IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Johanna
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mörn, Camilla
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ryberg Henriksson, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  go: NEUTRAL2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  go: NEUTRAL är ett samarbete mellan Skanska, ÅF, Siemens, IVL Svenska Miljöinstitutet och Business Region Göteborg som syftar till att öka möjligheterna att utveckla energieffektiva och hållbara lösningar genom att få till en samverkan mellan olika aktörer i byggbranschen i ett tidigt skede. Det övergripande målet med förstudien är att börja utveckla, testa och tillämpa en modell för tidig samverkan i profilprojekt för innovativt hållbart byggande. Ett delmål är att definiera och utveckla vilka hållbarhetskriterier som ska gälla för samarbetet. Detta har utförts genom att utveckla ett koncept kring namnet go: NEUTRAL. I förstudien presenteras en preliminär utformning av mål för konceptet go: NEUTRAL bestående av ett övergripande mål och tre delmål. För att lyckas med samverkan kring hållbarhetsfrågor i byggprocessen krävs kunskap om hur man kan skapa förutsättningar för tidig samverkan. För att skaffa denna kunskap har följande sammanställningar utförts under förstudien: Kartläggning av olika aktörers motiv till tidig samverkan, Identifiering av hinder för tidig samverkan, samt Identifiering av områden som är viktiga att beakta för att skapa goda förutsättningar för tidig samverkan. Konceptet go: NEUTRAL är skapat och förutsättningar för samverkan är undersökta, men inte färdigutvecklat. Förstudiens plan för vidare arbete är uppdelad i tre områden: a) Fastställ ramar för samverkan mellan parter, b) vidareutveckla konceptet go: NEUTRAL, samt c) utveckla processen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Andersson, Johanna
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mörn, Camilla
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ryberg Henriksson, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  go: NEUTRAL - Förstudie2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom byggbranschen har utvecklingen av energibesparande åtgärder och byggnation med material och komponenter som leder till lägre energianvändning, klimatpåverkan och resursbesparing påskyndats genom att medvetenheten om klimatfrågans betydelse och den byggda miljöns bidrag till de totala utsläppen har ökat. Exploateringsprojekt är begränsad i budget, bygger på samverkan mellan många aktörer och genomförs under stor tidspress. I dessa projekt används ofta beprövad och etablerade tekniska lösningar, vilket medför att utrymmet för innovationer begränsas och därmed att projektets potentiella bidrag till en hållbar stadsutveckling inte utnyttjas fullt ut. För att få till en samverkan mellan olika aktörer i ett tidigit skede, och därmed öka möjlighetena att utveckla energi- och klimateffektiva samt hållbara lösningar, initierade Skanska detta projekt som gavs nament go: NETURAL. Övriga medverkande aktörer i projektet är ÅF, Siemens, Business Region Göteborg och IVL Svenska Miljöinstitutet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Arnell, Jenny
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bolin, Lisa
  Holmgren, Kristina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Staffas, Louise
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Adolfsson, Ida
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Förutsättningar för ökad nytta av restvärme2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Restvärme från industrin står idag för nära 5 TWh levererad värme till fjärrvärmenäten i Sverige. Efter att interna effektiviseringar av den industriella processen har genomförts finns dock ytterligare potential för tillvaratagande av restvärme från svensk industri. Ett ökat nyttiggörande av industriell restvärme är därför önskvärt för såväl energibranschen, industrin och samhället; både för att optimera resursanvändandet i hela samhället, samt att minska miljöpåverkan. Projektet syftar till att redogöra för olika tekniska lösningar som finns för att tillvarata restvärme från industriella processer för utnyttjande för i första hand fjärrvärme. Genom att i denna studie belysa möjliga tekniska lösningar, dels generellt och dels genom faktiska samarbeten i form av tre fallstudier, ges en ökad kunskap och visar på möjligheten till ytterligare leveranser av restvärme från industriella processer. Flera studier har genomförts inom området och denna rapports mervärde ligger dels i att samla den tekniska kompetens och erfarenhet som finns kring nyttjande av restvärme, dels göra kvantitativa analyser samt kompletterande intervjuer. För att utreda vilka så kallade mjuka faktorer som är betydelsefulla vid denna typ av avtal och samarbeten har även en intervjustudie genomförts. Leverantörer av restvärme samt energibolagen har fått komma till tals och ge sina erfarenheter i frågan. Ett antal reella fall har analyserats för att besvara frågeställningar kring affärsmässiga lösningar och tekniska möjligheter kring restvärmeleveranser till fjärrvärmenätet. De tre fallstudierna är ett fall som täcker Stenungsundsklustret, Kungälv och Göteborg ner till Värö (dvs. ingående systemen i ett möjligt framtida regionalt fjärrvärmesystem på västkusten), Oskarshamns fjärrvärmesystem samt Oxelösunds fjärrvärmesystem. Olika frågeställningar för respektive fall har ställts upp för att ge en bred bild över hur leveranser av restvärme fungerar och vilka effekter det för med sig.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Hansen, Karin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ekosystemtjänster i svenska skogar2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Forests are life ensuring nature resources which create possibilities for biodiversity and health and prosperity for humans. In Sweden, forests cover approximately 50% of the land surface and as such are an important national land use category. The Swedish forests are rich in biodiversity, timber, berries and mushrooms, serve us with carbon sequestration and storage and supply the population with pure water and recreational opportunities. A common concept for all these goods and services is ecosystem services. For long, humans have tended to take these natural services for granted, but during the latest years, and mainly after the Millennium Assessment report in 2005, there have been attempts to identify, quantify, evaluate and economically price ecosystem services. The use of and research on the concept has literally exploded. The concept includes the wish to use economical incitement to enhance a sustainable future for the forests. In this report, IVL presents results of a literature study on ecosystem services in Swedish forests. This report identifies, describes qualitatively, quantifies and if possible monetarily evaluates the most important ecosystem services in Swedish forests. Existing research within this area mainly in Sweden (and the other Nordic countries), with an outlook to the rest of the world, is reviewed. Lastly, the report considers the possibilities for future use of the concept ecosystem services in the evaluation of the national environmental goals. This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Integration of environment and economy in product development gives opportunity for innovations2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The project Integration of environment and economy in product development gives opportunity for innovations (IMP) has intended to strengthen the long-term competitiveness of the manufacturing industry through a pro-active risk management considering environmental and sustainability aspects, and to stimulate to significant eco-innovation and not merely to incremental changes.

  A Life Cycle Assessment (LCA) describes the use of natural resources and emissions of a product or service in quantitative terms throughout its life cycle. Monetization of the LCA results means that an economic value is assigned to the different impacts that are covered within an LCA. This implies that a price is placed on the effects of different environmental damages.

  The IMP project has aimed to contribute to more efficient product development by further developing, testing and establishing the Environmental Priority Strategy methodology (EPS) which makes environmental costs more visible early in the product development phase. It has also aimed at facilitating a change from a reactive to a proactive product development strategy with regards to environment and sustainability. In addition, it has aimed to contribute to the innovation process by making environmental and sustainability data more readily available.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Lindblad, Maria
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Belhaj, Mohammed
  Rydberg, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lexén, Jenny
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Meta-analysis of damage costs related to health, the built environment and the ecosystem2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report addresses damage costs related to the negative effects that may occur on human health, the built environment, or the eco-system, when hazardous substances are released from the products they were originally contained in. More specifically, the report focuses on the external cost of damages. Here, three different models for monetary valuation of externalities have been studied in more detail; that is the EPS system, LIME and ExternE/NewExt/NEEDS. These models all assess costs of impacts to human health and ecosystem production capacity. The EPS system and LIME also addresses costs related to biodiversity while ExternE/NewExt/NEEDS is the model that focuses most on damages to the built environment. The monetary weighting factors presented in the different models are quite similar in size; most often the different models value the same externality within a factor of 10. A case study was also made to show how emissions can be linked to damage costs for a certain substance, here the substance lead. The main negative effect caused by emissions of lead was assessed to the IQ decrement. For the case of lead, damage costs are approximately 2680-5900 €/emitted kg Pb according to Spadaro & Rabl (2004) and 1.58-2910 €/emitted kg Pb according to Steen (1999b).Svensk sammanfattning...

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Lindblad, Maria
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Samhällsekonomisk konsekvensanalys för Sverige av ett reviderat Göteborgsprotokoll till år 20202013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  IVL Svenska Miljöinstitutet AB har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en samhällsekonomisk konsekvensanalys som syftar till att belysa effekter på svensk ekonomi av de scenarier som tagits fram till förhandlingarna inom FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) angående en revision av Göteborgsprotokollet. Scenarierna analyserades i flera moment med olika fokus. Enkelt beskrivet analyserades: vilka tekniska åtgärder som inkluderades i scenarierna; hur åtgärdskostnader fördelades mellan sektorer; hur stor den monetariserade hälsonyttan skulle bli i scenarierna. Dessutom analyseras eventuell påverkan på Svenska sektorers internationella konkurrenskraft. Jämförelsen mellan de två huvudscenarier som analyserats, BL-scenariot och MID-scenariot, visade att de Europeiska utsläppsnivåerna i MID scenariot skulle innebära bland annat 300 färre antal luftföroreningsrelaterade dödsfall i Sverige år 2020. Detta och andra hälsoeffekter skulle innebära en årlig monetär samhällsnytta motsvarande ca 249 miljoner €2005. När dessa kostnader jämförs med skillnaden i åtgärdskostnad mellan BL- och MID-scenariot, 14 miljoner €2005 årligen, så ges en nettonytta på 235 miljoner €2005 per år för Sverige, och en nyttokostnadskvot på 18. De åtgärder som specificeras i MID-scenariot är endast riktade mot stationära källor och i stort sett endast utsläppsrening (viss förbränningsmodifikation tas hänsyn till). Det finns även andra åtgärder tillgängliga år 2020 som skulle kunna vara mer kostnadseffektiva än de åtgärder som ligger till grund för MID-scenariot, till exempel inom vägtransporter. Då de exportinriktade sektorerna i Sverige främst exporterar till andra CLRTAP-länder, bedömde vi att den internationella konkurrenskraften inte borde påverkas nämnvärt.    Denna rapport är en reviderad version av en rapport som ursprungligen skrevs under hösten 2011, och i rapporten betraktas därför hösten 2011 som nutid.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Munthe, John
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Arnell, Jenny
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Moldan, Filip
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Per Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hellsten, Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansen, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jutterström, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tekie, Haben
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kronnäs, Veronika
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatförändringen och miljömål2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Forskningsprogrammet CLEO, Climate change and Environmental Objectives, startades 2010 efter en utlysning från Naturvårdsverket där man efterfrågade forskning med en övergripande målsättning att få: * En analys och kvantifiering av hur förändringar i klimatet, såsom temperatur, nederbörd och avrinning, påverkar förutsättningarna att nå de miljömål som påverkas av långväga transporterade luftföroreningar * En beskrivning och analys av synergier och målkonflikter av åtgärder, både nationellt och internationellt, för att minska utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar för att nå uppsatta miljömål. * Förbättrad kunskap om grundläggande processer för att ta fram tillförlitliga prognoser och scenarier för utvecklingen mot miljömålen, förbättrade indata till existerande modeller samt bättre sammanlänkning av modeller för klimat, luft och ekosystem.

  Programmet har fokuserat på miljömålen Frisk luft, Bara Naturlig Försurning, Ingen övergödning och i viss mån Giftfri miljö. Då målsättningen var att ta fram resultat som är relevanta för pågående arbete med miljömålen och för långsiktiga överväganden så har CLEO arbetat med framtidsscenarier som både fokuserat på en relativt nära framtid (2030), och i vissa avseenden ett längre tidsperspektiv (2100).

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Munthe, John
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Moldan, Filip
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Per Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hellsten, Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansen, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jutterström, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kronnäs, Veronika
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatförändringen och miljömålen2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Munthe, John
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Moldan, Filip
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Per Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hellsten, Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansen, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jutterström, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatförändringen och miljömålen - Sammanfattning och slutsatser2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11. Olsson, Björne
  et al.
  Ek, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Norén, Fredrik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Thörn, Philip
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hennlock, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Röttorp, Jonas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Full-scale site solution of phosphorous retrieval from biowaste2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Rydberg, Tomas
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Belhaj, Mohammed
  Bolin, Lisa
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wolf, Christina
  Market conditions for biogas vehicles2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  With a present share of biofuel used in the Swedish road transport sector of 5.2%, the opportunity for reaching the binding target of 10% by 2020 seem promising. It is both likely and desirable that biogas vehicles may make a significant contribution to fulfill Sweden's obligation under the biofuels directive. It is likely because the stock of biogas (bi-fuel/CNG) vehicles in Sweden is increasing, as is the supply and demand of biogas. It is desirable, because biogas use in the road transport sector has not only climate benefits, but also benefits from an environmental (e.g. improved air quality due to lower emissions of regulated and unregulated air pollutants) and socio-economic (e.g. domestic production, employment) point of view.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Rydberg, Tomas
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gårdfeldt, Katarina
  Ahlbäck, Anders
  Arnell, Jenny
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Belhaj, Mohammed
  Börjesson, Marin
  Einarson, Elin
  Fröling, Morgan
  Gevert, Börje
  Hagberg, Linus
  Hansson, Julia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Norrman, Jonas
  Richards, Tobias
  Biobaserade drivmedel: analys av potential, förutsättningar marknad, styrmedel och risker. möjligheter och risker - projektet BIODRIV. Slutrapport2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Projektet BIODRIV är en studie kring förutsättningar, möjligheter, begränsningar och risker på kort och lång sikt för svensk produktion av biodrivmedel med visst fokus på de produktionsförutsättningar som erbjuds genom svenska raffinaderier. Totalt har sex teknikspår för biodrivmedelsframställning identifierats som på sikt, helt eller delvis, kan ersätta dagens fossilt baserade bränslen inom transportsektorn. De sex teknikspåren är: 1) metan via gasnät, 2) decentraliserad pyrolys/förgasning, 3) olika resursbaser till fett, 4) vätgas, 5) metanol/DME, 6) elektricitet. För varje teknikspår har ett antal viktiga aspekter belysts: a) råvarutillgång, b) produktion, användning och distribution, c) aktörer, marknad och styrmedel, d) klimatvärdering och miljökonsekvenser, e) forskning och utveckling. Inledningsvis har vart och ett av teknikspåren studerats utifrån målbilden att leverera 25 TWh drivenergi år 2030. För flertalet av teknikspåren är detta möjligt med inhemsk råvaruförsörjning. Undantaget är fett och olja som råvarubas, där den inhemska försörjningsbasen är i storleksordningen 3-4 TWh. För övriga teknikspår kan 25 TWh helt eller delvis uppnås genom omvandling av skogsråvara till energibärare för fordonsdrift, via biomassaförgasning eller, i el-fallet, förbränning i elproducerande kraft(värme)verk

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Estimating air pollution emission abatement potential in Sweden 20302013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  AA

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kan Sverige uppfylla miljömålspreciseringar för försurning och övergödning - Indikationer från ambitiösa utsläppsscenarier i utvalda Europeiska länder2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the results from a study focusing on the paths forward for Sweden in order to achieve the Swedish Environmental Quality Objectives Natural acidification only and No eutrophication. The study had two main purposes: 1. To analyse the level of European emission reductions needed in order to achieve the environmental quality objectives by year 2030, at the latest. a. With regards to the objective Natural acidification only, the study considered the specification: ”Impact through atmospheric deposition” b. With regards to the objective No eutrophication, the study only considered the deposition of eutrophying nitrogen over forest areas. This consideration is most closely linked to the specification “Impact on land areas” 2. To analyse in which countries and in what sectors measures to reduce emissions of acidifying and eutrophying compounds would have the largest impact. Based on the most ambitious emission scenario available for EU countries, continued emission reduction scenarios were calculated for the most important sectors with regards to emissions of sulphur and nitrogen. These emission reductions were implemented in the European countries which in 2010 were most significant for acidifying and eutrophying deposition over Sweden. The emission reductions simulated for the years 2020 and 2030 were the results of hypothetical large changes in the energy system, in the transport system and in the agricultural sector. The impact on acidification and eutrophication in Sweden was thereafter calculated and discussed. Emissions scenarios available in reports supporting the ongoing revision of the EU thematic strategy on air pollution was analysed in order to identify in which sectors emission reductions would give the largest benefit for the Swedish environmental objectives. The analysis focused on the countries that can be considered as most important for the acidifying and eutrophying deposition over Sweden, and identified the sectors with the anticipated largest future potential for emission reductions. The overall impression from this study’s results is that it will not be possible to achieve the Swedish environmental objective Natural acidification only by reducing emissions of sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx) and ammonia (NH3) by the year 2030, given current economic development trends. This is largely due to the fact that the catchment areas currently receiving acid deposition above critical loads are, to a relatively large share, consisting of areas with very high sensitivity to sulphur deposition. Also the criteria for estimating recovery in lakes from acidification, which are used when calculating levels for critical loads, are relatively strict compared to alternative ways to calculate acidification impacts. It can be motivated to further analyse which measures and indicators that should be used for analysis of acidification in the future. The results from this study indicate that it is potentially possible to achieve the Swedish environmental objective No Eutrophication by reducing European emissions, but this requires very large transitions of the European agricultural sector, both in terms of using emission reduction technologies and in terms of production within the agricultural sector. In the countries with large impact on sulphur deposition over Sweden the sectors with highest emission reduction potentials by the year 2020 and 2030 are Industrial combustion, Energy, and Household & Services. The Energy sector is anticipated to have the highest total emissions. The largest potential for emission reduction concerning emission reductions of NOx is found in the sectors Energy and Industrial combustion, if one disregards international shipping. Concerning NH3 it is emissions from the agricultural sector that continue to dominate in Europe.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Compilation of data for Sweden to the GAINS model2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose with the project was to create a robust system for development of national emission scenarios in the GAINS model that are consistent with Swedish official emission inventories and emission projections. Such a system required a structured compilation of information sources as well as a systematic method for re-formatting data. The basis for the data compilation was the data used in the official Swedish emission inventory and emission projections. These data sometimes needed to be complemented for more detailed information from official sources such as the Swedish Transport Administration, Swedish Energy Agency, and the Swedish Environmental Protection Agency. Following this a data conversion tool was developed. After introducing Swedish data and projections into the GAINS model we could compare and analyse differences between emissions in the Swedish scenario in the GAINS model and the emissions in the official Swedish national reporting. The results showed that emissions were suitably aligned for SO2, while NOx and PM2.5 emissions differed. All in all, this project describes the process of developing a scenario for Sweden in the GAINS model based on national data. Special attention, and a systematic approach, is needed in the re-aggregation and re-allocation of fuels and sectors from a Swedish format to a GAINS model format. Further development of the approach used during re-allocation and re-aggregation of data is needed, as well as increased national knowledge regarding the current and expected use of air pollution emission control technologies in Sweden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Särnholm, Erik
  Söderblom, Johan
  Energy efficiency improvements in the European Household and Service sector- data inventory to the GAINS model2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Further improvements in the energy performance of buildings and equipment are important to Europe as measures to reduce energy demand as well as greenhouse gas emissions. For both the residential sector and the service sector, energy needed for heating and ventilation, as well as air conditioning represents the largest share of all energy needs in these sectors, and there are large potentials for further improvements in the energy performance in the climate envelope of most European houses and buildings. The International Institute for Applied System Analysis has developed the Integrated Assessment Model GAINS. The GAINS models' most recent methodology updates allow for a detailed description of the residential and commercial sector with energy use, potential for energy demand reduction as well as energy demand reduction costs. To implement the new detailed methodology for the European version of the GAINS model, a data inventory is needed. In this study, detailed data on energy use, building stocks and control technologies have been compiled and converted into the format suitable for the GAINS model. Bottom-up projections have been calibrated with the EU energy projections currently used as a European baseline in the GAINS model for the EU-27 countries as well as Norway, Switzerland and Turkey.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Morozova, Irina
  Yaramenka, Katarina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tsyro, Svetlana
  Ignateva, Yulia
  Volkova, Kristina
  Valiyaveetil, Semeena
  Tohka, Antti
  Heyes, Chris
  Cofala, Janusz
  Schöpp, Wolfgang
  Sander, Robert
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Capacity building on decision support for air pollution policies – results from Nordic-Russian co-operation2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in English.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Roth, Susanna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wranne, Jonatan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jelse, Kristian
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Food Consumption Choices and Climate Change2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents the results from an ENTWINED ( www.entwined.se ) analysis of the climate impact associated with food consumption choices, with special focus on locally produced food. The purpose of the analysis was to analyze and compare the relative climate benefits of locally grown food with other consumption choices available to food consumers, and to propose policies that would enable a reduction in greenhouse gas emissions from food consumption. The results showed inter alia that a vegetarian and seasonally adjusted grocery bag had the lowest emissions of GHG of the bags studied. For non-vegetarian bags, the amount of beef in the bag was very influential for the level of GHG emissions. The impact of locally grown food choices was relatively small, and in one case of the sensitivity analysis negligible. Concluding results show that from a climate perspective it is more important to focus on what we eat rather than whether it is locally grown, has been transported a long distance, or how the food item was produced.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wisell, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Roth, Anders
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Konsekvensanalys av utvalda åtgärder för att minska utsläpp till luft2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Miljömålsberedningen beräknat möjlig påverkan på utsläpp till luft och åtgärdskostnader av följande åtgärder.

  Vägtransport: 1. Höjd kvotplikt avseende biodrivmedel för vägtransporter (införande år 2019) 2. Bonus-malus-differentierad registreringsskatt för personbilar (införande år 2018) 3. Premie för lågutsläppande lastbil/buss (införande år 2018) 4. Analys av luftföroreningseffekten vid Trafikverkets klimatscenario (införande enligt Trafikverkets klimatscenario i FFF-utredningen)

  Arbetsmaskiner: 5. Arbetsmaskinspremie för inhandling av lågutsläppande arbetsmaskiner (införande år 2018)

  Småskalig vedeldning: 6. Tidigareläggande av EU:s ekodesignkrav för pannor och kaminer från 2020 resp. 2022 till 2017 resp. 2018 7. Förbud mot installation av eldningsutrustning som inte uppfyller EU:s ekodesignkrav (införande år 2017) 8. Skrotningspremie för pannor/kaminer med dåliga miljöegenskaper (införande år 2017) Åtgärderna analyserades med avseende på påverkan på utsläpp av luftföroreningar och koldioxid (CO2) samt påverkan på åtgärdskostnader för att minska utsläpp. Specifik metod, underlag och resultat varierade beroende på vilken åtgärd som analyserades. De luftföroreningar som var i fokus var kväveoxider (NOx), fina partiklar (PM2,5), kolmonoxid (CO) samt flyktiga organiska ämnen (NMVOC). Åtgärdskostnader och effekter på CO2 har inte analyserats för samtliga åtgärder.

  Huvudbudskapet från analyserna utförda inom ramen för detta uppdrag är att: • Bäst effekt gällande både klimat och luftföroreningar erhålls vid en större omställning av hela transportsystemet. En sådan omställning förutsätter då, i enlighet med Trafikverkets klimatscenario, en kombination av olika åtgärder, både med avseende på trafikminskande åtgärder och på rena teknikstimulerande reformer (såsom eldrivna fordon). • Elektrifiering kan komma ha påtaglig effekt på utsläpp av luftföroreningar. • Vissa klimatåtgärder, som biodrivmedel, kan ge små eller inga effekter med avseende på luftföroreningar. Gällande en eventuellt höjd kvotplikt är det dock en neutral åtgärd för stadsbudgeten. • En eventuell effekt av nyköpspremier för lastbilar och stora arbetsmaskiner på utsläpp år 2030 påverkas främst av hur många gamla fordon som kommer vara i bruk år 2030. Våra analyser tyder alltså på att skrotning av riktigt gamla lastbilar och maskiner är viktigare för utsläpp av luftföroreningar än att öka andelen nya fordon och maskiner. • Samma situation gäller för småskalig vedeldning, där en skrotning av mycket gamla enheter skulle få stor effekt på utsläpp av PM2,5 år 2030.

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf