IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Awad, Raed
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johann Bolinius, Dämien
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Strandberg, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yang, Jing-Jing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sandberg, Jasmin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Adeoye Bello, Musbau
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Egelrud, Liselott
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Härnwall, Eva-Lena
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gobelius, Laura
  PFAS in waste residuals from Swedish incineration plants: A systematic investigation2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Incineration is the dominant treatment for residual waste in Sweden. It is desirable to reach complete thermal oxidation of chemical substances in the incineration process to destroy toxic substances contained in waste. Otherwise, there is a risk of toxic substances being released into the environment through incineration residuals. This project has investigated to which extent Swedish waste incineration plants emit PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) via bottom ash, fly ash and condensate water. 

  Of 38 incineration plants in Sweden, 27 (in total 31 furnaces) joined the project, answered questionnaires about operating parameters, and sampled incineration residuals. Five samples from each matrix, fly ash, bottom ash, or condensate water, were collected during a two-week period to compensate for the variation over time. 

  The collected samples of bottom ash, fly ash and condensate were analysed for 27 different PFAS according to a methodology developed by IVL Swedish Environmental Research Institute, based on LC-MS / MS. Out of the 27 incineration plants in this project, five plants had no samples with PFAS-27 concentrations above the analytical limit of detection in any of the matrices. Generally, the results show low concentrations in the sampled matrices from most plants, with a few exceptions. No apparent relationships were found between the analysed concentrations of PFAS in the sampling matrices and the operational data.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Kaj, Lennart
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Egelrud, Liselott
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Remberger, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wiklund, Per
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Regional screening 2008. Analys av fenolära ämnen, ftalater, kvartära ammoniumföreningar, tennorganiska föreningar och ytterligare antifoulingämnen i miljöprover2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Prov från svensk yttre miljö har analyserats på en eller flera av ämnesgrupperna fenolära ämnen, ftalater, kvartära ammoniumföreningar och tennorganiska föreningar. Proven omfattar främst vatten och slam från kommunala reningsverk, ytvatten och sediment. Sediment har även analyserats på diuron, irgarol 1051, DCOIT (Sea nine 211) och capsaicin

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Kaj, Lennart
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Norström, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Egelrud, Liselott
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Remberger, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lilja, Karl
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Results from the Swedish National Screening Programme 2009. Subreport 2. Dechlorane Plus2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A screening study has been performed concerning Dechlorane Plus (DP). DP is a chlorinated flame retardant that has been used for a long time but has not been noticed as an environmental contaminant until recently. The main reason for its concern is its similarity to other known chloro organic chemicals with adverse effects to the environment. DP was present in air at background locations (Råö, Aspvreten, Pallas) and in higher concentrations in urban air (Stockholm). This supports that DP is capable of long range transport and, as no traditional point sources are known, supposedly emitted from products used in urban areas, such as plastics in electrical insulators. DP was also deposited from the atmosphere. The concentration in air was in the same magnitude as for the brominated diphenyl ether congeners BDE-47 and BDE-99.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Langer, Sarka
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bibi, Momina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Egelrud, Liselott
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kemikaliesmarta åtgärder i förskola2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna undersökning är en del av en pilotstudie ”Kemikaliesmarta åtgärder i förskola”där kemikaliebelastningen i innemiljön ska kartläggas och bedömas i 1) en förskola före och efter en ombyggnad samt 6 månader efter ombygganden då förskolan åter är i drift; 2) en nybyggd förskola; 3) en förskola före och efter att kemikaliesmarta åtgärder på nivå 1 i enlighet med dokumentet Vägledning för kemikaliesmart förskola har tillämpats.

  Målet med detta delprojekt är att kartlägga förekomsten av hälsofarliga ämnen i en förskola där de kemikaliesmarta åtgärderna ska genomföras. I denna rapport redovisas resultat från det tredje delprojektet för förskolan Korpen i Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltning, före genomförande av de kemikaliesmarta åtgärderna.

  Här rapporterar vi förekomsten av flyktiga organiska ämnen (VOC Volatile Organic Compounds, totalhalt uttryckt som TVOC Total VOC) i luft samt förekomsten av semiflyktiga organiska ämnen (SVOC Semivolatile Organic Compounds) i luft och damm från förskolans innemiljö samt i tillhörande materialprover från golv, mattor/halkskydd och vilomadrass. De relevanta SVOC-ämnena var ftalater och alternativa mjukgörare, organofosfater, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), bisfenoler samt bromerade flamskyddsmedel (BFR), bl.a. polybromerade difenyletrar (PBDE) . Tre luftprover analyserades med avseende på VOC och SVOC och tre dammprov och sex materialprov (PVC-golv, halkskydd under en samlingsmatta, överdrag på och skumgummi från en vilomadrass) analyserades med avseende på SVOC.

  TVOC i förskolans luft var jämförbara med medianhalten av TVOC i en genomsnittlig svensk bostad. Aldehyder och alkoholer var de ämnesgrupper som fanns i högst halter i luftproverna. Mätresultaten visade att organofosfater, PAH:er samt ftalater och alternativa mjukgörare var de SVOC-ämnesgrupper som förekom i högst halter i luftprover. Ftalater och alternativa mjukgörare var den SVOC-ämnesgrupp som dominerade sammansättningen i damm och material, följda av organofosfater. De lågmolekylära ämnena i varje ämnesgrupp återfanns i högre halter i luftproverna och de högmolekylära ämnena återfanns i högre halter i dammproverna.

  Mätresultaten från denna studie har jämförts med andra nationella och internationella studier i förskolemiljö. Jämförelsen visar att halterna i denna studie var i samma storleksordning som, eller lägre än, motsvarande halter av respektive ämnen i inomhusluft och damm från andra studier med undantag för halterna av ftalaten DiNP samt bromerade flamskyddsmedel (BFR) i damm som var högre än tidigare publicerade resultat. Jämförelse med en färsk svensk studie av halter och beräknad exponering för farliga kemikalier i damm från 100 förskolor visar att barn i denna förskola exponeras på ungefär samma låga nivå som barn från de andra förskolorna.

  Resultaten indikerar att förbudet mot det bromerade flamskyddsmedlet PBDE har haft effekt, med lägre halter i förskolan, medan förbuden mot andra flamskyddsmedel, HBCD och BDE 209, ännu inte givit effekt. Resultaten för nya flamskyddsmedel, EBFR indikerar att vissa av dessa BFR används som ersättare för de förbjudna ämnena.

  Det bör noteras att några förbjudna bromerade flamskyddsmedel har påträffats i högre halter än förväntat i de utrymmen som undersöktes. I denna förskola ska kemikaliesmarta åtgärder för att minska förekomsten av farliga kemikalier i barnens miljö genomföras. Det är motiverat att undersöka möjliga källor till dessa BRF, innan kemikaliesmarta åtgärder vidtas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Langer, Sarka
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bibi, Momina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Egelrud, Liselott
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kemikaliesmarta åtgärder i förskola2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna undersökning är en del av en pilotstudie ”Kemikaliesmarta åtgärder i förskola”där kemikaliebelastningen i innemiljön ska kartläggas och bedömas i 1) en förskola före och efter en ombyggnad samt 6 månader efter ombygganden då förskolan åter är i drift; 2) en nybyggd förskola; 3) en förskola före och efter att kemikaliesmarta åtgärder på nivå 1 i enlighet med dokumentet Vägledning för kemikaliesmart förskola har tillämpats.

  Målet med detta delprojekt är att kartlägga förekomsten av hälsofarliga ämnen i en nybyggd förskola som tillämpat SISABs vägledning för kemikaliesmart förskola genom miljöstyrningsrutiner som innefattade kemikaliekrav på byggprodukter. I denna rapport redovisas resultat från delprojektet för den nybyggda förskolan Hovet i Stockholm, Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

  Här rapporterar vi förekomsten av flyktiga organiska ämnen (VOC Volatile Organic Compounds) i luft samt förekomsten av semiflyktiga organiska ämnen (SVOC Semivolatile Organic Compounds) i luft och damm från förskolans innemiljö samt i tillhörande materialprover från golv, matta och vilomadrass. De relevanta SVOC-ämnena var ftalater och alternativa mjukgörare, organofosfater, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), bisfenoler samt polybromerade difenyletrar (PBDE) och andra bromerade flamskyddsmedel. Tre luftprover analyserades med avseende på VOC och SVOC och tre prover vardera av damm och material (halkskydd under en samlingsmatta, överdrag på en vilomadrass och PVC-golv) analyserades med avseende på SVOC.

  Totalhalterna av flyktiga organiska ämnen (TVOC) i förskolans luft var jämförbara med medianhalten av TVOC i en genomsnittlig svensk bostad. Aldehyder, alkoholer och organiska syror var de ämnesgrupper som fanns i högst koncentration i luftproverna. Mätresultaten visade att ftalater och organofosfater var de SVOC som förekom i högst halter i prov från luft, damm och material. De lågmolekylära ämnena i varje ämnesgrupp återfanns i högre halter i luftproverna och de högmolekylära ämnena återfanns i högre halter i dammproverna.

  Mätresultaten från denna studie har jämförts med andra nationella och internationella studier i förskolemiljö. Jämförelsen visar att halterna i denna studie var i samma storleksordning som, eller lägre (i vissa fall mycket lägre) än, motsvarande halter av respektive ämnen i inomhusluft och damm från andra studier. Jämförelsen med en färsk svensk studie av halter och beräknad exponering för farliga kemikalier i damm från 100 förskolor visar att barn i denna förskolan löper ytterligare lägre risk för exponeringen än de redan väldigt låga riskeran i de andra förskolorna.

  En viktig slutsats är att de tillståndspliktiga (konstaterat farliga) ftalaterna samt PBDE och HBCD som har förbjudits eller reglerats, finns i ytterst låga halter i denna förskola, vilket visar att SISAB:s arbete med att ställa miljökrav med avseende på farliga kemikalier har gett effekt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6. Lilja, Karl
  et al.
  Norström, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Remberger, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kaj, Lennart
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Egelrud, Liselott
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Junedahl, Erika
  Brorström-Lundén, Eva
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Schlabach NILU, Martin
  Ghebremeskel, Mebrat
  Screening study on occurrence of hazardous substances in the eastern Baltic Sea2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  IVL and NILU have during 2008/2009 as an assignment from HELCOM, performed a screening study in the eastern Baltic Sea environment on the occurrence of eight of the substances/substance groups identified as hazardous under the Baltic Sea Action Plan.     Of the eight substances or substance classes included in the study, six of them were found above LOQ; organic tin compounds, PBDEs, PFAS, nonylphenol, chlorinated paraffins and endosulfan (endosulfan sulphate). Substances that occurred in fish samples from all sampling sites were; TBT, PBDEs (BDE 47 and BDE 100), PFAS (PFOS), chlorinated paraffins (SCCP), and endosulfan (endosulfan sulphate). Additionally, bisphenol A was found in fish from almost all sampling sites. PFAS (PFOS and PFOA), octyphenol and nonylphenol were found in one, one and six water samples, respectively. No obvious differences in concentrations could be seen between the sampling sites classified as background areas and affected areas. Furthermore, no clear general differences between affected sites could be seen. Concentrations found for the different substances were lower or in the same range as previously reported from other areas of the Baltic Sea, thus the eastern Baltic Sea environment does not seem to be more polluted compared to the Baltic Sea in general. For all the substances, except TBT, concentrations found were below reported PNEC values. However, for TBT, concentrations in several fish muscle samples were close to or above the PNEC value estimated for protection of human health considering consumption of fishery products. Additionally, PFOS levels in fish liver exceeded the PNEC value regarding secondary poisoning of predators in six samples, but PFOS levels in fish muscle were not measured in this study.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Strandberg, Johan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Waldetoft, Hannes
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Giovanoulis, Georgios
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Egelrud, Liselott
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Thorsén, Gunnar
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Potter, Annika
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Odour and ecotoxicity in water from fuels of varying content of non-fossil components: Odour threshold values, predictive modelling and ecotox data2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The composition of vehicle fuels has changed since 2018 due to the reduction obligation, which requires that an increasing proportion of bio-based content is mixed into fossil fuels. Since properties such as odour and ecotoxicity are complex and depend on the composition of substances' mixtures, information based on older studies is not applicable. Odour properties are essential for drinking water producers, and ecotoxicity is vital for prioritising remediation efforts in the event of spillage.

  The objectives of this study have therefore been to 1) quantify the composition of standard diesel and petrol fuels sold in Sweden, 2) quantify odour thresholds for these fuels in drinking water, 3) investigate the ecotoxicity from HVO (hydrogenated vegetable oil) and diesel with RME additive (rapeseed methyl ester), and 4) investigate whether it is possible to predict odour in water based on concentrations in a fuel/water mixture.In the study, a total of eight fuels were tested, of which four were diesel fuels (HVO 100, MK1 diesel with HVO, MK1 diesel with RME and MK1 diesel) and four contained petrol/ethanol to varying degrees (E85, E05, E10 with bio-petrol and E10). HVO 100 and MK1 diesel with RME were used for ecotox tests on alga, bacteria, and crustaceans, as well as for degradation tests.Petrol/ethanol fuels were more efficiently dissolved in water than diesel fuels. This is because they contain a higher proportion of more water-soluble substances, such as ethers and light aromatic compounds, and the mixture of ethanol in the fuels. The E85 fuel resulted in the highest concentrations of hydrocarbons in the water mixture, even though the proportion of petrol is only 15%. A similar effect on solubility could be observed for RME in diesel fuels, although not to the same extent.The amounts of dissolved ether determined the odour properties of fuels in water.

  The 98 octane E05 fuel had the highest ether concentration in the fuel product, while the ether content of E85 was most effectively dissolved in water due to the high ethanol content. The odour thresholds were at 0.0017% in a water/fuel mixture for the E05 fuel and 0.0042% for E85. The ethers so dominated the odour that the methyl tert-butyl ether (MTBE) concentration could accurately predict the smell in an aqueous solution.Overall, the ecotoxicological tests showed mild or no effect from the fuels on the tested organisms. The exception was for the reproduction of crustaceans that were disturbed by MK1 diesel with RME. The low solubility of the two tested diesel fuels in water resulted in too low concentrations of hydrocarbons in the fuel/water mixture for valid degradation tests. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf