IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Awad, Raed
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johann Bolinius, Dämien
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Strandberg, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yang, Jing-Jing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sandberg, Jasmin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Adeoye Bello, Musbau
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Egelrud, Liselott
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Härnwall, Eva-Lena
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gobelius, Laura
  PFAS in waste residuals from Swedish incineration plants: A systematic investigation2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Incineration is the dominant treatment for residual waste in Sweden. It is desirable to reach complete thermal oxidation of chemical substances in the incineration process to destroy toxic substances contained in waste. Otherwise, there is a risk of toxic substances being released into the environment through incineration residuals. This project has investigated to which extent Swedish waste incineration plants emit PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) via bottom ash, fly ash and condensate water. 

  Of 38 incineration plants in Sweden, 27 (in total 31 furnaces) joined the project, answered questionnaires about operating parameters, and sampled incineration residuals. Five samples from each matrix, fly ash, bottom ash, or condensate water, were collected during a two-week period to compensate for the variation over time. 

  The collected samples of bottom ash, fly ash and condensate were analysed for 27 different PFAS according to a methodology developed by IVL Swedish Environmental Research Institute, based on LC-MS / MS. Out of the 27 incineration plants in this project, five plants had no samples with PFAS-27 concentrations above the analytical limit of detection in any of the matrices. Generally, the results show low concentrations in the sampled matrices from most plants, with a few exceptions. No apparent relationships were found between the analysed concentrations of PFAS in the sampling matrices and the operational data.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Andersson, Sofia Lovisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yang, Jing-Jing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bornold, Niclas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malovanyy, Andriy
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblom, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Linus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Resultat från FoU-samarbete Syvab-IVL: Årsredovisning för 2020 - 20212022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dagens reningsverk står inför flera utmaningar såsom ökad belastning, skärpta reningskrav, ett förändrat klimat, krav på ökad resurseffektivitet, en mer hållbar slamhantering och minskad miljöpåverkan från verksamheten. I en strävan att nå mer hållbara lösningar för avloppsvattenrening och slamhantering har IVL Svenska Miljöinstitutet och Syvab haft ett långsiktigt forskningssamarbete. Under 2020 och 2021 har olika aktiviteter inom områdena klimat- och miljöpåverkan, slamhantering och processoptimering genomförts. Några av de aktiviteter som redovisas i denna rapport är fortfarande under genomförande och fortsätter även under 2022.  

  Några resultat från 2020/21 års arbete är följande: 

  - En simulering av framtida Himmerfjärdsverket 2030 med olika realistiska inflöden där infiltration och snabb avrinning varierats visar att mängden tillskottsvatten i inflödet påverkar reningsverkets miljöpåverkan. Framför allt en förändrad infiltration som ger ett minskat inflöde resulterar i en kraftig minskning av övergödningspotentialen, förbrukning av fossila resurser, klimatpåverkan, försurningspotential och förbrukningen av materialresurser.

  - Lutsgasmätningarna i den nya rejektvattenbehandlingen indikerade att 0,3 % av inkommande totalkväve emitterades som lustgas vilket är en total årlig lustgasemission från processen på ca 330 kg N2O/år eller 117,5 ton koldioxidekvivalenter årligen. Dessa emissioner är mycket lägre jämfört med mätningar i den tidigare deammonifikationsprocessen. Vid periodvisa problem i demonprocessen uppgår lustgasemissionerna dock till samma storleksordning som från den tidigare deammonifikationsprocessen.

  - Emissionsmätningar i huvudlinjen visade en genomsnittlig N2O-emissionsfaktor på ca 0,42 % (N2O-N/NH4-N-belastning). Vid en delvis hämning av nitrifikationen under mätperioden v41 kunde högre utsläpp av lustgas (1 % N2O-N/NH4-N-belastning) observeras. Vid en mer stabil nitrifikation minskar även lustgasemissioner igen till en emissionsfaktor på <0,4 %.

  - Mätningar för att kvantifiera växthusgasemissioner gjordes även i MBR-pilotanläggningen och ett medelvärde för lustgasemissionsfaktorn på ca 0,36 % N2O-N/NH4-N-belastning med ett högsta värde på 1,33 % beräknades. Även om det på grund av saknande data för luftflödet till membrantanken inte går att dra några slutsatser än så tyder dessa initiala mätningar ändå på högre lustgasemissioner från MBR-piloten jämfört med mätningar i IVLs MBR-pilot vid Hammarby Sjöstadsverk samt jämfört med nuvarande reningsprocess vid Himmerfjärdsverket.

  - Resultaten för rening av läkemedelsrester och PFAS för de två MBR-GAK-pilotlinjerna visar en fortsatt bra reningseffektivitet även om en förväntat avtagande effekt med ökade antal behandlade bäddvolymer observerades. Ett kolbyte har fortfarande inte behövts och PFOS-reningen sker fortfarande främst i MBR-processen. Medan första pilotlinjen bekräftar principförslaget så visar den andra pilotlinjen och övergripande resultat att signifikanta resurs- och kostnadsbesparingar kan åstadkommas jämfört med konventionell design om resultaten från pilotförsöken läggs som grund för en framtida fullskaleimplementering.

  - Olika åtgärder som rekommenderades i en genomförd utredning för att minska skumproblemet i piloten och för att undersöka en möjlig hantering i framtida Himmerfjärdsverket visar ett minskat skumtäcke i piloten. Ifall det beror på en minskad skumbildning eller ett effektivt avdrag av skummet kvarstår dock att utreda.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bornold, Niclas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yang, Jing-Jing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kanders, Linda
  Lustgasutsläpp från behandlingen av rejektvatten vid Slottshagens reningsverk i Norrköping2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  At Slottshagen wastewater treatment plant (WWTP), one of the first mappings of nitrous oxide (N2O) emissions from the reject water treatment was performed. The first measurements were carried out in 2012 and showed relatively high emissions of nitrous oxide with emissions corresponding to an average of 10 % of the incoming nitrogen load but periodically significantly higher emissions than that. Thus, it was concluded that the process, despite efficient nitrogen removal, contributed to a significant environmental impact. To reduce the negative environmental impact caused by the high emissions of nitrous oxide, which is a 298-fold stronger greenhouse gas than carbon dioxide, IVL developed various action strategies for Nodra AB that would result in reduced emissions both in the short and long term.

  As a quick measure, an adaptation of the ethanol dosing strategy was recommended to reduce emissions. A monitoring measurement showed that nitrous oxide emissions had been reduced to an average of 5-6 % of the average nitrogen load. The long-term recommendation to Nodra AB was to change the treatment process from Sequential Batch Reactor (SBR) with conventional nitrification and denitrification to a 1-step deammonification, which includes the biological processes nitration and anammox. After completion of the reconstruction in 2017, a new measurement campaign was performed in 2018. These measurements indicate significantly lower nitrous oxide emissions in the deammonification process (<1 % of the nitrogen load).

  A further optimization of the process with a focus on pH control, which was carried out in collaboration with Mälardalen University (MDH) and Purac AB, resulted in even lower emissions of <0.2 % of the nitrogen load. Although in this specific case, certain mitigation strategies were proposed, there may be several other action strategies possible. The most important part of a successful reduction of greenhouse gas emissions is the knowledge of the current situation and the willingness to change a negative state. Nodra AB has been driving these questions and despite high emissions that were discovered during the mapping process, they have been continuously working to reduce these with the help of external expertise.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Dahlgren, Lena
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almemark, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ek, Mats
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Harding, Mila
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Jesper
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yang, Jing-Jing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Magnér, Jörgen
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ejhed, Heléne
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Björk, Anders
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Reuse of treated wastewater for non-potable use (ReUse)2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Population growth, increasing living standards, but also environmental hazards with global climate change as the most significant are all contributing to an increasing water stress in many parts of the world. While access to fresh water for drinking water is getting more costly due to environmental pollution, uses of drinking water conflicts with water needs for agricultural and industrial use, which are in need of substantial water quantities. The use of reclaimed wastewater for non-potable purposes provides a solution for this. This is not new and has in fact been applied in many regions as the main water management approach. As water scarcity becomes more severe, also the need for more sustainable and holistic approaches to deal with our limited fresh water resources becomes more and more obvious. The traditional one-way water handling approach, with end-of-pipe treatment releasing “clean” effluent water to nature, has to be converted into a society-internal water reuse scheme where different water qualities and water uses are considered as an integral part of the water cycle.

