IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Gustafsson, Tomas
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Swedish air pollutant emission scenarios to 20502015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  This study has been part of the CLEO (Climate Change and Environmental Objectives) research program funded by the Swedish Environmental Protection Agency. The main aim of the study was to assess influences on air pollutant emissions (mainly particulate matter, PM) by increased substitution of fossil fuels with biomass fuels for combustion in 2050, by analyzing various emission scenarios. Based on scenarios from the CLEO project Strategies for future forest management an analysis if future increase in biomass fuel demand could be met by domestically harvested forest biomass output is also made. The emission scenarios in this study are based on scenarios for fuel consumption developed during the Swedish Roadmap 2050 project and from the IEA NETP Carbon-Neutral high Bioenergy Scenario, in combination with Swedish national emission factors and emission factors corresponding to Best Available Technology.

  In addition, emission data from EU Commission baseline projection has been used. Generally, the results in this study show that PM emissions 2007-2030 decrease significantly in all scenarios due to an expected reduction in the domestic transport sector. Moreover, this study indicates that PM emission trends 2030-2050 largely will depend on the end use sector, the combustion and emission abatement technology, and the type and quality of biomass used in Sweden. In particular, this applies to the small scale combustion sector. However, the level of PM2.5 emissions estimated for Sweden from this sector are uncertain - largely related to the emission measurement method used to derive the Swedish national EFs and the lack of sufficiently detailed knowledge of the type and extent of use of existing small scale combustion appliances in Sweden. The analysis made in this study indicates that there is a theoretical potential to fulfill most of the needs at a high biomass use scenario by increased harvesting of biomass in Sweden by 2050.

  Den här rapporten finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Gustafsson, Tomas
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Så kan framtidens utsläppsprognoser tas fram - En användarmanual för framställning av utsläppsprognoser av luftföroreningar och växthusgaser2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Beslut om åtgärder för att begränsa utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser bör baseras på bästa möjliga underlag. Det finns därför ett stort behov av välgrundade nationella prognoser och scenarier för emissioner av växthusgaser och luftföroreningar. Förutom som tillförlitligt underlag till nationellt och regionalt arbete med strategier och åtgärder för minskade utsläpp ska prognoserna utgöra underlag för internationella rapporteringskrav.

  Sverige rapporterar regelbundet nationella prognoser av växthusgaser och luftföroreningar till EU och FN i enlighet med internationella krav. De nationella officiella prognoserna fungerar också som grund för framtagning av prognoser och scenarier för andra ändamål och användningsområden. Till exempel används nationella prognoser av luftföroreningar som underlag för att följa upp och utvärdera nationella och regionala miljömål, men även som stöd vid validering av IIASA1:s prognoser av luftföroreningar under internationella förhandlingar inom EU och CLRTAP2.

  För närvarande finns dock ingen nationellt sammanhållen utgångspunkt, behovsanalys, plan för kommunikation, utvärdering eller analys av känsligheter och osäkerheter i framtagna prognoser. Det skulle därför behövas en systematisk och konsistent process för att ta fram robusta, relevanta och väldokumenterade prognoser som dels uppfyller de internationella rapporteringskraven, dels kan användas i andra, såväl internationella, nationella som regionala sammanhang.

  Syftet med detta arbete inom SCAC (Swedish Clean Air and Climate Research Program) har varit att utveckla ett systematiskt angreppssätt för hur framtidens utsläppsprognoser av luftföroreningar och växthusgaser kan tas fram för att kunna tillgodose olika behov. Utgångspunkten har varit att tydliggöra vad som utgör grunden i ett väl fungerande system för framtagning och användning av utsläppsprognoser.

  Resultatet presenteras i form av en användarmanual, som kan fungera som inspiration och vägledning för framtida prognossystem. Manualen bygger på fem grundläggande frågeställningar som kan användas för att identifiera och vidareutveckla element i ett väl fungerande prognossystem. Med tanke på hur generella frågeställningarna är ser vi potentialen i att användarmanualen kan användas även inom andra områden som berör framställning av utsläppsinventeringar.

  De idéer och rekommendationer vi har kommit fram till har tagits fram i samarbete med en referensgrupp bestående av ett antal nationella intressenter (representanter från Naturvårdsverkets arbetsgrupper för Klimat respektive Luft, Energimyndigheten, Trafikverket, SCB, SMHI och Länsstyrelsen i Västra Götaland).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Gustafsson, Tomas
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Munthe, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sjödin, Åke
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gao, Si
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mercury management in non-ferrous metal industry in China – a baseline study2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The Non-Ferrous metal (NFM) industry (producing e.g. Copper, Zink and Lead) is a major source of mercury emissions to the atmosphere. In 2011 there were over 8 000 smelters for NFM in China with varying production capacity and technological status. Emissions of mercury are controlled by mercury contents in ores or concentrates, the process technology used in the specific plant, the presence of air pollution control technologies, or mercury capture technologies. The development of emission inventories is thus complex and requires large amounts of information. In this report available information on China´s NFM sector is presented along with a summary of existing emission estimates for mercury. Finally, recommendations for improvement of these emission inventories are provided.

  This study was initiated within the framework of the bilateral environmental cooperation agreement between Sweden and China, the Swedish Environmental Protection Agency (EPA) and the Ministry of Environmental Protection in China (MEP). The two authorities started cooperating on mercury, in conjunction with the first international negotiating meeting on a global binding instrument on mercury, held in Stockholm in June 2010. In 2012, IVL Swedish Environmental Research Institute was appointed to lead a base-line study with the aim to compile available information on mercury emissions from the non-ferrous metal industry in China, along with information on abatement measures other sector information.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Kindbom, Karin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Emissionsprognoser och scenarier: Behovsanalys - SCAC arbetspaket 2:12015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Kindbom, Karin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Känslighetsanalys som verktyg i arbetet med utsläppsprognoser2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Beslut om åtgärder för att begränsa utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser bör baseras på bästa möjliga underlag. Det finns därför ett stort behov av välgrundade nationella prognoser för emissioner av växthusgaser och luftföroreningar. Förutom tillförlitligt underlag till nationellt och regionalt arbete med strategier och åtgärder för minskade utsläpp skall prognoserna utgöra underlag för internationella rapporteringskrav.

  Det svenska prognossystemet utgår från en rad myndigheter och andra aktörer som bidrar med olika typer av underlagsdata och information, gör beräkningar, sammanställer och rapporterar resultat. Bland dessa aktörer görs redan en hel del känslighetsanalyser kring utsläppsprognoser och –scenarier, men det finns ytterligare utvärderingsmöjligheter. Flera av de aktörer som bidrar till arbetet med att ta fram prognoser har deltagit i en referensgrupp till projektet. Referensgruppens två främsta önskemål var att kunna använda känslighetsanalys för att förbättra kommunikationen av hur ”säkra” prognosresultaten är och få en bättre förståelse för vad som är ”stort och smått”.

  Under denna studie har det visat sig att önskvärd samordning mellan olika aktörer inom det nationella prognossystemet i vissa fall inte är tillräckligt utvecklad. Det innebär att det finns risk för inkonsekvenser, t.ex. att grundläggande antaganden om framtida samhällsutveckling som görs av en aktör i en del av prognossystemet inte får genomslag hos andra aktörer. Det kan i sin tur leda till att resultaten blir mindre robusta och användbara än önskat. Ett exempel är att de som är ansvariga för luftföroreningar på Naturvårdsverket hittills inte har deltagit i diskussioner med Energimyndigheten om vilka alternativa energiscenarier som ska tas fram som underlag för en känslighetsanalys. Det har inneburit ett fokus på klimatfrågor, medan luftföroreningsspecifika frågeställningar, t.ex. kring framtida partikelutsläpp, inte har beaktats i de grundläggande energiscenarierna. Det innebär en onödig brist i underlag för känslighetsanalyser med fokus på luftföroreningar. En slutsats är därför att en ökad samordning av insatser mellan Naturvårdsverkets arbetsgrupper för Klimat respektive Luft, och även mellan olika myndigheter, är viktigt i arbete med känslighetsanalyser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Kindbom, Karin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Potentials for reducing the health and climate impacts of residential biomass combustion in the Nordic countries2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Residential biomass combustion is a major source of PM2.5 and SLCP (Short Lived Climate Pollutants) emissions in the Nordic countries. SLCPs and PM2.5 have impact on climate, environment and health. To develop strategies for reducing emissions and the associated impacts, reliable information on current emissions and how they can be reduced by measures such as upgrading or exchange of combustion technologies is essential.

  There are uncertainties in the underlying data used in the emission inventories for residential biomass combustion. Detailed enough knowledge on the amount and moisture content of biomass fuel used in different combustion technologies is needed, as well as knowledge about user related factors such as combustion behaviour.

  There are similarities between Denmark, Finland and Sweden, but also some significant differences in national equipment and use patterns in addition to activity data collection procedures. Differences related to information on activity data are mainly in the status of knowledge and the type and sources of information available and/or used. In general for all three countries, procedures to regularly update information on technologies, user behaviour and fuel amounts combusted in each technology are needed to be able to prepare reliable emission inventories and to reflect future changes. As the current data collection procedures in the countries have evolved somewhat differently, but all with the same ultimate objective of good enough data for emission inventory purposes, lessons can be learnt from each other, as appropriate.

  The scenario results suggest that there is a realistic and technical potential to reduce the adverse health effects and, to some extent, the climate impact from future residential biomass combustion in Denmark, Finland and Sweden by reducing emissions of SLCPs and PM2.5. The level of used amounts of wood, penetration of modern technology in residential biomass combustion and the user behaviour in managing the combustion process all have significant impacts on the emission levels in the three Nordic countries. The amount of biomass fuel combusted was not investigated in this study and the total amount of biomass was kept constant in all scenarios. Find the result in the study in the report.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Lindblad, Maria
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Samhällsekonomisk konsekvensanalys för Sverige av ett reviderat Göteborgsprotokoll till år 20202013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  IVL Svenska Miljöinstitutet AB har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört en samhällsekonomisk konsekvensanalys som syftar till att belysa effekter på svensk ekonomi av de scenarier som tagits fram till förhandlingarna inom FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) angående en revision av Göteborgsprotokollet. Scenarierna analyserades i flera moment med olika fokus. Enkelt beskrivet analyserades: vilka tekniska åtgärder som inkluderades i scenarierna; hur åtgärdskostnader fördelades mellan sektorer; hur stor den monetariserade hälsonyttan skulle bli i scenarierna. Dessutom analyseras eventuell påverkan på Svenska sektorers internationella konkurrenskraft. Jämförelsen mellan de två huvudscenarier som analyserats, BL-scenariot och MID-scenariot, visade att de Europeiska utsläppsnivåerna i MID scenariot skulle innebära bland annat 300 färre antal luftföroreningsrelaterade dödsfall i Sverige år 2020. Detta och andra hälsoeffekter skulle innebära en årlig monetär samhällsnytta motsvarande ca 249 miljoner €2005. När dessa kostnader jämförs med skillnaden i åtgärdskostnad mellan BL- och MID-scenariot, 14 miljoner €2005 årligen, så ges en nettonytta på 235 miljoner €2005 per år för Sverige, och en nyttokostnadskvot på 18. De åtgärder som specificeras i MID-scenariot är endast riktade mot stationära källor och i stort sett endast utsläppsrening (viss förbränningsmodifikation tas hänsyn till). Det finns även andra åtgärder tillgängliga år 2020 som skulle kunna vara mer kostnadseffektiva än de åtgärder som ligger till grund för MID-scenariot, till exempel inom vägtransporter. Då de exportinriktade sektorerna i Sverige främst exporterar till andra CLRTAP-länder, bedömde vi att den internationella konkurrenskraften inte borde påverkas nämnvärt.    Denna rapport är en reviderad version av en rapport som ursprungligen skrevs under hösten 2011, och i rapporten betraktas därför hösten 2011 som nutid.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Munthe, John
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Arnell, Jenny
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Moldan, Filip
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Per Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hellsten, Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansen, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jutterström, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tekie, Haben
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kronnäs, Veronika
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatförändringen och miljömål2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Forskningsprogrammet CLEO, Climate change and Environmental Objectives, startades 2010 efter en utlysning från Naturvårdsverket där man efterfrågade forskning med en övergripande målsättning att få: * En analys och kvantifiering av hur förändringar i klimatet, såsom temperatur, nederbörd och avrinning, påverkar förutsättningarna att nå de miljömål som påverkas av långväga transporterade luftföroreningar * En beskrivning och analys av synergier och målkonflikter av åtgärder, både nationellt och internationellt, för att minska utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar för att nå uppsatta miljömål. * Förbättrad kunskap om grundläggande processer för att ta fram tillförlitliga prognoser och scenarier för utvecklingen mot miljömålen, förbättrade indata till existerande modeller samt bättre sammanlänkning av modeller för klimat, luft och ekosystem.

  Programmet har fokuserat på miljömålen Frisk luft, Bara Naturlig Försurning, Ingen övergödning och i viss mån Giftfri miljö. Då målsättningen var att ta fram resultat som är relevanta för pågående arbete med miljömålen och för långsiktiga överväganden så har CLEO arbetat med framtidsscenarier som både fokuserat på en relativt nära framtid (2030), och i vissa avseenden ett längre tidsperspektiv (2100).

  This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Munthe, John
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Moldan, Filip
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Per Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hellsten, Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansen, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jutterström, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kronnäs, Veronika
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatförändringen och miljömålen2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Munthe, John
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Moldan, Filip
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Per Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Åström, Stefan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hellsten, Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hansen, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jutterström, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Klimatförändringen och miljömålen - Sammanfattning och slutsatser2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Stripple, Håkan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  CO2 uptake in cement-containing products - Background and calculation models for IPCC implementation2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The climate issue is today a very important issue both globally in an international perspective and nationally. At the international level, the different countries report greenhouse gas emissions to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The international monitoring of net greenhouse gas emissions to the atmosphere is an important part of the mapping and monitoring of global climate effects. The guidelines for how emission calculations are to be carried out are presented in the framework of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

  The CO2 emissions from cement production are calculated from both the combustion of different fuels in the cement kiln and from the discharging of CO2 from the raw materials, mainly due to various incoming carbonates. This process is usually referred to as calcination. However, the calcination reactions in cement are not chemically stable but are reversible. This means that CO2 in the air reacts with hydrated cement phases in the concrete and carbonates are regenerated. This process is usually called carbonation. Carbonation can take place during the lifetime of the concrete product, but also in, for example, crushed concrete as a secondary product (e.g. base course of a road or as landfilling material). This uptake of CO2 in the concrete thus reduces the net emission of CO2 from the raw material part. This uptake of CO2 can be significant, which is why it is important to take this effect into account in emission calculations. The current version of the “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” does not take into account the effects of carbonation. This could lead to reduced accuracy in both national and global emission calculations. The present study analyses and develops methods and model for the calculation of CO2 uptake in concrete to be used in greenhouse gas inventories.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gustafsson, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblad, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kindbom, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Estimating air pollution emission abatement potential in Sweden 20302013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  AA

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf