IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Christensson, Bengt
  Duis, Willem
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vilka luftföroreningar förekommer vid gaslödning av rör och i hur höga halter?2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  What air contaminants are generated from brazing with acetylene and in what concentrations? Carbon monoxide and other air contaminants are generated during brazing with acetylene gas. Measurements have been made at temporary workplaces aiming at evaluating what concentrations of air contaminants that may occur during brazing of pipes. None of the measurements showed concentrations exceeding the Swedish threshold limit values, neither the daily average level limit values nor the short term values (15 minutes) for carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulphur dioxide, copper, silver and phosphor pentoxide. The highest concentrations were found in a small and poorly ventilated space. If brazing has to be done in such an environment it is important to undertake control measures to reduce the risk of exposures to carbon monoxide exceeding the short term values. As an example, brazing in an unventilated space of 10 m3 should be restricted to at the most 15 minutes. Increased concentrations may also occur during brazing of many joints in pipes under a ceiling, and if the room is poorly ventilated and brazing fumes accumulate under the ceiling and is not evacuated effectively enough. In these situations control measures are needed to reduce the exposure to brazing fumes. One effective measure is to use other methods for joining the pipes, e.g. joining the pipes mechanically, applying pressure or squeezing. These techniques do not require any heating and no brazing fume is generated. These joining techniques have grown more common lately. Another possible measure is to improve ventilation, e.g. through using portable fans in combination with organizing the work in such a way that no one has to work with brazing operations during the conditions described above for a large part of the working day. Gas detectors can be used to warn in case of high concentrations of carbon monoxide. Use of respiratory protection with particle filter is another option, but particle filters do not protect against carbon monoxide. To obtain sufficient protection towards exposure to carbon monoxide, supplied air respirator is needed This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Duis, Willem
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fjällström, Pär
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nanomaterial i arbetsmiljön2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Under senare år har nanomaterial börjat tillverkas och användas för olika applikationer inom bland annat tillverkningsindustri, byggsektorn, medicin och i hygienartiklar. Nanopartiklar bildas också som en oönskad biprodukt i många olika sammanhang, t.ex. i dieselavgaser och svetsrök. Under kommande år, kommer användningen av nanomaterial sannolikt att öka i arbetslivet. Behovet av att bedöma riskerna med nanopartiklar i arbetsmiljön ökar därmed också. Denna rapport beskriver vad nanomaterial är, ger en kort översikt över vad som idag är känt om hälsoriskerna samt beskriver hur halten nanopartiklar i luft kan mätas, hur riskerna kan bedömas och hur exponeringen för nanomaterial kan kontrolleras och begränsas. Några av rapportens resultat och slutsatser sammanfattas nedan.

  En strategi för mätning av luftburna nanopartiklar och sammanfattande presentation av mätresultaten har utvecklats och testats på fem arbetsplatser. Mätmetoder och mätstrategier för att kartlägga exponering för nanopartiklar har utvecklats liksom metoder för att jämföra uppmätta halter med bakgrundshalterna och identifiera källor som sprider nanopartiklar. Dessa metoder kan användas av exempelvis yrkeshygieniker och arbetsmiljöingenjörer för att ta fram underlag för riskbedömning och åtgärder.

  Om mätningar av luftburna tillverkade nanopartiklar ska kunna tolkas, behövs gränsvärden eller riktvärden att jämföra de uppmätta halterna med. Några gränsvärden finns inte idag, varför riktvärden och försiktighetsprincipen behöver tillämpas. Bristen på gränsvärden har stor betydelse vid planering av mätningar, eftersom mätstrategin behöver anpassas efter detta. På samtliga arbetsplatser där vi mätt halten nanopartiklar, bedöms exponeringen ligga under förslagna riktvärden. I samtliga fall var påverkan på bakgrundshalten av nanopartiklar (mätt som antal, massa och yta) relativt liten, i storleksordningen maximalt en fördubbling. Vid en arbetsplats hanterades tillverkat nanomaterial (kiseldioxid) i en slurry (vätskesuspension) och i slutna system, vilket var effektivt för att minska spridningen till arbetsmiljön.

  Det har varit svårt att hitta arbetsplatser där nanomaterial används och speciellt där nanomaterial hanteras i pulverform. Sannolikt kommer användning att öka framöver. En grupp av företag som speciellt bör uppmärksammas är små och medelstora företag. Inom dessa utvecklas ofta ny teknik och de behöver ha god kunskap om hur eventuella risker med nanomaterial ska hållas under kontroll och hur försiktighetsprincipen ska tillämpas. Många av speciellt de små företagen har inte denna kunskap. Befintlig åtgärdsteknik som används för att minska spridning av gaser, fungerar i princip också för att hindra spridning av luftburna nanopartiklar till arbetsmiljön. Luftburna nanopartiklar tenderar att bilda agglomerat. Agglomeratens betydelse för hälsoeffekter och hur provtagnings- och mätmetoder påverkar agglomerering är oklart och behöver studeras närmare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fagerlönn, Jessica
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Förstudie: Referensmätningar för kvartsexponeringar inom väg- och anläggningsprojekt2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreskrifterna (AFS 2015:2) om kvarts – stendamm i arbetsmiljön öppnar upp för användning av så kallade referensmätningar som underlag för exponeringsbedömningar. En förutsättning för att kunna använda referensmätningar som underlag är att förhållandena är likvärdiga mellan arbetsplatsen som vill använda referensmätningarna och den arbetsplats där referensmätningar gjorts. Faktorer som kvartsinnehåll i dammet, arbetsmetoder och arbetsutrustning, hur länge dammande arbete pågår, ventilationsförhållanden o.s.v. har betydelse för om arbetsplatserna kan bedömas vara likvärdiga.

  Förstudien har visat att det finns flera mätningar på flera olika arbetsmoment som skulle kunna användas som referensmätningar. Arbete i kontrollrum och hytt med stängda fönster och dörrar samt med en fungerande luftrening ger en låg exponering för kvarts. Det finns många mätningar av arbetsmomentet vilket gör att det kan användas som referensmätning. Andra arbetsmoment så som läggning och sågning/kapning av mark- och kantsten visar från stor risk till viss risk och rekommendationerna är att andningsskydd ska användas. Även mätningar från dessa arbetsmoment kan användas som referensmätningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Isaksson Lantto, Fanny
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vilka asbestexponeringar kan ha orsakat dagens mesoteliomfall?2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In Sweden, around 120 deaths annually are caused by malignant mesothelioma, a fatal form of cancer with tumours in the pleura or stomach lining (peritoneum). Exposure to asbestos is the main known cause for both these forms of mesothelioma. There is no known safe exposure to asbestos and the latency time between exposure and falling ill is generally long, usually 20-50 years. Apart from the deaths due to mesothelioma, for each mesothelioma case there are around six other cases of cancer caused by exposure to asbestos.

  Despite the asbestos ban of certain use of asbestos already in the middle of the 1970s and the total ban in 1982, the Swedish Cancer Registry’s statistics shows that the number of mesothelioma cases increased until 1992 and have since then been quite stable both for men and women.

  The aim of this study is to investigate where, those who are currently diagnosed with mesothelioma, have been exposed to asbestos. The focus of the study is on those who started working after 1982. The aim is to identify situations with risk of exposure and investigate if there seems to be unknown exposures that may cause mesothelioma. This means that only a small fraction of the 120 people who die from mesothelioma annually are included in the target group of this project, as most of those dying from mesothelioma are older and were exposed to asbestos before the ban. In the period 1997-2017, 147 people in the age up to 54 years died from mesothelioma. Out of these, 110 died during the years 1998-2007 and 37 in the years 2008-2017.

  This study provides a better understanding of which types of exposure to asbestos still may exist. It also indicates what types of measures must be taken in order to avoid new cases of mesothelioma due to these exposure risks.

  It is well known that mesothelioma has a long latency period. Out of the mesothelioma cases among young people (born after 1953) which we have been able to study, around half depend on exposure before the asbestos ban, that is more than 30 years ago. This is in accordance with the long latency period for mesothelioma. The professions and work tasks involved in asbestos exposure in these cases are known, e.g. work on construction sites, car repair shops (i.e. work with brake linings with asbestos), shipbuilding and work as electrician.

  Six cases in this study seem to be due to exposure after the asbestos ban. These cases concern mainly the construction industry, and a couple of cases involving work with eternite tiles, where the tiles were cut with a saw which generated dust containing asbestos. In several cases there were comments such as “negligence about respiratory protection” or “work was often carried out in dusty environments”.

  In one case, exposure was not due to work with asbestos but rather to staying in premises which were under reconstruction and where there probably was asbestos in both the floor and ventilation system.

  In one case, a person born in the period 1982-1985, no cause of the mesothelioma could be established.

  Based on this study, we draw the conclusion that current cases of mesothelioma among people starting to work after the asbestos ban often depend on known exposures scenarios in combination with a lack of control measures, which should be applied but are not.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydström, Anne-Marie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Metoder för snabb och enkel mätning av exponering för kvarts i arbetsmiljön – finns det?2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Construction includes many processes where respirable inorganic dust containing crystalline silica is generated. Exposure to silica in concentration above the Swedish occupational exposure limit value (OEL) is connected to severe health hazards, such as risk of developing silicosis, cancer, chronic obstructive pulmonary disease as well as cardiovascular and rheumatic diseases. Constructions workers have a high risk of exposure to silica. Measurement of workers exposure to silica and measurement of what concentrations occur during different work tasks is essential as a basis for decisions about what control measures are needed to protect the workers.

  The methods used to measure the concentration of respirable organic dust and silica were developed during the 1970ies and 1980ies. The methods require a lot of time and the result of the measurements are usually presented several weeks after the measurement was conducted. In practice, the work tasks during which the measurements were conducted have often ceased before getting the results from the measurements. In addition, expert knowledge is often required both for the measurements and the analysis. Therefore, the construction industry has pointed out the need for modern, fast and cheap methods to measure silica exposure. The aim is to be able to measure the exposure to respirable dust and silica, the results of which can be used as a basis for risk assessments. Direct-reading instruments is an interesting option which should be evaluated.

  Available and used measuring methods have been reviewed and methods under development have been searched for. The review shows that the only currently available method which can be used to measure respirable silica is filter sampling followed by field analyses with a portable FTIR-instrument. The cost for such an instrument is currently between 150 000 and 300 000 SEK.

  An alternative method, which has focus on controlling exposure to high concentrations of dust instead of measuring exposure, is measurements with an instrument measuring the number and mass of particles. These instruments are used to identify work tasks generating high concentrations of dust, which moves focus from exposure and comparison with OEL to identifying and controlling the emissions of dust. There are several different instruments available at different prices, ranging from 50 000 SEK and upwards. This type of measurement require presence during the working day in order to facilitate identification of the cause of temporary high concentrations of dust, i.e. what work tasks are generating the high concentrations.

  Within IVL, a parallel project is currently ongoing about so called reference measurements for silica in the construction industry. Reference measurements are measurements made under well-defined circumstances, which can be used as a basis for risk assessment in other companies, provided the circumstances are similar. In that project, direct-reading instruments for measurement of respirable dust have been used in a way which resembles the description above. The result from that projekt will be published in a separate report this year (2019).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Referensmätningar för kvartsexponering vid ROT-arbeten inom byggindustrin2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mätningar har samlats in och sammanställts som underlag för referensmätningar för respirabel kvarts vid ROT-arbeten (reparation, ombyggnad och tillbyggnad). Insamlade mätningar har kompletterats med nya mätningar vid några utvalda arbetsmoment.

  Vid analys av exponeringen för kvarts vid ROT-arbeten har konstaterats att arbetsuppgifterna vid ROT-arbeten kan variera under arbetsdagen. Det är därför svårt att få fram referensmätningar för något typarbete inom ROT eller för yrkesgrupper som arbetar med ROT. Däremot är det möjligt att få fram referensmätningar för olika arbetsuppgifter och maskiner/verktyg. Denna typ av referensmätningar behöver ta hänsyn till vilka åtgärder som finns på plats, exempelvis punktutsug eller befuktning. Efter samråd med representanter för byggindustrin, har referensmätningar tagits fram för olika arbetsuppgifter och åtgärder.

  I rapporten redovisas referensmätningar för ett antal dammande arbetsuppgifter vid ROT-arbeten. Slutsatser dras om vid vilka arbetsmoment och åtgärder som kvartshalterna säkert ligger under gränsvärdeshalten och vid vilka arbetsmoment som gränsvärdeshalten kan överskridas och andningsskydd bör användas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Referensmätningar för kvartsexponering vid ROT-arbeten inom byggindustrin2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Referensmätningar för respirabel kvarts vid ROT-arbeten har sammanställts. Arbetsuppgifterna vid ROT-arbeten kan variera under arbetsdagen, varför referensmätningar för typarbeten eller yrkesgrupper som arbetar med ROT inte är möjliga. Däremot är det möjligt att få fram referensmätningar för olika arbetsuppgifter och maskiner/verktyg i kombination med de åtgärder som används, exempelvis punktutsug eller befuktning. Efter samråd med representanter för byggindustrin, har referensmätningar tagits fram för olika arbetsuppgifter och åtgärder. I rapporten redovisas referensmätningar för dammande arbetsuppgifter. Slutsatser dras om vid vilka arbetsmoment och åtgärder som kvartshalterna säkert ligger under gränsvärdeshalten och vid vilka arbetsmoment som gränsvärdeshalten kan överskridas och andningsskydd bör användas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rekommendationer om mätning av mikroorganismer i arbetsmiljön vid förbehandlings- och samrötningsanläggningar2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid förbehandlings- och samrötningsanläggningar förekommer mikroorganismer, som kan innebära hälsorisker för de som arbetar med avfallet. Riskerna med mikroorganismer för de som arbetar i dessa anläggningar behöver bedömas och mätning av mikroorganismer används ibland vid dessa riskbedömningar. En tidigare studie om mätningar av mikroorganismer vid förbehandlings- och samrötningsanläggningar visade kvalitetsbrister i de mätningar som utförts. Bristerna innebar att det ofta saknades vetenskapligt underlag för valet av de ämnen som mättes, analysmetod och tolkning av mätresultatet. Rapporten beskriver vilka krav som kan ställas på mätningar för att de ska ge tillförlitliga och användbara resultat.

  Den enda mätning som i nuläget kan användas för att jämföra med ett riktvärde är mätning av halten endotoxiner. Vid mätning för jämförelse med riktvärdet ska mätningen göras i andningszonen (personburet) och under en stor del av en arbetsdag. Ta om möjligt minst tre prov, eftersom variationen kan vara stor t.ex. mellan dagar, årstider, vilka arbetsuppgifter man har och var i anläggningen man befinner sig.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Duis, Willem
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Referensmätningar av kvarts för betongindustrin2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Arbetsmiljöverket har reviderat sina föreskrifter om kvarts och den andra november 2015 trädde de nya föreskrifterna AFS 2015:2 Kvarts - stendamm i arbetsmiljön i kraft. De nya föreskrifterna har fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömning och förebyggande åtgärder. Kravet på obligatoriska periodiska mätningar på arbetsplatsen är borttaget. Arbetsgivaren måste göra egna mätningar på arbetsplatsen om det behövs för att kunna välja rätt skyddsåtgärder.

  I den nya förskriften anges att mätresultat från mätningar gjorda på en annan arbetsplats, så kallade referensmätningar, kan används som underlag för riskbedömning. Referensmätningar är en serie exponeringsmätningar utförda under en viss typ av arbete och under väl dokumenterade förhållanden. Förutsättningarna för att referensmätningar ska kunna användas som underlag i riskbedömningen och vid val av åtgärder är att: * förhållandena är likvärdiga mellan det egna arbetsstället och den plats, där referensmätningar gjorts och * en tydlig dokumentation, som redovisar de likvärdiga förhållandena, finns tillgänglig på det arbetsställe där man hänvisar till referensmätningar.

  Likvärdiga förhållanden förutsätter att till exempel arbetsmetoder, ventilation och maskinell utrustning överensstämmer i stor utsträckning. Branschorganisationer eller flera företag inom samma typ av verksamhet kan gemensamt ta fram referensmätningar. Referensmätningar har tagits fram för tre verksamheter inom betongindustrin; tillverkning av betongvaror, tillverkning av fabriksbetong (för användning på byggarbetsplatser) och arbeten med betongvaror på byggarbetsplatser.

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Duis, Willem
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Verktyg för användning av referensmätningar inom betongindustrin2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om kvarts kan mätningar av anställdas exponering för kvarts på en arbetsplats användas som underlag för riskbedömning på en annan arbetsplats. För att detta ska kunna göras, krävs att förhållandena är likvärdiga mellan den egna arbetsplatsen och den arbetsplats, där mätningar gjorts. Dessutom krävs dokumentation, somredovisar de likvärdiga förhållandena. De mätningar som används för riskbedömning kallas referensmätningar. Referensmätningar har tagits fram för tre verksamheter inom betongindustrin; tillverkning av betongvaror, tillverkning av fabriksbetong (för användning på byggarbetsplatser) och arbeten på byggarbetsplatser där betong bearbetas.

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Antonsson, Ann-Beth
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vigren, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  KemiRisk - ett webbverktyg som stöd för små företags bedömning av kemiska arbetsmiljörisker2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Risk assessment is a core task in the management of occupational health and safety. Risk assessment is required in almost all provisions from the Swedish Work Environment Authority. Risk assessment is not the goal. It is just a step on a path leading to decisions regarding if control measures are required or not to reduce the risks. Especially micro and small companies can have difficulties making risk assessments, and chemical risk assessments are especially difficult. Chemical risks are complex and chemical risk assessments are by many considered to be among the most difficult risk assessments that concern occupational health and safety. The risk depends on several factors 1) in what way exposure to the substance or chemical product takes place (inhalation, skin exposure or ingestion), 2) the level of exposure (what concentrations are inhaled or the extent of skin exposure) and 3) the properties of the substance (or chemical product), e.g. if there are risks of acute health effects or if there is risk of fire or explosions.

  This report describes the development of KemiRisk to a well-functioning interactive web tool which provides support especially for micro and small enterprises in risk assessment of chemical risks. The report also describes similarities and differences compared to other tools for chemical risk assessment.

  KemiRisk has been developed to support risk assessment especially in micro and small companies without any previous training. KemiRisk can be used both for risk assessment of chemical products and generated substances, e.g. smoke and dust from grinding. KemiRisk assists in assessing the risks of inhalation, skin contact and ingestion of chemicals. KemiRisk also assists in assessment of the risk and consequences of accidents. The result of a risk assessment is an assessment of how serious the risk is and if control measures are needed.

  The development of KemiRisk has been an iterative process. The first tests of the web-tool were made with the first version of the web-tool. The third and last series of tests were made using a version of KemiRisk which is close to the current design of the webtool and is the most representative test. The test panel were positive towards using web tools and KemiRisk and some arguments for this was that KemiRisk can be used anywhere, it can be used on the production site, the webtool is updated and is user-friendly.

  In general, the test panel judged KemiRisk to be simple to use and they looked forward to using it together with safety representatives and staff using chemical products in their work. They also described the advantages of collecting all information about risk assessment in the web tool.

  Comments from the test panel were e.g. “Our time is valuable, that is why we are going to use KemiRisk” and “You feel that you have done right”. The users felt more secure compared with using extensive “checklists with a lot of pages”. They expressed that KemiRisk generates a decision and they get help in reaching that decision.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Bloom, Erica
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fjällström, Pär
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Antonsson, Ann-Beth
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  God praxis för säker mögelsanering2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  It is not uncommon during rebuilding, renovation and extending operations (RRE) that work is done in constructions where mould is present. The occurrence of mould is often unexpected and an unwanted surprise. Work with, and deconstruction of mould-infested constructions results in spores and mould fragments containing mycotoxins and cell wall components being spread to the work environment. Inhalation of these particulate air pollutants can have serious adverse health effects. The most common health effects due to exposure to mould are different forms of respiratory diseases, e.g. ODTS, Organic Dust Toxic Syndrome. A respiratory disease, extrinsic allergic alveolitis, EEA, can arise in serious cases. Acute illness with flu-like symptoms and fever also occurs, symptoms arising a few hours after exposure. The aim of the study is to develop concrete advice and recommendations that can be applied in everyday work. When applying the advice and recommendations, exposure should be reduced to a level where mould remediation and RRE work in mould infested structures can be done safely and without risk of adverse health effects. The results of the project are: The simplest risk assessment method is to assume that there could be mould in those environments that could be water damaged. Such environments include wet rooms (toilets, bathrooms, kitchens), but also in certain known risk structures. Given the risk of developing ODTS and EEA, all exposure to mould and dust containing mould should be avoided. Measures known to protect against the often very high concentrations of dust during RRE and demolition work, also protects against exposure to and spreading of mould. These measures include using personal protective equipment such as a respirator in combination with ventilation and enclosure of the working area to avoid spreading of mould and dust to surrounding premises and thorough cleaning and vacuuming of the working area after finishing the work. We recommend introducing this specific practice for RRE operations where there is a risk of mould exposure. If choosing to omit these measures, a comprehensive risk assessment should be carried out to demonstrate that the risk of exposure to dust and mould is insignificant. This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Bloom, Erica
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fjällström, Pär
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Antonsson, Ann-Beth
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  God praxis för säker mögelsanering2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I samband med ROT-arbeten förekommer det att arbete måste göras i byggkonstruktioner där det finns mögel. Ofta kommer mögelförekomsten som en oväntad och oönskad överraskning. Arbete med och rivning av konstruktioner som är angripna av mögel, innebär att mögel sprids till arbetsmiljön tillsammans med det damm som alstras. Här finns tips och råd om hur man bedömer riskerna med möglet och vilka åtgärder som behövs för att undvika negativa hälsoeffekter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Fjällström, Pär
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bloom, Erica
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Christensson, Bengt
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Östlund, Gabriella
  Antonsson, Ann-Beth
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  IVL har studerat hur luften förändras vid transport genom fyra ventilationssystem i kontors­fastigheter. De fyra fastigheterna var vanliga kontor utan påtalade innemiljöproblem. Mätningarna visade att de filter som fanns för att rena tilluften skilde av partiklar sämre än förväntat. Mätningarna visade också att det bildas irriterande ämnen vid luftens transport genom ventilations­systemet. Sannolikt bildas irriterande ämnen som organiska syror och formaldehyd genom reaktioner med vatten/fukt. Även den totala halten av kolväten ökar när luften passerar genom ventilations­systemet. Halterna av ozon, kvävedioxid och mikroorganismer minskar när luften passerar genom ventilationssystemet. Baserat på mätningarna samt tidigare studier av ventilationssystem, har IVL sammanställt rekommendationer om hur man kan undvika problem med ventilation i samband med nybyggnation av ventilation; vid underhåll av ventilation och vad man kan göra om man misstänker att ventilationen är undermålig. Läs mer om studien och rekommendationer om åtgärder i rapporten "Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor". IVL-rapport B 2166 .

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Fjällström, Pär
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Christensson, Bengt
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Östlund, Gabriella
  Antonsson, Ann-Beth
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mätningar har gjorts för att studera ventilationssystemets betydelse för luftkvalitén i fyra kontorsbyggnader. Byggnaderna valdes så att de skulle representera kontor utan några särskilda eller påtalade innemiljöproblem. Speciellt har luftens sammansättning och hur denna förändras vid transporten genom ventilationssystemet studerats. Mätningarna visar att halterna av vissa ämnen som i tillräckligt höga halter kan vara irriterande för slemhinnor och luftvägar, bland annat formaldehyd, acetaldehyd, myrsyra och ättiksyra ökar när luften passerar genom ventilationssystemet. Reaktioner med vatten antas bidra till att dessa ämnen bildas. Även om halterna inte låg över några gränsvärden, kan man inte utesluta att dessa ämnen ibland kan bidra till upplevda besvär i kontorsmiljöer. Mätningarna visar också att avskiljingen av partiklar över tilluftsfiltret fungerar sämre än förväntat. Ofta avskiljs enbart i storleksordningen 50 % av partiklar även i den grövsta fraktionen (PM 10), vilket leder till onödigt höga dammhalter i tilluften (om än halter som ligger väl under gällande hygieniska gränsvärden). Otillräcklig rening av tilluften leder till att en del av partiklarna avsätts invändigt i ventilationskanalerna som gradvis smutsas ner. Mot bakgrund av litteratur och andra studier av ventilationen samt mätningarna inom detta projekt, har rekommendationer sammanställts för åtgärder: 1) i samband med nybyggnation av ventilationssystem 2) underhåll av ventilationssystem  3) när problem med luftkvalité påtalas, som misstänks bero på brister i ventilationen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Langer, Sarka
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Duis, Willem
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  God innemiljö i energieffektiva byggnader2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Människor tillbringar i genomsnitt 85-95 % av sin tid i olika innemiljöer. Det är bevisat att god luftkvalitet inomhus främjar mentala, kognitiva och kreativa funktioner. Energieffektiva hus byggs mycket lufttäta, varför ventilationssystemet, emission av kemiska ämnen från byggmaterial och mänskliga aktiviteter har en avgörande betydelse för luftkvaliteten inomhus. Det är av största vikt att energieffektivisering av byggnader görs utan att äventyra en god innemiljö eftersom problem kopplade till innemiljön kan leda till ohälsa.

  Denna pilotstudien syftade till att ge underlag till utveckling av ett diagnostiskt verktyg för helhetsbed ömning av innemiljö i bostäder. Fastigheten tillhör fastighetsägare AB Stockholmshem. Arbetet genomfördes under tiden 2017-02-23 – 2017-04-03 och innefattade mätningar och en enkäterundersökning om upplevelsen av luftkvalitet inomhus. Undersökningen bestod av mätning av halter av luftföroreningarna kvävedioxid, ozon, totalhalt av flyktiga organiska ämnen (TVOC), formaldehyd och koncentrationer av partiklar PM10 och PM2.5 i inomhusluft. De gasformiga luftföroreningarna mättes med diffusiva provtagare och partiklarna med en direktivisande optisk partikelräknare under en vecka. Samtidigt registrerades temperatur, relativ luftfuktighet och halten av koldioxid. Den upplevda luftkvaliteten studerades genom enkäter där både de boende och inspektör som installerade mätutrustningen besvarade frågor om allmän acceptans av luftkvalitet, lukt och upplevelse av fuktighet och termisk komfort.

  Temperaturen i alla lägenheterna var mycket stabil och låg kring 22 oC. Relativa luftfuktigheten var låg med medelvärde på 21 %. Luftflöden låg med ett undantag över Boverkets minimikrav på 0,35 Liter/s, m2. Halten av koldioxid har inte överskridit det rekommenderade värdet på 1 000 ppm under längre tidsperioder. De uppmätta halterna av luftföroreningar var med några få undantag under de rekommendera riktvärdena för god luftkvalitet inomhus.

  Halterna av de individuella luftföroreningarna och parametrarna för termisk komfort har använts för beräkningen av ett Indoor Environmental Index (IEI) för varje lägenhet. Indexet förenklar tolkningen av de uppmätta parametrarna och möjliggör en rankning av innemiljö mellan bostäder (och byggnader). Värden av IEI hamnade i intervallet 4 – 6 på en skala mellan 0 (bäst) och 10 (sämst). Det fanns ingen skillnad i upplevelse av innemiljö mellan hyresgästerna och inspektören förutom för upplevelsen av luftens fuktighet (Wilcoxon matched-pairs signed-rank test). Boenden uppfattade luften i sina lägenheter som torrare än inspektören. Regressionsberäkningar visade svaga och inte signifikanta korrelationer mellan mätningar och upplevd luftkvalitet.

  Resultaten visar att god ventilation och halten av koldioxid som den enda indikator för luftkvalitet inte alltid garanterar att halterna av individuella luftföroreningar är under riktvärden för god luftkvalitet inomhus. Enkätundersökningar om upplevd innemiljö kan inte ersätta faktiska mätningar. Bostäderna i denna studie var ganska få och homogena med avseende på energianvändning och byggmaterial. För att kunna analysera samband mellan bostad och luftkvalitet borde man beakta olika byggnadstekniska lösningar, ålder, geografiskt läge, ventilations- och uppvärmningssätt, inredning och de boendes aktivitetsmönster och beteende. Detta kräver dock mätdata från ett betydligt större antal olika bostäder.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17. M. Sanne, Johan
  et al.
  Björk, Anders
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Stripple, Håkan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sanne, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Koldioxidutsläpp från arbetsmaskiner kan minskas genom hållbara affärsmodeller2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utsläppen från användning av entreprenadmaskiner utgör en stor del av koldioxidutsläppen i samhället enligt en rapport från Ingenjörsvetenskapsakademien. I den här rapporten beskriver vi ett koncept för en affärsmodell för användning av entreprenadmaskiner som stödjer minskningen av koldioxidutsläpp på olika sätt och samtidigt är företagsekonomiskt lönsamt. Rapporten baseras på ett projekt med finansiering från Construction Climate Challenge (ett initiativ från Volvo Construction Equipment) samt Stiftelsen IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet genomfördes under oktober 2014-juni 2015. Vi vill tacka samtliga intervjupersoner för deras insats i projektet. För en fullständig redovisning av projektet hänvisar vi till en kommande vetenskaplig artikel.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Midander, Klara
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sahlberg, Bo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Referensmätning av kvartsdamm inom väg- och anläggningsprojekt med fokus på arbetsmoment inom losshållning och asfaltfräsning2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Crystalline silica (quartz) is one of the most commonly occurring minerals in Sweden and is thus found in many different industrial processes related to the processing of, for example, bedrock, sand, cement and concrete. Exposure to crystalline silica via the respiratory tract is harmful to health and can lead to acute symptoms of silicosis as well as chronic disease long after exposure (more than 10 years). Other diseases associated with crystalline silica exposure are, for example, lung cancer, cardiovascular disease and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). There is an occupational exposure limit value for respirable crystalline silica of 0.1 mg/m3 and in the national regulation, the Swedish Work Environment Authority (AFS 2015:2 Kvarts - stendamm i arbetsmiljön) has opened up for the use of reference measurements, i.e. measurement results under equivalent conditions, in risk assessment of exposed work.

  This report presents an approach to generate reference measurements for exposed work tasks within road- and construction projects with a focus on extraction of rock (including drilling, blasting etc.) and asphalt milling.A total of 62 personal measurements of respirable dust were carried out on 18 different occasions during the autumn/spring and summer season. The compilation of the results also includes 5 measurement results for drilling and blasting carried out by other actors. During the measurements, which took place during a normal work shift, the participants carried a battery-powered pump that drew air through a filter sampler with a cyclone, which was placed in the breathing zone. The filters were gravimetrically weighed to determine respirable dust and crystalline silica content was analyzed by X-ray diffraction.The results show that all concentrations of respirable crystalline silica at work tasks within rock extraction were well below the limit value of 0.1 mg/m3 with some values above half of the limit value. Measured levels of respirable dust were also very low, all below 0.25 mg/m3, one tenth of the limit value.

  The concentrations of respirable crystalline silica in asphalt milling were generally below the limit value but varied to a greater extent among the different work tasks within the team, compared to measured dust levels. The highest exposure was noted for participants who worked with milling machines without a cabin, as well as for participants who supervised the milling and thus moved next to work in progress. Parallel measurements during asphalt milling in Skåne and Mälardalen illustrated the importance of the crystalline silica content in bedrock/raw material. The difference between the measurements was clear for all tasks within the milling team, with a higher percentage of crystalline silica in the dust when milling in Skåne.

  Our measurements of respirable crystalline silica showed generally low exposure levels, which did not lead to further investigation of the possible effect of dust reduction measures. In the future, it would be interesting to also measure the inhalable fraction to better understand how a perceived dusty work environment can be reflected in crystalline silica and dust contents of different particle sizes. To clarify which parameters are most important for assessing and managing risk in exposed work is still important, not least to facilitate and make reference measurements practically useful.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19. Sanne, Jahan
  et al.
  Bjork, Anders
  Sahlberg, Bo
  Stripple, Hakan
  Designing a business model to reduce CO2emissions from construction machinery: Aligning business and environmental objectives2019In: International Journal of Construction Supply Chain Management, E-ISSN 1179-0776, Vol. 9, no 1, p. 1-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The   literature   on   sustainable   business   models   suggests   a   large   potential   for   radical environmental  benefits  in  many  industries  based  upon  current  technological opportunities. However, there is a lack of empirical knowledge on how to design, implement and spread such business models in complex value chains. Based on a qualitative exploratory study, a concept for sustainable business models to reduce carbon emission when using construction machinery has  been  developed  and  measures  needed  to implement  and  design  such  a  model  within  the construction  industry  is  identified.

  The  study  is  based  upon  interviews,  study  visits  and  a workshop,   with   participants  representing   all   important   actors   in   the   value-chain.   In conclusion,  business  and environmental  objectives  can  be  aligned  through  a  result-oriented business  model, supported  by  life-cycle  data,  contractual  incentives,  standardised  emission measures and driver visualization. The concept is generalisable to the greening of value chains beyond carbon reduction and also to other complex business to business value-chains.

1 - 19 of 19
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf