IVL Swedish Environmental Research Institute

ivl.se
Change search
Refine search result
3456 251 - 290 of 290
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251. Selin, Erica
  et al.
  Wänn, Mimmi
  Svensson, Kettil
  Gravenfors, Erik
  Giovanoulis, Georgios
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Oskarsson, Agneta
  Lundqvist, Johan
  Hazardous chemicals in non‑polar extracts from paper and cardboard food packaging: an effect‑based evaluation2022In: Environmental Sciences Europe, ISSN 2190-4707, E-ISSN 2190-4715, Vol. 34, no 1, article id 85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Food contact articles are used in our everyday life and information regarding the potential health hazards of migrating chemicals for humans is scarce. In this study, an effect-based evaluation of non-polar extracts of food contact articles made of paper and board was conducted with a panel of eight bioassay endpoints. These, health-relevant endpoints, included oxidative stress, inflammation, genotoxicity, xenobiotic metabolism and hormone receptor effects.

  Results: In total, 62 food contact articles were pooled into 19 groups, in which articles intended to be used for similar types of food item(s) were pooled, and extracted with acetone:n-hexane (1:4). These were then tested in the effectbased bioassays. Bioactivities were detected for multiple materials in six out of eight assays, the two assays showing no effects were NFκB and androgen receptor agonistic response. In essence, the detection rates of the tested non-polar extracts were 72% for antagonistic effects on the estrogen receptor, 72% for antagonistic effects on the androgen receptor, 47% for oxidative stress, 28% for agonistic effects on the estrogen receptor and 33% for genotoxicity. The bioequivalent concentrations ranges in extracts of 10 mg food contact article/mL cell culture media were: for oxidative stress from 2.45 to 5.64 μM tBHQ equivalents, estrogen receptor agonistic activity from 1.66 to 6.33 ρM estradiol equivalents, estrogen receptor antagonistic activity from 1.21 × 10–3 to 4.20 × 10–3 μM raloxifene equivalents and androgen antagonistic activity 0.08–0.46 μM hydroxyflutamide equivalents.

  The extracts that were bioactive in multiple assays were: baking moulds, boxes for popcorn, infant formula/skimmed milk, porridge/flour mixes, pizza, fries’ and hamburgers as well as packages for frozen food.Conclusion: Non-polar extracts of food contact articles contain compounds that can activate molecular initiating events in toxicity pathways of high relevance to human health. These events included endocrine-disruptive activities, oxidative stress and genotoxicity. Effect-based methods proved to be a valuable tool for evaluating food package articles, as they can detect potentially hazardous effects of both known and unknown chemicals as well as potentialcocktail effects.

 • 252.
  Shamoun, Sanny
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fagerlönn, Jessica
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tio år med byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U: Möjligheter och hinder för god arbetsmiljö och säkra byggarbetsplatser2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver hur byggarbetsmiljösamordnare i planering- och projekteringsfas (Bas-P) och i utförandefas (Bas-U) fungerar idag, drygt tio år efter att de införts och regleras i svensk arbetsmiljölagstiftning. Syftet med rollerna är att säkerställa att arbetsmiljöfrågor hanteras under hela byggprocessen.Bas-P ska samordna, planera och ta fram lösningsförslag innan byggproduktionen och Bas-U ska samordna, tillämpa och säkerställa att arbetsmiljörisker hanteras under byggproduktionen. Dessutom ska överlämning av underlag ske från Bas-P till Bas-U.

  Analysen visade att vanligast är det med 1–2 dagars utbildning för Bas-uppdraget. Önskemål gällande utbildningsinnehållet är mer praktiska övningar och diskussioner om olika lösningsförslag samt anpassning för respektive Bas-roll. Merparten av Bas-Ps arbetstid består av möten, arbete med riskanalyser och checklistor. Motsvarande för Bas-U är riskanalyser, möten, arbetsmiljöplan, skyddsronder och arbetsplatsintroduktioner. Bas-uppdraget kombineras ofta med en annan roll, vilket upplevs ha fördelar som att kunna ha en helhetssyn på projektet och där nackdelar är att intressekonflikter kan uppstå vid prioritering.

  En enkät besvarades av 303 personer (Bas-P=17%, Bas-U=71% och Bas-P/U=12%) och 28 personer med olika befattningar/roller djupintervjuades. I en innehållsanalys identifierades tio temaområden som möjliggör/underlättar respektive hindrar/försvårar i Bas-rollen och i uppdraget. Sammanfattningsvis är en övergripande förutsättning som påverkar Bas-uppdraget att det finns kunskap om arbetsmiljöansvaret på alla nivåer i organisationen, under alla delar av byggprocessen. Ytterligare förutsättningar som påverkar är tid, ekonomi och innehåll i kravspecifikation för Bas-uppdraget samt entreprenadavtalsformer.

  Slutligen diskuteras förbättringsområden, förslag och rekommendationer för framtidens byggarbetsmiljösamordnare (Bas 2.0), med fokus på kunskap, arbetsmiljöplan och kommunikation, samspelet mellan Bas-P och Bas-U samt projekt- och verksamhetsstyrning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 253. Sinha, R.
  et al.
  Thomas, J.-B.E.
  Strand, Å.
  Söderqvist, T.
  Stadmark, J.
  Franzen, F.
  Ingmansson, I.
  Gröndahl, F.
  Hasselström, L.
  Quantifying nutrient recovery by element flow analysis: Harvest and use of seven marine biomasses to close N and P loops2022In: Resources, Conservation and Recycling, ISSN 0921-3449, E-ISSN 1879-0658, Vol. 178, p. 106031-106031, article id 106031Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines nutrient flows and the extent to which marine biomass can contribute to close the loop. The study utilizes an element flow analysis to map N and P flows and explore scenarios of biomass utilisation by 2030 and 2050 in Sweden. 

 • 254.
  Sjödin, Åke
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Cha, Yingying
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Remote Sensing Measurements of Vehicle Emissions in Sarajevo2022Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Remote Sensing Measurements of Vehicle Emissions in Sarajevo
 • 255. Sjöholm, Johanna
  et al.
  Eriander, Louise
  Wrange, Anna-Lisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sköld, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Harrie, Per
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Feldtmann, Melissa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lundström, Helena
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Robijn, Ardo
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Eko Marina III - Inventering, kartläggning och miljömärkning av Sveriges fritidsbåtshamnar: Inventering av Sveriges fritidsbåtshamnar, kartläggning av fritidsbåtshamnars uppbyggnad samt utvecklig av prototyp för Eko Marinas miljömärkningssystem2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Eko Marina III är den tredje delen av ett projekt som påbörjades i oktober 2019, med övergripande syfte att undersöka förutsättningarna för att utveckla en miljömärkning för fritidsbåtshamnar för att minska deras negativa miljöpåverkan. Denna del av projektet har fokuserat på tre primära områden: 1. en inventering av Sveriges fritidsbåtshamnar, 2. en kartläggning över hur fritidbåtshamnarna ser ut samt 3. utvecklingen av ett digitalt verktyg som kan bära miljömärkningsindexet, men också utgöra en stödplattform för fritidsbåtshamnarna i deras miljöarbete. Inventeringen resulterade i att 2 654 fritidsbåtshamnar listades. Det tidigare antagandet om att omkring 1 500 fritidsbåtshamnar finns i Sverige har därmed visat sig vara en kraftig underskattning.

  För att undersöka hur intresset bland fritidsbåthamnarna såg ut för ett digitalt verktyg för stöd i sitt miljöarbete tillfrågades även hamnrepresentanterna i enkätundersökning om vilka olika digitala funktioner de hade ett intresse av. Projektgruppen valde att arbeta vidare med att utveckla ett stödsystem för egenkontroll, vilket 73 procent av respondenterna svarade att de hade ett medel- till stort intresse av. Detta beslut grundade sig dels på respondenternas svar, men även på de intervjuer med fritidsbåtshamnar som har gjorts under projektet, där det blivit tydligt att många hamnar saknar kunskap och förståelse för sitt miljöansvar och behöver stöd för att upprätta en systematisk egenkontroll för att undvika att utsläpp sker. För att illustrera hur den digitala stödplattformen (verktyget) som utvecklats i detta projekt kan användas i olika typer av verksamheter och vilka funktioner som kan ingå, valdes exemplet båtbottentvätt, där en stegvis genomgång av egenkontrollen presenteras i bilaga 5.

  Det digitala verktygets övergripande syfte är att hjälpa fritidsbåtshamnar att upprätta ett systematiskt egenkontrollarbete där risker identifieras, rutiner och åtgärder tas fram, arbetet dokumenteras och följs upp för att säkerställa att hamnens miljöpåverkan på havsmiljön minimeras. En prototyp av det digitala verktyget har under projektet visats upp för en arbetsgrupp och referensgrupp bestående av branschorganisationer, hamnar, myndigheter och forskare. Överlag var mottagandet positivt – deltagarna såg många möjligheter för effektivisering av den egna verksamheten, driva miljöengagemang hos klubbmedlemmar samt stöd för att prioritera utvecklingen av miljöarbetet hamnarna. Däremot uppfattades komplexiteten och detaljnivån som ett potentiellt hinder för hamnar som inte har kommit långt i miljöarbetet. En utmaning i det framtida utvecklingsarbetet blir att hitta ett sätt att möta och kunna hantera fritidsbåtshamnarnas heterogenitet, där variation av hamnarnas finansiella förutsättningar, kunskap i miljöbalken samt kommunernas fokus på tillsyn är så olika.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Stadmark, Johanna
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Jutterström, Sara
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yaramenka, Katarina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Moldan, Filip
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Swedish National Nitrogen Budget - Energy and fuels2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report presents pool 1 “Energy and fuels” (EF) in the Swedish national nitrogen budget (NNB). The EF pool is divided into four sub-pools; Energy conversion (EC), Manufacturing industries and construction (IC), Transport (TR) and Other energy and fuels (OE).

  The Swedish data presented in this report are for 2015 whenever possible. If data were not available for 2015, available information for the year closest to 2015 have been used. The data were collected from Swedish official statistics and reports and preferably from sources that will continue to be updated, to make it easier to evaluate possible changes in N budgets in the future.

  Emissions of reactive nitrogen (Nr) to the atmosphere via various combustion processes have been quantified as they have been reported to international conventions (CLRTAP and UNFCCC) broken down by the codes used in those reports. 

  The largest emissions of Nr occur from transport (24.1 kt), followed by manufacturing and construction (6.7 kt), other energy and fuels (4.9 kt) and energy conversion (4.8 kt). The majority of reactive nitrogen emissions from this sector (> 90 percent) consists of NOx, and otherwise of N2O and NH3.

  The import of primarily crude oil and of other oil-based fuels means a flow of N from the rest of the world to Sweden (53.5 kt). A fraction of this amount is converted to reactive forms and emitted to the atmosphere during combustion. The main part of the NOx that is emitted from fuel combustion is, however, formed when nitrogen in the air is oxidized during the combustion (thermal production of NOx) and does not originate from the N in the fuel. Remaining N in the crude oil and oil products is either removed from the fuel during cracking in refineries or converted to N2 during combustion. Development of combustion processes where NOx is not formed leads to lower emissions.  Biofuels such as ethanol and biodiesel are produced from e.g. wheat and rapeseed. A large part of the nitrogen present in these crops will remain in the residual products after fuel production and can be used for animal feed. They do not result in any emissions of reactive nitrogen in this national nitrogen budget.

  The national nitrogen budgets do not include international transport (shipping, aviation), so additional emissions of reactive nitrogen will need to be added if a global aggregation is to be made.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Steen, Linnea
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nielsen, Tobias
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Policyåtgärder för ökad cirkularitet av produkter och material2022Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Materialanvändningen ökar på ett globalt plan och förväntas dubbleras till år 2050. Nationelltsett leder den inhemska konsumtionen till 35 miljoner ton koldioxidutsläpp per år och Sverigebidrar genom konsumtionen dessutom med 47 miljoner ton koldioxidutsläpp utomlands varje år. Syftet med denna rapport är att beskriva behov och utmaningar för medlemmarna inom Circular Sweden i arbetet med att gå mot ökad cirkularitet av produkter och material. Avslutningsvis presenteras även förslag till åtgärder för att möta dessa utmaningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Storm, Benjamin
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mammen Parayil, Manuel
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Nilsson, Linnea
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Rydberg, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Techno-economic and sustainability assessment: Circular cellulose to textile fiber production2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This document reports the findings from the techno-economic and sustainability assessment done in the project Circular cellulose to textile fiber production. The aim of the project has been to develop resource efficient processes for alternative cellulose feedstocks from residual streams to increase value for dissolving pulp, for e.g., textile fiber production. In this report, a techno-economic feasibility study and an environmental impact assessment were done to give an indication of the market relevance and climate impact of wheat straw and oat husk as raw materials for the production of dissolving pulp.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Strand, Åsa
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wrange, Anna-Lisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Svedberg, Kristina
  Göteborgs Universitet och Bohus Havsbruk.
  Waldetoft, Hannes
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Laugen, Ane. T
  Universitetet i Agder.
  Kunskapsunderlag för en enhetlig förvaltning av OSPAR-listade Mytilus- och Ostrea-bankar. Del 2 - Metoder för restaurering och skydd av Mytilus- och Ostrea-bankar2023Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Bivalve molluscs such as mussels (Mytilus edulis) and oysters (Ostrea edulis) are key species in coastal ecosystems, and contribute to increased biodiversity by creating habitats for other organ-isms and to several other important ecosystem services. In recent years, both Mytilus- and Os-trea-beds have been reported to be in decline in Europe, and there are strong indications of a similar situation also for Mytilus in Sweden.

  For Ostrea, there is a general lack of knowledge about population sizes, which makes assessments of population development problematic. Conservation measures such as stock enhancement and restoration are therefore increasing as biodiversity is lost, and there is a growing interest in restoring habitats created by mussels and oysters in many parts of the world.

  The threat analysis carried out by OSPAR for Mytilus- and Ostrea-beds in Europe indicates that the primary cause of loss of bivalves in Europe is overexploitation and habitat loss, as well as disease outbreaks caused by pathogens. The Swedish bivalve populations, however, are more or less spared from these impact factors. Nevertheless, other factors can also affect population de-velopment. For example, there is concern among management authorities that the invasive Pacific oyster may impact the populations of Mytilus and Ostrea in Sweden negatively.

  All in all, there are good reasons to explore the possible alternatives for supporting the development of the Mytilus- and Ostrea-populations, and also methods that could be used if the Pacific oyster prove to impact the native bivalve populations negatively. The purpose of this project was therefore to produce a knowledge base for the establishment of management models for the pro-tection of Sweden's populations of Mytilus and Ostrea. Part of this work include knowledge building, both theoretical and practical, about possible restoration measures of bivalve beds, e.g. removal of Pacific oysters or stock enhancement.

  To summarise, a number of performed activities are discussed in this report, including a removal experiment in which Pacific oysters were removed from both Mytilus- and Ostrea-beds, a stock enhancement experiment with Ostrea in which juveniles of Ostrea were placed on different sites, and several different studies on stock enhancement of Mytilus, including studies of biological conditions and methodology for population enhancement.

  The removal experiments demonstrated that it was possible to clear Pacific oysters from bivalve beds but that this is time consuming and complicated, especially in Mytilus beds. In terms of numbers of oysters the effect of the removal was short-lived. Already one year after the removal, the number of Pacific oysters was equal, or higher, to the number before the experiment. In terms of biomass, however, many of the cleared sites did not show complete recovery och the biomass of the invasive species. How long the recolonization time was before the original biomass was re-established is unknown, but calculations indicate that this time is longer than for the abundance of oysters. Better technologies must be developed for more resource-efficient efforts if this type of activity is to be carried out regularly. Additionally, ways to utilize the harvested biomass of Pacific oysters must be established.

  The stock enhancement experiments also showed that it was possible to re-establish bivalve beds on a pilot scale. Even in sites with good conditions, however, the target species will decrease after relaying. In the experiments performed, the survival of Ostrea (about 30-50 mm in length when re-laid) on the best sites was only about 16% after 2 years, and for Mytilus the cover of mussels (a mixture of large and small mussels) decreased by almost 50% in one year and the survival was about 20% after this period of time. In general, predation was observed to be a problem for both species. Small and medium-sized Mytilus were greatly affected by eider duck, while shore crabs caused high mortality for Ostrea. Site-specific conditions were also of great importance for the success of the experiments.

  Examples of factors discussed in this report are, in addition to the presence of predators, also ice-cover, substrate, the possibility of moving in organisms for resto-ration experiments/activities, depth and exposure. It is obvious that much can be gained from solid preparatory work before stock enhancement activities are initiated. The experiences from the project also illustrate the importance of protection against exploitation of the restored populations and a good relationship with authorities and landowners.

  A unique activity in the project that, to our knowledge, has not been tested before is the use of residual mussels from commercial mussel production for stock enhancement of Mytilus. By using waste mussels, increased circularity and improved resource utilization in aquaculture produc-tion can be achieved, with both ecological and economic gains as important natural environments are recreated and costs for waste management from production is reduced for the aquaculture companies.

  However, it remains to be explored how extensive this type of activity can be as the goal in mussel farming is, of course, to produce a product without fouling.

  In addition, the regulatory conditions for this type of use must be established.Finally, the report discusses a number of development needs that should be studied further be-fore future stock enhancement experiments. Among these aspects, monitoring of ongoing activi-ties and success rate of restoration should be implemented, guidelines for site selection should be established, optimized techniques for restoration adapted to local conditions should be devel-oped, and the ecosystem services that the bivalve beds can support should be documented in future work.

  An important part of this is to learn from existing knowledge but also to put this knowledge into a local context with the goal of identifying important knowledge gaps for context relevant activities. Combined, these activities can be a first step towards establishing a manual for the restoration of mussels and oysters in Sweden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Strandberg, G.
  et al.
  SMHI.
  Blomqvist, P.
  Profu.
  Fransson, N.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Göransson, L.
  Chalmers.
  Hansson, J.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hellsten, S.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kjellström, E.
  SMHI.
  Lin, C.
  SMHI.
  Löfblad, E.
  Profu.
  Montin, S.
  Energiforsk.
  Nyholm, E.
  Profu.
  Sandgren, A.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Unger, T.
  Profu.
  Walter, V.
  Västra Götalandsregionen.
  Westerberg, J.
  Profu.
  Bespoke climate indicators for the Swedish energy sector − a stakeholder focused approach2024In: Climate Services, ISSN 2405-8807, Vol. 34, p. 100486-100486, article id 100486Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Climate change concerns the energy sector to a high degree because the sector is sensitive both to changing conditions for power and heat production, and to changing demand for electricity, heating and cooling. In this study potential consequences of climate change on different parts of the Swedish energy sector were assessed in a series of workshops, where climate and energy scientists, energy systems experts and analysts met with representativesof the energy sector to assess the vulnerability of the sector and consider what climate indicators could be used to assess impacts of relevance. The impact of climate change depends on the energy type. Hydropower, for which production is naturally linked to weather and climate, is significantly impacted by climate change. For other forms of production, such as nuclear power, other factors such as e.g. policy and technology development are more important. The series of workshops held in this study, where different aspects of climate change and consequences were discussed, proved very successful and has increased our understanding of climate impacts on the energy system.

 • 261.
  Strandberg, Johan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Waldetoft, Hannes
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Giovanoulis, Georgios
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Egelrud, Liselott
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Thorsén, Gunnar
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Potter, Annika
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Odour and ecotoxicity in water from fuels of varying content of non-fossil components: Odour threshold values, predictive modelling and ecotox data2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The composition of vehicle fuels has changed since 2018 due to the reduction obligation, which requires that an increasing proportion of bio-based content is mixed into fossil fuels. Since properties such as odour and ecotoxicity are complex and depend on the composition of substances' mixtures, information based on older studies is not applicable. Odour properties are essential for drinking water producers, and ecotoxicity is vital for prioritising remediation efforts in the event of spillage.

  The objectives of this study have therefore been to 1) quantify the composition of standard diesel and petrol fuels sold in Sweden, 2) quantify odour thresholds for these fuels in drinking water, 3) investigate the ecotoxicity from HVO (hydrogenated vegetable oil) and diesel with RME additive (rapeseed methyl ester), and 4) investigate whether it is possible to predict odour in water based on concentrations in a fuel/water mixture.In the study, a total of eight fuels were tested, of which four were diesel fuels (HVO 100, MK1 diesel with HVO, MK1 diesel with RME and MK1 diesel) and four contained petrol/ethanol to varying degrees (E85, E05, E10 with bio-petrol and E10). HVO 100 and MK1 diesel with RME were used for ecotox tests on alga, bacteria, and crustaceans, as well as for degradation tests.Petrol/ethanol fuels were more efficiently dissolved in water than diesel fuels. This is because they contain a higher proportion of more water-soluble substances, such as ethers and light aromatic compounds, and the mixture of ethanol in the fuels. The E85 fuel resulted in the highest concentrations of hydrocarbons in the water mixture, even though the proportion of petrol is only 15%. A similar effect on solubility could be observed for RME in diesel fuels, although not to the same extent.The amounts of dissolved ether determined the odour properties of fuels in water.

  The 98 octane E05 fuel had the highest ether concentration in the fuel product, while the ether content of E85 was most effectively dissolved in water due to the high ethanol content. The odour thresholds were at 0.0017% in a water/fuel mixture for the E05 fuel and 0.0042% for E85. The ethers so dominated the odour that the methyl tert-butyl ether (MTBE) concentration could accurately predict the smell in an aqueous solution.Overall, the ecotoxicological tests showed mild or no effect from the fuels on the tested organisms. The exception was for the reproduction of crustaceans that were disturbed by MK1 diesel with RME. The low solubility of the two tested diesel fuels in water resulted in too low concentrations of hydrocarbons in the fuel/water mixture for valid degradation tests. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 262. Testson, Test
  Test av publiceringsrutin2021Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ornare rutrum mised venenatis. Pellentesque feugiat ipsum mi, eget elementum lectus eleifendluctus. Integer ullamcorper lacus at sem lobortis, ac vulputate sapien sollicitudin.Maecenas vel nibh auctor, consequat nisl vel, convallis est. Suspendisse eu dui idante elementum maximus. Mauris maximus volutpat dapibus. Nam fermentumnon mauris non convallis. Etiam finibus augue lacus, sed ultricies urna euismod a.Vivamus bibendum ante a commodo condimentum. Morbi finibus convallis justo.Nulla euismod ipsum eget iaculis euismod. Sed semper euismod quam a mollis.Nunc non accumsan risus, in pretium ligula. Nulla facilisi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Thomas, Jean‐Baptiste E.
  et al.
  KTH Royal Institute of Technology Department of Sustainable Development, Environmental Science and Engineering Stockholm Sweden.
  Sinha, Rajib
  KTH Royal Institute of Technology Department of Sustainable Development, Environmental Science and Engineering Stockholm Sweden.
  Strand, Åsa
  IVL Svenska Miljöinstitutet/IVL Swedish Environmental Research Institute Kristineberg Sweden.
  Söderqvist, Tore
  Anthesis Enveco AB Stockholm Sweden;Holmboe & Skarp AB Sorunda Sweden.
  Stadmark, Johanna
  IVL Svenska Miljöinstitutet/IVL Swedish Environmental Research Institute Gothenburg Sweden.
  Franzén, Frida
  Tyrens AB Stockholm Sweden.
  Ingmansson, Ida
  Tyrens AB Stockholm Sweden.
  Gröndahl, Fredrik
  KTH Royal Institute of Technology Department of Sustainable Development, Environmental Science and Engineering Stockholm Sweden.
  Hasselström, Linus
  KTH Royal Institute of Technology Department of Sustainable Development, Environmental Science and Engineering Stockholm Sweden.
  Marine biomass for a circular blue‐green bioeconomy?: A life cycle perspective on closing nitrogen and phosphorus land‐marine loops2021In: Journal of Industrial Ecology, ISSN 1088-1980, E-ISSN 1530-9290Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A blue-green bioeconomy revolution is underway in Europe, with particular attention being paid to the development of new or underutilized marine biomass resources. The wild harvest and mariculture of low-trophic non-fed species of marine biomass may be contributing to circular economies, the mitigation of environmental problems such as eutrophication and climate change through the uptake of nutrients and carbon, while also recovering finite phosphorus from marine coastal environments, thus contributing to food security. The present study provides a cradle-to-gate life cycle perspective on seven established or innovative/emerging marine biomass utilization cases in Sweden: mariculture of sugar kelp, blue mussels, and ascidians and the harvest of invasive Pacific oysters along the Skagerrak coast, the mariculture of blue mussels in the Baltic sea, the harvest of common reed in the Stockholm archipelago, and the harvest of beach-cast seaweed in Gotland. Results showed that the mariculture cases were found to con tribute to eutrophication and climate impact mitigation (at gate).

  All cases were found to contribute to closing the loop on phosphorus by enabling recovery from marine or coastal environments, bridging marine–land flows, all while performing well from an environmental perspective with a relatively low cumulative energy demand and low carbon and nutrient footprints. This highlights the potential of low-trophic biomass to contribute to phosphorus security in the future, and demonstrates the value of industrial ecology tools such as LCA in support of this imminent Decade of Ocean Science for Sustainable Development

 • 264.
  Thor, Peter
  et al.
  Fram Centre, Norwegian Polar Institute, 9296 Tromsø, Norway.
  Granberg, Maria E.
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Kristineberg Marine Research Station, Kristineberg 566, 451 78 Fiskebäckskil, Sweden.
  Winnes, Hulda
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Aschebergsgatan 44, 411 33 Gothenburg, Sweden.
  Magnusson, Kerstin
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Kristineberg Marine Research Station, Kristineberg 566, 451 78 Fiskebäckskil, Sweden.
  Severe Toxic Effects on Pelagic Copepods from Maritime Exhaust Gas Scrubber Effluents2021In: Environmental Science and Technology, ISSN 0013-936X, E-ISSN 1520-5851, Vol. 55, no 9, p. 5826-5835Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To reduce sulfur emission from global shipping, exhaust gas cleaning systemsare increasingly being installed on board commercial ships. These so-called scrubbers extractSOX by spraying water into the exhaust gas. An effluent is created which is either releaseddirectly to the sea (open-loop system) or treated to remove harmful substances beforerelease (closed-loop system). We found severe toxic effects in the ubiquitous planktoniccopepod Calanus helgolandicus of exposure to effluents from two closed-loop systems andone open-loop system on North Sea ships.

  The effluents contained high concentrations ofheavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), including alkylated PAHs. Weobserved significantly elevated mortality rates and impaired molting already in the lowesttested concentrations of each effluent: 0.04 and 0.1% closed-loop effluents and 1% open-loopeffluent. These concentrations correspond to total hydrocarbon concentrations of 2.8, 2.0,and 3.8 μg L−1, respectively, and compared to previous studies on oil toxicity in copepods,scrubber effluents appear more toxic than, for example, crude oil. None of the individualPAHs or heavy metals analyzed in the effluents occurred in concentrations which couldexplain the high toxicity. The effluents showed unexpected alkylated PAH profiles, and we hypothesize that scrubbers act as witch’scauldrons where undesired toxic compounds form so that the high toxicity stems from compounds we know very little about.

 • 265.
  Thor, Peter
  et al.
  Fram Centre, Norwegian Polar Institute, 9296 Tromsø, Norway.
  Granberg, Maria E.
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Kristineberg Marine Research Station, Kristineberg 566, 451 78 Fiskebäckskil, Sweden.
  Winnes, Hulda
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Aschebergsgatan 44, 411 33 Gothenburg, Sweden.
  Magnusson, Kerstin
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Kristineberg Marine Research Station, Kristineberg 566, 451 78 Fiskebäckskil, Sweden.
  Severe Toxic Effects on Pelagic Copepods from Maritime Exhaust Gas Scrubber Effluents2021In: Environmental Science and Technology, ISSN 0013-936X, E-ISSN 1520-5851, Vol. 55, no 9, p. 5826-5835Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.0c07805

 • 266.
  Tilsted, Joachim Peter
  et al.
  Lund University.
  Bauer, Fredric
  Lund University.
  Deere Birkbeck, Carolyn
  The Graduate Institute Geneva.
  Skovgaard, Jakob
  Rootzén, Johan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Ending fossil-based growth: Confronting the political economy of petrochemical plastics2023In: One Earth, ISSN 2590-3322, Vol. 6, no 6, p. 607-619Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The expanding petrochemical industry depends on fossil fuels both as feedstock and a source of energy and is at the heart of the intertwined global crises relating to plastics, climate, and toxic emissions. Addressing these crises requires uprooting the deep-seated lock-ins that sustain petrochemical plastics. This perspective identifies lock-ins that stand in the way of ambitious emission reductions and ending plastic pollution. We emphasize that addressing the growing plastic production and consumption requires confronting the political economy of petrochemicals.

  We put forward key elements needed to address the dual challenges of moving away from the unsustainable production of plastics and drastically reducing emissions from the petrochemical sector and argue for attention to the links between fossil fuels and plastics, which in turn involves challenging entrenched power structures and vested interests linked to the fossil-based plastics economy. A critical step would be ensuring attention to the production of petrochemicals and related upstream issues in the upcoming global plastics treaty.

 • 267. Tiselius, Peter
  et al.
  Magnusson, Kerstin
  Toxicity of treated bilge water: The need for revised regulatory control2017In: Marine Pollution Bulletin, ISSN 0025-326X, E-ISSN 1879-3363, Vol. 114, no 2, p. 860-866Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Water accumulating in the bottom of ships (bilge water), contains a mixture of oil, detergents and other compounds from on board activities. To evaluate ecological effects of released bilge water the chemical composition and toxicity of treated bilge water from seven passenger ships was analysed. The oil content was below 15 mg L−1, the threshold for legal discharge, in all but one ship.

  Still, significant reductions in feeding and reproduction of Acartia tonsa were found after 48 h exposure in dilutions with 2.5–5% of bilgewater.Mortality was significant at dilutions of 5–10% in 4 of the 5 bilge water samples. Surfactantswere the most significant contributor to the toxicity on copepod vital rates and survival. Toxicity was also tested with Microtox where an EC50 was found at dilutions between 4.3% and 52%. The results showthat ecological effectsmight occur also in diluted suspensions of bilge water.

 • 268.
  Töpel, Mats
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Osman, Omneya
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Almasi, Alexandra
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Geidenmark Olofsson, Kristin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Strömberg, Emma
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Verifiering av sterilisering i processen för materialåtervinning av plast2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den nationella plastkartläggningen  visade att år 2017 användes över 813 miljoner engångsprodukter av plast inom hälso- och sjukvården i Sverige. Den största delen av detta avfall hanteras genom förbränning, och för att minska den miljöpåverkan detta leder till har ett antal initiativ tagits för att inkludera materialet i slutna kretslopp, där plasten används i samma applikation på nytt och där materialets höga kvalité kan behållas.

  För att kunna göra det på ett säkert sätt krävs dock att materialet kan steriliseras för att vara säkert att hantera.  Detta projekt har haft som mål att ta fram en metod för att mäta den eventuella steriliseringsprocess som sker när plast återvinns i den så kallade regranuleringsprocessen. Denna process innebär att plasten mals ner och smälts vid omkring 200°C. Om denna process är effektiv för att sterilisera materialet behövs inget separat steriliseringssteg innan regranuleringen. Vi har i projektet tillsatt bakterien Bacillus atrophaeus, en organism som ofta används för verifiering av sterilisering, till regranuleringen av LDPE-plast.

  Vi har sedan utvärderat olika metoder för att extrahera DNA från det regranulerade materialet samt utvecklat en qPCR-metod för att kvantifiera antalet överlevande bakterier. På så sätt har vi försökt mäta den eventuella steriliseringen av det regranulerade plastmaterialet.Resultatet visar att det fortfarande finns svårigheter att frigöra DNA-molekylerna från plasten, och att detta steg även kan ha en negativ påverkan på DNA-kvalitén. qPCR-metoden kan detektera B. atrophaeus och visar i ett separat värmeexperiment på en förväntad steriliseringseffekt över tid.

  Denna effekt kunde dock inte reproduceras i de labbförsök som utfördes med extruder (en utrustning som används för att pressa smält plastgranulat till den profil som önskas). Ett antal möjliga förklaringar till detta, samt förslag till vidare forskning presenteras avslutningsvis i rapporten. Exempel på fortsatta forskningsfrågor som presenteras är; fördelning av bakterier i plastmassan, inneslutande av celler i plastmaterialet, steriliseringseffekt i extrudern samt metod för bestrykning av bioindikator.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Unsbo, Hanna
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Granberg, Maria
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Boltenstern, Mikaela
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Olshammar, Mikael
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Quantification and environmental pollution aspects of lost fishing gear in the Nordic countries2022Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The occurrence of abandoned, lost, and discarded fishing gear (ALDFG) in aquatic environments contributes both to environmental and socioeconomic impacts. In nature, discarded fishing gear contributes to pollution by macro- and microplastics and harmful chemicals as well as to the degradation of habitats. This study compiles information from the Nordic countries on the quantity and composition of lost fishing gear, originating mainly from sport- and recreational fishing activities. The study also considers the occurrence of harmful chemicals associated with the lost fishing gear and the potential impact of these chemicals on the aquatic environment. Suggestions on how to prevent further losses and mitigate negative impact of lost fishing gear are also provided. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 270. Verstraeten, Arne
  et al.
  Bruffaerts, Nicolas
  Cristofolini, Fabiana
  Vanguelova, Elena
  Neirynck, Johan
  Genouw, Gerrit
  De Vos, Bruno
  Waldner, Peter
  Thimonier, Anne
  Nussbaumer, Anita
  Neumann, Mathias
  Benham, Sue
  Rautio, Pasi
  Ukonmaanaho, Liisa
  Merilä, Päivi
  Lindroos, Antti-Jussi
  Saarto, Annika
  Reiniharju, Jukka
  Clarke, Nicholas
  Timmermann, Volkmar
  Nicolas, Manuel
  Schmitt, Maria
  Meusburger, Katrin
  Kowalska, Anna
  Kasprzyk, Idalia
  Kluska, Katarzyna
  Grewling, Łukasz
  Malkiewicz, Małgorzata
  Vesterdal, Lars
  Ingerslev, Morten
  Manninger, Miklós
  Magyar, Donát
  Titeux, Hugues
  Karlsson, Gunilla Pihl
  Gehrig, Regula
  Adriaenssens, Sandy
  Ekebom, Agneta
  Dahl, Åslög
  Ferretti, Marco
  Gottardini, Elena
  Effects of tree pollen on throughfall element fluxes in European forests2023In: Biogeochemistry, ISSN 0168-2563, E-ISSN 1573-515X, Vol. 165, no 3, p. 311-325Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The effects of tree pollen on precipitation chemistry are not fully understood and this canlead to misinterpretations of element deposition in European forests. We investigated the relationship between forest throughfall (TF) element fluxes and the Seasonal Pollen Integral (SPIn) using linear mixed-effects modelling (LME). TF was measuredin 1990–2018 during the main pollen season (MPS,arbitrary two months) in 61 managed, mostly pure, even-aged Fagus, Quercus, Pinus, and Picea stands which are part of the ICP Forests Level II network.

  The SPIn for the dominant tree genus was observed at 56 aerobiological monitoring stations in nearby cities. The net contribution of pollen was estimated as the TF flux in the MPS minus the fluxes in the preceding and succeeding months. In stands of Fagus and Picea, two genera that do not form large amounts of flowers every year, TF fluxes ofpotassium (K+), ammonium-nitrogen (NH4 +-N), dissolved organic carbon (DOC), and dissolved organic nitrogen (DON) showed a positive relationship with SPIn. However- for Fagus- a negative relationship was found between TF nitrate-nitrogen (NO3−-N) fluxes and SPIn.

  For Quercus and Pinus, two genera producing many flowers each year, SPIn displayed limited variability and no clear association with TF element fluxes. Overall, pollen contributed on average 4.1–10.6% of the annual TF fluxes of K+ > DOC > DON > NH4 +-N with the highest contribution in Quercus > Fagus > Pinus > Picea stands. Tree pollen appears to affect TF inorganic nitrogen fluxes both qualitatively and quantitatively, acting as a source of NH4 +-N and a sink of NO3 −-N. Pollen appears to play a more complex role in nutrient cycling than previously thought. 

 • 271.
  Vigren, Maria
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Fagerlönn, Jessica
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Målqvist, Ingela
  TIMA.
  Vad krävs för att arbetsmiljöarbetet ska fungera i kedjeföretag inom handeln?2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskningsprojektet om arbetsmiljöarbete i kedjeföretag inom handeln har undersökt hur arbetsmiljöarbetet kan utvecklas och förbättras, med särskilt fokus på utmaningarna kring att implementera ett levande systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet med studien har varit att öka kunskapen om hur en god arbetsmiljö kan möjliggöras inom företagen. En utmaning för arbetsmiljöarbetet inom handeln är att ramarna för arbetsmiljöarbetet ofta sätts centralt i kedjeföretagen och sedan ska tillämpas i butiker som kan vara spridda runt om i landet.

  Förutom det systematiska arbetsmiljöarbetet har även arbetsmiljöarbetet generellt studerats. De framgångsfaktorer och utmaningar, beståendes av enskilda aktiviteter som genom sin utformning stödjer eller hindrar ett väl fungerande arbetsmiljöarbete har belysts.

  Tre kedjeföretag inom handeln har deltagit i studien, som bygger på kvalitativ metodik med intervjuer som analyserats med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visar att avgörande för att nå framgång i arbetsmiljöarbetet är förståelsen för vikten av upparbetade kommunikationskanaler, både inom och mellan de olika nivåerna i kedjeföretaget. Vidare hur arbetsmiljöarbetet blir genomfört, påverkas av hur kedjeföretagen utformar sina system för vad personer på olika nivåer i organisationen ska göra. Systemen i sig kan stödja att arbetsmiljöarbetet blir utfört enligt plan och kan underlätta, förenkla och hjälpa till att skapa en hanterbarhet i arbetsmiljöarbetet. Att högsta ledningen tar ansvaret för att kommunicera ut hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utformas, samt har en lyhördhet för vilka signaler som kommer underifrån i dessa frågor, skapar ett flöde och en tydlighet för alla anställda på olika nivåer i organisationen.

  Utmaningarna i arbetsmiljöarbetet handlar om tidsbristen som leder till att arbetsmiljöaktiviteter blir nedprioriterade. En annan utmaning är de brister i arbetsmiljökompetens på olika nivåer i kedjeföretaget vilket påverkar hur arbetsmiljöarbetsuppgifter blir genomförda.

  Företagens förmåga att jobba med ohövligt bemötande från kunder gentemot butikspersonal, behöver utvecklas vidare.

  Med erfarenheterna från Covid-19 pandemin har företagen lärt sig, anpassat sig och hittat nya strukturer för hur arbetsmiljöarbetet kan genomföras. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 272. Vijayan, Arya
  et al.
  Österlund, Heléne
  Magnusson, Kerstin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Marsalek, Jiri
  Viklander, Maria
  Microplastics (MPs) in urban roadside snowbanks: Quantities, size fractions and dynamics of release2022In: Science of the Total Environment, ISSN 0048-9697, E-ISSN 1879-1026, Vol. 851, p. 158306-158306, article id 158306Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The microplastics (MP) pollution has been receiving high attention in recent years, because of the massive amounts ofplastics it contributes to the environment.

  Tyre wear and road wear particles (TWPandRWPs) were identified as majorsources of MPs, but the observed data on these particles in urban snow deposits and snowmelt is scarce.

  To contributeto remediation of this situation, a study designed to quantify TWPs and RWPs in urban roadside snowbanks, and assessthe MP occurrence in three size fractions, was conducted in the Luleå and Umeå municipalities in Northern Sweden.

  TWPs and RWPs were determined in three size fractions: 50–100 μm, 100–300 μm, and ≥300 μm, and their releasefrom melting snow was investigated in the laboratory under controlled conditions.

  Among the MPs identified insnow and the associated snowmelt samples, a majority consisted of both types of particles (T&RWPs) with an averageof 20,000±48,000 number/L, whereas other MPs (fibres, fragments, flakes, and films of plastic) were much less plentifulwith an average concentration of 24±16 number/L. The largest proportion of T&RWPs was detected in the sizefraction 50–100 μm (around 80%), and the smallest proportion was in the fraction ≥300 μm (about 2%). Of theT&RWPs, about 85%were black bitumen particles (RWPs), composed of bitumen, mineral material and polymer modifiers,and 15% were tyre wear particles (TWPs) composed of rubber.

  The laboratory snow melting experiments demonstratedthat urban snow stored MPs, which were eventually released during snowmelt. The ultimate fate of releasedMPs would depend on snowmelt drainage; it may either drain away from the road pavement and infiltrate into theground, or enter the road gutter and be conveyed to storm sewers discharging to the receiving waters.

 • 273.
  von Borries, Kerstin
  et al.
  Quantitative Sustainability Assessment, Department of Environmental and Resource Engineering, Technical University of Denmark, Bygningstorvet 115, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark.
  Holmquist, Hanna
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Aschebergsgatan 44, 411 33 Göteborg, Sweden.
  Kosnik, Marissa
  Quantitative Sustainability Assessment, Department of Environmental and Resource Engineering, Technical University of Denmark, Bygningstorvet 115, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark.
  Beckwith, Katie V.
  Centre for Molecular Informatics, Yusuf Hamied Department of Chemistry, University of Cambridge, Lensfield Road, Cambridge CB2 1EW, United Kingdom.
  Jolliet, Olivier
  Quantitative Sustainability Assessment, Department of Environmental and Resource Engineering, Technical University of Denmark, Bygningstorvet 115, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark.
  Goodman, Jonathan M.
  Centre for Molecular Informatics, Yusuf Hamied Department of Chemistry, University of Cambridge, Lensfield Road, Cambridge CB2 1EW, United Kingdom.
  Fantke, Peter
  Quantitative Sustainability Assessment, Department of Environmental and Resource Engineering, Technical University of Denmark, Bygningstorvet 115, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark.
  Potential for Machine Learning to Address Data Gaps in Human Toxicity and Ecotoxicity Characterization2023In: Environmental Science and Technology, ISSN 0013-936X, E-ISSN 1520-5851, Vol. 57, no 46, p. 18259-18270Article in journal (Refereed)
 • 274.
  Waara, Oskar
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Sondal, Jonas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vattenbruk och friluftsliv - Aktörers syn på intressekonflikter och möjligheter till synergier och samexistens2024Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Aquaculture has been highlighted in Sweden and the EU as a sustainable food production method with significant potential for the future. This report focuses on extractive aquaculture, which includes the cultivation of mussels, oysters, algae, sea squirts, and other species that do not require supplemental feeding nor fertilizer. Currently, the aquaculture sector in Sweden is relatively small, and for aquaculture to become a significant part of Swedish and European food production, it needs to expand.There are several obstacles to the development of the aquaculture sector in Sweden.

  A significant hindrance is the high degree of competition for suitable marine areas, which can lead to new or intensified conflicts of interest. Coastal zone planning has been proposed as an essential tool for managing these conflicts, but previous studies have shown that existing plans have not resulted in proactive management of how the sea is utilized.To enhance our understanding of the challenges faced by the aquaculture sector, this report focuses on the relationship between aquaculture and other interests – in particular, outdoor recreation and boating in and around the sea in the Lysekil area. Specifically, it aims to investigate how involved stakeholders perceive the conflict of interest and explore potential opportunities for coexistence and synergies between aquaculture and other interests.

  The research includes document analysis of coastal zone plans and permit applications, as well as interviews with relevant stakeholders.The findings show that municipal coastal zone planning, along with permit assessments conducted by both the County Administrative Board and the court, attempts to manage and prevent conflicts of interest. This is pursued through the geographical separation of assumed opposing interests. However, the interviews indicates that the conflict of interest between aquaculture and other interests is not perceived as prominent at present. It is likely that the perceived low level of conflict stems from the relatively small-scale nature of aquaculture activities in the studied area. Some interviewees have expressed concern that an expansion of aquaculture operations in the area may change the appearance of the archipelago and alter the unique character of coastal communities. Specifically, there is concern that aquaculture activities could encroach upon areas and locations frequently used by recreational boats, and potentially diminish the experiential value associated with leisure boating. Aquaculture and boating both seek to utilize sheltered shallow water areas for their respective activities.

  At the same time, municipal coastal zone planning and interviewed stakeholders highlight that values associated with boating are also jeopardized by the activity itself, as the use and size of leisure boats have significantly increased.Opportunities for coexistence and synergies between aquaculture and other interests, and conditions that could enable such opportunities, have been emphasized by some of the interviewed stakeholders. One noteworthy example is the collaborations between tourism and aquaculture that have occurred in the area. In that case, boat charter tours would stop at aquaculture sites to provide information about the operations and allow observation of the cultivation process.

  Another example mentioned by the interviewees is that aquaculture could reduce the disturbing aspects of recreational boat traffic by requiring boats to slow down in their vicinity. This approach could potentially reduce conflicts related to recreational boating, such as noise, wake, and safety concerns. Some interviewees also emphasize aquaculture as an opportunity for coastal communities to create local employment within sectors that build upon the cultural heritage associated with traditional coastal fishing.While the study relies on a limited number of interviews, it offers intriguing insights that provides the foundation for more in-depth research in the future. One conclusion is that conflicts of interest associated with aquaculture largely lie in the future as the aquaculture sector grows. To avoid conflicts of interest, and enable coexistence and synergy effects, it is important that coastal zone planning is developed, and that the link between plans and permit examination is strengthened.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Waldetoft, Hannes
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hållén, Joakim
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Esfahani, Bahare
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Viktor, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Örn, Stefan
  SLU.
  Carlsson, Gunnar
  SLU.
  Gunnerblad, Emma
  Norrtälje Vatten och Avfall.
  Biologiska effekter av mikroföroreningar2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Användningen av läkemedel och olika kemikalier är utbredd i samhället. Att kommunala reningsverk bidrar med utsläpp av dessa till vattenmiljön är väl känt. Kunskapen om vilka eventuella effekter detta leder till för akvatiska organismer i reningsverkens recipienter är däremot knapphändig. Denna rapport syftar till att öka kunskapsläget om sådana effekter. Biologiska tester på avloppsvatten och undersökningar av miljösituationen i recipienten har genomförts i anslutning till Rimbo reningsverk i Norrtälje kommun. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Waldetoft, Hannes
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hållén, Joakim
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Metodik för integrerad undersökning av hälsotillstånd och föroreningshalter i fisk från industrirecipienter2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En metodik för fiskundersökningar vid pappers-och massaindustrier testades även utan för ett metallsmältverk, Rönnskärsverken. Till metoden gjordes två tillägg. Det ena, att undersöka även något äldre fisk än vad som gjordes vid skogsindustrierna. Detta för att bättre kunna utvärdera reproduktionsförmågan. Det andra tillägget, att undersöka polybromerade flamskyddsmedel (PBDE), i och med att metallhaltigt elektronikskrot som kan innehålla PBDE återvinns vid Rönnskärsverken.

  Metoden, med de två tilläggen, fungerade väl. Bedömningen av fiskens hälsostatus kunde göras, även för reproduktionsförmågan, på tillräckligt stora stickprov. Utvärderingen av de persistenta organiska föreningarna (dioxiner, PCB, Hexaklorbensen, DDT och PBDE) visade på tydliga föroreningsgradienter, med generellt avklingande halter nedströms recipienten och i referensområdena. Därmed framkom att metodiken kan användas för att bilda en uppfattning om storleken av ett eventuellt påverkansområde.

  Utvärderingen av hälsostatus visade inte på nedsatt hälsotillstånd i fisken fångad vid recipientlokalerna. Däremot var halten av kvicksilver, bly och de organiska föreningar som undersöktes högre i fisken från recipientlokalerna jämfört med den från referenslokalerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Waldetoft, Hannes
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hållén, Joakim
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vidareutveckling av fiskundersökningar som verktyg för miljöbedömningar i industrirecipienter2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Frågan om hur fiberrika sediment utanför pappers- och massaindustrier ska hanteras har varit fokus för mycket forskning det senaste decenniet. I syfte att bilda sig en uppfattning om fibersedimentens påverkan på omgivande ekologi har flertalet fiskundersökningar genomförts i IVLs regi sedan 2017. Under 2021 genomfördes sådana undersökningar vid fyra industrier längs norrlandskusten med en något modifierad metod, även inkluderande insamling av fisk av större storlek samt även vid två referensområden i stället för ett. Huvudtemat i denna rapport är hur de förändringarna fallit ut, men även andra aspekter, däribland tidstrender gällande fiskhälsa och föroreringshalter i fisk redovisas. Resultaten var positiva, eftersom de genomförda förändringarna bidrog till att tydligare och mer nyanserade tolkningar av resultaten kunde göras.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 278.
  Waldetoft, Hannes
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Magnus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Föroreningshalter i fisk och signalkräfta från nordöstra Mälaren, Järfälla kommun2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Uppmärksamheten kring förekomst av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i miljön har ökat under senare år, och under 2020 genomdrevs en sänkning av det hälsobaserade riktvärdet (tolerabelt intag) för denna ämnesgrupp inom EU.

  I denna rapport redovisas mätningar av PFAS, men också kvicksilver, PCB, ftalater och organofosfater i abborre, gös och signalkräfta från den del av Mälaren som tillhör Järfälla kommun.

  Halterna underskred gränsvärdena för saluföring, men det rekommenderas att abborre och gös konsumeras högst en gång i månaden och signalkräfta högst en gång i veckan, eftersom det hälsobaserade riktvärdet för PFAS annars riskerar överskridas.

  Download full text (pdf)
  C754 Föroreningshalter fisk kräfta Järfälla
 • 279. Warneryd, Martin
  et al.
  Karltorp, Kersti
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Microgrid communities: disclosing the path to future system-active communities2022In: Sustainable Futures, ISSN 2666-1888, Vol. 4, p. 100079-100079, article id 100079Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To increase sustainability in future energy systems, both technical and social measures must be taken. Microgrid communities offer local balancing of supply and demand, while also integrating the community as an active part of the energy system. This study investigates two cases of microgrid communities; how they were realized and what wider effects they offered its communities and other stakeholders. The study shows that the microgrid collaboration between community and utility offers a new organizational division that can overcome the traditional locked-in position of the utility. This brings forward communities as system-active participants and a sustainably beneficial energy system for the future.

 • 280.
  Welling, Sebastian
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Erlandsson, Martin
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Billstein, Tova
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Increased availability of machine-readable EPDs in the ILCD+EPD+ format2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  As part of a Smart Built Environment (SBE) project, ways to increase availability of machine-readable Environmental Product Declarations (EPD) through an open-source software tool, called EPD Editor, by using the ILCD+EPD+ structure were analysed. The aim of providing independent verified EPD information in a machine-readable format is to facilitate the seamless flow of information between different actors downstream in the value chain. A prerequisite for this is to use a format and structure that enables data exchange through application programming interface (API).

  In this project, a defined data format (xml) and structure (ILCD+EPD) is used as the base for the EPD exchange format. The structure has been extended through work in a previous Smart Built Environment project to include a possible classification of the quality of the background LCA (Q metadata). This project focussed on the integration of this format and structure into the free open-source tool EPD Editor to facilitate transfer of EPD information in the machine-readable format. 17 EPDs were transferred into the machine-readable format including Q metadata. In addition, ways to create and export machine-readable EPD files directly from existing commercial LCA software were analysed.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 281.
  Wennersjö, Martina
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Gerhardsson, Hanna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Moberg, Sandra
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Loh Lindholm, Carina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Andersson, Johanna
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn: Återbruksrelaterade tjänster för att främja en storskalig återbruksmarknad i Göteborgsregionen2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker förutsättningar och möjliga insatser för etablering av en storskalig återbruksmarknad i Göteborgsregionens bygg- och fastighetssektor.

  Återbrukets klimatbesparingspotential ses som en central drivkraft och har uppskattats till 3 300 ton koldioxidekvivalenter per år, enbart räknat till återbruk av interiöra byggprodukter i samband med lokalanpassning av kontor. Den totala klimatbesparingspotentialen för återbruk i regionen antas vara större, då mer än en femtedel av aktuella byggprojekt under 2021 anses relevanta för återbruk.

   Marknaden för återbruksrelaterade tjänster uppskattas kunna omfatta 14,6 miljarder kronor per år i regionen. Sett till detta anses det finnas goda skäl att genomföra insatser och aktiviteter för att uppnå en storskalig återbruksmarknad och därmed realisera återbrukets marknads- och klimatbesparingspotential.

   För att uppnå en storskalig återbruksmarknad i Göteborgsregionens bygg- och fastighetssektor indikerar studien att en större andel av sektorns befintliga aktörer behöver ställa om sina affärsmodeller för att inkludera återbruk. Studien visar vidare att många av återbruksaktörerna ser ett ökat tillgängliggjort utbud av återbrukbara byggprodukter som centralt för att denna omställning ska kunna ske

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 282.
  Westerberg, Ida
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Huseby Karlsen, Reinert
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Vattenföringsmätningar i Rakkurijokis avrinningsområde: Årsrapport 20212022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  IVL mäter vattenföring på uppdrag av LKAB sedan 2016 vid tre stationer inom Rakkurijokis avrinningsområde sydväst om Kiirunavaaragruvan. I denna rapport beskrivs mätmetoder och vattenföringsberäkningar vid de tre stationerna samt vattenföringsdata fram till och med december 2021.

  Vattenföringsberäkningarna som beskrivs i denna rapport har uppdaterats med kalibrering mot nya kontrollmätningar utförda under 2021. Vattenföringen var under januari jämförbar med vinterperioder under de tidigare år som mätningarna pågått, men inte lika låg som under 2019 då vintervattenföringen var som lägst sedan starten på mätningarna. Under februari och mars var sedan vattenföringen hög i förhållande till tidigare år. Vårfloden 2021 var mycket kraftig efter en snörik vinter och snabb snösmältning, med liknande högflöden som under 2020 och en kulmen som inträffade under tredje veckan i maj. Medelvattenföringen under maj var den högsta som hittills har uppmätts. Under sommaren var vattenföringen till stor del avtagande och medelvattenföringen i juli 2021 var den lägsta sommarvattenföringen som har uppmätts sedan mätningarna påbörjades 2016. Under hösten steg vattenföringen och var i oktober och november högre än tidigare år.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Wilhelmsson, Jens
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Johansson, Torbjörn
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Strand, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Wrange, Anna-Lisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  AI som verktyg för klassificering av  ostronyngel från havsbaserade kollektorer2021Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den här studien är en fortsättning och vidareutveckling av ett tidigare projekt (Wilhelmsson et al.2020). I det tidigare projektet slogs det fast att det är möjligt att klassificera ostron som antingen Magallana gigas (fortsättningsvis endast Gigas) eller Ostrea edulis (fortsättningsvis endast Edulis) med hjälp av AI-baserad bildbehandlingsteknik.

  Ostronen som användes i det tidigare projektet hade tillåtits växa till sig under ca 11 månader i korgar efter att ha skördats från kollektorer och var även manuellt rengjorda innan fotografering.

  Det långsiktiga målet med ostronklassificeringen är att kunna sortera ostron automatiskt direkt när de skördas från kollektorer, eftersom det är i det skedet som ostronodlare är i störst behov av ensortering. Genom att sortera ostron direkt vid skörd från kollektorer säkerställs även att inga ostron hunnit bli könsmogna och därför heller inte hunnit föröka sig.

  Att sortera direkt från kollektor innebär dock att ostronen som ska klassificeras kommer vara blandade med kalkrester från kollektorerna, samt diverse havslevande organismer i form av marin påväxt.

  Därför behöver klassificeraren inte bara kunna se skillnad på olika ostronarter utan även identifiera vad i skörden från kollektorerna som är ostron och ej.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 284.
  Wisell, Tomas
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Glebe, Dag
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Framtidsgator- Miljöaspekter vid omvandling av gaturum2024Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Målet med projektet Framtidsgatan är att ta fram modeller för och genomföra snabb omvandling av gator, till mångfunktionella, inkluderande och estetiska stadsmiljöer. Projektet tar fram strategier och principer för snabb gatuomvandling i stor skala, modeller för enkla gatuprojekt och bygga prototyper på plats i Stockholm, Göteborg och Umeå. Dessa ska utvärderas och utgöra underlag till en designguide. 

  För att gatuomvandling skall kunna skalas upp och genomföras i stor skala behöver projekten vara resurseffektiva ur ett miljö- och klimatperspektiv, dvs. luftkvalitet, buller och utsläpp av klimatgaser ur ett livscykelperspektiv bör utvärderas. Principiellt sker denna utvärdering genom att jämföra gaturummets ”miljöprestanda” i dessa avseenden före och efter omvandlingen.

  Utsläppen av kväveoxider i gaturummen varierar över dygnet med mycket små utsläpp på natten och större under dagen, särskilt på morgonen när många åker till jobb och skola, för att sedan sjunka något mitt på dagen och därefter uppvisa en ny topp på eftermiddagen när de flesta åker hem. Denna dygnsvariation är typisk för trafikrelaterade luftföroreningar i städer.För luftföroreningssituationen, visar resultaten av omvandlingen på kraftigt sänkta halter i Västra Esplanadens gaturum med avseende på kvävedioxid till följd av omvandlingen, detta gäller särskilt extremvärdena för timme. Även årsmedelhalten sjunker betydligt. För PM10 på Västra Esplanaden blir effekten på halten till följd av omvandlingen betydligt mindre, detta är en följd av att bakgrundshalterna är mycket högre än för kvävedioxid och utgör en betydligt högre andel av den totala halten.

  För Roslagsgatan är den antagna trafikflödesminskningen relativt liten och det är osäkert om det blir någon betydande effekt på kvävedioxidhalten. Dagens halter ligger redan tydligt under miljömålet, så omvandlingen bedöms inte bidra med något i avseendet att klara MKN och miljömål. För Helsingforsgatan ligger halterna för både kvävedioxid och PM10 tydligt under både MKN och miljömålen, även om det för årsmedelvärdet för PM10 ligger ganska nära. På Herkulesgatan i Göteborg sjunker halterna något för kvävedioxid både för år, dygn och timme, en följd av något minskad trafik, dock är förändringarna marginella men kan eventuellt hjälpa till att uppnå miljömålet för timme.

  I fallet Storgatan i Umeå har inte omvandlingen någon effekt på halterna, framför allt eftersom trafikflödet antas vara samma. Dagens halter av kvävedioxid ligger för årsbasis precis på miljömålet, för dygn precis på MKN, och för timme tydligt under MKN.

  Angående befolkningens vistelsetid är det stor skillnad på de utvalda gatorna i Stockholm jämfört med de i Umeå, och av den totala vistelsetiden på Västra esplanaden i Umeå utgör besökare ca en tredjedel och på Storgatan dominerar den över de få boende. Efter omvandlingen ökar besökstidens andel ytterligare till nästan hälften för Västra esplanaden och i fallet Storgatan ökar besökstiden och dominerar helt. På Roslagsgatan och Helsingforsgatan dominerar boendevistelsen helt då gaturummen är omgärdade av bostäder och har mycket lite verksamheter, och besöksvistelsen är försumbar. Omvandlingen påverkar inte detta nämnvärt. På Herkulesgatan i Göteborg utgör besökare en relativt stor del av vistelsetiden och ökar marginellt med omvandlingen.

  Utgångspunkt vid utvärdering av bullersituationen har varit Trafikverkets riktvärden för trafikbuller i samband med nybyggnationer. Bullerminskningarna efter omvandlingen räcker i sig inte för att nå upp till Trafikverkets rekommenderade MKN, utom på det lugna partiet av Roslagsgatan i Stockholm. På alla tungt trafikerade sträckor blir skillnaden i bullernivå tydlig. Även om MKN inte uppnås är minskningen ändå viktig eftersom bullerpåverkan i dessa fall är mycket hög, och en sänkning med några decibel innebär en betydande minskning av bullerbelastningen för befolkningen. Bullret före omvandling ligger på nivåer som påverkar hälsa, försvårar samtal och som kan anses vara allmänt besvärande.

  Dessa effekter kan förutsättas mildras av omvandlingarna.De planerade förändringarna av trafikförutsättningarna på Herkulesgatan i Göteborg beror även på hur trafiken kan flyta utan hastighetsförändringar vid enkelriktning, avsmalning och åtgärder. Accelerationer genererar kortvarigt mycket höga bullernivåer vilka dagens bullerberäkningsprogram inte klarar av att representera. Detta kan resultera i ökade störningar som inte framgår av ekvivalentnivåer eller maxnivåer om de är vanligt förekommande. Avseende det totala klimatavtrycket är vägtrafiken inklusive bränsleanvändning och bränsleproduktion precis som förväntat den största källan för klimatgaser i samtliga undersökta gaturum.

  Emellertid är skillnaderna i jämförelse med andra utsläppsdelar mycket stora. På Västra Esplanaden och Storgatan i Umeå dominerar vägtrafikens utsläpp totalt både innan och efter omvandling, vilket förklaras av stora trafikflöden och lite vegetation. Övriga källor och upptag av växtlighet är i stort sett försumbara. På Västra esplanaden minskar det totala utsläppet drastiskt genom omvandlingen till följd av minskade flöden av trafik, vilket inte sker på Storgatan, som i stort får likvärdiga totala utsläpp på grund av oförändrad trafikmängd.     På Helsingforsgatan domineras helt av utsläpp från vägtrafiken, men även med tydligt bidrag från vägunderhåll. Klimatavtryck från fysiska objekt och verksamheter är försumbara, men i stället framträder upptaget från växtlighet tydligt och kompenserar för ca 25% av de totala utsläppen innan omvandling, och över halva (ca 60%) efter omvandling.

  Detta mycket betydande upptag i relation till utsläppet kan förklaras med att trafikflödena är låga och sjunker i samband med omvandlingen samtidigt som gaturummet innehåller betydande antal träd samt busk- och gräsytor.  I fallet Roslagsgatan har ett lågt trafikflöde och relativt omfattande omvandling. Vägtrafiken står för ca 55% av klimatutsläppet men sjunker till 40% efter omvandling, även vägunderhåll sjunker betydande. Klimatavtryck från fysiska objekt ökar dock från 12% till 35%. Samtidigt ökar upptaget kraftigt till följd av nya växtplanteringar och kompenserar för hela 37% av det totala klimatutsläppet efter omvandling.

  Detta illustrerar att upptag från växtlighet i ett gaturum kan kompensera en mycket betydande del av ett gaturums hela klimatavtryck, under vissa förutsättningar.  För Herkulesgatan påverkar omvandlingen klimatavtrycket på ett liknande sätt som för Helsingforsgatan men mindre uttalat till följd av en mindre trafikminskning. Samtidigt ökar avtrycket något för de tillkommande fysiska objekten i gaturummen. Sammantaget blir det ändå en tydlig sänkning av klimatavtrycket och växtlighetens kompensation ökar från 20% till 30%. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Yang, Shen
  et al.
  Human-Oriented Built Environment Lab, School of Architecture, Civil and Environmental Engineering, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne 1015, Switzerland.
  Licina, Dusan
  Human-Oriented Built Environment Lab, School of Architecture, Civil and Environmental Engineering, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne 1015, Switzerland.
  Weschler, Charles J.
  International Centre for Indoor Environment and Energy, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby 2800, Denmark;Environmental and Occupational Health Sciences Institute, Rutgers University, Piscataway, New Jersey 08854, United States.
  Wang, Nijing
  Max Planck Institute for Chemistry, Hahn-Meitner Weg 1, Mainz 55128, Germany.
  Zannoni, Nora
  Max Planck Institute for Chemistry, Hahn-Meitner Weg 1, Mainz 55128, Germany.
  Li, Mengze
  Max Planck Institute for Chemistry, Hahn-Meitner Weg 1, Mainz 55128, Germany.
  Vanhanen, Joonas
  Airmodus Limited, Erik Palménin Aukio 1, Helsinki FI-00560, Finland.
  Langer, Sarka
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Göteborg SE-400 14, Sweden;Department of Architecture and Civil Engineering, Division of Building Services Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg SE-412 96, Sweden.
  Wargocki, Pawel
  International Centre for Indoor Environment and Energy, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby 2800, Denmark.
  Williams, Jonathan
  Max Planck Institute for Chemistry, Hahn-Meitner Weg 1, Mainz 55128, Germany;Energy, Environment and Water Research Center, The Cyprus Institute, Nicosia 2121, Cyprus.
  Bekö, Gabriel
  International Centre for Indoor Environment and Energy, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby 2800, Denmark.
  Ozone Initiates Human-Derived Emission of Nanocluster Aerosols2021In: Environmental Science and Technology, ISSN 0013-936X, E-ISSN 1520-5851, Vol. 55, no 21, p. 14536-14545Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Nanocluster aerosols (NCAs, particles <3 nm) are important players in drivingclimate feedbacks and processes that impact human health. This study reports, for the first time, NCA formation when gas-phase ozone reacts with human surfaces. In an occupied climatecontrolledchamber, we detected NCA only when ozone was present.

  NCA emissions weredependent on clothing coverage, occupant age, air temperature, and humidity. Ozone-initiated chemistry with human skin lipids (particularly their primary surface reaction products) is thekey mechanism driving NCA emissions, as evidenced by positive correlations with squalene in human skin wipe samples and known gaseous products from ozonolysis of skin lipids. Oxidation by OH radicals, autoxidation reactions, and human-emitted NH3 may also play a role in NCA formation. Such chemical processesare anticipated to generate aerosols of the smallest size (1.18−1.55 nm), whereas larger clusters result from subsequent growth of the smaller aerosols. This study shows that whenever we encounter ozone indoors, where we spend most of our lives, NCAs will be produced in the air around us.

 • 286. Ytreberg, Erik
  et al.
  Hansson, Katarina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hermansson, Anna Lunde
  Parsmo, Rasmus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Lagerström, Maria
  Jalkanen, Jukka-Pekka
  Hassellöv, Ida-Maja
  Metal and PAH loads from ships and boats, relative other sources, in the Baltic Sea2022In: Marine Pollution Bulletin, ISSN 0025-326X, E-ISSN 1879-3363, Vol. 182, p. 113904-113904, article id 113904Article in journal (Refereed)
 • 287.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hildén, Mikael
  Matthews, Bradley
  Elements in the policy landscape for action on black carbon in the Arctic: Supporting material to the EUA-BCA report Enhancing the reduction of black carbon emissions to protect the Arctic: Mapping the policy landscape of national, regional and international actions2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this report is to summarise information about relevant policy actions to reduce black carbon emissions from key polluting sectors, as well as options to better monitor how different initiatives affect black carbon emissions and their environmental and health effects. Several relevant policy areas are identified – In situ observations of black carbon in the Arctic, black carbon emission inventories, Gas flaring, Small-scale domestic heating, Shipping, On-and off-road engines, and Open biomass burning. Within these areas, possible actions are described in detail and presented in terms of their time horizon, societal impact, jurisdictional scope and relevant policy fora. 

   The presented actions can act as a reference list of options for interested policymakers, synthesising existing knowledge about relevant policy actions rather than giving prescriptive recommendations on which of them to implement.

   This report serves as a background document to the EUA-BCA Policy landscape report that informs on possible ways to implement these actions in practice and clarify how enhanced international cooperation would contribute to actions in the key areas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Källmark, Lovisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yaramenka, Katarina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Grennfelt, Peringe
  IVL Swedish Environmental Research Institute. IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  European and Central Asian Actions on Air Quality: A regional summary of emission trends, policies, and programs to reduce air pollution2021Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The report provides detailed information on emission trends and European actions on air quality during 2016-2020, in support of the second UNEP global summary report of policies and programmes to reduce air pollution. The pollutants in focus are sulphur dioxide, nitrogen oxides, non-methane volatile organic compounds, ammonia, and fine particulate matter (PM2.5). 

  Thanks to the continued strengthening of policies developed under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, EU policies and legislation, as well as national legislations, emissions of most monitored air pollutants have decreased. Since 2010, this trend has continued in Western, Central, Eastern and South Eastern Europe. Emissions are however increasing in Central Asian countries. Looking at the entire European and Central Asian region covered in this report, there is one pollutant that stands out: ammonia. Ammonia emissions have in all sub-regions increased during 2010-2017, and there is no sign of decline.

  The EU member states and Norway, UK and Switzerland, with the largest past emission reductions, are also those with well-developed air quality monitoring and assessment infrastructure. In addition, these countries report the largest portfolio of further actions to reduce emissions in a cost-effective manner, including investments in energy efficiency improvements as well as in clean technologies. Awareness and progress in efforts to improve air quality assessment infrastructures in Eastern and South Eastern Europe as well as Central Asia are improving, and there are several examples of knowledge-sharing initiatives and capacity building efforts.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 289.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Källmark, Lovisa
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Yaramenka, Katarina
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Grennfelt, Peringe
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Меры по обеспечению качества воздуха в Европе и Центральной Азии: Региональный обзор трендов выбросов, стратегий и программ по снижению загрязнения воздуха2021Report (Other academic)
  Abstract [ru]

  В докладе представлена детальная информация относительно трендов выбросов и мер по обеспечению качества воздуха в Европе за период 2016-2020 в поддержку второго глобального обзора ЮНЕП стратегий и программ по снижению загрязнения воздуха. Рассматриваемые в докладе загрязнители – диоксид серы, оксиды азота, неметановые летучие органические соединения, аммиак и мелкодисперсные твердые частицы (PM2.5).

  Благодаря продолжающемуся усилению стратегий, разработанных в рамках Конвенции ЕЭК ООН о Трансграничном Загрязнении Воздуха на Большие Расстояния (КТЗВБР), стратегиям и законодательству ЕС, а также национальным законодательствам, выбросы большинства загрязнителей снизились. Этот тренд продолжается и после 2010 года в странах Западной, Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Выбросы однако растут в странах Центральной Азии. Во всем общеевропейском регионе, рассматриваемом в рамках данного доклада, можно выделить один загрязнитель, отличающийся трендом от остальных – аммиак. Выбросы аммиака в период 2010-2017 возросли во всех под-регионах, и признаков снижения пока не наблюдается. 

  Страны-члены ЕС, Норвегия, Великобритания и Швейцария, являясь странами с наиболее заметными снижениями выбросов в прошлом, обладают хорошо развитой инфраструктурой мониторинга и оценки качества воздуха. Кроме того, по результатам опроса, в этих странах наиболее разнообразно портфолио дальнейших мер по затратно-эффективному снижению выбросов, включая инвестиции в повышение энергоэффективности и в чистые технологии. В странах Юго-Восточной Европы, Восточной Европы и Центральной Азии наблюдается рост осведомленности и активизация усилий по улучшению инфраструктуры оценки качества воздуха; имеются хорошие примеры инициатив по обмену опытом и знаниями и укреплению потенциала.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 290.
  Åström, Stefan
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Parsmo, Rasmus
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Merelli, Luca
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hult, Cecilia
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Mawdsley, Ingrid
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Styrmedel för minskade NOX-utsläpp från vägtrafik, inrikes sjöfart och fiskefartyg: Utsläppseffekter, kostnader och nyttor år 20302022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Enligt det senaste referensscenariot för Sveriges utsläpp av kväveoxider (NOX) till 2030 kommer Sverige överskrida taket i det andra NEC-direktivet om inte ytterligare åtgärder tas. Utsläppen från vägtrafik, inrikes sjöfart och fiske står enligt referensscenariot för en betydande del av Sveriges NOX-utsläpp år 2030, och här finns också potential för ytterligare utsläppsminskningar.

   

  Syftet med den här studien var att undersöka vilka styrmedel som är mest effektiva för att minska utsläppen av NOX från vägtrafik, inrikes sjöfart och fiskefartyg till år 2030 samt undersöka hur kostnadseffektiva styrmedlen är. Syftet var också att undersöka hur styrmedlen påverkar utsläppen av PM2.5 och CO2. Åtta styrmedel med syfte att minska utsläpp inom vägtrafiksektorn samt tre styrmedel med syfte att minska utsläpp inom inrikes sjöfart och från fiskefartyg studerades.

   

  Det styrmedel för vägtrafik som uppvisar lägst kostnad per reduktion av kg NOX samt god kostnadseffektivitet är införandet av skärpta CO2-krav på EU-nivå enligt det förslag som ligger. Detta styrmedel resulterar enligt studien även i betydande utsläppsminskningar av NOX och CO2. Övriga styrmedel för vägtrafik som är kostnadseffektiva är premien för etanolkonvertering, kilometerskatt för tunga fordon och miljödifferentierad trängselavgift. Inget av dessa styrmedel leder till betydande NOX-utsläppsminskningar. Det är osäkert om skrotningspremien, som resulterar i en utsläppsminskning av NOX på ca 400 ton, är kostnadseffektiv.

  Euro 7/VII-krav för lätta respektive tunga fordon resulterar visserligen i stora utsläppsminskningar av NOX år 2030, men detta styrmedel har höga enhetskostnader per reducerat kg NOX. Det är inte heller kostnadseffektivt då nytto/kostnadskvoten är långt under 1, dvs. kostnaderna överstiger nyttorna.

   

  För inrikes sjöfart och fiskefartyg visar studien att samtliga studerade styrmedel har potential att leda till betydande utsläppsminskningar till år 2030, med låga kostnader per kg minskad NOX och hög kostnadseffektivitet. Av de åtgärder som följer av respektive styrmedel har efterinstallation av SCR bäst effekt på NOX-utsläppen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
3456 251 - 290 of 290
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf