IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bhasin, Aditi
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Arnberg, Ronny
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ekengren, Östen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Kristin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tjus, Kåre
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Framtida slamhantering – Förbränning kombinerat med fosforåtervinning ur askan2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här projektet syftar till att ta fram ett underlag som belyser för– och nackdelar med förbränning av slam, betraktat ur ett helhetsperspektiv och baseras på försök i fullstor- och pilotskala. Livscykelanalys används för att utvärdera potentiell miljöpåverkan från behandling av slam, om man övergår från kompostering till förbränning (inklusive fosforåtervinning från askor).

  Prover av bottenaska, flygaska, rökgas och renat rökgaskondensat från alla försöken analyserades. De flesta utvärderingar av askorna, rökgasemission och kondensatsvatten visade att det finns en bra möjlighet att förbränna slammen i befintliga pannor. Massbalansberäkningar över förbränningsanläggningen visade att de flesta tungmetallerna hamnar i askor vid förbränningen.

  Resultat från livscykelanalys visade att ett teknikbyte från kompostering till samförbränning (som behandlingsmetod för rötat slam) innebär att man kan minska användningen av fossila energiresurser, minska klimatpåverkan och minska potentialen för toxisk påverkan på natur och människor utan att orsaka signifikant högre miljöpåverkan av annat slag. Resultat i studien visar, att den ovan formulerade slutsatsen är föga beroende av variabeln slambehandlingsmetod. Däremot gäller slutsatsen under studiens förutsättningar och är känslig för de randvillkor som räknas upp i rapporten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Fagerström, Anton
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klugman, Sofia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nyberg, Theo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karltorp, Kersti
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hernández Leal, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nojpanya, Pavinee
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Kristin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  BeKind - Circularity and climate benefit of a bio- and electro-based chemical industry - effects of transitions in petrochemical value chains2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This document reports the finding from the project BeKind: Circularity and climate benefit of a Bio- and Electro-based Chemical Industry - effects of transitions in petrochemical value chains. The aim of the BeKind-project has been to identify challenges for transition to a circular and climate-neutral petrochemical industry, to develop proposals for remedial activities for these obstacles and challenges, and to quantify the benefits such a transition can have for circularity, climate and social sustainability. The focus of the project has been on industrial production of liquid fuels and plastics. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Grundestam, Catharina
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Kristin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mellin, Anna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Konsekvensbeskrivning för framtida slamhantering och fosforåtervinning - Livscykelanalys och ekonomiska beräkningar av två utvalda teknikkedjor för fosforåtervinning2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är skriven på uppdrag av den offentliga utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, M 2018:08”. Syftet med studien har varit att undersöka miljöpåverkan samt kostnadsaspekter för två hypotetiska, men möjliga framtida, teknik-kedjor för fosforutvinning och hantering av kommunalt rötat avloppsslam.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Gunnarsson, Josefin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tegstedt, Fredrik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Kristin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmheden, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sanne, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Så kan företag arbeta med EPD – fördelar, råd och regelverk2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den första av två leveranser från ett forskningsprojekt som finansierats av Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Stiftelsen IVL.

  I projektet har denna vägledning skapats som syftar till att pedagogiskt beskriva EPD, hur de skapas och hur informationen i dem kan tillämpas. Vägledningen riktar sig främst till företag som planerar eller nyligen påbörjat sitt arbete med EPD. Under projektet har även två webinarium anordnats som syftat till att ge grundläggande kunskap om LCA och EPD och där innehållet i vägledningen varit i fokus.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Johannesson, Cecilia
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Kristin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tegstedt, Fredrik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  LCA av ledningsstolpar2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För ledningsstolpar har under senare tid nya material utvecklats då det finns en osäkerhet om träskyddsmedlet kreosot kommer få fortsätta användas. Träskyddsmedlet innehåller ämnen med hälsofarliga egenskaper och är godkänt för begränsad användning för bland annat ledningsstolpar. För att minska användningen av kreosot och förbereda energibranschen på ett eventuellt förbud efterfrågar ledningsägare och energibolag nya alternativ. Men elnätsbolag och ledningsägare behöver i samband med tillståndsprocesser känna till och kunna visa vilken miljöpåverkan de nya materialen har. IVL och Energiforsk har därför kartlagt och jämfört olika stolpmaterials miljöpåverkan i en livscykelanalys och utvärderat arbetsrelaterade risker av att exponeras för toxiska substanser för några av stolpmaterialen genom en ProScale-bedömning.

  Fyra material har utvärderats: trästolpe med kreosot, trästolpe med kopparbaserad impregnering, trästolpe klädd i polyeten och stolpe i komposit. Resultatet av LCAn visar att miljöpåverkan uppkommer på olika ställen längs livscykel och skiljer sig åt beroende på vilket material och vilken miljöpåverkanskategori som studeras. En stor del av stolparnas totala miljöpåverkan uppkommer vid utvinning och tillverkningen av råmaterial. Men även läckage av metaller och organiska föroreningar under bruksfasen samt hur stolparna hanteras efter livslängdens slut har stor påverkan på resultatet.

  I ProScale-bedömningen utvärderades tre material: trästolpe med kreosot, trästolpe klädd i polyeten och stolpe i komposit, i perspektivet vagga till grind. Resultatet visar att potentialen för den arbetsmiljörelaterad risken skiljer sig åt beroende på vilket material som studeras. Tillverkning av plast är den processen som bidar mest till den arbetsmiljörelaterad risken för stolparna bestående av plast. För trästolpen med kreosot är det impregneringen som bidrar mest till den arbetsmiljörelaterad risken.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Johansson, Kristin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Livscykelanalys av fyra system för biogasproduktion från stallgödsel: Intern leverans av ERA-NET-projektet MANUMAX, SI/501741–012021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom att termiskt förbehandla gödsel, substrat till biogasproduktion, kan avkastningen öka. Detta kan i sin tur leda till både ekonomiska och miljömässiga fördelar med biogasproduktionen. Syftet med denna rapport är att presentera resultatet för den miljömässiga utvärderingen genom en LCA.

  Fyra biogassystem har jämförts i studien: produktion av el och värme från biogas från gödsel (i ett kraftvärmeverk) med och utan förbehandling samt uppgradering av biogas till biometan för utmatning på naturgasnätet också med och utan förbehandling.

  Resultatet visar att biometanfallen presterar bäst ur ett klimat- samt energianvändningsperspektiv. Detta beror till störst del på att biometan kan ersätta ett fossilt bränsle (naturgas) vilket ger en stor miljönytta. Systemet med förbehandling presterar bättre än det utan förbehandling på grund av den ökade avkastningen av biogas. Tillförsel av extern energi till förbehandlingen har en relativt liten påverkan på klimat och energianvändning.

  Samtidigt visar resultaten för kraftvärmefallen att klimatnyttan är ytterst liten eller till och med negativ, dvs biogasproduktionen bidrar till utsläpp av växthusgaser. Detta beror på att den värme och elmix som kan ersättas av värme och el från biogas till stor del är baserad på förnybar eller fossilfri energi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Johansson, Kristin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Halling, Maja
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Celebi, Merve
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydberg, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  A comparative life cycle assessment and toxicity evaluation of impregnated railway sleepers2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A comparative life cycle assessment (LCA) of impregnated wooden sleepers is presented in this report. The included impregnation oils are linseed oil and creosote, and the environmental aspects considered here are climate change, ecotoxicity, human toxicity and the use of fossil resources. 

  The results of the LCA indicate that the carbon footprint of the linseed oil sleeper is equal to or higher than the carbon footprint of creosote. The main contributors to the linseed oil’s carbon footprint are emissions of nitrous oxide and carbon dioxide from the use of fertilizers on the farmland and carbon dioxide emissions from fossil fuels used in tractors, lorries and for the production of steam and electricity used in the production process. 

  Considering the ecotoxicity and human toxicity, the results indicate that the creosote sleeper performs worse than the linseed oil sleeper, which might be expected. However, depending on how the environmental burdens of linseed oil, linseed cake and straw are allocated between them (mass or economical allocation) the results for the linseed oil sleeper vary to a large extent. 

  The results are associated with some uncertainties: for example, no full-scale production plant for linseed oil sleepers exist today meaning that the input data to some extents are based on estimations. To reduce the carbon footprint of sleepers impregnated with linseed oil, a few measures were identified.

  For example, by changing from diesel in tractors and trucks in the agriculture of linseed, as well as natural gas in the production process to renewable fuels. The carbon footprint can also be decreased by reusing the sleepers after their use phase. 

  Download full text (pdf)
  A comparative life cycle assessment and toxicity evaluation of impregnated railway sleepers
 • 8.
  Johansson, Kristin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Miliutenko, Sofiia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Anderson, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatberäkningar för paketleverans med Instabox - Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Instabox offers a freight service that can deliver parcels to lockerswhere the customer can retrieve their parcel using a temporary code. As part of Instabox’s efforts to reduce the climate impact of their transports, IVL Swedish Environmental Research Institute has carried out life cycle-based calculations of the climate impact from delivering parcels with Instabox’s service. Calculations of the climate savings that can be achieved when switching to alternative fuels were also made.

  The results showed that the largest climate savings could be achieved when changing the fuel to HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) or electricity from photovoltaics, which can be seen in Figure 1 below. The calculations of the climate impact included a Well to Wheel approach where emissions from production and distribution of the fuel to the use of the fuel in the engine was included. Only the climate impact of the fuel has been included, while the climate impact that arises from the production of vehicles (including batteries) has not been included.

  Depending on which raw materials are used in the production of HVO the climate footprint can vary. It is therefore of importance to set demands towards the suppliers regarding the sustainability of the raw material. A further analysis should be made to ensure the availability of filling stations and charging stations for the various fuels. It is also important to consider the implementation of environmental zones in different municipalities from the year 2020. The implementation regulates emissions from light vehicles.

  This project has been financed with funds from the European Regional Development Fund within the Grön BoStad Stockholm project.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Lundberg, Susanne
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fagerström, Anton
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Kristin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Life Cycle Assessment of Gasification-based Fischer-Tropsch Bio Jet Fuel production2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Jet-fuels can be produced through alternative pathways in the future. Bioshare AB investigates the possibility to produce renewable jet-fuels through a gasification-based production process of biofuels in an existing combined heat and power plant. The process results in three products; heat, electricity and Fischer Tropsch (FT)-fuel. The latter is assessed in the present study with regards to Global Warming Potential (GWP) excluding biogenic carbon, Eutrophication and Acidification potential through a life cycle perspective. All inflows and outflows from the production process are taken into account, without separating potential environmental impact from each unit operation.

  The result from this study showed that based on the defined system boundaries and assumptions, the transports to and from the production facility contribute the most to GWP, followed by biomass production and the electricity consumption. The highest contribution to the result for eutrophication and acidification potential originates from the consumption of scrubber oil for gas purification. However, these results are sensitive for the biofuel used and to some extent also for the assumed load scenario.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Nyblom, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lundberg, Susanne
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fjellander, Liv
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Kristin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  De Jong, Annelise
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Att göra detaljhandeln hållbarare genom användning av LCA: Vägar från data till förändring av sortiment och miljöprestanda inom handeln2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att utforska hur livscykelanalysers transformativa potential kan utnyttjas på bästa sätt inom detaljhandeln. Denna bransch har en nyckelroll för nödvändig omställning av produktion och konsumtionsmönster, men behöver stöd och ny kunskap för att komma vidare med hållbarhetsarbetet. Mer specifikt ville vi studera:

   •    Hur kan detaljhandeln använda LCA som underlag för att förbättra miljöprestandan  längs produkters värdekedjor?  

  •    Hur kan LCA-kunskap effektivt implementeras för att driva inköp, leverantörer, kunder och arbetsprocesser att tillsammans bidra till uppfyllandet av miljömål? 

  Studien utfördes som en fallstudie på produktkategorin hudkräm tillsammans med Apotek Hjärtat, Perrigo och IDUN Minerals – alla aktörer i produktkedjan för hudvård och skönhetsprodukter. Studien genomförde en LCA-screening på tre hudkrämer (en per aktör) och frågeställningarna ovan undersöktes genom en samskapad och workshop-baserad process.  Studien visade att LCA-data har en viktig roll att spela på olika ställen i beslutsprocessen, men att det är allra viktigast att LCA-data kommer in så tidigt som möjligt för att kunna påverka viktiga beslut med bäring på miljöprestanda. LCA-screeningen visade att produktion av formula och tub har i stort sett lika stor klimatpåverkan och att vad som händer med tuben – om den källsorteras eller inte, har stor betydelse för resultatet.   

  Studien bekräftade att det finns ett stort gemensamt behov av miljö- och hållbarhetsdata för arbetet med hållbar produktutveckling, och att detta arbete med fördel samordnas, och i viss mån kräver samarbete genom hela värdekedjan. För att förändring av produkters hållbarhetsprestanda ska kunna genomföras krävs också kommunikation. Dels genom värdekedjan så att producenter känner till och kan anpassa sig till ökade hållbarhetskrav från detaljhandeln, dels med kunder så att deras förväntningar och betalningsvilja kan följa med de förändringar som branschen gör. Det största hindret mot att implementera LCA-data i produktutvecklings- och inköpsprocesser ligger enligt studien i de konflikter med affärsmässighet och ekonomiska mål som kan uppkomma i processen.

  Kostnader för framtagandet och användning av LCA-data (och eventuellt högre pris för hållbara ingredienser, förpackningar och tillverkning) måste integreras i affärsmål och produktkalkyler för att kunna få genomslag i företagens egna arbetsprocesser utan att målkonflikter uppstår. Resultaten från projektet visade på det hela taget att det finns mycket att vinna på att involvera hela värdekedjor i denna typ av process – och att det går att skapa förtroendefulla dialoger där nyckelpersoner kan dela erfarenheter för att tillsammans söka lösningar på problem som är svåra att lösa för det individuella företaget.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Rahmberg, Magnus
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lovisa Andersson, Sofia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  U Lindblom, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Kristin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  LCA analysis of different WWTP processes2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Wastewater treatment plants have the main objective to treat the incoming wastewater to meet specified discharge criteria. Different process configurations requiring different amount of resources such as energy and chemicals. The selection of process configuration can also impact the amount of energy produced from digestion of the sludge to biogas. In this study we compare the environmental impact of treating wastewater to two different levels of effluent quality (total phosphorus concentration, 1 mg P/L and 0.3 mg P/L) in three different process configurations using dynamic process modelling and life cycle assessment (LCA). The different processes studied were Pre-precipitation, Simultaneous precipitation and Biological phosphorous removal. Automatic process control in the models was used to achieve similar treatment results for the different processes. Operational data in the form of direct emissions to water and air, energy consumption, chemical consumption, production of sludge and biogas were generated by dynamic process simulations. The operational data were used in the LCA to calculate the environmental impact in five different categories, where global warming potential (GWP) also known as carbon footprint, was one. The results show that pre-precipitation gives the lowest GWP per m3 of treated water for both effluent standards. Bio-P gives the highest GWP.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf