IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Schmidt, Lisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjöström, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Understanding the Challenges Facing Occupational2017In: Nordic Journal of Working Life Studies, E-ISSN 2245-0157, Vol. 7, no 3, p. 85-105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  According to Swedish Work Environmental Act, all organizations are required to implement Occupational Health and Safety Management (OHSM). In support of this and when competence within the employer’s own organization is insufficient, regulations state that the employers are required to employ external resources such as an Occupational Health Service (OHS) provider.

  The aim of this study was to explore how public sector organizations utilized services and support from their OHS provider in preventive OHSM. Eleven public sector organizations were studied, 100 of respondents (politicians, managers, HR, safety representatives, and OHS professionals) interviewed, and the data collected qualitatively and thematically analyzed.

  The results showed that the OHS providers do not support the public-sector organizations with preventive OHSM according to the intentions of the legislation. A significant conclusion is that the HR department has an important role in the collaboration and for the utilization of preventive services in OHSM.

 • 2.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjöström, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Schmidt, Lisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Arbetsmiljö för anställda i bemanningsföretag - Hur kan ett väl fungerande arbetsmiljöarbete utformas?2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The occupational health and safety management and the responsibility for the working environment for employees in staffing companies is divided between the employer of the staffing consultants, the staffing company, and the hiring company, the company or organization hiring labour. To understand how the work environment management works and why it sometimes does not work, 38 employees in staffing companies were interviewed about the work-related injuries which they had experienced. Additionally representatives of four staffing companies and two of their customers, hiring companies, were interviewed about their work environment management. The companies were selected as they in different ways had well-functioning work environment management. The interviews illustrate weak spots in the work environment management but also effective means of dealing with weak spots. The results from the interviews were discussed at a workshop which focused on effective work environment management for employees in staffing companies. Participants in the workshop were representatives of actors that in different ways are involved in the work environment management for employees in staffing companies such as managers and human resource managers in staffing companies, safety representatives in hiring companies and representatives of the social partners for both employees and employers. The interviews have shown that a good and safe working environment for employees in staffing companies is often connected to good quality in the services provided by the consultants and qualified consultants. Based on this and the interviews, a framework for work environment management has been developed, illustrating how different actors in staffing companies and hiring companies can contribute to effective work environment management. The framework developed is characterised by redundancy, which has been judged to be an important feature of effective work environment management for this group of employees. If one actor fails to do his or her part of the work environment management, there have to be other actors that discover that the work environment management has failed and initiate improvements. The framework shows how different actors such as the management, managers, safety representatives in staffing companies and hiring companies as well as the consultants themselves can contribute to the work environment management before, during and after the hiring period and if a work-related injury occurs. Important parts of the framework are policies and values in both the staffing and hiring companies and the implementation of these in daily work. One important question is where to draw the limit for hiring or not hiring staff to a company due to occupational risks and a poor working environment. This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjöström, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Östlund, Gabriella
  Integrerade och levande ledningssystem - Inspirerande goda exempel2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Målet med detta projekt var att beskriva goda och inspirerande exempel på hur företag hade integrerat sina ledningssystem för arbetsmiljö med andra ledningssystem exempelvis för kvalitet och miljö. Fem företag som integrerat sina ledningssystem har besökts. Dessa företag har genom att integrera sina ledningssystem men framför allt genom att integrera sina ledningssystem med verksamheten byggt upp ett levande sätt att styra och ständigt utveckla företagets verksamhet, något som vi uppfattar som mindre vanligt.Nyckelfaktorer för att företagen lyckats är att de målmedvetet infört ledningssystemen för att de skulle användas och bidra till verksamhetsnytta samt anpassat arbetet med ledningssystemen till verksamheten och de anställda. Företagens personal var påtagligt delaktiga i arbetet med ledningssystemen, som användes aktivt i det dagliga arbetet. Processer kartlades och kartläggningarna användes för att förbättra och styra verksamheten och för att analysera risker. Rapporteringsrutiner och riskbedömningar fungerade och ledde bland annat till ständiga förbättringar av arbetsmiljön men också av verksamheten. Företagen hade uppenbarligen stor nytta av sina ledningssystem. I rapporten kallas detta för levande ledningssystem.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Fråne, Anna
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Schmidt, Lisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjöström, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kunskapsunderlag för ökad källsotering av plastförpackningar2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I Sverige har vi sedan 1994 lagstiftat producentansvar för förpackningar, däribland plastförpackningar. Det innebär bland annat att producenterna är skyldiga att tillhandahålla ett insamlingssystem som tar hand om förpackningarna när de blivit avfall och att målen för materialåtervinning uppfylls. Som konsument är man ansvarig för att förpackningarna sorteras ut och lämnas i producenternas system. Insamlingssystem som bygger på att konsumenterna källsorterar plastförpackningar är det huvudsakliga verktyget för att samla in och därmed kunna materialåtervinna fler plastförpackningar. Enligt den senaste återvinningsstatistiken (från 2013) låg materialåtervinningsgraden för plastförpackningar på drygt 40 procent. Det betyder att nuvarande mål om att 30 procent av plastförpackningarna som sätts på marknaden ska materialåtervinnas uppfylls, men att det finns en bit kvar till målet 2020, att 50 procent ska materialåtervinnas.

  I samhället finns konsumenter som källsorterar plastförpackningar i olika omfattning. En förutsättning för att kunna öka materialåtervinningen är att förstå konsumenters motivation och incitament för sina ageranden, vad de ser för hinder och vad de efterfrågar för att källsortera fler plastförpackningar samt hur de tänker och tycker kring källsortering av plastförpackningar och om insamlingssystemen generellt. Målen med projektet var därför att ta fram kunskap om: o Hushållens uppfattning och åsikter om källsortering av plastförpackningar inklusive insamlingssystemens utformning och miljönytta. o Varför hushållen väljer eller inte väljer att källsortera plastförpackningar. o Möjligheter, drivkrafter och hinder för en ökad källsortering av plastförpackningar. o Vilken typ av plastförpackningar som konsumenter i regel är bättre respektive sämre på att källsortera, samt möjliga orsaker till agerandet. o Vilken information om källsortering av plastförpackningar som hushållen i projektets pilotkommun har fått och hur den har kommunicerats.

  Projektets resultat ska framförallt ge stöd åt Plastkretsens och Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI:s arbete för en ökad materialåtervinning av plastförpackningar och kunna fungera som underlag för åtgärdsförslag. Resultaten ska också kunna användas av producenter av plastförpackningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Jensen, Carl
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjöström, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Schmidt, Lisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Stenmarck, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gula tunnan2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med projektet var att öka kunskapen om fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i en blandad fraktion under svenska förhållanden, i denna rapport kallat Gula tunnan. Genom praktiska försök undersöktes vilken påverkan ett sådant insamlingssystem har på: insamlingsnivåerna renhetsgraden för det insamlade materialet hushållens upplevelse och erfarenheter Insamlade mängder förpackningar och tidningar i den gula tunnan och mängder förpackningar och tidningar som fanns kvar i restavfallet indikerar att den stora vinsten med Gula tunnan är att hushållen kan kasta sina tidningar och förpackningar i nära anslutning till sin fastighet. Detta snarare än att slippa sortera tidningar och förpackningar separat. Denna övergripande slutsats baseras på att de insamlade mängderna av tidningar och förpackningar är större samt att mängderna tidningar och förpackningar minskar i restavfallet när Gula tunnan jämförs med bringsystemet. Någon motsvarande förbättring för Gula tunnan i jämförelse med andra fastighetsnära insamlingssystem kunde inte mätas I genomförd beteendestudie framhåller dock hushållen att en stor fördel med Gula tunnan är att slippa sortera sina tidningar och förpackningar i olika fraktioner. Fördelar som nämnts med Gula tunnan är att slippa fundera över vilket material förpackningen består av samt att insamlingssystemet sparar utrymme i hemmet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Schmidt, Lisa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjöström, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Användning av företagshälsovård i kommuner och landsting2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In Sweden, municipalities and counties are among the largest employers, with more than a million employees out of Sweden 9 million inhabitants. Sweden is divided into 20 county councils which include four regions which are further divided in 290 municipalities. They are self-governing local authorities; municipalities are responsible for matters relating to the inhabitants of the municipality and the main task of the county councils and regions is healthcare. According to the Swedish work environment act, the employer is responsible for occupational health and safety. Employers are required to cooperate with employees and safety representatives about the work environment and occupational health- and safety management (OHSM). If necessary, the employer is required to consult and use support from external resources as occupational health services provider (OHS) (Swedish Work Environment Authority, 2015). The use of OHS as an expert resource in OHSM is hence strategically important for the prevention of work-related ill-health and accidents. In municipalities and counties the services can be provided by an in-house OHS unit or be purchased from a private OHS provider. The purpose of this study was to identify conditions and key factors for successful collaboration and use of OHS providers’ services in municipalities and counties, leading to preventive and proactive OHSM. Our results demonstrate how a good dialogue between employer, employees and OHS is a key factor for establishing effective use of expert knowledge and support. However, our study found only few cases where the OHSM actors – including managers, participating workers and their safety reps – have a significant role in defining the aims and scope of OHS support. One main finding was that OHS were only to a limited extent consulted on preventive issues. OHS was to a larger extent utilized for reactive tasks, such as rehab, and for curative services, as well as for activities that focused on individual health, such as health promotion e.g. non-smoking programs. Hence, OHSM actors had limited access to expert support from OHS to find, investigate and abate work environment risks. Many human resource (HR) departments have been transformed from being administrative support functions into being strategic business partners within the organizations. In our study, HR were in most cases main contract counterpart to OHS, heading the process for procurement and following up costs and delivered services. This means that HR, representing the management, had a major impact on provided support and services and the interaction with OHS. This jeopardizes the independent and neutral role of OHS. It also resulted in managers as well as workers and safety reps perceiving OHS as a HR resource, ant not as a resource for their local OHSM. The HR task in OHSM was in most cases focused on sick leave and rehab. Hence, the utilization of OHS became focused on individual issues as rehabilitation, curative services and wellness activities. Even though our study shows that public organizations have well established formal structures and rather extensive dialogue between managers and workers/safety reps on OHS issues, there is a lack of interaction and dialogue with OHS about work, workplace risks, causes and solutions. As a consequence, access to OHS support in and about preventive OHSM was limited, both for managers and for safety reps and workers. From this follows that OHS also have limited access to the actual workplaces, and to local knowledge, experiences, activities and discussions on health and safety. Utilization of OHS as an expert resource in preventive OHSM is thus restricted and inefficient This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Schmidt, Lisa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjöström, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  HR & SAM2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  During the last few decades, Human Resources (HR) has gone through a transformation which involves differentiating its efforts based on the needs of the organization. A driving force for HR has been to gain professional status and position, but also to become a more strategic and value-creating function in the business.

  Employers are required to cooperate with employees and safety representatives about the work environment and occupational health- and safety management (OHSM). According to the legislation, Human Resource/HR has no formal role in OHSM. During the past decades, HR has become an increasingly important actor within the management of organizations, and there are also indications that HR’s influence over health and safety management has increased. However, research on how their role works in practice is sparse. The purpose of the project was to investigate HR's role in OHSM within the municipal and county council/regional sector in Sweden.

  Six organizations were selected after consultation with the project reference group. In each of the six cases, interviews were conducted with HR employees, managers and safety representatives.

  The results show that HR contributes in various ways to OHSM, especially regarding issues within areas of organizational and social work environment. By strengthening HR's knowledge in the work environment area, the function can be developed to better support and engage managers and employees in OHSM.

  HR's efforts need to be expanded, intensified and structured to strengthen preventive OSHM. To better contribute and develop its role, the HR function needs to:

  - Have relevant and sufficiently broad knowledge. Work environment knowledge needs to be included in HR/personnel educations. HR specialists need an understanding of how work environment work can be integrated into the business in order to be run efficiently and systematically. Knowledge of the basic principles; systematics, improvement and integration in operational management at central actors is crucial for a well-functioning OHSM.

  - Work close to the business and support the managers’ OHSM. Managers often need close support to cope with the work environment work as it is supposed to work. There is a risk that important issues fall between the chairs when the HR function distances itself from the business and primarily works with OSA issues and reactive initiatives such as rehabilitation, as well as when HR takes over too much responsibility for the ongoing OHSM.

  - Develop the work environment and OHSM from a strategic perspective. The HR function can have an important overall and coordinating role in terms of risk assessments, medical checks and follow-up of action plans. Other elements that benefit from a strategic and forward-looking HR function are external analysis and interpretation of regulations from the Swedish Work Environment Authority.

  - Support collaboration between employers and employees, which is central to the OHSM. Here, HR needs to develop work forms that are often different from the work methods for a large part of the other HR work.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Schmidt, Lisa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjöström, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  HR & SAM2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  HR/personalavdelningen (HR) har under de senaste decennierna genomgått en transformation. Som en del i detta har HR i många organisationer fått ett ökat ansvar för arbetsmiljöarbetet.

  IVL har undersökt vilken roll HR-funktionen har i det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur det uppfattas av olika aktörer. Slutsatser dras om insatser som behövs för att denna överflyttning inte ska leda till att arbetsmiljöarbetet försämras.

  Läs mer om studien i IVL B-rapport 2336, 2019 ”HR & SAM, Human Resource-funktionens betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommuner och landsting/regioner”.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Schmidt, Lisa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjöström, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Antonsson, Ann-Beth
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jämställdhetens betydelse för arbetsmiljön - problem och lösningar i fem företag2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fem företag har deltagit i nätverksprojektet Effektiva åtgärder för färre arbetsskador bland kvinnor inom tvätterier, livsmedels-, plast och kemisk-teknisk industri. Projektet har ingått i AFA Försäkrings 3-åriga program Kvinnors arbetsmiljö inom industrin 2007-2010. Projektet har erbjudit företaget kartläggningar av arbetsmiljöförhållandena med hjälp av flera metoder. Efter genomgång av statistik av sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud har flera metoder används, beroende på det enskilda företagets situation; ARIA Arbetsinnehållsanalys, jämställdhetsenkät, ergonomisk utvärdering, arbetsmiljöenkät, observation, intervjuer. Efter analys av det insamlade materialet har en handlingsplan med åtgärdsförslag utarbetats tillsammans med företagen. Deltagarna har därefter fortsatt arbetet på egen hand.Parallellt med projektarbetet i företagen har deltagarna ingått i ett nätverk som har träffats vid tre årliga seminarier, Dessa träffar har genomförts som workshops och varit baserade på olika tema som haft koppling till deltagarnas förändringsarbete.De metoder som använts inom projektet bidrar till att befintliga skillnader mellan män och kvinnor på arbetsplatsen blir synliga och konkreta. En uppföljning visar att företagen har kommit olika långt med sitt arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete inom projektperioden. Flera faktorer i företagen påverkar projektresultatet. Störst effekt har uppnåtts i de företag där affärsnyttan av förbättringsarbetet varit mest påtaglig.  Företagen är sällan medvetna om hur ett aktivt jämställdhetsarbete kan bidra till att utveckla företagets verksamhet samt bidra till affärsnytta. Det finns därför en risk att arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet blir en lågprioriterad sidovagn till den övriga verksamheten. Rapporten redovisar att metoder för att kartlägga arbetet ur ett genus- och arbetsmiljöperspektiv kan bidra till goda effekter i företagen både för arbetsmiljö, jämställdhet, verksamhetsutveckling och lönsamhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Schmidt, Lisa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjöström, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Antonsson, Ann-Beth
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vägar till framgångsrikt samarbete med företagshälsovård2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Occupational health service (OHS) is often described as an important and strategic resource to reduce work-related accidents and diseases, improve work ability and successfully assess the need for improvement of the workplace and working environment and suggest means for the improvements needed. During recent decades several Swedish Government Official Reports have discussed the role, work models and organization of OHS. However, not much research has been done on how OHS contribute to reduced absence due to work-related illness or improvement of the work ability of employees.In our study, the ambition has been to describe how OHS can contribute and give effects in client companies. Fifteen companies considered to be good examples were selected in cooperation with the social partners (employer organizations, unions), with the aim to identify companies where Swedish OHSs had successfully contributed in some way to reduce absenteeism and to improve work ability in client companies. Different organizational types of OHS units were studies. Screening interviews were initially made by telephone with the human resource managers or similar functions in 31 companies, from which 15 were chosen for in-depth case studies.Semi-structured interviews were carried out with manager or coordinators of personnel and human resources, trade union representatives, first-line managers and representatives of OHS. During the interviews, questions were asked about the organization, the process of agreement between company and OHS, activities, and OHSs contribution to occupational health safety-management etc.The results show that OHSs must acknowledge clients´ needs and expectations and cannot operate in one single "best practice" which fits all. The opportunities for OHS to contribute and improve work ability and reduce absenteeism depend strongly on the relationship between the OHS and the company. Good occupational safety and health management (OHSM) at company level was a key factor for effective use of OHS. Most of the companies in the study had undertaken re-structuring of their internal processes for OHSM, which then became starting point for re-negotiation of relation to and use of OHS.An efficient collaboration was highly dependent on a continuous dialogue and contact between company and OHS, where the OHS needed to be flexible and adjust to the company needs, also during the period of agreement. A near relationship between company/managers and OHS is important for the use of OHS for improvement of the production. Education of and support to line management was part of this development. Hence, within the companies, the relations and contacts with OHS were no longer exclusively done by the HR department, but also by line managers and/or groups with participants from every department, including safety representatives.The results indicate that the companies, when developing their own OHSM, identify the need for more consultative qualities from the OHS, such as having an interactive discussion or getting advice from a competent partner that is applicable to the own organization and that contributes to the core business of the company. The strategic collaborations also often led to that OHSs contribution was gradually shifted from a reactive or medical focus to a more proactive approach. Several of the interviewed OHSs also held this strategy to work more with prevention as strategic partners, and focusing on “treating the organization", not the individual, leaving the executive measures to the company.This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Schmidt, Lisa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjöström, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Palm, David
  Ekvall, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Viktbaserad avfallstaxa: Vart tar avfallet vägen?2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa huruvida införande av viktbaserad avfallstaxa får de önskvärda effekterna (till exempel minskade avfallsmängder) samt om det även får oönskade effekter som till exempel ökad nedskräpning. Viktbaserad avfallstaxa minskar i de flesta fall säck- och kärlavfallet med ca 20 procent (Jensen, 2011), men vart tar detta avfall vägen?Inom studien har 21 hushåll i Askim och 22 hushåll i Bergsjön/ Kortedala i Göteborgs kommun intervjuats om hur införandet av viktbaserad avfallstaxa har påverkat dem. Samtliga intervjuade har haft restavfallsminskningar med 20-90 procent jämfört med före införandet av taxan. Studien visar att en viktbaserad avfallstaxa minskar restavfallet främst till förmån för ökad utsortering av matavfall och förpackningar snarare än att förebygga avfall. Med en genomtänkt taxekonstruktion blir de negativa effekterna i form av nedskräpning och avfallsdumpning marginella. För en långsiktig effekt bör ytterligare återkoppling genomföras gentemot hushållen, exempelvis vid fakturering.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Sjöström, John
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Schmidt, Lisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Antonsson, Ann-Beth
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Arbetsmiljön i bemanningsföretag2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet tog sin utgångspunkt i ett behov av att belysa frågor som framkommit i ett tidigare projekt om arbetsmiljöarbetet för anställda i bemanningsföretag (Antonsson et al 2014). Projektet resulterade i en rapport som visar hur olika aktörer i bemanningsföretag och inhyrande företag kan arbeta med arbetsmiljön före, under och efter inhyrning samt om en arbetsskada inträffar.

  I rapporten visas exempel på vad som ingår i lagar och regler och kollektivavtal och vilka krav som kan ställas vid upphandling. Dessutom diskuteras hur arbetsmiljö skulle kunna lyftas i dessa sammanhang och några exempel på områden av särskild vikt lyfts fram. I rapporten redovisas också exempel på policys och etiska riktlinjer som berör arbetsmiljö. Även dessa formuleringar och hur de skulle kunna utvecklas har diskuteras. Exempelvis kan arbetsmiljön lyftas fram tydligare i etiska riktlinjer och policys. Dessutom kan avtalen ge tydligare riktlinjer för de fall då bemanningsanställda (och anställda hos inhyrande företag) råkar ut för upprepade och likartade arbetsskador.

  Att bemanningsföretag och inhyrande företag båda har ett arbetsmiljöansvar för de uthyrda konsulterna gör att skyddsombudsrollen för bemanningsföretagen blir mer komplicerad än för företag som råder över sin egen arbetsmiljö. Skyddsombud har intervjuats om hur de ser på sin roll och vad de arbetar med och vad de skulle kunna arbeta med. I rapporten diskuteras möjligheter men även svårigheter för skyddsombud inom bemanningsbranschen. I synnerhet framstår det som problematiskt att verka som skyddsombud när man är uthyrd konsult hos inhyrande företag, då det kan vara svårt att avsätta tid för uppdraget. Samtidigt uppfattar flera bemanningsföretag liksom kundföretag att uthyrda skyddsombud kan bidra på ett positivt sätt till arbetsmiljöarbetet. Att verka som skyddsombud i bemanningsföretaget framstår som betydligt enklare. Ett sätt för skyddsombud i bemanningsföretag att bidra i arbetsmiljöarbetet är att fokusera på att bidra till utveckling och uppföljning av bemanningsföretagets rutiner för arbetsmiljöarbetet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf