrations in air and dust from the recycling industry. The occurrence of BFRs at this electronic waste facility shows that electronic articles contain these chemicals. BDE-209 and DBDPE were found in highest concentrations. DBDPE has similar applications as BDE-209 and it has been marketed as a general substitute for this chemical. The occurrence of PBDFs may indicate that the BFRs are contaminated or that PBDEs are transformed to PBDFs in the recycling processes.

  Den här rapporten finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 48.
  Remberger, Mikael
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Sternbeck, John
  Kvernes, Eva
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Palm Cousins, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Screening tertiary butylphenols, methylphenols, and long-chain alkylphenols in the Swedish environment2004Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En screeningstudie har utförts med avseende på 30 fenoliska ämnen, däribland 14 tertiära butylfenoler och besläktade substanser, 7 metylfenoler och 9 långkedjiga (C8, C9, C12) alkylfenoler. De huvudsakliga syftena med studien var att bestämma koncentrationer av dessa ämnen i ett flertal olika matriser i den svenska miljön, att spegla viktiga källtyper och att koppla förekomsten i miljön till den nuvarande användningen i Sverige. Ytterligare ett syfte var att undersöka möjligheten för atmosfärisk transport och upptag i biota. Mätningarna utgjordes av ett nationellt samt tre regionala mätprogram om totalt 130 prov fördelade mellan luft, mark, sediment, vatten, avloppsslam och fisk och inkluderade bakgrundsområden, urbana områden, punktkällor och reningsverk.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Remberger, Mikael
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lilja, Karl
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish National Screening Programme 2007. Subreport 2: Ester2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  IVL has performed a 'screening study' of the ester octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate on commission from the Swedish EPA. The objectives of the screening were to determine if octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate is present in different matrices in the Swedish environment, and if so, at what concentrations. In total 64 samples were analysed representing soil, surface water, sediment, biota (fish), influent and effluent waters and sludge from STPs, storm waters, and leachate water and sludge from landfills. Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate was found in all analysed STP sludge samples. It was also found in all analysed influent water samples, but concentrations were generally lower or below the detection limit in effluent water. Thus, removal of the substance from the water phase takes place during the waste water treatment process, plausible by absorption to sludge. Concentrations in the same range as in influent waters or higher was also found in the storm water samples. The chemical could also be detected just above the detection limit in two out of three fish samples, but not in soil, surface water or sediment from the city of Stockholm. Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate could not be detected in any of the samples from background areas. All together, this screening study shows that diffuse emissions of octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate in the urban environment take place, resulting in exposure to and uptake in biota. Due to the limited ecotoxicological data available, it is not possible to determine the risk of its presence in the environment, but based on animal studies the chemical is considered to have a low hazard potential for human health.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Remberger, Mikael
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Lilja, Karl
  Kaj, Lennart
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Viktor, Tomas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Results from the Swedish National Screening Programme 2009. Subreport 3: UV-filters2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en screening av UV-filter i den svenska miljön. Solskyddsprodukter används för att skydda huden mot solbränna och hudcancer orsakad av solens ultravioletta strålning (UV-strålning). De aktiva substanserna i solskyddsprodukter är vanligtvis aromatiska föreningar med förmåga att absorbera UV-strålning och sedan frigöra energin i form av ofarlig lågenergetisk strålning.UV-filter kan emitteras till miljön via olika källor t ex. punktkällor och diffusa källor. Det övergripande målet med screeningundersökningen var att undersöka förekomsten och bestämma halterna av 13 utvalda UV-filter i olika miljöprover. Resultaten identifierar några olika emissionsvägar och hur stor spridning föreningarna har i den svenska miljön. En provtagningsstrategi i enlighet med detta togs fram. Vidare utvecklades en analysmetod anpassad för frågeställningen.Genom att solskyddsprodukter appliceras på huden anses de viktigaste emissionsvägarna för UV-filter vara tvättning, duschning och bad. Studien var därför inriktad på att undersöka diffusa källors betydelse i den urbana miljön. För att undersöka emissionen vid friluftsbad insamlades vattenprover från kommunala badplatser vid två tillfällen: före (tidig vår) och under badsäsong. Prover på sediment och fisk insamlades också i anslutning till badplatserna under badsäsongen.Eftersom UV-filter ingår i många hygien- och kosmetikprodukter och därför når avlopp vid tvätt och dusch togs prover på utgående vatten och slam från några kommunala avloppsreningsverk. Totalt ingick 52 prover i undersökningen fördelade på 24 ytvatten, 8 utgående vatten från reningsverk, 8 reningsverksslam, 7 sediment och 5 fiskprover.UV-filter påvisades frekvent i ytvatten, både i bakgrundssjöar och i den urbana miljön. Vattenprover från badplatser insamlade under badsäsongen innehöll 12 av 13 undersökta UV-filter och i sedimenten återfanns 10 av 13 föreningar. Fyra av UV-filtren påvisades också i fisk. UV-filter detekterades även före badsäsongen i ytvatten men halten och detektionsfrekvensen ökade markant under sommaren.UV-filtren påvisades frekvent i utgående avloppsvatten från reningsverk och i rötat slam från reningsprocessen. Alla undersökta föreningar påträffades i utgående vatten och i slam hittades 11 av 13 föreningar.Koncentrationen varierade mycket mellan de olika UV-filtren. Ytvatten från badplatser under sommaren innehöll generellt liknande halter UV-filter som utgående vatten från reningsverken. De högsta halterna av UV-filter påträffades i vatten från en badplats.Några av UV-filtren påvisades, om än i låga halter, även i ytvatten, sediment och fisk från tre undersökta bakgrundssjöar.Sammantaget tyder undersökningen på en utbredd förekomst av UV-filter i den svenska miljön. Viktiga emissionkällor har visat sig vara kommunala reningsverk och användandet av solskyddsprodukter vid bad.En jämförelse av uppmätta halter av UV-filter med QSAR-framtagna PNEC och befintliga experimentella ekotoxikologiska data visade att flera av de undersökta UV-filtren kan utgöra en potentiell miljörisk.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
12 1 - 50 of 67
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.43.0