  The present report presents activities and results from an international project that aimed at developing and optimizing water treatment processes and systems for sustainable reuse of treated wastewater. The starting point is to combine the sequential batch treatment (SBR, sequencing batch reactors) with different conventional and emerging secondary and tertiary treatment techniques in various combinations, optimized from an overall sustainability perspective. Evaluation and optimization is achieved using life cycle assessment and life cycle cost assessment and their combination.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jingjing, YANG
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Niclas, BORNOLD
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kåre, TJUS
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Linda, KANDERS
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klara, WESTLING
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Direct GHG emissions from a pilot scale MBR-process treating municipal wastewater2022In: Advances in Climate Change Research, ISSN 1674-9278, E-ISSN 2524-1761, Vol. 13, no 1, p. 138-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To evaluate direct greenhouse gas emissions from Membrane Biological Reactor (MBR), measurements of nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) were made at a pilot-scale MBR treating municipal wastewater Measurements were conducted during two campaigns with some changes in processes, i.e. introducing a pre-aeration tank in the second measurement, different distributions of aeration in the treatment line, not the same wastewater inflow rate, two types of ultrafiltration membrane. It was found that about 0.004% and 0.07% of the total ammonium loads were emitted as N2O, CH4 emissions were 0.026% and 0.12% of incoming TOC (0.008% and 0.04% of incoming COD) in 2014 and 2018. The obtained N2O emission values were relatively low.

  The study suggested that a high aeration at the beginning of the treatment line may result in significantly high emissions of both N2O and CH4. A significant change in aeration in the membrane ultrafiltration tank did not have the same impact. The MBR process is known for high quality effluent but have been questioned due to its higher carbon footprint due to energy consumption. This study gave a reference case about direct GHG emissions from MBR process and provide information for the further evaluation of MBR processes.

 • 6.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malovanyy, Andriy
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bornold, Niclas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lovisa Andersson, Sofia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yang, Jing-Jing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblom, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Resultat från FoU-samarbete Syvab-IVL - Årsredovisning för 20192020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dagens reningsverk står inför flera utmaningar såsom skärpta reningskrav, ett förändrat klimat, krav på ökad resurseffektivitet, en mer hållbar slamhantering och minskad miljöpåverkan från verksamheten. I en strävan att nå mer hållbara lösningar för avloppsvattenrening och slamhantering har IVL och Syvab haft ett långsiktigt forskningssamarbete. Under 2019 har olika aktiviteter inom områdena klimat- och miljöpåverkan, slamhantering och processoptimering genomförts. Några av de aktiviteter som redovisas i denna rapport är fortfarande under genomförande och fortsätter även under 2020.

  Några aktiviteter från 2019 års arbete som presenteras är:
  • Utvärdering av olika slamtorkningstekniker.
  • Modeller för att generera realistiska inflödesscenarier och simulera drift av framtida processlösning.
  • Mätningar av lustgasemissioner från rejektvattenrening.
  • Sammanställning av tidigare utredningar och försök kring rening av läkemedelsrester i avloppsvatten.
  • En förstudie av kombinationen pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBR-processen.
  • Tester med produktion av biokol från torkat slam.
  • Undersökning av mikroföroreningar vid högflöde.
  • Produktion av intern kolkälla till reningsprocessen från organiska restprodukter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yang, Jing-Jing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kanders, L.
  Zambrano, J.
  Full-scale comparison of N2O emissions from SBR N/DN operation versus one-stage deammonification MBBR treating reject water – and optimization with pH set-point2019In: Water Science and Technology, ISSN 0273-1223, E-ISSN 1996-9732Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yang, Jing-Jing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lazic, Aleksandra
  Axegård, Peter
  Framtidens slamhantering vid Roslagsvattens reningsverk i Margretelund: Beskrivning av nuläget för slambehandling2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Svenska avloppsreningsverk står inför nya utmaningar i samband med anpassningen till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Detta gäller även slamhanteringen. Inte minst på grund av de ökade kraven på lägre restkoncentrationer av olika föroreningar i slammet och försiktighetsprincipen blir dock en direkt slamspridning på åkermark en allt större utmaning. Hantering av restprodukter, lukt och utsläpp av växthusgaser är andra utmaningar som kräver en modifierad slamhantering.

  Hydrotermisk karbonisering (HTC) av avloppsslam har potential att bli en av teknikerna för framtidens slamhantering som även kan ge en förenklad slamhantering vid reningsverk. HTC-tekniken skulle kunna ge en hållbar återvinning av närsalter och medföra andra positiva effekter som t.ex. mindre växthusgasutsläpp. Idag saknas dock data och praktiska erfarenheter för detta slamhanteringsalternativ vid svenska reningsverk.

  Pilotprojektet vid Margretelunds reningsverk i Åkersberga syftar att undersöka om den förslagna systemlösningen med HTC-teknik kombinerat med våtoxidation av HTC-vatten kan utgöra ett hållbart alternativ för framtidens slamhantering vid svenska reningsverk. Rapporten beskriver nuläget vid Margretelunds reningsverk och den tänkta implementering av framtidens slamhantering samt vilka kritiska aspekter som projektet identifierat i dagens slamhantering och som ska undersökas i projektet.   

  HTC-processen kommer förutom HTC-biokol även att generera ett HTC-vatten som bl.a. innehåller föroreningar som annars skulle ha släpps ut till miljön vid slamspridning. För att undersöka vilken teknik som kan åstadkomma en resurseffektiv rening av detta filtrat, ska olika pilotreningssteg sättas upp vid FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverk som matas med filtratet som produceras vid HTC-piloten och rejektvatten från Margretelund reningsverk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yang, Jing-Jing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lüdtke, Maximilian
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lovisa Andersson, Sofia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Resultat från FoU-samarbete Syvab-IVL2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Today's wastewater treatment plants (WWTPs) are facing several challenges such as stringent treatment requirements, climate change, demands for increased resource efficiency, and reduced environmental impacts from operations. In an effort to achieve more sustainable solutions for wastewater treatment and sludge handling, IVL Swedish Environmental Research Institute and Syvab started on a long-term research collaboration. During 2017, various activities related to climate and environment impacts, sludge handling and process optimization were carried out.

  Some of the activities described in this report will continue and new activities for 2018 include e.g. the measurement of direct emissions of greenhouse gases, further work on an efficient sludge management, evaluation of alternative carbon sources, and evaluation of MBR pilot tests.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Baresel, Christian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yang, Jing-Jing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tjus, Kåre
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatpåverkan från Syvab Himmerfjärdsverket2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Syvab Himmerfjärdsverket i Grödinge som renar omkring 43 Mm3 avloppsvatten årligen är ett av fyra avloppsreningsverk i Stockholmsområdet. Avloppsreningsverk kan utgöra en signifikant källa för växthusgasutsläpp i form av direkta metan- och lustgasemissioner, samt indirekta emissioner genom en hög energi- och kemikalieanvändning. Vid Syvab har därför kvantifieringen och minimering av utsläpp av växthusgaser från reningsprocesser och slamhanteringen varit ett fokus under flera år. Denna rapport presenterar en kartläggning av klimatpåverkan från Syvab Himmerfjärdsverket baserat på både mätkampanjer och olika scenarier som beskriver inverkan av olika processändringar samt de aktiva val som Syvab redan har gjort i sitt arbete för att uppnå minskad klimatpåverkan. Vidare så inkluderas ett antal framtidsscenarier och rekommendationer som stöd åt Syvabs fortsatta arbete mot ett klimatneutral eller-positiv avloppsreningsverk.

  Resultaten visar att lustgasutsläpp från avloppsvattenreningen och biogasläckage vid slamhanteringen och uppgraderingen i dagsläget utgör de dominerande orsakerna till klimatpåverkan. Produktion av fordonsbränsle ger dock en kraftig reduktion av klimatpåverkan genom substitution av fossila drivmedel. Flera åtgärder som Syvab vidtagit och som inkluderar bl.a. inköp av endast grön el och en uppgraderingsteknik som ger ett lägre biogasläckage än andra tekniker har gett en positiv effekt på anläggningens klimatpåverkan. Beräkningarna visar att anläggningens klimatpåverkan är lägre jämfört med andra reningsverk och jämfört med andra emissionskällor från samhället. Detta gäller framförallt när emissionerna räknas per faktiskt anslutna personer vilket anses motiverat då en beräkning av BOD-pe inte tar hänsyn till BOD-påverkan av inloppstunneln.

  Utifrån scenarioanalyser rekommenderas ett antal potentiella åtgärder för att minska den totala klimatpåverkan ännu mer och för att uppnå en klimatneutral verksamhet. Framförallt bör direkta emissioner från reningen minskas genom en bättre övervakning vilket skulle ge en bättre förståelse och möjlighet till anpassad styrning av processen. Även processändringar av både huvudreningen och rejektvattenreningen förväntas minska de direkta emissionerna. En ändrad slambehandling, en utökad samrötning och förbättringar i transporterna till och från reningsverket kan samtliga bidra till ytterligare förbättringar.

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Malovanyy, Andriy
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hedman, Fredrik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Goicoechea Feldtmann, Melissa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Harding, Mila
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yang, Jing-Jing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rening av PFAS-förorenat vatten från avfallsanläggningar2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta projekt var att studera rening av PFAS-förorenat lakvatten från avfallsanläggningar genom praktiska försök i labb- och pilotskala och genom sammanfattning och utvärdering av försök som genomfördes på andra avfallsanläggningar. Försök med ett brett spektrum av olika reningstekniker genomfördes på fyra avfallsanläggningar.

  En generell slutsats för alla tekniker som ger en rimlig reningskostnad är att de PFAS som har en kortare fullfluorerad kolkedja avskiljs sämre än de med en längre kedja. Ett stort fokus i utvärderingen av resultaten var därför att demonstrera hur olika reningsgrader för olika PFAS kan påverka reningskostnader. Utvärderingen av samtliga försök visade att skumfraktionering, rening med GAK och jonbytare är de mest lovande teknikerna som ger liknande kostnader vid samma reduktionsgrad. Om reningen ska utformas utifrån dagens krav blir reningskostnaderna lägst vid användning av jonbytare. Skumfraktionering ger bra reduktion av PFAS med sex eller fler helfluorerade kolatomer och är den mest kostnadseffektiva tekniken för reduktionen av de mest toxiska PFAS. Rening med GAK bedöms vara motiverat vid låga inkommande DOC-halter och om rening av andra organiska miljögifter behövs. Kostnad för rening av PFAS-förorenat lakvatten beräknas till 5-13 kr/m3 för en mellanstor avfallsanläggning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Samuelsson, Oscar
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Royen, Hugo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Dahlén, Niklas
  Laurell, Christer
  Ottosson, Elin
  Baresel, Christian
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Westling, Klara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Bergström, Rune
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Grundestam, Jonas
  Yang, Jing-Jing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Björk, Anders
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblom, Erik
  Pilotförsök med membranbioreaktor för avloppsvattenrening2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  There is a growing interest for municipal wastewater treatment with membrane technology in Sweden. The advantages of membrane technology are a high effluent quality with very low concentrations of organics, nutrients and particles.  At the same time, the spatial footprint of the technology is much smaller compared to other systems. The main disadvantage is higher power consumption due to air use for membrane scouring and large recirculation flows due to pumping energy. Stockholm Water Company (Stockholm Vatten VA AB) has decided to implement membrane separation in existing volumes at the Henriksdal wastewater treatment plant (Henriksdal WWTP) to meet stricter effluent requirements and increased loads due to the shutdown of Bromma WWTP and combined with a general population growth. Tests with a membrane bioreactor (MBR) have been carried out for one year at the R&D-facility Hammarby Sjöstadsverk where a pilot-scale plant with membrane technology was compared with the conventional Henriksdal WWTP. The loads during the tests were according to predicted loads for Henriksdal WWTP in year 2040. Four different operating conditions were studied in which the inflow of wastewater ranged between: constant mean flow, dynamic mean flow and maximum flow (expected maximum weekly load in year 2040). The following main conclusions were drawn: Targeted effluent qualities of <0.2 mg/L Tot-P and <6 mg/L Tot-N, were possible to achieve at least during one month for all operating conditions. At maximum load a higher dose of both ferrous sulfate and carbon source was allowed. At normal dosage of ferrous sulfate no adverse effect of fouling of the membranes was noted. Further, the consumption of ferrous sulphate, with normal doses applied did not differ from Henriksdal WWTP. Under maximum load conditions, with higher iron sulfate doses, effluent phosphate concentrations of around 0.1 mg/L were achieved. However, there was an indication that the molar ratio between removed phosphorus and iron dosage was decreased at the higher doses. The membranes had a high average permeability and a robust separation of particulate material throughout the test period was achieved. Sludge filterability was analyzed by two methods as part of a master’s thesis, and improved while the tests were going on, and was satisfying considering the methods reference values. The membranes were cleaned with chemicals, oxalic acid and sodium hypochlorite, on five occasions. At one of these occasions the content of organochlorine compounds, AOX, was analyzed in the effluent. AOX increased during the day the cleaning was conducted from 0.03 to 0.6 mg/L. The following day, the levels returned 0.03 mg/L. It was possible to maintain a high level of suspended solids, 4000 -10 000 mg/L in the process throughout the whole study. The total sludge age was high compared to traditional systems, 15-50 days. A comparison between sludge activity; nitrification and denitrification, however, showed that the activity was lower in the MBR-system than in Henriksdal WWTP. At peak ammonium loads, nitrification was observed in the MBR-reactor, which for the system as a whole implied complete nitrification throughout the test period. This report is only availabe in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf