IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 4 of 4
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Almemark, Mats
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bergström, Rune
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fridén, Håkan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Junestedt, Christian
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblom, Jacob
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Schmidt, Lisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Röttorp, Jonas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ryberg Henriksson, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Enochsson, Evelina
  Engsner, Malin
  Aktiva badhus2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Projektet syftar till att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för de val man gör som anläggningsägare då en simhall med all kringutrustning skall utformas och byggas, i syfte att såväl byggnation som drift av badhusen ska genomföras på ett så miljö- och hälsomässigt samt ekonomiskt hållbart sätt som möjligt. De aspekter som behandlas är energianvändning, vattenrening, ventilation och innemiljö, driftsoptimering genom simulering av driften med en simuleringsmodell som har tagits fram inom ramen för projektet samt städmetoder. Den övervägande delen av befintliga badhus är utrustade med reningsanläggningar bestående av sandfilter med flockningssteg. I stort sett alla badhus använder klor för att desinficera badvattnet.

  I och med att problemen med bildning av desinfektionsbiprodukter uppmärksammats i en allt större utsträckning på senare tid så har kompletterande reningssteg tillförts. Membranfiltrering för rening av badvatten har länge varit en allt för energikrävande teknik och därför inte setts som ett gångbart alternativ till sandfilter. Det finns dock en potential för att använda membranteknik i större utsträckning framöver då tekniken utvecklats och idag inte är lika energikrävande som förr. Rent teoretiskt så är energibehovet för membranfiltrering i samma storleksordning som för sandfilter. De badhus som studerats i detta projekt har använt klor för att desinficera bassängvattnet. Inom ramen för projektet har energianvändningen i tre badhus kartlagts, och förslag till energieffektiviseringsåtgärder har tagits fram. Resultatet visar att det är möjligt effektivisera energianvändningen i badhus med i storleksordningen 70 procent jämfört med dagens nivåer, vilket avsevärt förbättrar såväl miljöprestanda som den ekonomiska bärkraften för anläggningarna.

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Gode, Jenny
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lätt, Ambjörn
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Martinsson, Fredrik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Adolfsson, Ida
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblom, Jacob
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ekvall, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Miljövärdering av energilösningar i byggnader2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det ställs allt högre krav på byggnaders energiprestanda. Detta tillsammans med exempelvis gynnsamma priser på solceller och statliga bidrag innebär att investeringarna i småskaliga energilösningar på eller invid byggnader har ökat kraftigt de senaste åren. Många småskaliga energilösningar är väderberoende och producerar elen och/eller värmen just när väderförutsättningarna är rätt. Det behöver inte sammanfalla med de tidpunkter då byggnaden har behov av el/värme. Vilka konsekvenser detta får för energisystemen har hittills i princip uteslutande analyserats baserat på årsvärden. Ibland tas inte heller någon hänsyn till hur energisystemet utvecklas över åren, alltså från installation av energilösningen till dess livslängds slut. I denna rapport presenterar vi en helt ny metod för att analysera miljökonsekvenserna av byggnaders energilösningar där tiden har ett framstående fokus. Metoden ska visa på effekterna av olika val och ge underlag för planering av byggnaders energilösningar. Därför har utgångspunkten varit att analysera konsekvenser av förändrad energianvändning, alltså en jämförelse av olika energilösningar mot en referens. I miljövärderingstermer brukar detta kallas konsekvensanalys. Energilösningar kan vara både lösningar för energieffektivitet och för produktion av förnyelsebar energi. Med metoden jämförs energilösningar för en byggnad mot en referensbyggnad. En procedur i åtta steg har utvecklats för att beräkna, analysera och jämföra olika energilösningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3. Krook-Riekkola, Anna
  et al.
  Martinsson, Fredrik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblom, Jacob
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wråke., Markus
  Modelling the Swedish residential and service sectors in TIMES: a feasibility studies2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna rapport presenteras ett förslag på hur bostads- och servicesektorn kan modelleras med hjälp av TIMES-plattformen. Fokus är på långsiktiga scenarier, med två tänkta användningsområden. Explorativa scenarier syftar till att svara på frågan Vad kan hända? Normativa scenarier är mer praktiskt orienterade: Hur kan ett givet mål uppnås? Det övergripande syftet är att identifiera kostnadseffektiva vägar för att nå uppsatta policymål. Mot bakgrund av hur tillförsel och efterfrågan på energi förväntas utvecklas så diskuteras även i rapporten hur urbana energisystem och system med stor andel decentraliserad energiomvandling kan modelleras, men mer översiktligt. Hittills har modellering av långsiktiga scenarier ofta haft mer fokus på energitillförsel än på efterfrågesektorerna. Förändringar i både tillförsel och efterfrågan på energi skapar ett behov av en bättre representation av kostnader och prestanda för olika tekniker och energieffektiviseringsåtgärder i användarledet, inklusive i bostäder och lokaler. Modellspecifikationen som presenteras i den här rapporten bygger på tre delar: en utvärdering av vilka frågor en sådan modell kan svara på; en genomgång av tillgängliga modeller som hanterar bostäder och lokaler; och en inventering av vilka data som finns tillgängliga eller realistiskt skulle kunna samlas in. Den största skillnaden gentemot existerande representation i TIMES-Sweden är förändringen från användning av nyttig energi (exempelvis hur mycket energi som krävs för att hålla 22°C inomhus) som en input till modellen, till att istället ha efterfrågan på byggnader som input (nyttig energi blir då ett resultat från modellen). Byggnader föreslås specificeras som så kallade arketyper med definierade egenskaper, för att fånga skillnader i ekonomi, energiprestanda (exempelvis olika profiler på värmeefterfrågan), klimatzoner (exv värmepumpar är olika effektiva beroende på utomhustemperatur) osv. Genom att synliggöra sådana underliggande antaganden blir analysen mer transparent. Dessutom ger det en flexibilitet att hantera val mellan olika byggnadstyper och underlättar analysen av vilka alternativ som är kostnadseffektiva i valet mellan nära-noll hus och byggnader med högre efterfrågan på energi. This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4. Prejer, Erik
  et al.
  Holm, Daniel
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblom, Jacob
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Svennberg, Kaisa.
  Ekologisk Omställning av efterkrigstidens bebyggelseLivscykelkostnader vid renovering av flerbostadshus uppförda 1941 till 1980.2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Renoveringsbehovet i det befintliga bostadsbeståndet är stort och särskilt i bebyggelsen från åren 1941 till 1980, som omfattar efterkrigstidens bebyggelse samt det så kallade miljonprogrammet. Kostnaden för en renovering av det totala beståndet i Malmös hyresbostadshus från denna period uppskattas till ca 21 miljarder kronor, om dessa skulle renoveras till en energieffektiviseringsnivå som motsvarar passivhusteknik. Skulle en mer konventionell renovering göras där den ursprungliga funktionen återställs, blir kostnaden ca 12 miljarder kronor. IVL har i projektet tagit fram en modell för livscykelkostnadsberäkningar, Eruf Eko LCC, som kan användas för att jämföra ett antal olika energieffektiviseringsåtgärder för dessa tidstypiska byggnader. Modellen har testats genom att tre olika renoveringsfall har beräknats: ett konventionellt som bara återställer den ursprungliga funktionen utan någon särskild energieffektivisering, ett normalfall som genomför åtgärder som innebär en energirenoveringsnivå till dagens krav samt ett fall som effektiviserar byggande till en nivå nära noll, d.v.s. enligt passivhusteknik. Modellen kan användas som beslutsstöd då en renoveringsprocess ska inledas och olika alternativ behöver analyseras. Modellen tar även hänsyn till olika energiprisnivåer och kalkylräntor. Med dagens energipriser bedöms inte ?nära noll? alternativet vara lönsamt sett ur ett 40 års perspektiv men om energipriset ökar ser tekniken ut att kunna bli lönsam. I det enskilda fallet kan det vara lönsamt att energieffektivisera varför varje renovering behöver analyseras utifrån sina egna förutsättningar. Detta gäller till exempel vid återställande av tidigare fasadrenoveringar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 4 of 4
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf