IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Endre søk
Begrens søket
1 - 12 of 12
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Dahlgren, Lena
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Almemark, Mats
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ek, Mats
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Harding, Mila
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Karlsson, Jesper
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Yang, Jing-Jing
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Magnér, Jörgen
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ejhed, Heléne
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Björk, Anders
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Reuse of treated wastewater for non-potable use (ReUse)2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Population growth, increasing living standards, but also environmental hazards with global climate change as the most significant are all contributing to an increasing water stress in many parts of the world. While access to fresh water for drinking water is getting more costly due to environmental pollution, uses of drinking water conflicts with water needs for agricultural and industrial use, which are in need of substantial water quantities. The use of reclaimed wastewater for non-potable purposes provides a solution for this. This is not new and has in fact been applied in many regions as the main water management approach. As water scarcity becomes more severe, also the need for more sustainable and holistic approaches to deal with our limited fresh water resources becomes more and more obvious. The traditional one-way water handling approach, with end-of-pipe treatment releasing “clean” effluent water to nature, has to be converted into a society-internal water reuse scheme where different water qualities and water uses are considered as an integral part of the water cycle.

  The present report presents activities and results from an international project that aimed at developing and optimizing water treatment processes and systems for sustainable reuse of treated wastewater. The starting point is to combine the sequential batch treatment (SBR, sequencing batch reactors) with different conventional and emerging secondary and tertiary treatment techniques in various combinations, optimized from an overall sustainability perspective. Evaluation and optimization is achieved using life cycle assessment and life cycle cost assessment and their combination.

  Den här rapporten finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ejhed, Heléne
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Westling, Klara
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Magnér, Jörgen
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Cousins, Anna Palm
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Removal of Pharmaceutical Residues and Other Priority Contaminants in the Effluent of Sewage Treatment Plants2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Compilation of what types of pharmaceutical residues and other priority substances that can be found in wastewater, how they affect the recipient, how they can be removed etc.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ek, Mats
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ejhed, Heléne
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Magnér, Jörgen
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Dahlgren, Lena
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Westling, Klara
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Harding, Mila
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Fång, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Karlsson, Jesper
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Sustainable Treatment Systems for Removal of Pharmaceutical Residues and Other Priority Persistent Substances.2019Inngår i: Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, E-ISSN 1996-9732Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 4.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ek, Mats
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ejhed, Heléne
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Westling, Klara
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Handbok för rening av mikroföroreningar vid avloppsreningsverk2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redovisar projektet SystemLäk - Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen en samlad bild av kunskapsläget kring avancerade reningstekniker för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara substanser, även kallade mikroföroreningar.

  När ett reningsverk beslutat att implementera kompletterande reningssteg för rening av mikroföroreningar, bör en kartering genomföras, som visar på vilka mikroföroreningar det aktuella reningsverket tar emot. När reningsverket har kännedom om vilka mikroföroreningar som belastar verket bör ett övergripande mål för reningen beslutas, det vill säga, vilka mikroföroreningar som ska renas, och till vilken grad. Vägledning för genomförande av kartering, samt hur dess resultat kan tolkas, presenteras i denna rapport.

  Efter beslut om övergripande reningsmål, men innan beslut av slutligt teknikval, bör reningsverkets specifika förutsättningar och begränsningar identifieras. Är anläggningens infrastruktur mer eller mindre lämpad för någon särskild teknik? Finns icke utnyttjade utrymmen eller volymer som kan nyttjas? Vilken reningseffektivitet av mikroföroreningar uppnås i dagsläget? Finns några framtidsplaner för reningsverket som kan påverka teknikvalet? För att bekräfta att potentiella tekniker fungerar bör pilotförsök genomföras vid det specifika reningsverket. Pilottesterna bör inte enbart beakta reningseffektivitet utan även kostnader, resursförbrukning och behov av arbetskraft. Studiebesök vid samt erfarenhetsutbyte med andra reningsverk med samma reningsteknik implementerad rekommenderas.

  När det fastställts vilket teknikval som är mest lämpligt vid det specifika reningsverket bör offerter tas in från minst tre olika teknikleverantörer. Offerter samt implementeringsunderlag bör granskas och godkännas av oberoende part. Vid upphandling bör garantier för framgångsrik implementering ingå. Noggrann uppföljning av idrifttagande rekommenderas.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Palm Cousins, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hörsing, Maritha
  Ek, Mats
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ejhed, Heléne
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Magnér, Jörgen
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Westling, Klara
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Wahlberg, Cajsa
  Fortkamp, Uwe
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Söhr, Sara
  Läkemedelsrester och andra skadliga ämnen i avloppsreningsverk - koncentrationer, kvantifiering, beteende och reningsalternativ2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Många läkemedelsrester och andra prioriterade substanser passerar igenom dagens avloppsreningsverk (ARV) och hamnar antingen i slammet eller i recipienten, ibland i nivåer som kan påverka vattenlevande organismer. Substanser som släpps ut via avlopps-reningsverk kan också anrikas i den akvatiska näringskedjan och orsaka effekter i högre organismer såsom fiskätande fåglar eller däggdjur, inklusive människor. Studier har också visat att antibiotika som hamnar i miljön kan bidra till uppkomsten av antibiotikaresistenta gener i bakterier, vilket är ett allvarligt globalt hot mot möjligheten att bota livshotande sjukdomar.

  Eftersom nuvarande vattenreningstekniker har utvecklats främst för att avlägsna partikulärt material samt kväve och fosfor är de oftast inte anpassade för att rena bort mikrobiellt stabila kemiska föroreningar. Utvärderingar av effektiviteten hos olika behandlingstekniker för avlägsnande av sådana ämnen baseras vanligtvis på analyser av förekomst av ett ämne i inkommande och utgående vatten från reningsverket. Det finns dock problem med detta tillvägagångssätt eftersom vissa ämnen metaboliseras till potentiellt mer skadliga substanser, som då inte automatiskt fångas i analysen. Dessutom kan vissa ämnen spontant bildas i reningsverken, vilket kan resultera i högre nivåer i utgående än i inkommande vatten. Ett ytterligare problem är att de utgående koncentrationerna ibland kan vara lägre än detektions-gränserna, men trots det ändå vara högre än eller nära etablerade risknivåer.

  This report is only available in Swedish.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Palm Cousins, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hörsing, Maritha
  Ek, Mats
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Ejhed, Heléne
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Magnér, Jörgen
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Westling, Klara
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Wahlberg, Cajsa
  Fortkamp, Uwe
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Söhr, Sara
  Pharmaceutical residues and other emerging substances in the effluent of sewage treatment plants2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Pharmaceutical residues and other emerging substances pass through modern sewage treatment plants (STPs) and end up in the receiving waters and sludge. In several studies, recipient concentrations have been detected with expected effects on aquatic organisms. Chemicals released via STPs may also enter the aquatic food-web and cause effects in higher organisms such as fish-eating birds or mammals including humans. Studies have also shown that antibiotics in the environment may contribute to the increase of antibiotic resistant genes in bacteria, which is a serious threat to our possibility to cure life-threatening diseases on the global scale. Current STP treatment technologies are usually not fit to remove microbial stable chemical pollutants and the evaluation of the removal efficiency of the STP systems applied today, is not complete. The evaluation of the removal efficiency of the substances in the STP systems is usually based on chemical analysis of the presence of certain substances in influent and effluent waters. However, there are difficulties associated with this approach, e.g. since some substances are metabolized into potentially more harmful substances which are not captured in the analysis unless they are actively sought for. Furthermore, some substances are formed in the STPs, resulting in higher levels in effluents than in influents. In addition, effluent concentrations may sometimes be lower than the analytical detection limits, yet still higher than or close to established risk concentrations emphasizing the need for developments of the analytical methods.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Ejhed, Heléne
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Using phenotype microarrays in the assessment of the antibioticsusceptibility profile of bacteria isolated from wastewaterin on-site treatment facilities2018Inngår i: Folia Microbiol., Vol. 62, nr 6Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Antibiotic resistance was identified by the World Health Organization as a major problem in terms of the environment and human and animal health (WHO 2014). Antibiotics get into soil and water, mainly through wastewater treatment plant effluents, leakage from waste storage containers, agricultural waste, and application of biosolids to fields.

  The scope of the study was to apply Phenotype Biolog MicroArray (PM) technology to test the antibiotic sensitivity of the bacterial strains isolated from on-site wastewater treatment facilities. In the first step of the study, the percentage values of resistant bacteria from total heterotrophic bacteria growing on solid media supplemented with various antibiotics were determined. In the untreated wastewater, the average shares of kanamycin-, streptomycin-, and tetracycline-resistant bacteria were 53, 56, and 42%, respectively. Meanwhile, the shares of kanamycin-, streptomycin-, and tetracycline-resistant bacteria in the treated wastewater were 39, 33, and 29%, respectively.

  To evaluate the antibiotic susceptibility of the bacteria present in the wastewater, using the phenotype microarrays (PMs), the most common isolates from the treated wastewater were chosen: Serratia marcescens ss marcescens, Pseudomonas fluorescens, Stenotrophomonas maltophilia, Stenotrophomonas rhizophila, Microbacterium flavescens, Alcaligenes faecalis ss faecalis, Flavobacterium hydatis, Variovorax paradoxus, Acinetobacter johnsonii, and Aeromonas bestiarum. The strains were classified as multi-antibiotic-resistant bacteria. Most of them were resistant to more than 30 antibiotics from various chemical classes. Phenotype microarrays could be successfully used as an additional tool for evaluation of the multi-antibiotic resistance of environmental bacteria and in preliminary determination of the range of inhibition concentration.

 • 8.
  Ejhed, Heléne
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Fråne, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Wrange, Anna-Lisa
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Magnusson, Kerstin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Olshammar, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Mikroplast i Stockholms stad - Källor, spridningsvägar och förslag till åtgärder för att skydda Stockholms stads vattenförekomster2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta projekt har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Miljöförvaltningen, Stockholms stad i syfte att ta fram underlag till den handlingsplan för minskad spridning av mikroplast som miljöförvaltningen har fått ett uppdrag i Kommunfullmäktiges budget för 2018 att ta fram.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Ejhed, Heléne
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Fång, Johan
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Hansen, Karin
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Graae, Lisette
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  The effect of hydraulic retention time in onsite wastewater treatment and removal of pharmaceuticals, hormones and phenolic utility substances2018Inngår i: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 618, s. 250-261Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Micropollutants such as pharmaceuticals, hormones and phenolic utility chemicals in sewagewater are considered to be an emerging problem because of increased use and observed adverse effects in the environment. The study provides knowledge on the removal efficiency ofmicropollutantswith a range of physical and chemical properties in three commercially available onsitewastewater treatment facilities (OWTFs), tested on influent wastewater collected from 2500 person equivalents in Bildchen, Germany. A longer hydraulic retention time would in theory be expected to have a positive effect, and this study presents results for three different OWTFs in full-scale comparable tests under natural conditions. A range of 24 different pharmaceuticals, five phenols and three hormoneswere analyzed. Flow-proportional consecutive sampling was performed in order to determine the removal efficiency.

  Twenty-eight substances were detected in the effluent wastewater out of 32 substances included. Average effluent concentrations of Simvastatin, Estrone, Estradiol and Ethinylestradiolwere above the indicative critical-effect concentration of pharmacological effect on fish in all facilities. Average effluent concentrations of both Diclofenac and Estradiol were higher than the Environmental Quality Standards applied in Sweden (190–240 times and 9–35 times respectively). The removal efficiency of micropollutantswas high for substanceswith high logKow,whichenhance the adsorption and removal with sludge. Low removal was observed for substances with low logKow and acidic characteristics, and for substances with stabilizing elements of the chemical structure.

  Facilities that use activated sludge processes removed hormones more efficiently than facilities using trickling filter treatment technique. Moreover, longer hydraulic retention time increased the removal of pharmaceuticals, hormones, turbidity and total nitrogen. Removal of Caffeine, Ibuprofen, Estrone, Naproxen and Estradiol,was strongly correlated to the sludge and particles removal. Thus, the efficiency of the tested OWTFs could be improved by adjusting the technical methods and increasing the hydraulic retention time.

 • 10.
  Ejhed, Heléne
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Olshammar, Mikael
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Förstudie om högre krav på service av små avlopp samt implementering av servicerapporteringssystem2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Antalet minireningsverk växer, särskilt i områden där hög skyddsnivå ska uppnås och antalet olika fabrikat av minireningsverk på marknaden är stor. Erfarenheter från tidigare projekt visar att enhetlig nationell vägledning av hur service och drift av minireningsverken ska genomföras och rapporteras är viktig för om funktionen av minireningsverken ska upprätthållas, men att sådan vägledning saknas. Kraven på servicen behöver förtydligas och rapporteringen av genomförd service behöver förenklas och vara mer enhetlig så att en likvärdig bedömning kan genomföras i olika kommuner. Olika anläggningar kan behöva olika service vilket behöver skrivas in tydligt i de villkor som gäller för tillståndet. Tyskland har lång erfarenhet av tillsyn, service- och driftorganisation och i Tyskland har de utvecklat ett Windowsbaserat rapporteringssystem som har varit i drift under många år, kallat DiWa (Digitales Wartungsprotokoll).

  Detta projekt är en förstudie som genom samverkan med kommuner, Havs- och vattenmyndigheten, Norska Driftassistansen samt PIA RWTH i Aachen, Tyskland och genom kontakt med dagens Svenska leverantörer av tillsynssystem som SOKIGO (ECOS ärendehanteringssystem) och EDP Consult (MiljöReda ärendehanteringssystem) samt WSP (utvecklingsprojekt registersystem) syftade till: - ett gemensamt ställningstagande avseende identifierade grundläggande krav på servicerapporters innehåll för att garantera funktion i små avlopp. - att undersöka vilket av alternativet som är lämpligast att arbeta vidare med: möjlighet till anpassning av DiWa, utveckling av befintliga kommunala ärendehanteringssystem eller framtagande av nytt system, och som är är förenligt med svensk reglering och svenska behov på servicerapportering.

  Projektet genomfördes i dialogform där deltagarna representerade olika intressentgrupper; tillsynsmyndigheter, serviceföretag, leverantörer av tillsynssystem, och experter, för att få ett helhetsperspektiv på hur olika aktörer ser på frågan. Projektet genomförde en workshop och ett flertal möten dit ett urval av representanter för identifierade intressentgrupper bjöds in.

  I workshopen diskuterades framförallt hur tillsynsmyndigheten följer upp genomförd service samt återkopplar då de små avloppsystemen inte fungerar i dagsläget och hur de skulle vilja att det fungerar i framtiden. Grundläggande information som behövs och är tillräcklig för att beskriva anläggningarnas funktion samt markering av om de inte fungerar föreslogs gemensamt under workshopen. Vidare diskuterades hur den grundläggande informationen ska rapporteras och var informationen bäst samlas.. I workshopen diskuterades också brister i dagens system, omsatt i behov av certifiering av serviceorganisationer, behov av ökad kunskap om förutsättningar i bland annat vattenkemi för att skapa god funktion i små avlopp hos teknikleverantörer, serviceföretag och tillsynsmyndigheter samt vilka åtgärder som behövs för att rätta till problem.

  Efterföljande möten med teknikleverantörer genomfördes för att utreda hur de gemensamma behoven av servicerapportering bäst kan tillgodoses med dagens tekniklösningar eller med utvecklingar av dem. Projektet har kommit fram till att det finns intresse, behov och möjligheter att skapa ett enkelt webbaserat centralt servicerapporteringssystem som kan ta in data från befintliga ärendehanteringssystem. Detaljnoggrannhet i servicerapporteringen föreslås baserat på samsyn kring ett exempel från Norge som presenterades under workshopen inom detta projekt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Ejhed, Heléne
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Palm Cousins, Anna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Holmquist, Hanna
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Wallberg, Petra
  Hansson, Katarina
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Utveckling av påverkansanalysmodell miljögifter2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vattenmyndigheterna, har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), under år 2012 och 2013 genomfört ett projekt för att ta fram en gemensam modell för miljögifters påverkan på olika vattenförekomster. Projektet har finansierats av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). I denna rapport redovisas underlag till de schablonhalter och till de moduler i modellen, som IVL har bidragit med i detta projekt. Schablonhalter och metoder för beräkning av belastning av metaller har tagits fram inom projekt genomförda av SMED (Svenska MiljöEmissionsData) inom ett flertal rapporter, som denna rapport hänvisar till. Fokus i detta projekt låg på schablonhalter för organiska ämnen och metoder för beräkning av belastning och retention av organiska ämnen eftersom de inte sammanställts på liknande sätt i Sverige tidigare. Denna rapport ska läsas i egenskap av bilaga till levererade halter i utsläpp och belastning på vatten, samt moduler för beräkning av retention av organiska miljögifter och metaller i mark och vatten till påverkansanalysmodellen för miljögifter. Prioriteten i detta projekt låg för IVL:s del på att leverera data och modeller, inte på att leverera en utredande rapport om källor och spridning av miljögifter. Det innebär att rapporten innehåller sammanställningar av aktuella underlagsdata från tillgängliga rapporter, vetenskaplig litteratur och tillgängliga databaser, så långt som möjligt inom projektets ramar för resurser och tid, utan att hävda att fullständig beskrivning av källor och utsläppshalter ingår i denna rapport. I rapporten påtalas stora brister i mätdata och kunskap om utsläpp, vilket bidrar till att påverkansanalysen kan innehålla stora mörkertal i utsläppsmängder. Uppdateringar och förbättringar av kunskap om källor och halter i utsläpp samt belastning på vatten, bör ske genom att tidvis göra nya sammanställningar av tillgänglig information och framförallt genom lokala mätningar för att ge mindre osäker påverkansanalys i vattenförekomsterna.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Grennfelt, Peringe
  et al.
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Brorström-Lindén, Eva
  Ejhed, Heléne
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Henriksson, Jonas
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Zetterberg, Lars
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Danielsson, Helena
  IVL Svenska Miljöinstitutet.
  Vår värld 2010 - Hur blev det?2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I mars 1988 ordnade Industriförbundet, Trygg Hansa, Ångpanneföreningen och IVL en konferens med temat Vår Värld 2010. Som ett underlag till konferensen hade IVL tagit fram ett bakgrundsdokument i vilket man diskuterade utvecklingen fram till 2010 för några då prioriterade miljöproblem i form av scenarier. I denna rapport har vi gått tillbaka och studerat vad vi sa 1988, hur utvecklingen blev i förhållande till de scenarier som vi då beskrev. Vi har studerat fem olika miljöproblem; global uppvärmning, uttunningen av stratosfärens ozonskikt, luftföroreningar (speciellt försurning), övergödningen av havet samt kemikalier. Av de fem ovan nämnda problemen kan vi idag konstatera att när det gäller utsläpp så har stora steg tagits för att lösa problemen för två av dem – hotet mot stratosfärens ozonskikt samt försurningen. För klimat, övergödningen av Östersjön och kemikalier är problemen fortsatt stora och det kommer att krävas fortsatt stora insatser för att nå de långsiktiga målen. Slutligen kan nämnas att med dagens kunskap skulle vi 1988 kanske också tagit upp luftföroreningarnas hälsoeffekter som ett särskilt problem liksom det omfattande nyttjandet av jordens naturresurser av olika slag.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 12 of 12
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
v. 2.43.0