IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Awad, Raed
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johann Bolinius, Dämien
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Strandberg, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yang, Jing-Jing
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sandberg, Jasmin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Adeoye Bello, Musbau
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Egelrud, Liselott
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Härnwall, Eva-Lena
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gobelius, Laura
  PFAS in waste residuals from Swedish incineration plants: A systematic investigation2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Incineration is the dominant treatment for residual waste in Sweden. It is desirable to reach complete thermal oxidation of chemical substances in the incineration process to destroy toxic substances contained in waste. Otherwise, there is a risk of toxic substances being released into the environment through incineration residuals. This project has investigated to which extent Swedish waste incineration plants emit PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) via bottom ash, fly ash and condensate water. 

  Of 38 incineration plants in Sweden, 27 (in total 31 furnaces) joined the project, answered questionnaires about operating parameters, and sampled incineration residuals. Five samples from each matrix, fly ash, bottom ash, or condensate water, were collected during a two-week period to compensate for the variation over time. 

  The collected samples of bottom ash, fly ash and condensate were analysed for 27 different PFAS according to a methodology developed by IVL Swedish Environmental Research Institute, based on LC-MS / MS. Out of the 27 incineration plants in this project, five plants had no samples with PFAS-27 concentrations above the analytical limit of detection in any of the matrices. Generally, the results show low concentrations in the sampled matrices from most plants, with a few exceptions. No apparent relationships were found between the analysed concentrations of PFAS in the sampling matrices and the operational data.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2. Cerne, Olof
  et al.
  Strandberg, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fridell, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Peterson, Kjell
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydberg, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vaske, Belinda
  Jägersten, Carl
  Östman, Ninnie
  Eklund, Britta
  Rena Turen - Utvärdering av miljöanpassade bränslen i fritidsbåtar2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Fritidsbåtars avgasutsläpp till vatten och luft har undersökts. Tre inombords dieselmotorer och en 2-takts utombordsmotor har testats med standardbränslen och miljöanpassade bränslen. För dieselmotorerna användes standarddiesel, syntetisk diesel (GTL), rapsmetylester (RME), jetbränsle samt olika blandningar av diesel och RME. 2-taktsmotorn testades med standardbensin, alkylatbensin samt etanol (E85). För testerna med etanol krävdes en konvertering av motorn. Ekotoxikologiska tester har gjorts på kylvatten från dieselmotorer och på vatten som bubblats med avgaser från utombordsmotor. GTL gav något lägre utsläpp till luft av partiklar, kolväten, kolmonoxid och kväveoxider än vad standarddiesel gav. RME gav betydligt lägre halt partiklar och kolväten men något mer kväveoxider. Kylvatten från en inombords dieselmotor var giftigt mot sebrafiskar och kräftdjur. kylvatten. GTL och RME gav ett kylvatten som var betydligt mindre giftigt mot sebrafiskar än vad standarddiesel gav. PAH-utsläppen till vatten från dieselmotorerna var 10-20 mg per liter diesel. Utsläppen från de traditionella 2-takts utombordarna dominerar tydligt utsläppsmängderna. Standardbensin gav höga halter av miljö- och hälsofarliga ämnen, bland annat bensen, PAHer och formaldehyd. En liter bensin gav cirka 2,3 g PAH. Alkylatbensin och etanolbränslet E85 gav betydligt mindre utsläpp. Sveriges fritidsbåtar släpper uppskattningsvis ut 75 ton PAH per år. Avgasvatten från utombordare var giftigt för bakterier, alger och kräftdjur. Standardbensin var giftigast för bakterier och kräftdjur. Alkylatbensin var mindre giftig mot bakterier och kräftdjur. För alger var skillnaden liten mellan standardbensin, alkylatbensin och E85. Merparten av fritidsbåtarnas förbrukning av bensin och diesel sker i kustvatten. Trots det kan det vara i sjöar och mindre vattendrag som effekterna av utsläppen är störst. Traditionella tvåtaktare används även i sjöar som utnyttjas till dricksvatten och fiske av matfisk och kräftor. Studien visar relativt stor miljöpåverkan från den traditionella 2-takts utombordare som undersökts. Resultaten indikerar att alkylatbensin ger betydligt mindre risker. E85 kan också vara ett alternativ till standardbensin. Det går utmärkt att köra en utombordare på E85, men det kräver en konvertering av motorn vilket gör att det inte är aktuellt för flertalet användare. De observerade emissionerna av aldehyder ger anledning till att studera detta närmare. Det verkar som om bensin ger mer formaldehyd än etanol, medan etanol ger mer acetaldehyd, men testerna är inte tillräckligt omfattande för att göra en fullständig bedömning. Projektet föreslår ytterligare undersökningar bland annat av kylvatten från inombordare och aldehyder i avgaser från utombordare

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Englund, Andreas
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sanctuary, Mark
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Strandberg, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Styrkeområden för svensk miljöteknikexport2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här studien, finansierad av Energimyndigheten, analysera styrkeområden inom svensk miljöteknikexport. Det undersöks vilka typer av miljöteknikföretag som har varit framgångsrika när det gäller export samt inom vilka miljötekniksegment och på vilka marknader dessa företag har varit framgångsrika. Resultatet visar att exporten av miljöteknik är generellt sett är störst till Europa och Asien. Energi- och resursåteranvändning är det starkaste området inom svensk miljöteknikexport, men bland företag med innovationskraft växer nya exportområden fram.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Englund, Andreas
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tekie, Haben
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Strandberg, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lygnerud, Kristina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Coming of age: from start-up to expansion within environmental technology2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The literature indicates that there might be special conditions in the environmental technology market segment, which makes time to market longer for enterprises in this segment compared to enterprises in other industries. However, no study has been found to actually compare time to market for enterprises in the environmental technology market segment with similar start-up enterprises active in other segments.

  The European Union State aid rules have several aims, two of which are relevant to this study: to bridge the investment gap/funding gap in the start-up phase until young enterprises reach the expansion phase, and to protect and improve the quality of the environment. There are, thus, twin objectives for aiding environmental technology enterprises in the early phases.

  There is no exact definition of when the expansion phase begins. The threshold between micro-enterprises and small enterprises has, in this study, been used to define when an enterprise moves from the start-up phase to the expansion phase. For this study 443 eligible limited companies still active in September 2016 have been chosen as the sample population. The statistical analysis shows that an average new eligible environmental technology enterprise, which succeeds in its growth, needs more than five years after registration to (i) go from start-up phase to expansion phase and to (ii) no longer fulfil the non-time related eligibility criteria of Article 22. In average it takes 13 fiscal years (i) and 13-15 fiscal years (ii).

  For the most successful enterprises turnover and balance sheet total indicate that a distinct growth phase starts around the 9th and 12th fiscal year respectively. The growth accelerates around the 16th fiscal year. Later on, the growth seems to level out for turnover, but continues for the balance sheet total. These results are in line with other studies, which show that a growth phase among Swedish enterprises seems to start around the 8th year and that high-growth enterprises have a mean of 19.8 years when they start the high-growth phase. If the ambition of public funding is to bridge the investment gap to the expansion phase for the majority of the enterprises, this study indicates that the five-year time limit may not be adequate for this purpose when applied to environmental technology.

  Further studies are needed to determine if there is a more appropriate time limit that would bridge the investment gap. The growth patterns also need to be analysed more in depth. It would be of special interest to analyse further the innovative enterprises, since there are indications in the data used in this study that they have lower growth. Also, it would be of interest to compare the growth of new environmental technology enterprises with other new enterprises. It is essential to investigate if more enterprises would be expected to reach the expansion phase, if state aid is given to enterprises older than five years. Such a study is not easy to carry out, but nevertheless of great importance. Such further analysis would give valuable information to policy makers. It would be instrumental in designing the state aid system, so as to better promote the growth of start-up enterprises and the diffusion of environmental technology.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Lindblom, Erik
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Strandberg, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Munthe, John
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gruvdialog 2014 - Förbättrad miljöprövningsprocess för svenska gruvor2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sverige är EU:s viktigaste gruvnation. EU-kommissionen presenterade 2008 sitt råvaruinitiativ (Raw Materials Initiative) och konstaterade att säkrad råvarutillgång är kritiskt för unionens fortsatta tillväxt och sysselsättning. Den svenska mineralindustrin omsätter tillsammans med stål- och metallverken, som utgör nästa steg i förädlingskedjan, 220 miljarder kronor och sysselsätter nästan 60 000 människor. Mineralnäringen svarar för 19 procent av det svenska nettoexportvärdet (SGU 2011). SGU, i samråd med Naturvårdsverket och Vinnova, tog 2011 fram "En kraftfull svensk mineralstrategi – inriktning, innehåll, uppläggning av arbeten". Där skriver de att "gruvnäringen expanderar nu åter i Sverige till följd av de ökade priserna på många metaller. Företagen LKAB och Boliden genomför stora investeringar för att utöka kapaciteten i sin verksamhet. Ett 15-tal nya eller nygamla gruvor kommer att öppnas inom en tioårsperiod. Det innebär en potentiell fördubbling av antalet aktiva gruvor i Sverige." Konjunkturen har därefter vänt för gruv- och mineralindustrin. Det förändrar emellertid inte bilden av Sverige som gruvnation med tillhörande förväntningar på fortsatt långsiktig expansion för branschen. Gruvverksamhet innebär ofrånkomligen en miljöpåverkan. Den mest påtagliga påverkan sker i form av ingrepp i landskapsbilden, buller och damm samt utsläpp till vatten. Gruvbranschen är också en stor konsument av energi. De kanske viktigaste miljöaspekterna är dock kopplade till avfallshantering. För att minimera dessa störningar krävs adekvata försiktighetsmått och en ändamålsenlig miljöprövning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Rosenqvist, Lars
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vestergren, Robin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Westberg, Emelie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Eliaeson, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Liljeberg, Marcus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Strandberg, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Norström, Karin
  Spridning av högfluorerade ämnen i mark från Stockholm Arlanda Airport2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Högfluorerade ämnen (PFAS) utgör en stor grupp syntetiska kemikalier som har tillverkats sedan 1950-talet för en mängd olika användningsområden i industriella processer och konsumentprodukter. Användningen av PFAS har dock ifrågasatts av forskare och myndigheter sedan början av 2000-talet då ett flertal av dessa ämnen har visats vara persistenta (ej nedbrytbara), bioackumulerande (anrikas i organismer) och toxiska (giftiga) i miljön. Ett av de mest uppmärksammade föroreningsproblemen med PFAS är den historiska användningen av filmbildande brandsläckningsskum (AFFF) som har lett till lokalt förhöjda halter av perfluoroktansulfonat (PFOS) i miljön runt brandövningsplatser. I denna rapport presenteras resultaten från projektet Re-PATH II som syftade till att studera spridningen av PFAS i mark, yt och grundvatten kring brandövningsplatsen på Stockholm Arlanda Airport (Arlanda flygplats). Fältundersökningar och provtagning har utförts i flera omgångar mellan september och november 2015. Jord, yt- och grundvattenprover analyserades för 13 PFAS och karakteriserades med avseende på organisk kol, mineralsammansättning, pH och konduktivitet. Tolkning av data utfördes med hjälp av multivariata statistiska metoder och en mekanistisk transportmodell.

  Detektionsfrekvensen av PFAS varierade mellan de olika provmatriserna, var i undersökningsområdet provet togs och de olika ämnenas kemiska struktur. PFAS-ämnen med upp till åtta perfluorerade kolatomer detekterades i stort sett i alla jord- och vattenprover medan de PFAS-ämnen med fler än åtta perfluorerade kolatomer endast återfanns i proverna nära källan.

  Halterna av samtliga PFAS uppvisade en exponentiellt minskande trend med ökande avstånd till källan vid brandövningsplatsen. En principalkomponentanalys visade signifikanta skillnader i kompositionen av olika PFAS i jord respektive vattenprover samt att dessa förändrades längs med provtagningsgradienten. Dessa trender i sammansättningen av olika PFAS kunde i sin tur förklaras av experimentellt bestämda fördelningskoefficienter från parade jord- och grundvattenprover. I överenstämmelse med tidigare studier observerades ett starkt positivt samband mellan Kd och antalet perfluorerade kolatomer (fluor bundet till kol). Simulerade och uppmätta koncentrationer av PFOS i grundvatten uppvisade relativt god överensstämmelse då platsspecifik inputdata användes. Transportmodellen underskattade dock halterna i grundvatten nära källtermen vilket indikerar att en linjär sorptionsmodell inte kan beskriva de komplexa interaktionerna mellan PFAS och jordmatrisen vid höga koncentrationer och förekomst av andra organiska föroreningar från brandövningsplatser.

  Med ledning av resultatet från denna studie bedöms grundvattnet inte vara en källa för långväga transport av PFOS och andra PFAS-ämnen med reservation för transport via sprickor i berggrunden som inte undersöktes här. Den främsta transportvägen av PFAS från brandövningsplatsen är istället via ytligt grundvatten, grunda dräneringsdiken eller lokala fördjupningar i terrängen. Baserat på dessa slutsatser skulle uppsamling och rening av dessa ytliga vattenflöden kunna utgöra en rimlig åtgärdsstrategi för att minska belastningen av PFAS till Mälaren.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Sandin Albertsson, Gustav
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lidfeldt, Matilda
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nellström, Maja
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Strandberg, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Billstein, Tova
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hammar, Torun
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Larsson, Mikael
  RISE Research Institutes of Sweden .
  Life cycle assessment of mechanical textile recycling in Sweden2024Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents a screening life cycle assessment (LCA) of a potential, future mechanical textile recycling system located in Sweden. The report is based on rough assumptions, data estimates and scenarios exploring the influence of uncertainties regarding, for example, the location of the recycling plant (influencing the transport distances), the need for constructing new infrastructure for the recycling plant, the need to sort the incoming feedstock, the electricity mix used at the recycling plant, and fuel type used in transports. The main conclusions of the report are as follows:

  1. The results, in terms of climate impact, energy demand, and fossil resource use, for mechanically recycled fibres, are in the lower range, or about an order of magnitude lower, compared to the results of production of primary fibres. Although the results of this kind of screening LCA of a future production system are inherently uncertain, the results strongly indicate that establishing mechanical recycling of textiles in Sweden has a high potential to contribute to reduced environmental impact in the textile sector. 

  2. As mechanically recycled fibres often rely on blending with a substantial share of primary fibres in yarn spinning, the environmental impact of the final yarn will depend on the environmental impact of the primary fibres used for blending.

  3. The studied uncertainties substantially influence the environmental impact of the recycled fibres. These uncertainties regards the location of the recycling plant (influencing the transport distances), the need to build new infrastructure for the recycling plant, the need to sort incoming feedstock, the electricity mix used at the recycling plant, and the fuel type used in transports of materials to and from the recycling plant. These parameters are important to consider when developing, designing, and operating a mechanical recycling plant in Sweden. But even with relatively long transportation distances, new infrastructure, (manual and automatic) pre-sorting, mostly fossil fuels used in transports and an electricity mix with high climate impact, the environmental impact of the mechanically recycled fibres are in the lower range of, or substantially lower than, the environmental impact of most primary fibres.

  4. The fact that mechanical recycling in Sweden is expected to be powered by an electricity grid mix with relatively low climate impact makes a big difference in terms of the climate impact. A location in a region with a grid mix with higher climate impact, such as the (current) European grid mix, would increase the climate impact of the recycled fibres with about 200 kg CO2 eq. per t fibres – which would still result in fibres with low climate impact compared to most primary fibres.

  5. The sensitivity analysis, based on a Monte Carlo analysis, showed that the climate impact results are relatively stable with regard to the distance for the transports to and from the recycling plant, the amount of electricity used in the recycling plant, and the material loss at the recycling plant. Although these are important parameters to keep track of to ensure as low climate impact as possible, they seem not to be critical for the climate-impact viability of the recycled fibres.

  The present report is based on likely circumstances and technologies available today. Potential future changes are not accounted for. Furthermore, the impact categories selected for this study relate to energy-related issues – climate impact and resource constraints – as these are expected to be the main issues of mechanical textile recycling. There are other impacts that are also important, especially when discussing the environmental impact of mechanically recycled fibres in comparison to primary biobased fibres such as – for example water deprivation and impacts on land use.

  The LCA was conducted within the BioInnovation  project “Mechanical textile recycling – Roadmap for Swedish processing capacity” and considered data and scenarios on business cases on mechanical textile recycling developed within the project. The LCA and its results were intended primarily for internal project work, but the work is made public in this report as the results may also be relevant for external actors interested in developing or investing in a future textile recycling plant within or outside of Sweden. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Strandberg, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tekniska studiebesök2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The study includes statistical summary of the visits of foreign delegations that visited the Swedish visitor facilities for environmental technology in 2014. The data used was collected by the regional nodes in ASSET. In total, the 80 facilities in the survey, from January to November 2014 received a total of 9.800 visitors, which is roughly on par with last years’. Change in number of visits occurred at the plant level, but then has to do with change of local conditions. The absolute majority of the visits came to the three metropolitan areas and consist of visitors from neighbouring countries such as Denmark and France, or from the BRIC countries. The focus of the visit was usually "sustainable cities", but it is unclear if this is demand or supply driven. The documents from visits recipients also show this year that the follow-up of visits are sketchy, probably because it is not in the main recipient task. The follow-up should rest with those who have interest and mandate for it. If it is to happen, information about the visits must be shared between facilities, business facilitators and companies. This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Strandberg, Johan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Alongi Skenhall, Sara
  Förutsättningar för en hållbar kollektivtrafik på vatten i Stockholmsregionen2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kollektivtrafik på vatten är en fråga som diskuterats under många år i Stockholm, utan att för den skull leda till något genomförande av en storskalig sådan. Inom ramen för projektet har förutsättningarna för en hållbar kollektivtrafik utretts. I denna rapport redogörs för de intervjuer som genomförts med sakägare kring kollektivtrafik på vatten. Respondenterna har svarat på vad vi behöver uppnå för att trafiken ska bli hållbar ur alla tre hållbarhets-dimensioner, samt vilka hinder som har gjort att vi inte är där idag. De punkter där flest respondenter varit eniga under intervjuerna är för det första att man anser att det saknats politisk vilja för att få till stånd en hållbar kollektivtrafik på vatten. Orsaken till detta är i huvudsak att man från politiskt håll inte trott att den har verklig kapacitetshöjande effekt för kollektivtrafiksystemet i stort. För det andra menar man att ett nytt och modernt tonnage som uppfyller dagens krav inom miljöhänsyn, tillgänglighet och effektivitet måste tas i bruk för att kunna göra det konkurrenskraftigt. För det tredje pekar många på att breda överenskommelser måste komma till stånd mellan politiska partier samt mellan kommuner och landsting, men att ingen hittills tagit ledningen för detta.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Strandberg, Johan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Edlund, Daniel
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Allard, Ann-Sofie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lindblom, Erik
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Eliaeson, Karin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Valley, Stephan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Utsläpp till ytvatten från gruvverksamhet - En handbok för beskrivning av påverkan på ytvatten2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Gruvdialogen där Boliden, Havs- och vattenmyndigheten, LKAB, Länsstyrelsen i Västerbotten, Naturvårdsverket, SGU och SveMin deltar är det långsiktiga målet att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor. Deltagande organisationer är överens om att en förbättrad miljöprövning leder till förbättrad planeringsmöjlighet för industrin, bättre uppfyllande av industrins kunskapskrav och förenklad myndighetshandläggning; sammantaget ett bättre gemensamt resursutnyttjande och kortare ledtider. För att detta ska uppnås krävs både en större förståelse för och anpassning till respektive aktörers roller, behov och agerande i miljöprövningsprocessen samt en gemensam syn på nödvändig och rimlig omfattning på inlämnat beslutsunderlag i en prövningsprocess enligt miljöbalken. Förstudien i Gruvdialogen pekade ut utsläpp till vatten som ett sakområde som återkommer i samtliga gruvprövningar och som fram till idag ofta är föremål för frågor och kompletteringskrav från granskande myndigheter. Den här handboken ger ett underlag till hur en beskrivning av ett framtida utsläpp till ytvatten från gruvverksamhet kan tas fram. Gruvdialogen avser att följa upp hur tillämpbar handboken bedöms vara i konkreta fall och därefter utvärdera om den behöver revideras och eventuellt utvecklas ytterligare. Handbokens rekommendationer är inte rättsligt bindande. Att verksamhetsutövaren följer handboken är ingen garanti för att granskande myndigheter inte kommer att ha synpunkter på underlaget i ett enskilt mål. Det är alltid en bedömning i det enskilda fallet som måste göras. Likaså är det tänkbart att syftet med utsläppsbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen kan uppnås på annat vis eller med andra metoder än de som handboken föreslår.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Strandberg, Johan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fortkamp, Uwe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Investigations on methods for site specific determination of the partition coefficient - Kd, for contaminants in soilThesis work with additional comments2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this work was to find a method for a site specific determination of the partition coefficient Kd, which describes whether a substance is situated in the soil particles or in the soil water. This coefficient is used to calculate guideline values for contaminants in soil. Currently, a theoretical coefficient and some basic assumptions regarding soil qualities are used in the calculations. The difficulty in determining a representative Kd-value is to measure contaminant concentrations in the soil water. A review is presented here where the advantages and disadvantages of existing methods is concluded from a perspective where the quality of the soil water extract is the most important parameter, followed by the parameters time and cost. Finally, centrifugal extraction was determined to be one appropriate method. Laboratory research aimed to solve these issues by wetting soil samples from the bottom in their centrifuge cylinders, which would keep sample yield at a maximum and assure that all cylinders were fully saturated. Investigations were performed on a sandy moraine contaminated with chrome, copper and arsenic.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Strandberg, Johan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hedberg, Marie
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Köpguide för motorbåtar2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Strandberg, Johan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Huseby Karlsen, Reinert
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Malmaeus, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Olshammar, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Valley, Stephan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lind, Ewa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Adeoye Bello, Musbau
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Grundestam, Catharina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lovisa Andersson, Sofia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rahmberg, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fridén, Håkan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Dricksvattenproduktion när spelreglerna ändras - Digitalisering och automation som hjälp för klimatanpassning2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  När klimatet ändras måste fortfarande en så kritisk funktion som dricksvattenproduktion fortgå, vilket innebär att produktionen behöver klara av en anpassning till nya villkor. En av grundförutsättningarna för att hantera förändring är att ha bättre kontroll på råvattentillgången. Processen blir genast mer komplex i och med detta, men genom moderna sensorer som kommunicerar realtidsdata och modeller som kan beräkna prognoser blir det görbart.

  Vattenverket i Rökebo utanför Sandviken har utgjort fallstudie i projektet. Här använder man både sjö- och grundvatten som råvattenkällor vilket möjliggör blandning i olika proportioner. Givet det klimatscenario som använts för beräkningarna, antas årsmedeltillrinningen till sjön Öjaren att öka med 15 % och grundvattenbildningen med 13 %. Mängderna kommer därmed inte vara något problem givet dagens uttag. Kvaliteten på sjövattnet, och i och med detta också det inducerade grundvattnet, kommer att bli sämre sett ur ett dricksvattenperspektiv.

  I projektet fanns tre olika tidsperspektiv, från det momentana till klimatförändringar på 50 års sikt. Vilket tidsperspektiv man än väljer är dock behovet av data centralt. Det kommer innebära att insamling och lagring av data måste struktureras, vilket är positivt för erfarenhetsåterföring och drift, men också kommer innebära att det arbete som krävs när man jobbar med dricksvattenproduktion kommer att ändras. Digitalisering kommer att bli en förutsättning för drift av en hållbar vattenproduktion.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Strandberg, Johan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Odén, Hanna
  Maynard Nieto, Rachel
  Björk, Anders
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Treatment of Dioxin Contaminated Soils Literature Review and Remediation Method Development2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Dibenzodioxins and dibenzofurans, often referred to as dioxins, are among the most toxic substances that humans emit into our environment today, with its carcinogenic effects in humans and animals. Common sources of dioxins are; incomplete combustion, earlier use of chlorine bleaching process in paper industry and the wood impregnating industry where dioxins and furans are found as contaminant in the chlorophenols used in the process. Since the dioxins are very hydrophobic they will be bound to particles in different forms, but mainly to the soil organic fraction. Transport of dioxins from soil to a nearby water recipient will largely depend on transport of the particle that the dioxins are sorbed to. This report includes a literature review of documented soil remediation techniques tested for dioxins. It is noted that more options are desirable if remediation of dioxin-contaminated sites shall be carried out in any larger scale in Sweden. Options that means a more effective reduction of the contaminant, but also a smaller environmental footprint for the process itself.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Strandberg, Johan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Waldetoft, Hannes
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Giovanoulis, Georgios
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Egelrud, Liselott
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Thorsén, Gunnar
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Potter, Annika
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Odour and ecotoxicity in water from fuels of varying content of non-fossil components: Odour threshold values, predictive modelling and ecotox data2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The composition of vehicle fuels has changed since 2018 due to the reduction obligation, which requires that an increasing proportion of bio-based content is mixed into fossil fuels. Since properties such as odour and ecotoxicity are complex and depend on the composition of substances' mixtures, information based on older studies is not applicable. Odour properties are essential for drinking water producers, and ecotoxicity is vital for prioritising remediation efforts in the event of spillage.

  The objectives of this study have therefore been to 1) quantify the composition of standard diesel and petrol fuels sold in Sweden, 2) quantify odour thresholds for these fuels in drinking water, 3) investigate the ecotoxicity from HVO (hydrogenated vegetable oil) and diesel with RME additive (rapeseed methyl ester), and 4) investigate whether it is possible to predict odour in water based on concentrations in a fuel/water mixture.In the study, a total of eight fuels were tested, of which four were diesel fuels (HVO 100, MK1 diesel with HVO, MK1 diesel with RME and MK1 diesel) and four contained petrol/ethanol to varying degrees (E85, E05, E10 with bio-petrol and E10). HVO 100 and MK1 diesel with RME were used for ecotox tests on alga, bacteria, and crustaceans, as well as for degradation tests.Petrol/ethanol fuels were more efficiently dissolved in water than diesel fuels. This is because they contain a higher proportion of more water-soluble substances, such as ethers and light aromatic compounds, and the mixture of ethanol in the fuels. The E85 fuel resulted in the highest concentrations of hydrocarbons in the water mixture, even though the proportion of petrol is only 15%. A similar effect on solubility could be observed for RME in diesel fuels, although not to the same extent.The amounts of dissolved ether determined the odour properties of fuels in water.

  The 98 octane E05 fuel had the highest ether concentration in the fuel product, while the ether content of E85 was most effectively dissolved in water due to the high ethanol content. The odour thresholds were at 0.0017% in a water/fuel mixture for the E05 fuel and 0.0042% for E85. The ethers so dominated the odour that the methyl tert-butyl ether (MTBE) concentration could accurately predict the smell in an aqueous solution.Overall, the ecotoxicological tests showed mild or no effect from the fuels on the tested organisms. The exception was for the reproduction of crustaceans that were disturbed by MK1 diesel with RME. The low solubility of the two tested diesel fuels in water resulted in too low concentrations of hydrocarbons in the fuel/water mixture for valid degradation tests. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Thörn, Philip
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Strandberg, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Roth, Susanna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report is only available in Swedish.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf