IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Arnell, Jenny
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bolin, Lisa
  Holmgren, Kristina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Staffas, Louise
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Adolfsson, Ida
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Förutsättningar för ökad nytta av restvärme2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Restvärme från industrin står idag för nära 5 TWh levererad värme till fjärrvärmenäten i Sverige. Efter att interna effektiviseringar av den industriella processen har genomförts finns dock ytterligare potential för tillvaratagande av restvärme från svensk industri. Ett ökat nyttiggörande av industriell restvärme är därför önskvärt för såväl energibranschen, industrin och samhället; både för att optimera resursanvändandet i hela samhället, samt att minska miljöpåverkan. Projektet syftar till att redogöra för olika tekniska lösningar som finns för att tillvarata restvärme från industriella processer för utnyttjande för i första hand fjärrvärme. Genom att i denna studie belysa möjliga tekniska lösningar, dels generellt och dels genom faktiska samarbeten i form av tre fallstudier, ges en ökad kunskap och visar på möjligheten till ytterligare leveranser av restvärme från industriella processer. Flera studier har genomförts inom området och denna rapports mervärde ligger dels i att samla den tekniska kompetens och erfarenhet som finns kring nyttjande av restvärme, dels göra kvantitativa analyser samt kompletterande intervjuer. För att utreda vilka så kallade mjuka faktorer som är betydelsefulla vid denna typ av avtal och samarbeten har även en intervjustudie genomförts. Leverantörer av restvärme samt energibolagen har fått komma till tals och ge sina erfarenheter i frågan. Ett antal reella fall har analyserats för att besvara frågeställningar kring affärsmässiga lösningar och tekniska möjligheter kring restvärmeleveranser till fjärrvärmenätet. De tre fallstudierna är ett fall som täcker Stenungsundsklustret, Kungälv och Göteborg ner till Värö (dvs. ingående systemen i ett möjligt framtida regionalt fjärrvärmesystem på västkusten), Oskarshamns fjärrvärmesystem samt Oxelösunds fjärrvärmesystem. Olika frågeställningar för respektive fall har ställts upp för att ge en bred bild över hur leveranser av restvärme fungerar och vilka effekter det för med sig.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Fortkamp, Uwe
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Staffas, Louise
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Integration of sustainability aspects in innovation processes - a survey as part of the SPIN project2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is produced as part of the SPIN project. The aim of SPIN is enhancing Sustainable Production through Innovation in and from SMEs.  One part of the project has been to collect and assess information on the current status of how sustainability aspects can be integrated into innovation processes, especially in SME. This report provides a short overview of the situation and possible future actions for better integration of sustainability in innovation processes. Additional material can be found in separate documents, a list of tools and a more comprehensive thesis work.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Gode, Jenny
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindfors, Lars-Gunnar
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Staffas, Louise
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansson, Julia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Holmgren, Kristina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Stenmarck, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Energisystem i en resursknapp framtid2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Människans användning av jordens resurser behöver nå långsiktigt hållbara nivåer. Resurseffektivitet är ett av sju så kallade flaggskeppsinitiativ som EU-kommissionen lanserat inom ramen för Europa 2020-strategin (EU-kommissionen 2010). Initiativet för ett resurseffektivt Europa syftar till att stödja en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi och hållbar utveckling. Initiativet riktas mot ett flertal områden – klimat, energi, transporter, industri, råvaror, jordbruk, fiske, biodiversitet och regional utveckling (EU-kommissionen 2011). Ökad resurseffektivitet i energisystemet är en del av detta och innefattar exempelvis energieffektivisering, minskad energikonsumtion, ökad användning av förnybar energi och minskad användning av fossila bränslen. De sektorer som huvudsakligen berörs är el- och värmeproduktion, industri, transporter, bostäder och avfall.

  IVL Svenska Miljöinstitutet har, med finansiellt stöd från Energimyndigheten, i denna broschyr gjort en sammanställning av kopplingen mellan resurseffektivitet och energisystem. Dennasammanställning gör inte anspråk på att vara heltäckande utan syftar till påbörja en diskussion om resurseffektivitet kopplat till energisystemet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Gode, Jenny
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindfors, Lars-Gunnar
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Staffas, Louise
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansson, Julia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Holmgren, Kristina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Stenmarck, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Energisystem i en resursknapp framtid - Underlag till en workshop 16 januari 20162014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Harris, Steve
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Staffas, Louise
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydberg, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Eriksson, Elin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Renewable materials in the Circular Economy2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The most widely used definition of the Circular Economy (CE), that of the Ellen MacArthur Foundation, distinguishes between technical and biological cycles. However, when addressing renewable (bio-based) materials it places a strong emphasis on their biodegradability. In doing so it tends to overlook the contribution that renewable feedstock and reuse and recycling of renewable materials can have on improving circularity and environmental performance.

  This report therefore aims to highlight the role and benefits of responsibly sourced renewable materials in products of the CE’s technical cycle. Renewable material and resources used in the technical cycle link the concepts of bioeconomy and CE. It is argued that given the importance of both concepts in the transition to a sustainable society, it is crucial that neither strategy ends up in the shadow of the other. The contribution of renewable materials to the United Nations Sustainable Development Goals is also discussed with focus on goals 8, 12, 13 and 15.

  The report emphasises that the ongoing benefits and contribution of renewable materials to the technical cycle of the CE concept requires increased recognition for the following reasons: o Reuse and recycling of renewable materials within the technical cycle is environmentally beneficial. o There are inherent environmental benefits of renewable based products compared to fossil-based ones. o Renewable/bio-based materials are already used, reused and recycled in the technical cycle. o The potential of technological and societal innovations for new applications of renewables and increased cyclic use of renewables can be further emphasized.

  The primary message is that the field of CE should recognise more fully, in its approach and communication, that sustainability can be increased through the utilisation of renewables in the technical cycle. A major contribution is the reduction of climate change impacts, whilst other environmental impacts may require closer scrutiny depending on individual product circumstances. Finally, the bioeconomy and the CE are mutually supportive concepts, but this needs to be communicated more effectively to policy makers and a wider public, in order to facilitate the transition to a sustainable society.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Munthe, John
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Buhr, Katarina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Mathias
  Staffas, Louise
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Thörn, Philip
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vår Värld 2034 - Syntesrapport2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet Vår Värld 2034 har varit inriktat på en dialog om Sveriges roll i en hållbar framtid med ett hållbart nyttjande av naturresurser och en global välfärd. Fokus har legat på att diskutera vilka mer konkreta mål vi behöver sätta upp och genomföra senast år 2034 för att kunna nå visionen 2050. Projektets övergripande rekommendation är att vi behöver en nationell strategisk dialog om en omställning till en hållbar framtid, vad omställningen innebär för det svenska samhället, vilka möjligheter som näringslivet har att utvecklas och hur politiken ska utformas för att nå de uppsatta målen. Dialogen bör vara öppen och offentlig och ske mellan näringsliv, politiker, forskarsamhället och intresseorganisationer. En bred förankring i alla samhällssektorer är nödvändig för att undvika ställningstaganden som syftar att framhäva enskilda aktörer (partier, företag, branscher eller organisationer). Dialogen bör dels föras på en övergripande nivå med förankring på hög nivå i samhället, dels på en mer praktisk och tillämpad nivå till exempel branschvis eller i leverantörskedjor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Staffas, Louise
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Behandling och återvinning av outnyttjade resurser i flygaska från avfallsförbränning2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sju askor har ingått i studien: en returträaska från fluidbäddpanna, en avfallsflygaska från fluidbäddpanna och fem avfallsflygaskor från rosterpannor. Askornas totalhalter av olika ämnen har mätts i syfte att undersöka vilka möjligt värdefulla substanser som finns. Cu, Ag, Al, Zn och Sb bedömdes som mest intressanta att återvinna. Metallhalterna i askorna är ofta låga utifrån återvinningsprocessaspekt, vilket gör att askorna ger mycket ballast i återvinningsaktörernas processer. Det finns andra sekundära råvaror, som t.ex. elektronik-skrot och slaggrus, som är mer intressanta för metall-återvinningsaktörer. För att kunna konkurrera med dessa strömmar måste askan upparbetas och/eller anrikas för att kunna passa i metallåtervinnings-processerna, vilket kan vara en framkomlig väg för några askor.

  I syfte att undersöka möjligheten att laka ut metaller för återvinning lakades askorna med syra; dels olika koncentrationer av syra och dels med olika pH. Ingen av dessa metoder visade sig ge utlakning i sådan omfattning att det skulle vara en generellt framkomlig väg att utnyttja resurserna i flygaskorna från avfallsförbränning. I enskilda fall kan lakning för utvinning vara framgångsrikt.

  Som prioritet två låg att behandla askorna så att de uppfyller mottagningskriterierna för deponi för icke farligt avfall. Som ett första behandlingssteg tvättades askorna med vatten. Två tvätt-omgångar med vatten visade sig i vissa fall ge askor som uppfyller kriterierna. I andra fall skulle dispens för lakning av ett eller två ämnen per aska (Cl-, Cr, Pb, Sb och SO42-) behövas för att få tillstånd för deponering på IFA-deponi. Ett antal användningsområden för det salt som tvättas ut i vattentvättstegen har identifierats; bl.a. vägsalt, aluminiumåtervinning, PVC-tillverkning. Kravspecifikationer för dessa har jämförts med saltsammansättningen för saltet från askorna. PVC-tillverkning och aluminiumåtervinning är de två applikationer som bedöms vara mest intressanta att undersöka vidare.

  Flygaskor från avfallsförbränning måste undergå omfattande upparbetning för att utgöra attraktiva substrat för återvinning eller andra användningar.

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Staffas, Louise
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Final report for facilitator within Clean Technology in India - Pulp and paper2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Staffas, Louise
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Pettersson, Eva
  Norrström, Hans
  Ericsson, Tomas
  Remberger, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Komplexbildare och miljömärkning av pappersprodukter2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report describes the role of, use of and the risks associated with the chelating agents DTPA and EDTA in the production of pulp and paper. The background for the study is the criteria set by the Nordic Ecolabel regarding the use of chemicals in the pulp and paper processes, valid since 2014. According to these criteria, the use of certain chemicals classified with specified risk labels is prohibited in amounts above 0.05 kg/tonne product if the product is to be labeled with the Swan. An exception for DTPA and its salts is given until June 2016. Companies using DTPA and who need to continue doing so and still be able to label their products with the Swan, must present data supporting the necessity of DTPA in their processes. This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Staffas, Louise
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Remberger, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Chelators and eco-labelling of paper products2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  n the present report, DTPA and EDTA are described from several aspects: chelating functions, their role in the pulp and paper making process, degradation, effects in aquatic environment and teratogenic effect. Analyses of DTPA and EDTA in several pulp and paper products are presented. The results show that <2 percent of added chelating agent is found in the final products. An exception is when DTPA is added at the last stage of the process with the aim of reducing formation of odor and flavor generating substances that can harm what is packaged in the product. In this type of product, all added DTPA is found in the final product.

  Earlier performed studies on aqua-toxicity of DTPA and EDTA show no observed effects from the low amounts emitted to recipient from pulp and paper mills in Sweden. To protect pregnant women working in the pulp and paper mills, there are already regulations in place that include actions such as changing to work tasks not presenting certain risks. Exposure to DTPA and EDTA can easily be included among such risk factors. Calculations performed on earlier results regarding DTPA and EDTA in recipient water together with results from reproductive toxicity tests show that a volume of 700 L of water in immediate proximity to a mill effluent has to be ingested in order to pose any risk to the unborn child. Calculations based on DTPA content in paper-based food packaging (paper mug) regarding DTPA intake through hot beverage consumption show that such exposure is by far below levels supposed to present any risks to the unborn child.

  No technically feasible alternatives to EDTA and DTPA are available today – despite intense research. Furthermore, these two chelating agents are not completely exchangeable with each other. The economic consequence of a ban of DTPA above 0.05 kg/tonne in the production process is estimated to be between 5 and 10 billion SEK for the Swedish pulp and paper sector. Based on the above, the authors recommend that a continued exception for DTPA and its salts is given in the Nordic Ecolabel criteria for use of chemicals in pulp and paper products.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Staffas, Louise
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sidvall, Anders
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Munthe, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Råvaruströmmar från skogen - tillgång och samband2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Staffas, Louise
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tufvesson, Linda
  Svenfelt, Åsa
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Torén, Johan
  Arushanyan, Yevgeniya
  Alternative sources for products competing with forest based biofuel, a pre-study2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Forest biomass is used for many products including paper based products, sawn wood products and solid fuels. The production of forest derived liquid transportation fuels is currently limited  but predicted to increase. Biomass is a renewable resource and therefore of high interest for applications such as new innovative materials, liquid and gaseous fuels. The production of various biofuels for transportation is forecast to increase and Sweden has a goal of a fossil-independent transportation system by 2030. Other, non-material, uses of forest biomass include the so called eco system services biodiversity, fishing, hunting, recreation, berry picking etc. which are also competing for forest biomass. There is currently a net growth of forest in Sweden, which theoretically could allow for an increased use of this resource. However, the amount of forest biomass is not unlimited and its harvest should not exceed its growth. Therefore, forest biomass should be considered as a limited resource and its use should aim to maximize the environmental benefit compared to the use of fossil resources. For this reason, environmental impact evaluations of forest biomass based products should include alternative sources for products competing with this resource. The pre-study reported herein included: a review of Swedish forestry and the relationships between different types of forest biomass and fuels; a workshop in which the competition for forest biomass was discussed with experts in the area; a theoretical reasoning around indirect effects and biomass potentials; and two case studies in which the theoretical reasoning is applied. Traditional assessments of environmental impacts of products and processes do not include the aspect of resource scarcity or competition for raw materials. In the case of bioethanol this has been shown to affect the results of such evaluation andthe same thing applies also to other forest biomass based fuels. The main conclusion of the study is that alternative sources for products competing with forest biomass should be taken into account when assessing the environmental impacts of forest biomass derived products. This is, however, complex as indirect effects are difficult to predict and depend on numerous factors including market situations, financial instruments, legislation and policies etc. Nevertheless, the question is important for the development of biobased substitutes for fossil derived products .

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf