IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 32 of 32
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ejhed, Heléne
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Westling, Klara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Magnér, Jörgen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Cousins, Anna Palm
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Removal of Pharmaceutical Residues and Other Priority Contaminants in the Effluent of Sewage Treatment Plants2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Compilation of what types of pharmaceutical residues and other priority substances that can be found in wastewater, how they affect the recipient, how they can be removed etc.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ek, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ejhed, Heléne
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Westling, Klara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Handbok för rening av mikroföroreningar vid avloppsreningsverk2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna rapport redovisar projektet SystemLäk - Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen en samlad bild av kunskapsläget kring avancerade reningstekniker för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara substanser, även kallade mikroföroreningar.

  När ett reningsverk beslutat att implementera kompletterande reningssteg för rening av mikroföroreningar, bör en kartering genomföras, som visar på vilka mikroföroreningar det aktuella reningsverket tar emot. När reningsverket har kännedom om vilka mikroföroreningar som belastar verket bör ett övergripande mål för reningen beslutas, det vill säga, vilka mikroföroreningar som ska renas, och till vilken grad. Vägledning för genomförande av kartering, samt hur dess resultat kan tolkas, presenteras i denna rapport.

  Efter beslut om övergripande reningsmål, men innan beslut av slutligt teknikval, bör reningsverkets specifika förutsättningar och begränsningar identifieras. Är anläggningens infrastruktur mer eller mindre lämpad för någon särskild teknik? Finns icke utnyttjade utrymmen eller volymer som kan nyttjas? Vilken reningseffektivitet av mikroföroreningar uppnås i dagsläget? Finns några framtidsplaner för reningsverket som kan påverka teknikvalet? För att bekräfta att potentiella tekniker fungerar bör pilotförsök genomföras vid det specifika reningsverket. Pilottesterna bör inte enbart beakta reningseffektivitet utan även kostnader, resursförbrukning och behov av arbetskraft. Studiebesök vid samt erfarenhetsutbyte med andra reningsverk med samma reningsteknik implementerad rekommenderas.

  När det fastställts vilket teknikval som är mest lämpligt vid det specifika reningsverket bör offerter tas in från minst tre olika teknikleverantörer. Offerter samt implementeringsunderlag bör granskas och godkännas av oberoende part. Vid upphandling bör garantier för framgångsrik implementering ingå. Noggrann uppföljning av idrifttagande rekommenderas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lüdtke, Maximilian
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Levlin, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ekengren, Östen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Slamavvattning i kommunala reningsverk2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Slamhanteringen på kommunala reningsverk står inför förändringar. Tekniska möjligheter att minska till exempel tungmetaller i avloppsslam har nått en gräns där ytterligare steg inte är rimliga. Även i uppströmsarbeten har problem att minska föroreningsnivåer för att klara framtida utsläppskrav för slam uppdagats. Eftersom krav på återvinning av näringsämnen samtidigt blir allt tydligare och intresset för att utnyttja slam som en energiresurs blir allt större, kommer olika andra slambehandlingsmetoder spela en allt viktigare roll i framtiden. De flesta av alternativen för slamhantering kräver ett behandlingssteg där vattenhalten i slammet minskas för att möjliggöra en vidarebehandling av slammet. Detta kan göras med olika metoder såsom gravimetrisk, mekanisk och termisk avvattning vilka presenteras i denna rapport. Möjligheter och potential, men även nackdelar med de olika teknikerna diskuteras. Eftersom vissa slamhanteringsmetoder som till exempel slamförbränning redan nu kan antas spela en viktig roll i framtidens slamhantering, så kommer även slamtorkningen få en viktig roll som ett nödvändigt försteg. Tyskland, som är EUs största slamaktör, samt andra länder, tas upp som ett exempel på hur slamhantering ser ut idag och hur utvecklingen kommer att ske i framtiden. Det är dock viktigt att nämna att Tyskland och andra länder har en egen utvecklad tradition vad gäller slamhanteringen och att den infrastruktur som finns därmed är utgångspunkten för deras vidareutveckling. Sverige har andra förutsättningar och därmed också möjligheter att utveckla egna strategier (Baresel m fl., 2014). Rapportens författare bedömer att det finns en del tekniker för slamavvattning som har en större potential än andra och som samtidigt är kompaktare och kräver mindre resurser för drift. Till dessa kan främst torkningstekniker räknas. Dessutom finns tekniker som än så länge mest finns på ritbordet och som därför är svåra att bedöma med avseende på kostnader och potential. Dessa borde testas i pilotskala för vidareutveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Palm Cousins, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hörsing, Maritha
  Ek, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ejhed, Heléne
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Magnér, Jörgen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Westling, Klara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wahlberg, Cajsa
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Söhr, Sara
  Läkemedelsrester och andra skadliga ämnen i avloppsreningsverk - koncentrationer, kvantifiering, beteende och reningsalternativ2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Många läkemedelsrester och andra prioriterade substanser passerar igenom dagens avloppsreningsverk (ARV) och hamnar antingen i slammet eller i recipienten, ibland i nivåer som kan påverka vattenlevande organismer. Substanser som släpps ut via avlopps-reningsverk kan också anrikas i den akvatiska näringskedjan och orsaka effekter i högre organismer såsom fiskätande fåglar eller däggdjur, inklusive människor. Studier har också visat att antibiotika som hamnar i miljön kan bidra till uppkomsten av antibiotikaresistenta gener i bakterier, vilket är ett allvarligt globalt hot mot möjligheten att bota livshotande sjukdomar.

  Eftersom nuvarande vattenreningstekniker har utvecklats främst för att avlägsna partikulärt material samt kväve och fosfor är de oftast inte anpassade för att rena bort mikrobiellt stabila kemiska föroreningar. Utvärderingar av effektiviteten hos olika behandlingstekniker för avlägsnande av sådana ämnen baseras vanligtvis på analyser av förekomst av ett ämne i inkommande och utgående vatten från reningsverket. Det finns dock problem med detta tillvägagångssätt eftersom vissa ämnen metaboliseras till potentiellt mer skadliga substanser, som då inte automatiskt fångas i analysen. Dessutom kan vissa ämnen spontant bildas i reningsverken, vilket kan resultera i högre nivåer i utgående än i inkommande vatten. Ett ytterligare problem är att de utgående koncentrationerna ibland kan vara lägre än detektions-gränserna, men trots det ändå vara högre än eller nära etablerade risknivåer.

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Palm Cousins, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hörsing, Maritha
  Ek, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ejhed, Heléne
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Magnér, Jörgen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Westling, Klara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wahlberg, Cajsa
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Söhr, Sara
  Pharmaceutical residues and other emerging substances in the effluent of sewage treatment plants2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Många läkemedelsrester och andra prioriterade föroreningar passerar igenom avloppsreningsverk (ARV) och hamnar i recipienten och slam, ibland i nivåer som kan påverka vattenlevande organismer. Kemikalier som släpps ut via avloppsreningsverk kan också anrikas i den akvatiska näringskedjan och orsaka effekter i högre organismer såsom fiskätande fåglar eller däggdjur inklusive människor. Studier har också visat att antibiotika som hamnar i miljön kan bidra till uppkomsten av antibiotikaresistenta gener i bakterier, vilket är ett allvarligt hot mot vår möjlighet att bota livshotande sjukdomar på den globala skalan. Eftersom nuvarande behandlingstekniker har utvecklats främst för att avlägsna partikulärt material samt kväve och fosfor är de inte alltid anpassade för att rena bort mikrobiellt stabila kemiska föroreningar. Utvärderingen av effektiviteten av olika behandlingstekniker för avlägsnande av sådana ämnen baseras vanligtvis på analyser av förekomst av ett ämne i inkommande och utgående vatten. Det finns dock problem med detta tillvägagångssätt eftersom vissa ämnen metaboliseras till potentiellt mer skadliga substanser som inte automatiskt fångas i analysen. Dessutom kan vissa ämnen bildas i reningsverken, vilket kan resultera i högre nivåer i utgående än i inkommande vatten. Dessutom kan de utgående koncentrationerna ibland vara lägre än detektionsgränserna, men trots det ändå vara högre än eller nära etablerade riskkoncentrationer. This report is only available in English, but the popuar version B2226-P is written in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6. Bark, Ulrika
  et al.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Eco-Efficient Technologies for Improved Removal of Particulates from Surfaces. Results of the European Union project REPART2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Industrial cleaning and rinsing procedures are often resource demanding and money consuming processes. Through closing up systems and minimising the water and chemicals used, economy as well as quality and environmental aspects can be improved in many cases. This report is a summary of studies made within the EU project REPART. In one part of the project different methods for separation of particles are compared technically and economically. Also cleaning formulations are tested regarding their treatment possibilities on membrane filtration. Calcium has been identified as a trouble causing parameters in membrane filtration of rinse water and investigations have been made to show how to avoid the problems. A small study for determination of the desired rinse water quality was made. There are often large profits to gain through closing up processes, but since almost each process is complex and unique, studies have to be made on-site before installing the new technique.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Bergström, Rune
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Filipsson, Staffan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Membranfiltrering och fällning för behandling av kommunalt avloppsvatten2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Municipal wastewater treatment is a process to achieve sufficient water quality, which is usually done today using biological treatment. Although the process is optimised it still uses significant resources in its current form. IVL Swedish Environmental Research Institute has developed an innovative concept with potential to reduce use of resources, increase biogas production and achieve clean water. The method involves increased pre-precipitation to reduce the organic content as well as the load on the following membrane filtration with ultrafiltration and reverse osmosis, where water is cleaned for higher purity. The produced sludge is digested to produce biogas. The method has been tested at Hammarby Sjöstadsverk by IVL and as a part of a thesis project, performed by Súsanna Berg, KTH. The work was performed as a part of the project “Municipal Wastewater Treatment of Tomorrow- a production facility for utilities” partly financed by Swedish Vinnova. Main results are: Optimised pre-precipitation was able to separate the majority of the organic content and the efficiency is influenced by the choice of precipitation chemicals. The following membrane treatment was able to remove most of the remaining pollutants including nitrogen compounds. Thus it was possible to achieve a high degree of cleaning with this alternative approach. The results show the potential of the investigated method and further options for development of the method.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8. Bjuggren, Charlotte
  et al.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Remberger, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Laktest för organiska ämnen i jord - utveckling av testmetod1999Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Målet med projektet har varit att utveckla laktest för lakning av organiska föroreningar från förorenad jord, både för att bedöma miljöfarligheten och för att kunna ge en indikation på möjliga åtgärder. Det utfördes en litteraturstudie och försök med 3 jordar spikat med 6 olika organiska ämnen med olika egenskaper. Försöksparametrar som varierades var laktid och förhållandet vätska/fast fas (LS): Utifrån den multivariata analysen kunde inte några allmänna slutsatser dras hur jord- respektive ämnesegenskaper påverkar försöksresultaten. Samband som hade nämnts i litteraturen kunde inte bekräftas. Resultaten tyder dock på att ämnets löslighet och jordens lerinnehåll påverkar utlakningen. Försöksresultaten visade för de undersökta fallen att det var tillräckligt att laka i 6 till 24 timmar. Filtreras provet innan analys kan det påverka mätresultatet avsevärt. Om inte mättnad för ett utlakat ämne nås, kan både LS 5 eller 10 användas i försök. Resultaten angående försöksutförandet bör dock verifieras med hjälp av försök med reala förorenade jordar. Det finns fortfarande frågor som inte kunde besvaras och där det skulle behövas kompletterade undersökningar

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Filipsson, Staffan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Röttorp, Jonas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bark, Ulrika
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Resurseffektiv optimering av fosfateringsprocessen, bilaga 1-10.2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna rapport visar hur kvalitetsoptimering och resusreffektivisering av en process kan genomföras parallellt. Detta har åstadkommits genom att: * Identifiera vilka processparametrar i fosfateringsprocessen som har störst påverkan på produktkvalitén, i detta fall definierad som fosfateringsskiktets tjocklek (skiktvikt) samt färgens vidhäftning * Upprätta en god överblick över flödena i processen (kemikalier och vatten) för att på så sätt identifiera var och hur de största resursförlusterna sker samt hur de ur kvalitetssynpunkt mest förorenande ämnen sprids i processen * Utföra försök och beräkningar med syfte att förbättra recirkuleringen av vatten och kemikalier i processen i de delprocesser som enligt ovan har störst påverkan på produktkvalitén och resursförbrukningen Resultatet av arbetet har varit lyckosamt och visar att arbetsmodellen för 'Resurseffektiv kvalitetsoptimering' fungerar väl och kan tillämpas då man vill optimera sin process ur kvalitéts- och miljösynpunkt parallellt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Fortkamp, Uwe
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ekengren, Östen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Återvinning av färg och ridåvatten med ultrafiltrering1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Vid lackering av föremål i sprutboxar uppstår översprut som ofta fångas upp med hjälp av en vattenridå bakom föremålet. Blandningen av färg och ridåvatten behandlas i dag vanligtvis med hjälp av sedimentering eller fällning. Medan vattnet återanvänds blir färgslammet avfall. I projektet undersöktes möjligheten att återvinna både vattnet och färgen. En ny och lovande metod som nämndes i litteraturen är gelextraktion. Resultatet av ett förförsök med gelextraktion var dock inte tillfredsställande. En annan metod som också nämndes i litteraturen är membranteknik. Membranfiltrering är dessutom en beprövad teknik vid återvinning av färger från elektrodopplackering. Membranfiltering testades för olika färger i liten skala. Uppkoncentreringen och membranrengöringen fungerade för alla testade färger. I större skala undersöktes en dispersionsfärg och en emulsionsfärg. Under de testade förhållanden gick det något bättre att uppkoncentrera emulsionsfärgen men skillnaden gentemot dispersionsfärgen var bara liten. Det var möjligt att uppkoncentrera färgen till den ursprungliga torr-substanshalten i de utförda försöken. Färgkvalitén analyserades av färgtillverkaren (grov metod) och betecknades som bra. Ett viktigt moment i membranfiltrering är att rengöra membranen efter uppkoncentre-ringen. Det var möjligt att rengöra alla testade membran, men i flera fall var det komplicerat. Under de testade förhållanden hade ett keramiskt membran och ett polyaramidmembran jämförelsevis bra prestanda med avseende på flux och tvättbarhet. Biologiska undersökningar av färgen och ridåvattnet visade att det fanns relativt höga koncentrationer av olika mikroorganismer i både koncentratet (dvs färgen) och permeatet. Det kan eventuell medföra ett problem vid återvinning i fullstor skala. Processförfarandet och utformningen av systemet -inklusive kringutrustningen- är viktiga för uppkoncentreringsresultatet och membrantvättningen. Några punkter som kan nämnas i detta sammanhang är sedimentering av färgen, mikroorganismer, processutformning som underlättar tvättbarheten. Utrustningen måste vara anpassad till färgen. Exempelvis är vanliga plantätningar inte lämpliga för dispersionsfärg. För att kunna bedöma färgåtervinningen och uppskatta kostnaderna bättre är det viktigt att testa systemet under reala förhållanden. Bara i försök på plats kan det visa sig om mikroorganismerna är ett problem, om utformningen av systemet fungerar pålitlig och om färgkvalitén är tillräckligt även vid uppkoncentrering i industriskala. Dessutom underlättar försök i stor skala uppskattningar om ekonomiska besparingar genom att införa en återvinning av färg. Vidare har vi under projektet upptäckt två nya applikationer för membranfiltrering av färg. Man kan se metoden enbart som en avfallminimeringsmetod där man i ett njurförfarande bortför färgen i en enkel form till lägre kostnad. Den tredje applikationen är att behandla tvättvatten från färgtillverkning

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Fortkamp, Uwe
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ekengren, Östen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Återvinning av färghaltiga vatten från färgtillverkning2001Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Vid tillverkning av färg uppstår vid tankrengöring vatten som innehåller färg. Vattnet måste behandlas innan den kan släppas ut respektive återanvändas. I den här rapporten beskrivs olika tekniker för behandling av färghaltiga vatten samt deras för- och nackdelar. Membranfiltrering undersöktes i praktiska försök för behandling av tvättvatten i laboratorieskala och pilotskala. Resultaten visar att det är möjligt att uppkoncentrera färgen från den undersökta tillverkningen hos Alcro-Beckers till en torrsubstanshalt på mer än 30 %. Permeatet kan, eventuellt efter förbehandling, återanvändas i processen och på så sätt minska färskvattenförbrukningen. För koncentratet är förbränning det mest intressanta alternativet för att utnyttja energiinnehållet i koncentratet och kunna deponera askan från förbränningen även i framtiden när det blir förbjudet att deponera organiskt material.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Fortkamp, Uwe
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Filipsson, Staffan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tjus, Kåre
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bjurhem, Jan-Erik
  Ekengren, Östen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Avskiljning av metallfluorider vid blandsyrabetning - ökad förståelse av kemiska processer och framtagande av seperationsmetoder2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I projektet har avskiljning av metaller ur betbad för förbättrad och mer resurseffektiv betning undersökts för att återföra både syran och metallerna till kretsloppet. De kemiska processerna i betbad har undersökts med fokus på kristallisation som orsakar slamproblem och andra faktorer som kan störa betningsprocessen. Krisallisation kan samtidigt ses som en möjlig separationsprocess för att avskilja metaller från och förlänga livslängden för betbadslösningen. Flera parametrar har genomförts i laboratorieskala för att kunna bedöma teknikernas lämplighet för återvinning av betsyra och metaller. Undersökningarna har kunnat visa att badsammansättningen (salpetersyra, järnhalt och framför allt fluorvätesyrakoncentration) har stor betydelse för att kristallation ska kunna ske. Det befintliga underlaget är dock inte tillräckligt för att exakt kunna förutsäga när kristallation kan förväntas. Tekniker för avskiljning av kristaller, som t.ex. filterpress kopplat direkt till betbadet, bör undersökas närmare. Kunskapen om kristallisation i betbad behöver fördjupas för att kunns styra kristallationen.Det kan vara viktigt att kunna koncentrera järnfluoriderna innan kristallationen. Nanofiltrering är en teknik som kan åstadkomma detta. Metoden testades med positiva resultat i laboratorieskala med olika membran, vilket motiverar fortsatta försök i större skala.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Fortkamp, Uwe
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Junestedt, Christian
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Baresel, Christian
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Westling, Klara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ek, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Increased total efficiency in sewage treatmen-ITEST - Evaluation report2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Fortkamp, Uwe
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Royen, Hugo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klingspor, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Magnér, Jörgen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ekengren, Östen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Membrane Distillation pilot tests for different wastewaters2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of the project was to evaluate membrane distillation as an alternative separation technology for different water purification applications. Membrane distillation (MD) is a unit operation that uses water repellent (hydrophobic) membranes as a barrier for contaminated water. The driving force for the process is the vapor pressure over the membrane achieved by applying a temperature differences between a warm and a cold side. The process takes place at temperatures below 100 °C and at ambient pressure.

  Pilot studies were performed at Hammarby Sjöstadsverk to test the separation of pharmaceutical residues from municipal wastewater after biological treatment as well as final treatment of flue gas condensate. In both cases, most target compounds were separated to a very high degree, often more than 90 %. The project also included energy studies that showed some potential for energy optimisation of the current equipment and provided input for energy efficient set-up, e.g. by using waste heat such as the return flow from district heating. Varying results for the single modules also indicated optimisation potential. The project was performed in cooperation between IVL Swedish Environmental Research Institute, Xzero AB as technology provider, and KTH (Royal institute of technology) for energy studies.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Fortkamp, Uwe
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Staffas, Louise
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Integration of sustainability aspects in innovation processes - a survey as part of the SPIN project2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is produced as part of the SPIN project. The aim of SPIN is enhancing Sustainable Production through Innovation in and from SMEs.  One part of the project has been to collect and assess information on the current status of how sustainability aspects can be integrated into innovation processes, especially in SME. This report provides a short overview of the situation and possible future actions for better integration of sustainability in innovation processes. Additional material can be found in separate documents, a list of tools and a more comprehensive thesis work.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Fortkamp, Uwe
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tjus, Kåre
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bergman, Göran
  Platsspecifik bedömning av förorenad mark - Utveckling av laktest som del av ett bedömningskoncept2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I Sverige finns det många olika områden där marken är mer eller mindre förorenad. Det är viktigt av miljömässiga och ekonomiska skäl att göra en rättvisande bedömning av dessa områden för att kunna rekommendera rätt åtgärder. IVL har utvecklat ett testpaket för riskbedömning av förorenad mark som består av kemiska analyser, biologiska tester och laktest. Medan biologiska tester är viktiga för att bedöma biologiska risker ger laktest information om risken för mobilisering och spridning av ämnen med vattenfasen. Det pågår forskning i flera länder för utveckling av laktest samtidigt som standardisering inom ISO har påbörjats. Varken utvecklingen eller standardiseringen är avslutade. I rapporten beskrivs statusen av forsknings- och standardiseringsarbetet. Flera olika jordar har lakats som typfall. Förutom prov förorenade med metaller, olja och skärvätskor har också referensjordar från Stockholm testats. En viktig fråga är tolkning av laktestresultat. Man kan dels räkna ut risker med hjälp av spridningsmodeller eller ta hjälp av riktvärden och gränsvärden som t.ex. gränsvärden för dricksvatten eller riktvärden för sjöar och vattendrag. För oorganiska ämnen kan befintliga laktest, t.ex. för avfall, användas, eventuellt med mindre modifieringar. För organiska ämnen är en metodanpassning nödvändig som tar hänsyn till risken att ämnen adsorberas till utrustning och till olika beteenden av organiska och oorganiska ämnen vid olika lakningsförhållanden. På grund av att jorden ofta är inhomogen är det av stor betydelse att genomföra testen med en tillräcklig stor provmängd och att utföra parallellprov.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Fortkamp, Uwe
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tjus, Kåre
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jansson, Åsa
  Factors influencing crystallisation from mixed acid pickling baths for stainless steel2003Report (Other academic)
  Abstract [en]

  During pickling of stainless steel metal fluorides are generated in the acid solution. If the concentration gets too high, precipitation and crystallisation can occur. Different factors that may influence the crystallisation in pickling bathes of mixed acid (HF/HNO3) have been investigated in laboratory experiments and evaluated also with multivariate methods. The results are compared with some findings reported in literature. Some of the results are: In order to predict if crystallisation occurs it will be needed to know values of several parameters like retention time, temperature, concentration of nitric acid, hydrofluoric acid and iron. Single knowledge of e.g. the iron concentration is not sufficient. Higher concentrations of iron, hydrofluoric acid and nitric acid increase the probability for crystallisation. Time is an important factor for crystallisation. Pickling bathes from different companies showed some difference in the crystallisation behaviour. Presence of seed material, both metal fluoride crystals and iron oxide increases the crystal growth rate. Other parameters that were investigated are: Kinetic energy by shaking, the age of the test solution, increased pressure and aeration (intensified contact with air)

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Gode, Jenny
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindfors, Lars-Gunnar
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Staffas, Louise
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansson, Julia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Holmgren, Kristina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Stenmarck, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Energisystem i en resursknapp framtid2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Människans användning av jordens resurser behöver nå långsiktigt hållbara nivåer. Resurseffektivitet är ett av sju så kallade flaggskeppsinitiativ som EU-kommissionen lanserat inom ramen för Europa 2020-strategin (EU-kommissionen 2010). Initiativet för ett resurseffektivt Europa syftar till att stödja en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi och hållbar utveckling. Initiativet riktas mot ett flertal områden – klimat, energi, transporter, industri, råvaror, jordbruk, fiske, biodiversitet och regional utveckling (EU-kommissionen 2011). Ökad resurseffektivitet i energisystemet är en del av detta och innefattar exempelvis energieffektivisering, minskad energikonsumtion, ökad användning av förnybar energi och minskad användning av fossila bränslen. De sektorer som huvudsakligen berörs är el- och värmeproduktion, industri, transporter, bostäder och avfall.

  IVL Svenska Miljöinstitutet har, med finansiellt stöd från Energimyndigheten, i denna broschyr gjort en sammanställning av kopplingen mellan resurseffektivitet och energisystem. Dennasammanställning gör inte anspråk på att vara heltäckande utan syftar till påbörja en diskussion om resurseffektivitet kopplat till energisystemet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Gode, Jenny
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindfors, Lars-Gunnar
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Staffas, Louise
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansson, Julia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Holmgren, Kristina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Stenmarck, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Energisystem i en resursknapp framtid - Underlag till en workshop 16 januari 20162014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20. Hedberg, Jonas
  et al.
  Baresel, Christian
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Herting, Gunilla
  Odnevall Wallinder, Inger
  Utvärdering och optimering av filtreringstekniker i reningsverk för att separera skadliga nanopartiklar2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Silvernanopartiklar används i en ökande utsträckning, främst på grund av deras anti-bakteriella egenskaper, vilket utnyttjas i produkter som kläder och beläggningar för att till exempel motverka svettlukt. Framtida scenarier för emissioner av silvernanopartiklar har pekat på risker för vattenlevande organismer efter det att silverpartiklarna släppts ut i avloppsvatten och passerat genom vattenreningsverk och därefter spridits till vattenrecipienter. Därför är det viktigt att förstå hur partiklarnas egenskaper förändras i en kommunal vattenreningsprocess och hur dessa partiklar binds till organiskt material och andra partiklar i avloppsvattnet. Detta ger information huruvida silvernanopartiklarna hamnar i slammet eller i det utgående vattnet samt i vilken omfattning. Denna kunskap kan sedan användas för att kunna uppskatta risker med eventuella ökade halter silvernanopartiklar i dessa strömmar. En annan viktig aspekt är design av filtreringstekniker för nanopartiklar. I detta projekt behandlas dessa frågeställningar genom experiment i ett pilotvatten-reningsverk som är en kopia av ett standardiserat kommunalt avloppsvattenreningsverk (ARV). Det nya i denna studie är att undersökningarna genomförts under helt realistiska förhållanden i en komplett vattenreningsprocess, vilken inkluderar samtliga reningssteg. Dessutom följs växelverkan av silverpartiklar/silverkomplex genom alla steg i reningen, även i den efterföljande rötningen. Resultaten i denna rapport visar att silver i form av avsiktligt tillsatta nanopartiklar i det inkommande spillvattnet till reningsverket (Stockholm innerstads avloppsvatten) till en betydande del (80-100 procent) hamnar i slammet vid en vattenreningsprocess. Silvernanopartiklarnas beteende är likartat med silverjoner i detta avseende. Mikroskopimätningar visar att det är rimligt att anta att silvernanopartiklarna till viss del fastnar på material i slammet. Liknande resultat erhölls för både tillsatta silvernanopartiklar och tillsatta silverjoner, med den lilla skillnaden att silverjonerna sedimenterade något snabbare än silvernanopartiklarna. Vid rötning av slam innehållande silvernanopartiklar/silverjoner, följt av centrifugering för avvattning, visar det sig att majoriteten av silvret (>95 procent) fortfarande är bundet till slammet. Efter att silvernanopartiklar passerat vattenreningsverket uppför de sig alltså inte som singulära nanopartiklar dispergerade i lösning. De adsorberas till slammet där de troligtvis löses upp till stor del och transformeras till silversulfid. Resultaten visar att fokus bör ligga på spridningen av silver i slam och de kemiska förekomstformerna för vidare studier av de risker som en ökad användning av silver i konsumentprodukter, medför.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Levlin, Erik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tjus, Kåre
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ek, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Baresel, Christian
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Palm, Ola
  Ljung, Emilie
  Metoder för fosforåtervinning ur avloppsslam2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fosfor är en globalt begränsad resurs som är viktig som näringsämne för livsmedelsförsörjningen. Kommunalt avloppsvatten innehåller stora mängder fosfor som idag inte återvinns och reningsprocessen är därmed att betrakta som en sänka för denna viktiga resurs. I denna rapport presenteras en utredning av  status för tekniker och för återvinning av fosfor från kommunal avloppsvattenrening och vilka kostnader en återvinning medför. För återvinningen är användbarheten av den återvunna fosforprodukten grundläggande, vilket till stora delar är beroende av i vilken grad fosforprodukten kan renas från tungmetaller. Värdet av fosforprodukten bestäms dels av användbarheten för gödsling, dels av om den kan användas som råvara i fosfatindustrin. Det högsta ekonomiska värdet har produkter som är identiska med de fosforprodukter som idag tillverkas av fosfatindustrin och därmed har ett högt förädlingsvärde och stor efterfrågan. En mängd tekniker för fosforåtervinning har utvecklats och finns i allt från idéstadium och prototyp till drift i full skala. Kostnaderna varierar men är ofta höga i jämförelse med produktion av jungfrulig fosfor. Förutsättningar är också olika som till exempel skala för rimlig ekonomisk drift. I storskaliga anläggningar med slamförbränning synes rening av askan från tungmetaller och användning av askan som gödning vara en ekonomiskt tillämpbar teknik. Vid utvärdering av tekniker för återvinning av fosfor från kommunal vattenrening bör ett flertal faktorer tas hänsyn till. Kostnaden för upparbetning bör t.ex. vägas mot kostnaden för omhändertagande av slam. Viktiga är också krav på renhet, till exempel halt av tungmetaller som kadmium. Det är därför viktigt att belysa de alternativa behandlingsmetoderna ur ett systemperspektiv och utifrån det perspektivet vidare utveckla metoderna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Nilsson, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Oliveira, Felipe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater report - Populated Technology Inventory2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the populated technology inventory, i.e. the database compiled after collecting information on the technologies relevant to the EcoWater Case Studies. In addition to the generic database information, the inventory holds data on technology economic parameters, technology environmental parameters and technology efficiency parameters. The actual technology inventory is delivered as an Excel workbook, holding one sheet per EcoWater Case Study. Each Case Study worksheet follows the same structure, but they differ in terms of which parameters are considered of importance to the technologies added. This technology inventory (Deliverable 1.3), has been populated with data from the Case Studies. This report also describes the theory around the water system and innovative technologies researched in the project, as well as the environmental midpoint impact categories used to assess the environmental performance of technologies in the Case Studies. This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Nilsson, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydberg, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater report - Cross-comparison of Case-study Outcomes2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The EcoWater project developed a method for using eco-efficiency indicators to compare various improvement options with the baseline situation at the meso level, i.e. in a systemic approach. The meso-level focus analysed interactions among heterogeneous actors in water-use systems, both in the current situation and for the implementation of potential eco-innovations. The method was applied to eight case studies spanning three water use sectors (agricultural, urban and industrial). Each case made methodological judgements about numerous aspects of eco-efficiency assessments. Through such assessments, each case study facilitated multistakeholder discussions on improvement options, on factors influencing their adoption and on policy implications. This report compares those methods, judgements and their results across the case studies. As these comparisons reveal, improvement options are case-specific, e.g. dependent on the context, the environmentally weakest stage, the potential forsystem improvement and data availability. The general method was adapted to each case, especially so that the meso-level boundary and indicators encompass potentialeffects of the eco-innovations being evaluated. In this sense the step-wise method is iterative, sometimes reconsidering previous steps. The meso-level analysis adds information about effects beyond a micro-level focus on an organisation’s internal processes, sometimes reducing or complicating the apparent benefits at that level. In each case study, few options would be ‘win-win’ by improving all environmental indicators, increasing total value added (TVA) and financially benefiting all valuechain actors. Selecting the most eco-efficient options entails tensions and trade-offs among various objectives, thus complicating eco-innovation as a win-win strategy. The potential to optimise meso-level eco-efficiency, alongside various trade-offs, highlights the value of sharing stakeholders’ different understandings through mesolevel discussion, in ways appropriate to each specific context. As shown by comparisons among diverse cases, the general method was robustly applied – to assess options for eco-efficiency improvements, to evaluate their relative meso-level benefits, and to facilitate multi-stakeholder discussion on optimising the system. So the method has wider relevance to any meso-level water-service system. The report is structured as follows: Introduction to the methodology (section 1), results of the cross-case comparison with overall conclusions (section 2), in turn referring to results of each case study (sections 3-10), and documentary references. This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Nilsson, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydberg, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater report - Description of value chains for industrial water use2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Deliverable 4.1 presents the results of the first phase of EcoWater Industrial Case Study 5 (Textile Industries in Biella Region in Italy), Case Study 6 (Cogenera-tion of thermal energy and electricity using water from the Rhine Channel in Nether-lands), Case Study 7 (Dairy industry, Denmark) and Case Study 8 (Automotive in-dustry Sweden. The development of all industrial cases followed the same overall methodology for the system mapping; an initial assessment of the system boundary followed by an identification and mapping of the water supply chain with mapping of both the water services and stages and the water uses in the industrial processes and description of existing technologies, value chain mapping and identification of relevant actors. The methodologies developed for system mapping were applicable in the industrial Case Studies and it was possible to deal with challenges related to the system boundary, what was meant by meso-scale in the industrial cases and the complexity of the interaction between the water system and production system can be reduced. So in general the industry cases have identified the industrial sector level as the me-so-scale level. Up to now only the automotive case has set up their system in the SEAT model- while the other cases plan to do this by January 2013 with assistance from NTUA. This may be the time where options for reducing complexity can be further explored and systems streamlined. This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Nilsson, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydberg, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Oliveira, Felipe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  EcoWater report - Results of the 3rd targeted event -Policy links2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26. Olsson, Björne
  et al.
  Ek, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Norén, Fredrik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Thörn, Philip
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hennlock, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Röttorp, Jonas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Full-scale site solution of phosphorous retrieval from biowaste2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Royen, Hugo
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rare Earth Elements - Purification, Separation and Recycling2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The supply issue of rare earth elements (REE) has become an increasingly important issue both economically and politically. Their industrial importance continues to increase while most production is located China, which makes the supply potentially vulnerable. As REE are vital for many important electronic products such as electric motors and hard drives, many nations have started looking for alternative supplies of these elements.

  One potential source that has garnered much attention in developed regions is REE-containing waste, mainly scrapped electronics. In regions such as the EU, electronic waste could in theory cover a significant part of the demand for REE. In addition, recycling of REE should be an important part of a circular economy, especially considering the large resource demands and negative environmental impact of current REE production processes.

  Though much research has been performed in the area, REE recycling is still very limited. Of the numerous methods for REE recycling from various waste fractions only a few have been tested in a larger scale. These large-scale recycling processes are either hydrometallurgical processes similar to those used in regular REE production or specific methods used to recycle pure waste fractions within a production facility.

  Most recycling processes that do not use an already pure feedstock aim to produce a REE-containing concentrate that can be fed into existing, commercially available REE separation processes. The dominant separation method is multiple stage solvent extraction; the only other method in commercial use is ion exchange, which is employed where especially high purity is required.

  REE recycling faces a number of challenges, such as the presence of contaminants in the feedstock, deficiencies in waste collection and processes requiring large amounts of energy and chemicals. The combination of REE recycling with recovery of other valuables from secondary raw materials is a possible synergy.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Strandberg, Johan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Investigations on methods for site specific determination of the partition coefficient - Kd, for contaminants in soilThesis work with additional comments2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this work was to find a method for a site specific determination of the partition coefficient Kd, which describes whether a substance is situated in the soil particles or in the soil water. This coefficient is used to calculate guideline values for contaminants in soil. Currently, a theoretical coefficient and some basic assumptions regarding soil qualities are used in the calculations. The difficulty in determining a representative Kd-value is to measure contaminant concentrations in the soil water. A review is presented here where the advantages and disadvantages of existing methods is concluded from a perspective where the quality of the soil water extract is the most important parameter, followed by the parameters time and cost. Finally, centrifugal extraction was determined to be one appropriate method. Laboratory research aimed to solve these issues by wetting soil samples from the bottom in their centrifuge cylinders, which would keep sample yield at a maximum and assure that all cylinders were fully saturated. Investigations were performed on a sandy moraine contaminated with chrome, copper and arsenic.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Tjus, Kåre
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bergström, Rune
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Forsberg, Kerstin
  Rasmuson, Åke
  Development of a Recovery System for Metals and Acids from Pickling Baths using Nanofiltration and Crystallisation2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Within the project a possible combination of techniques for recovery of metals and acids from stainless steel pickling has been investigated, as there is a lack of cost and energy efficient methods that allow recycling of both metals and acids today. Crystallisation and nanofiltration were combined in order to separate the metals as metal fluorides and recycle nitric and hydrofluoric acid to the pickling bath. A total treatment concept will also include the thermal treatment of the crystals, in order to gain metal oxides that can be reused. The fluorides will be recovered as HF from the exhaust gas. This thermal treatment has not been investigated in this project, but it should be possible to adapt existing techniques for that. Experiments in laboratory scale were performed in order to increase understanding of the processes and for design of a pilot plant. A Pilot plant was built within the project. Process liquids from two stainless steel companies in Sweden were investigated with the pilot plant. The experiments were used for recommendations on full-scale solutions as well as rough estimations on energy and cost savings. Tests for a longer period of time would be needed in order to be able to assess the life-time of the equipment and performance stability better, but the results show that the techniques could be used for metal separation to allow recycling of acids and prepare for metal recovery. The results also indicate possible energy savings when installing the system. Investigations from a parallel project show promising results regarding the on-line measurement of concentrations, which will allow a more efficient control of the process

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Tjus, Kåre
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ekengren, Östen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Experimentell utvärdering av sorbent- och biofiltermaterial vid rening av flyktiga organiska ämnen1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Det finns ett behov att utvärdera kommersiella sorbenter för rening av flyktiga organiska ämnen exempelvis från lackering, träimpregnering, flexotryckning, valsverk etc. För att kunna utvärdera sorbenter har inom projektet följande utrustning byggts upp: 1) En mikrogravimetisk utrustning där små sorbentprovers termodynamiska egenskaper, såsom kinetik och jämviktsupptaget kan mätas. 2) En 1-liters kolonn i vilken upprepade adsorptionscykler kan genomföras 3) En biofilteranläggning i vilken olika biologiska material kan testas vid olika fukthalter och temperaturer. Den mätningsutrustning som använts för att mäta reningseffektiviteten har varit FID, flamjonisationsdetektor samt FTIR, fourier transformerad infrarödsteknik. Tre kommersiella kolsorbenter samt ett billigare kol från fiskrökerier har undersökts med avseende på adsorptionen av butanol, butyacetat, xylen samt även naftalen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31. Tolf, Jonas
  et al.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ekengren, Östen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Blandsyraåtervinning med elektrodialysteknik - Pilotförsök1999Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Vid betning av rostfritt stål med blandsyra (HNO3 och HF) uppstår ett förbrukat betbad. För att öka livslängden av badet används syraretardation. Det leder till en biprodukt som innehåller fri syra. Laboratorieförsök i ett tidigare projekt visade möjligheten att återvinna syran med hjälp av elektrodialystekniken. I det här projektet genomfördes pilotförsök för att bekräfta resultaten och för att få data på återvinningsgrader i större skala. Försöken genomfördes vid KBR, Avesta Sheffield, Avesta med en elektrodialysanläggning hyrd från Osmota Membrantechnik GmbH. Under försöken uppstod problem pga läckage i elektrodsköljen och kort livslängd av anoderna. Flera olika anodmaterial testades, men ingen anod höll tillräckligt länge. Möjligtvis kan en elektrod med påvalsad platina fungera. Pga svårigheterna med anoderna kunde inte några längre försök genomföras, vilket försvårar utvärderingen. Membranen verkar dock klara miljön. Enligt försöken gav satsvisa försök en bättre återvinningsgrad (ca. 80% HNO3) än de kontinuerliga försöken (ca. 60% HNO3). Vid satsvis behandling av 1,5mn/h biprodukt krävs förmodligen en membranyta på 40m² anjonselektivt membran och 40m² katjonselektivt membran. Kostnaden för en sådan anläggning är mellan 1,3 och 2 MSEK. Driften kräver förmodligen cirka 2-2,5 kWh per återvunnen kg HNO3. För en säkrare bedömning av processen och bättre uppskattning av kostnaderna är försök med anoder som har tillräckligt livslängd nödvändiga.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32. Zakrisson, Jessica
  et al.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Metodutveckling för helhetsbedömning av förändringar i produktionsprocesser2000Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Sustainability has become more important also for industrial production. Sustainability is difficult to measure and up to now no accepted method for sustainability assessment exists. The goal of the work for this report was to develop a method for comprehensive assessment of different process alternatives in production. The report consists of three main parts. In the first part different methods for assessment of sustainability found in literature are described. Some of the more important methods are LCA, ECO-Indicator, EEA and environmental key numbers. In the second part a method for sustainability assessment of environmental, social and economical characteristics of different production process alternatives is developed. The third part of the report shows a simple software in order to test the developed method. Both the developed method and the software implementation are assessed and issues for further development are given

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 32 of 32
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf